Verta paklausyti

Puslapis 1 iš 2  > >>

Verta paklausyti
cry.jpg
 • 2015 April 17 d.

Visiems, kas prarado, tai ką mylėjo, kad ir koks ilgas buvo tas laikas. Kai teko atsisvekinti, jūs jautėte, kad dienų kartu jums buvo nepakankamai. Ir visiems žmonėms su nepakeliama našta ar skausmu. Laikydamiesi savo ankstesnio gyvenimo jūs tikite, kad nėra nė vieno, kas gali padaryti jį teisingą. Tačiau yra vilties, bejėgiams, poilsio - pavargusiems, meilės - sudaužytoms širdims...

Verta paklausyti
muz.jpg
 • 2015 February 22 d.

Aš esu Viešpats, tavo Dievas/ Aš dabar einu priekyje tavęs/ Aš stoviu šalia tavęs/ Aš iš visų pusių apsupęs tave/  Ir kai tu jauti, kad Aš toli/ Aš arčiau nei tavo kvėpavimas...

Verta paklausyti
vinter.jpg
 • 2014 December 30 d.

Skambėkit, varpai, dangui audringam, lekiančiam debesiui, šviesai šaltai: mirs naktį metai, tad skambėkit, varpai, te mirtį jie savo sutinka. /Alfredas Tennysonas/

Verta paklausyti
himnas.jpg
 • 2014 December 26 d.

"Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą." /Jn 3, 16/

Verta paklausyti
penta.jpg
 • 2014 December 24 d.

"Kūdikis mums gimė, sūnus mums duotas. Ant jo peties viešpatavimas, jis bus vadinamas Nuostabusis, Patarėjas, Galingasis Dievas, Amžinasis Tėvas, Ramybės Kunigaikštis." /Iz 9,6/

Verta paklausyti
pentatonix.jpg
 • 2014 December 23 d.

"Tas Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų; mes regėjome Jo šlovę-šlovę Tėvo viengimio, pilno malonės ir tiesos."

Verta paklausyti
piano.jpg
 • 2014 December 19 d.

"Bet ateina valanda,- jau dabar ji yra,- kai tikrieji garbintojai garbins Tėvą dvasioje ir tiesoje, nes Tėvas tokių Jo garbintojų ieško. Dievas yra Dvasia, ir Jį garbinantys turi garbinti dvasioje ir tiesoje.” /Jn 4, 23-24/

Verta paklausyti
god.jpg
 • 2014 December 11 d.

"Jis šaukė galingu balsu: “Bijokite Dievo ir atiduokite Jam šlovę, nes atėjo Jo teismo valanda; šlovinkite Tą, kuris sutvėrė dangų ir žemę, jūrą ir vandens šaltinius!” /Apr 14, 7/

Verta paklausyti
daina.jpg
 • 2014 December 01 d.

Pripažinkite Viešpačiui, tautų giminės, pripažinkite Viešpačiui garbę ir galybę! Atiduokite Viešpačiui šlovę, priderančią Jo vardui, atneškite auką ir ateikite pas Jį. Garbinkite Viešpatį šventumo grožyje. (1 Krn 16, 28-29)

Verta paklausyti
kalvos.jpg
 • 2014 November 03 d.

Niekada neatsitrauk, savo spindulių negailėk, apgaubki savo šviesa... Aš noriu augti Tau, mano Viešpatie, rodyk kelią pas Tave, ten aš atrandu save...

Verta paklausyti
Clipboard01.jpg
Kari Jobe
 • 2014 October 23 d.

"Jūs esate pasaulio šviesa. Neįmanoma nuslėpti miesto, pastatyto ant kalno. Ir niekas, uždegęs žiburį, nevožia jo indu, bet stato į žibintuvą, kad šviestų visiems, kas yra namuose. Taip tešviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų jūsų gerus darbus ir šlovintų jūsų Tėvą, kuris danguje" (Mato 5:14-16)

Verta paklausyti
jez.jpg
 • 2014 July 19 d.

"Pasižiūrėkite į mano rankas ir kojas. Juk tai Aš pats! Palieskite mane ir įsitikinsite: dvasia juk neturi kūno nei kaulų, kaip matote mane turint." /Luko 24, 39/

Verta paklausyti
veski.jpg
 • 2014 May 07 d.

Veski kryžiaus link, meilė kur Tava. Paklupdyk mane savo jėgoje. Apvalyk mane, priklausau tik Tau, o, veski kryžiaus link...

Verta paklausyti
Religious_Christian_229649-300x201.jpg
 • 2014 April 06 d.

Šventas, šventas, šventas Viešpats Visagalis, kuris buvo ir kuris ateis. Kūrinija gieda "Šlovė, Karaliau!", Tu viskas, ką širdis garbins amžinai...

Verta paklausyti
smuik.jpg
 • 2014 April 01 d.

Garbė Dievui Tėvui Kūrėjui tebus, Jis mums teikia gyvybę, išlaiko visus. Aleliuja! Garbę giedam, aleliuja, amen. Aleliuja! Mielas Dieve, palaiminki mus...

Verta paklausyti
Clipboard01.jpg
 • 2014 January 07 d.

Vertas Avinėl, soste sėdintis. Karūnuotas Tu dabar, su pergale valdai. Nukryžiuotasis - Jėzus mylimas. Išaukštintas amžiams danguje, vertas Avinėl...

Verta paklausyti
Gerard_van_Honthorst_001.jpg
 • 2013 December 23 d.

"Kūdikis mums gimė, sūnus mums duotas. Ant Jo peties viešpatavimas, jis bus vadinamas Nuostabusis, Patarėjas, Galingasis Dievas, Amžinasis Tėvas, Ramybės Kunigaikštis, Jo viešpatavimas plėsis ir taikai nebus galo. /Iz 9, 7/

Verta paklausyti
Clipboard01.jpg
 • 2013 November 21 d.

Ką jums reiškia mūsų Viešpaties vardas - Jėzus? Ar jis kasdien skamba jūsų lūpoe, kai garbinate Viešpatį? Ar šaukiatės šio vardo, kai susiduriate su problemomis? Ar suklupę maldoje kreipiatės į Viešpatį vardu - brangaus Jėzaus, mūsų Gelbėtojo, nutiesusio kelią į išganymą ir sutaikinimą su dangiškuoju Tėvu? Jėzus...

Verta paklausyti
Clipboard01.jpg
 • 2013 November 18 d.

Tyliai, švelniai štai Jėzus mus šaukia. Šaukia tave ir mane. Žvelk, kaip kantriai ir meilingai Jis laukia. Laukia tavęs ir manęs. Ateik, ateik, tu toks pavargęs esi... Tyliai, švelniai štai Jėzus mus kviečia. Kviečia ateiti pas Jį...

Verta paklausyti
Sustok_ir_pamastyk.jpg
 • 2013 November 12 d.

Giesmė, kuri gimė palapinių stovyklos metu (2013.07.30)

Tekstas: Donatas Zviedrys   Muzika: Alan Menken

Verta paklausyti
Clipboard01.jpg
 • 2013 November 10 d.

Ateik, Emanueli, ateik, išlaisvint savo tautą, ateik. Beraudančią tremties varguos, kos Sūnų siųsi savo Tu pas juos. Giedok, diedok, nes Dievas su tavim, atei išlaisvint savo tautą...

Verta paklausyti
Clipboard01.jpg
 • 2013 November 07 d.

Malone savo nuostabia išgelbėjai mane. Buvau pražuvęs kaip kiti, kol pažinau Tave. Ir ta malonė nuolatos lydęs mane saugiai, lig paskutinės valandos palaima švies tiktai...

Verta paklausyti
jezus_100.jpg
 • 2013 October 22 d.

Įsikurk manoj širdy, šventovėj Tau skirtoj. Ramybės vietoj pašvestoj, vien Tau ištikimoj. Uždeki širdį mano, skaistumu Tavo Sūnaus. Įsikurk manoj širdy, Šventas Dieve...

Verta paklausyti
aninėlis100.jpg
 • 2013 October 11 d.

Klausimų nėra atsakytų, liūdesio ir skausmo dienų turiu, bet ir tai aš įsikibęs Jėzaus rankos, Jis nepaleis. Vilties nėra, šaukiuosi "Išgelbėk!", kai palies kančia, kviečiu Tu išgydyk, kai užslinks tamsa, Tau kils širdies giesmė...

Verta paklausyti
rytas100.jpg
 • 2013 October 09 d.

Kas pakeis tavo rūškaną rytą? Gaivinančiai mane šaukia... Kas tau leis prisiglaust prie Savęs, nors mylėti visai dar nemoki. Kas išplėš iš piktos vienumos, kas ištars: "Tu labai reikalingas"? Tarsi paukštį į laisvę išleis, paprasčiausi, kad būtum laimingas...