Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Krikščionys užsienyje

Prasidėjo nematyto masto krikščionių persekiojimai

www.invictory.com
2014 July 21 d.

Pasaulio Krikščionių Taryba (PKT) rengia pareiškimą šalių vyriausybėms, kuriose krikščionių persekiojimai įgauna „katastrofiškus mastus“, - praneša PKT spaudos tarnyba.

Pagal įvairių tarptautinių organizacijų duomenis, šiuo metu visame pasaulyje yra persekiojami ir kenčia priespaudą daugiau kaip 100 milijonų krikščionių.

„Krikščionys šiandien yra labiausiai dėl savo religinių įsitikinimų persekiojama žmonių grupė“, - teigia Pasaulio Krikščionių Tarybos Generalinės Kolegijos sekretorius Aleksandras Belovas.
 
„Krikščionių būklė ir jų persekiojimai pasiekė tokį lygį, kai jau nebeužtenka tik konstatuoti šiuos faktus, už kurių slepiasi tikras Jėzaus Kristaus mokslo pasekėjų genocidas. PKT adresu atsiųsta gausybė laiškų, priimta daugybė skambučių ir pranešimų iš įvairių šalių patvirtina faktus, kurie yra pateikiami daugelio tiriančiųjų organizacijų statistiniuose duomenyse. Šiandien tokios šalys kaip Sirija, Šiaurės Korėja, Somalis, Iranas, Irakas, Saudo Arabija, Sudanas, ir net kai kurios Europos šalys pateko į sąrašus šalių, kuriose yra persekiojami krikščionys“, - sakoma PKT spaudos pranešimuose.

Daug triukšmo sukėlė dviejų bričių istorija. Medicinos seserys Širlė Čaplin ir Nadė Eveid dirbo stiuardesėmis vienoje didžiausių Jungtinės Karalystės skrydžių  bendrovėje.  Abi buvo pašalintos iš darbo už tai, jog nešiojo pakabukus su kryželiais darbo metu. Dar du – psichologas Garis Makfarleinas ir registratorius Lilianas Ladelis – gavo papeikimą už atsisakymą registruoti tos pačios lyties santuoką. Specialistų žodžiais tariant, Jungtinėje Karalystėje per metus užfiksuojama apie pusantro tūkstančio panašių incidentų.

2013 m. rugpjūčio mėnesį Egipte įvyko precedento neturintys prievartos atvejai prieš gyventojus krikščionis. Buvo sugriautos 38 krikščioniškos bažnyčios, dar 23 – apgadintos. 58 krikščionių koptų namai buvo apiplėšti ir sudeginti. Taip pat buvo sunaikintos 85 krikščionių parduotuvės, 16 vaistinių ir 3 viešbučiai. Buvo nužudyti šeši krikščionys, o septyni – pagrobti.

„Šiandien jau nebekyla klausimas dėl krikščionių interesų gynimo kokioje nors atskiroje šalyje, - pastebėjo A. Belovas. – Šiandien reikia stoti į vieningą frontą visiems, kurie jau seniai mato pavojų mūsų civilizacijai ir poreikį imtis skubių priemonių. Dėl to PKT rengia pareiškimą iš karto kelių šalių vyriausybėms, kur vyksta krikščionių ir pačios Krikščionybės naikinimas“.

„Mes turime bendravimo patirtį su šalių vyriausybėmis, ir ta patirtis sufleruoja, kad reikia nedelsiant veikti. PKT kviečia krikščionių organizacijas bei kitų konfesijų organizacijas imtis realių taikos tarp konfesijų žingsnių visame pasaulyje. Pavojaus varpas jau seniai skamba... Privalu veikti“, - daro išvadą A. Belovas.

Parengta pagal www.invictory.com