Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Sparnuoti žodžiai

<< <  Puslapis 5 iš 5

Sparnuoti žodžiai
pokalbis.jpg
Genovaitė Baltrušaitienė
  • 2009 March 08 d.

Ne vienas kelyje, ne vienas namuose,/ Ne vienas, kada tau pats Jėzus širdyje,/ Ne vienas kai diena, ir kai tamsi naktis,/ Jis būna prie tavęs, tave globoja Jis./ Tarp sienų nebylių, už durų uždarų,/ Nebūsi vienas tu, nes Viešpatis kartu,/ Jis žiburį vilties tau širdyje įžiebs/ Ir širdžiai džiaugtis vėl Jis maloniai palieps.

Sparnuoti žodžiai
jesus-christ.jpg
Janina Brazauskienė
  • 2009 January 17 d.

Kur tu esi, o mano Dieve, kur?/ Galaktikos keliuos, ar žemės amžinybėj?/ - Esu šalia tavęs, esu visur/ Ir snaigėms krintant,/ Ir alyvoms žydint./ Ar tu girdi, o Dieve, ar matai,/ Kiek žemėje tamsos, vargų ir skausmo?/ - Širdžių tyrėjas Aš esu. Už tai,/ Vienus baudžiu,/ Kitus vedu į džiaugsmą.

Sparnuoti žodžiai
kelas.jpg
Danutė Veličkienė
  • 2009 January 05 d.

Jau baigėsi diena/ Ir baltas lapas prirašytas,/ Suskambo kaip daina,/ Palikdama klaidas neištaisytas./ Sustoji, atsipūsti pagalvoji,/ Vis pasveri, įvertini žodžius/ Ir sunkiai, sunkiai atsidūsti/ Atsiremi lyg į medžius.

Sparnuoti žodžiai
christ.jpg
Genovaitė Baltrušaitienė
  • 2008 September 02 d.

Sustok, žmogau, pažvelk į Jėzų/ Pakelk į Jį savas akis,/ Ir nepraeik, kai Jis tau moja,/ Skubiai atverk širdies duris./ Priimk Jį pasitikėki/ Jėzus kentėjo dėl tavęs,/ Tarnauti Viešpačiui pradėki/ tai Jis globos tave ir ves.

Sparnuoti žodžiai
pagal.jpg
Genovaitė Baltrušaitienė
  • 2008 September 02 d.

Nenusiminki, sese, broli/ Jei kartais būna šalta sielai,/ O širdžiai liūdna, neramu/ Tik pasikvieskim Jėzų mielą/ Jis neapleis ir bus kartu/ Ir kada rūpesčiai suspaudžia,/ Išbandymai tartum kalnai,/ Nenusimink Jėzus priglaudžia/ Tavo naštas Jis neš lengvai.