Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Sparnuoti žodžiai

Puslapis 1 iš 5  > >>

Sparnuoti žodžiai
kaciukai.jpg
Romualda Adomaitytė - Chabarina
  • 2015 April 04 d.

...Kvapnų pavasario rytą lydėti Tave su minia – argi sunku?.. Šaukti „Osana!“, šlovingą Tave matyti aš sutinku. O kaipgi tas MANO nuodėmių kryžius,prislėgęs Tau sudaužytus pečius?..Taurę išgert už mane pasiryžai – užgaulių pelynus karčius...

Sparnuoti žodžiai
ziem.jpg
Romualda Adomaitytė-Chabarina
  • 2015 January 31 d.

...Širdis diktuoja – aš rašau, Gyvenime, tau savo šiltą laišką. Galbūt jau daug ką pamiršau, gal daug kas man yra neaišku, bet daug, kiek daug tau noris pasakyt, suspėti padėkot ir pasidžiaugti šviesių akimirkų lietum, kuris gaivino ir padėjo augti, suspindusia vilties šviesa ir vakarais tylios ramybės...

Sparnuoti žodžiai
kambarys.jpg
Romualda Adomaitytė-Chabarina
  • 2015 January 27 d.

„Nesakyk, Viešpatie, kad noriu pernelyg daug: tik guosti ir būti paguostas, suprasti ir būti suprastas, mylėti ir būti mylimas. Svarbu atiduoti lygiai tiek, kiek gauni; atsisakyti tiek, kiek randi, atleisti taip pat, kaip atleidžiama tau.“ (Pranciškus Asyžietis)

Sparnuoti žodžiai
serksnas.jpg
Romualda Adomaitytė Chabarina
  • 2014 December 31 d.

...Tegul Naujieji bus Jums gražūs kaip šerkšno kerintis vitražas, lengvi kaip voverės liuoksėjimas šakelėmis, šilti kaip uogom vasarą pakvipę vakarai...

Sparnuoti žodžiai
Gerard_van_Honthorst_001.jpg
Romualda Adomaitytė Chabarina
  • 2014 December 24 d.

Emanuelis – Dievas su mumis – mūsų prigimtyje, mūsų varge, mūsų gyvenimo darbuose, mūsų bausmėje, mūsų kape ir dabar su mumis, nors greičiausiai mes esame su Juo prisikėlime, paėmime, pergalėje ir Jo antrojo atėjimo šlovėje...

Sparnuoti žodžiai
tupi.jpg
Romualda Adomaitytė Chabarina
  • 2014 December 17 d.

...Nubudo rytas, o su juo – ir aš, ir pas Tave mintis pirmoji skrenda: dėkoju, Viešpatie, už paukštį supančias šakas, už šviesą Tau, kurią matau pro langą...

Sparnuoti žodžiai
varpel.jpg
Romualda Adomaitytė Chabarina
  • 2014 November 17 d.

„...kai kuriomis akimirkomis didžiuotumėtės: jūsų rankos įteikia dovaną, užmauna žiedą kitam ant piršto, sutvarsto žaizdą, ruošia valgį. Bet yra ir kitokių scenų̨. Rankos, kurios daugiau ėmė nei davė̇, daugiau reikalavo nei siūlė. Kokia vis dėlto didelė rankų galia! Palikite jas nevaldomas, ir jos taps ginklais: sieks pasiglemžti valdžią, smaugs, kad išliktų, gundys savo malonumui...

Sparnuoti žodžiai
rudenį.jpg
Romualda Adomaitytė Chabarina
  • 2014 October 22 d.

...„Tu niekada nebūsi vienas kelyje!“–/ Kasdien man Tavo meilė, Viešpatie, kartoja,/ Todėl vilties liepsna negęsta širdyje/ Ir džiaugsmas sielos stygom groja...

Sparnuoti žodžiai
402.jpg
Romualda Adomaitytė Chabarina
  • 2014 September 29 d.

„Evangelija veikia ir ji yra pasaulio šviesa. Ne kaip nesenstančių pavyzdžių ir pamokymų rinkinys, o kaip atpirkto ir išgelbėto gyvenimo dovana.“ (Julius Sasnauskas)

Sparnuoti žodžiai
rytas.jpg
Romualda Adomaitytė Chabarina
  • 2014 September 11 d.

„Iš Dievo gauname nepalyginamai daugiau, negu mes prašome ar išmanome... Kokie dėkingi dėl to turėtume būti! Jei tu vis dėlto esi nedėkingas, kaip neretai ir aš, patarsiu tau: pradėk dėkoti Dievui už laikinas dovanas, kurias iš Jo gavai – sveiką kūną, proto guvumą, norą dirbti, namų židinį, maistą ir rūbus, artimuosius, kurie tave myli ir kuriuos tu myli...