Straipsniai

Apie pastoriams iškylančias pagundas

www.charismanews.com
2014 July 15 d.

Niujorko bažnyčios vyskupas ir vienas iš Tarptautinio evangelinių bažnyčių bendravimo (International Communion of Evangelical Churches) steigėjų Joseph Mattera savo straipsnyje pasakoja apie gundymus, su kuriais įvairiais gyvenimo periodais susiduria bažnyčių lyderiai.

Pasak dvasininko, jaunystėje lyderiai labiausiai susitelkia ties savo dvasinėmis dovanomis, galimybėmis ir pasiekimais, nes jie dar ieško savo kelio. „Nepaisant to, jog viskas yra neblogai, dažniausiai jaunieji lyderiai neturi vyresnių ir išmintingesnių mokytojų. Jie pasitiki savimi, bėgdami aplenkia Dievą, nes yra uolūs, tačiau jiems trūksta pažinimo (Rom 10, 2). Jie nusiteikę savo gyvenimą statydinti labiau ant dvasinių dovanų ir patepimo, negu charakterio pagrindo“, - teigiama straipsnyje.

Be to, šio amžiaus pastoriai yra mažiau pasišventę vietinei bažnyčiai ir negali realizuoti savo dovanų bei tikslų per Kūną.

Vidutinio amžiaus (40 – 60 metų) dvasiniai lyderiai dažniausiai yra gundomi narcisizmo ir abejingumo, nes jie emociškai save atriboja nuo Didžiojo Kristaus Pavedimo ir mėgaujasi savo darbo vaisiais. Tokio amžiaus lyderis mano, jog viso to priežastis yra finansinė gerovė.

„Jie sako sau, kad daug metų tarnaudami Dievui, visiškai sumokėjo kainą. „Dabar atėjo laikas gyventi sau“, laikas mėgautis gyvenimu, juk jie taip ilgai buvo atidavę save kitiems“, - pabrėžia dvasininkas.

Straipsnio autorius pastebi, kad didžioji dalis vyresniojo amžiaus (vyresnių negu 60 metų) dvasinių lyderių ne itin gerai baigia savo tarnystę, nes tampa cinikais ir kritikais, tokiu būdu pateisindami savo nesugebėjimą pilnai atlikti tarnystę, kurią jiems patikėjo Dievas.

„Daugelis vyresnių dvasinių lyderių dėl savo emocinio nebrandumo toliau varžosi su jaunesniais lyderiais, vietoje to, kad juos tėviškai pamokytų. Jie turėtų būti ne Dievo judėjimo pirmose gretose, o scenos užkulisiuose – patardami, mokydami, nurodydami ir įkvėpdami kitą lyderių kartą!“, - įsitikinęs J. Mattera.