Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Gyvenimo proza

Puslapis 1 iš 2  > >>

Gyvenimo proza
dangus.jpg
  • 2012 August 06 d.

Pačią įdomiausią istoriją, kokios dar neteko girdėti, man papasakojo aštuoniasdešimtmetis senukas. Mudu sėdėjome ant atsikišusios uolos Arkanzase. Štai ši istorija: „Šioje šalyje aš buvau pilietinio karo metu. Priešais, iš kitos pusės, štai ten, stovėjo šimtai palapinių – ten buvo mūsų kareivių stovykla...

Gyvenimo proza
dangus.jpg
Agnė Miškinytė
  • 2011 November 03 d.

Mus supa daug žmonių: artimieji, draugai, pažįstami ir visai svetimi žmonės. Įsižiūrėję į žmogaus išvaizdą, įsiklausę į jo žodžius, stebėdami jo poelgius, galime pasakyti, koks jis yra. Dažniausiai žmones skirstome į gerus ir blogus.

Gyvenimo proza
dangus.jpg
Agnė Miškinytė
  • 2011 October 28 d.

Viešpats stovi prie kiekvieno žmogaus širdies durų ir beldžia. Jis kantriai laukia, kol kas nors atvers Jam savo širdies duris, leis Jam užeiti vidun ir ten apsigyventi. Jėzus Kristus mirė ant kryžiaus už visą pasaulį. Jis kentėjo baisų, neapsakomą skausmą už kiekvieno žmogaus nuodėmes...

Gyvenimo proza
dangus.jpg
Agnė Miškinytė
  • 2011 October 15 d.

Jėzus Kristus paliko visą savo šlovę bei turtus danguje ir atėjo į žemę, kad numirtų ant kryžiaus už kiekvieną žmogų ir jo nuodėmes. Tačiau Jis nuplovė mus savo brangiu krauju ne tam, kad mes pažinę Jį kaip savo Viešpatį ir Gelbėtoją, toliau gyventume savo malonumui, darydami tai, kas patinka mums.

Gyvenimo proza
dangus.jpg
Agnė Miškinytė
  • 2011 June 11 d.

Biblijoje yra apie 7000 pažadų ir visi jie yra skirti tau! Viešpats nori, kad pasitikėtum Jo pažadais. Jis yra Visagalis Dievas ir Jis įvykdo tai, ką pažada. Gal kartais pavargsti laukti, kada Dievas įvykdys Savo pažadą, tačiau būk kantrus, ir Jo pažadai bus ištesėti tinkamu metu.

Gyvenimo proza
dangus.jpg
Agnė Miškinytė
  • 2011 April 08 d.

Kiekvieną dieną mes susiduriame su sunkumais, problemomis ar išbandymais. Kartais, regis, jau viskas, daugiau nebegali. Tačiau pavesk viską Viešpačiui, nes Jam nėra neįmanomų dalykų.

Gyvenimo proza
dangus.jpg
Agnė Miškinytė
  • 2010 May 25 d.

Ar kada susimąstei apie tai, kas parašyta Biblijos pirmoje psalmėje? Ar supratai, kokia yra tikroji tų žodžių prasmė? Ar pažvelgęs į savo gyvenimą ir ištyręs savo širdį gali pasakyti, kad tvirtai eini Dievo keliu, ir kad tavo gyvenime Jis užima pirmąją vietą?

Gyvenimo proza
dangus.jpg
Agnė Miškinytė
  • 2010 March 29 d.

Kiekvienas tikintysis tikrai prisimena tą dieną, tą akimirką, kai jis pasikvietė Viešpatį į savo gyvenimą, pripažino, kad yra nuodėmingas ir visiškai atidavė save ir visus savo kelius į Gelbėtojo Jėzaus Kristaus rankas, kuris numirė už kiekvieną, kad šis taptų nauju kūriniu Jame.

Gyvenimo proza
dangus.jpg
Agnė Miškinytė
  • 2009 January 01 d.

Šiandien daugelis žmonių yra depresijoje, daugelis - susirūpinę ir nepatenkinti tuo, ką turi, kiti - užsibrėžę didžiulius tikslus, vietoj pergalės patiria pralaimėjimą. Tačiau gyvenimas nėra toks pilkas. Juk kiekviena diena žmogui pateikia kažkoki siurprizą, suteikia galimybę nusišypsoti, padėkoti, padaryti kažką gero ar šiaip pasidžiaugti...

Gyvenimo proza
dangus.jpg
Kazytė Maziliauskienė
  • 2005 June 14 d.

Ilgai klajojau aklas ir kurčias, be prasmės, be tikslo – čia atsitrenkdamas į pakelės medį, čia į šaltą sieną ir skaudžiai susižeisdamas. Širdis šaukė: “Žiūrėkite į mane, gailėkitės manęs, mylėkite mane…” Gyvenimas – šaltas ir nedraugiškas. Trūko kažko stipraus ir mylinčio, į ką būtų galima atsiremti, pasitikėti ir sušilti.