Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Krikščionys užsienyje

Mokykla Kalifornijoje: „Mes turime teisę uždrausti Dievą“

www.foxnews.com
2014 August 11 d.

Kalifornijos mokyklų rajono administracija pareiškė, kad neatsiprašinės jaunuolio, kuris peržengė draudimą baigiamosiose kalbose paminėti Dievą.

Brawley Union mokyklų apylinkės advokatai parašė dešimties puslapių laišką, kuriame gina mokyklos teisę ne tik cenzūruoti išleistuvių kalbas, bet net ir uždrausti bet kokį žodžių „Dievas“ arba „Jėzus“ paminėjimą.
 
„Devintosios Apylinkės nuostatuose ir Kalifornijos valstijos įstatymuose yra aiškiai nurodyta, kad abiturientai neturi teisės savo kalbose skatinti žmonių melstis, ir jų kalbose neturi būti sektantiškų arba prozelitiškų aspektų“, - taip parašyta Atkinsono ir Rudo juridinės firmos laiške.

Deja, Bruksas Hambis tapo antikrikščioniškos isterijos auka, tačiau mes viliamės, kad Laisvės Institutas duos minimos mokyklos apylinkės administracijai tokią pamoką, kurios jie ilgai neužmirš.

Praėjusį mėnesį aštuoniolikmetis Bruksas Hambis dėl „pilietinio nepaklusnumo akto“ pateko į pagrindinius JAV nacionalinių laikraščių puslapius, kai padėkojo Jėzui savo iškilmingos baigiamosios (išleistuvių) kalbos metu.

Mokyklos administracijos atstovai žiauriai cenzūravo ir „redagavo“ pirmąsias tris Brukso kalbos versijas – svarbiausia dėl to, jog jose minimas Jėzaus vardas ir krikščioniškas tikėjimas. Vienas iš administratorių taip toli nuėjo, kad juodu markeriu išbraukė bet kokį religijos paminėjimą, tarsi tai būtų kažkoks itin slaptas vyriausybinis dokumentas, o ne baigiamoji (išleistuvių) kalba.

Laisvės Institutas – juridinė firma, kuri atstovauja B. Hambio interesams – reikalauja, kad mokyklos administracija atsiprašytų už jaunuolio kalbos cenzūrą ir kad ateityje abiturientams garantuotų žodžio laisvę, be jokios cenzūros.

Tačiau mokyklos apylinkės administracija, jos advokatų Laisvės Institutui nusiųstame laiške, pareiškė, kad „to nebus“, t.y. nebus jokių atsiprašymų.

„Mokyklos apylinkės administracija turėjo pagal įstatymą imtis priemonių, kad pono B. Hambio kalboje nebūtų jokių maldų, sektantiškų ir prozelitiškų momentų“, - laiške rašė mokyklos advokatai. – Cenzūra buvo būtina, nes buvo nusižengta Pirmajai Pataisai“. Tokiu būdu šie brangiai apmokami ponai advokatai peržengia vieną Pataisą, kad „apgintų“ kitą.

Taip pat advokatai pareiškė, kad Kalifornijos konstitucija draudžia religines kalbas valstybinių mokyklų išleistuvių ceremonijose. „Ponas B. Hambis neturėjo teisės naudoti savo kalbą tam, kad skatintų savo bendraklasius melstis“, - teigia advokatai. Jie aiškina, kad „vietoje to jis turėjo savo pavyzdžiu parodyti savo mokyklos sėkmingą švietimo misiją“. Išeitų, kad B. Hambio „nusikaltimas“ yra tas, jog jis dėkojo Dievui, vietoje to, kad girtų savo mokyklą.

B. Hambis ir jo advokatas Džemeris Disas buvo šokiruoti mokyklos apylinkės protesto laiško tono, turinio ir apimties. „Mokykla nenori spręsti šio klausimo geruoju, - stebėjosi Disas. - Viskas jų rankose. Atsižvelgiant į šio laiško kainą, kurį parašė advokatai, aš pasakyčiau, jog mokyklai teismo išlaidos kainuos 10-20 tūkstančių dolerių“. D. Disas sako, kad jeigu jie nori teismo bylos nagrinėjimo, tai „mes turime duoti jiems tokią galimybę“.

Kalbant apie B. Hambį, tai jaunuolis dėl tokio elgesio su juo yra susisielojęs ir išmuštas iš vėžių. „Aš esu nemaloniai nustebintas, kad mokykla atmetė mano kalbą – net ne vieną, o tris kartus, - sakė jis. – Aš paprasčiausiai norėjau pasakyti keletą gerų žodžių ir duoti žmonėms galimybę išgirsti Gerąją naujieną – Evangeliją“.

Po to, kai atmetė tris baigiamąsias kalbas, B. Hambis parašė ketvirtąją – tiesiog kelios valandos prieš išleistuvių ceremonijos pradžią. Tą kartą jis atsisakė slėpti savo krikščioniškus įsitikinimus. Jis niekuomet nebuvo gavęs iš mokyklos apylinkės administracijos jokių pastabų dėl savo tikėjimo, todėl nusprendė pagarsinti šią paskutinę versiją. „Tegul Dievas, apie kurį kalba Biblija, palaimina kiekvieną dieną kiekvieną iš jūsų per visą jūsų gyvenimą“, - jis baigė savo kalbą, adresuodamas savo linkėjimą likusiems abiturientams.

Kaip tik šie žodžiai ir sukėlė visą šį triukšmą bei išprovokavo juridinį karą. Būtent todėl mokykla pasamdė brangią juridinę firmą, kad „kovotų“ su šiuo tikinčiu jaunuoliu. Jeigu išklausyti mokyklos rajono versiją, tai galima pagalvoti, kad B. Hambis surengė „Bilio Gremo kryžiaus žygį“ (“Billy Graham Crusade“) kviesdamas „išeiti į priekį ir atiduoti savo gyvenimą Kristui“.

Tačiau viskas visai ne taip. Jaunas žmogus paprasčiausiai pasidalino savo vertybėmis, kurios jį suformavo ir padėjo pasiekti laimėjimus – vertybėmis, kurių dėka jis puikiai baigė sunkų mokyklos maratoną.

Tačiau mokyklos apylinkės administracija mano, kad Bruksas Hambis nusižengė įstatymui.

„Hambio kalba iš esmės buvo sektantiškas kvietimas, kas yra uždrausta Kalifornijos ir Devintos Apylinkės įstatymų“, - rašė mokyklos advokatai. Net tenka stebėtis, kaip už šį „nusikaltimą“ jaunuolio neuždarė už grotų.

Deja, D. Hambis nėra pirmasis tikintysis, kuriam „užčiaupė burną“, ir ne paskutinis. Tikintieji studentai vis dažniau tampa fanatiško priešiškumo krikščioniškoms vertybėms aukomis. Tačiau šis liūdnas incidentas daug ko išmokė B. Hambį. „Aš nesu juristas ir negaliu svarstyti įstatymiškai, pasakė jis. – Tačiau aš esu tikras, kad yra nepriimtina, kai studentams užčiaupia burną, neleisdami paminėti Dievo arba Jėzaus Kristaus. Aš tiksliai žinau, kad mano širdis niekuomet su tuo nesusitaikys“.

Ir jis yra visiškai teisus.

Parengta pagal www.foxnews.com