Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Sparnuoti žodžiai

Būkime dėkingi

Romualda Adomaitytė Chabarina
2014 September 11 d.

„Iš Dievo gauname nepalyginamai daugiau, negu mes prašome ar išmanome... Kokie dėkingi dėl to turėtume būti! Jei tu vis dėlto esi nedėkingas, kaip neretai ir aš, patarsiu tau: pradėk dėkoti Dievui už laikinas dovanas, kurias iš Jo gavai – sveiką kūną, proto guvumą, norą dirbti, namų židinį, maistą ir rūbus, artimuosius, kurie tave myli ir kuriuos tu myli. Pradėk ir pamatysi, kad tau vis lengviau atpažinti ir dvasios dovanas, kuriomis Dievas tave apibėrė, ir už jas padėkoti.“ /Ole Halesbis/

...Ankstyvas rytas. Aušta. Tyluma.
Kažkur gaidys pragydo.
Tokia apsnūdus ramuma,
Gamta dar vilki rūko šydą.

Šešėliai nyksta pamažu.
Už tylų rytą Viešpačiui dėkoju.
Rasa ant žolynėlių dar žalių
Man primena palaimas Rojaus...