Pamokslai

<< <  Puslapis 6 iš 7  > >>

Pamokslai
kop.jpg
Artūras Pučkovas
  • 2006 March 08 d.

Ir Viešpatį [Jahvę], kuris su ja kalbėjo, Hagara pavadino: "Tu esi Dievas, kuris mane matai". Nes ji sakė: „Aš tikrai mačiau Dievą, kuris mato mane“. Todėl tą šulinį pavadino Ber-lachai-ro'i – Gyvojo ir Matančiojo šuliniu (Pradžios 16, 13-14).

Pamokslai
kop.jpg
Ronald Shultz
  • 2005 December 25 d.

Liūdna, tačiau dabartinė tiesa apie Kalėdas labai mažai primena tiesą iš Evangelijos pagal Luką 2 skyriaus. Prie viso šito dar pridėjus materializmą ir supasaulietinimą su Santa Klausu priešakyje bei visas tas politines nesąmones apie “laimingas atostogas”, tai greičiau tampa tragedija, negu tikrai šventa diena.

Pamokslai
kop.jpg
Artūras Pučkovas
  • 2005 December 02 d.

Ar tavo gyvenime buvo atvejų, kai ko nors karštai prašei iš Dievo, tikėjai, kad tavo prašymas yra pagal Jo valią ir, kad Dievas turėtų tau tai duoti? Tačiau, laikui bėgant ir Dievui vis neatsakant į tavo prašymą, tu vis rečiau prašei, nusivylei Dievu ir galiausiai apskritai lioveisi to prašyti? Ar tau taip buvo nutikę?

Pamokslai
kop.jpg
Anne Cetas
  • 2005 September 11 d.

Kai žvelgi į savo ranką, nykštys yra arčiausiai tavęs. Taigi pradėk savo maldą melsdamasis už tau brangius žmones. „Aš dėkoju savo Dievui, kada tik jus prisimenu, visada kiekvienoje savo maldoje su džiaugsmu už jus visus besimelsdamas, už jūsų dalyvavimą skelbiant Evangeliją nuo pirmosios dienos iki šiandien“ (Laiškas filipiečiams 1, 3-5).

Pamokslai
kop.jpg
Artūras Pučkovas
  • 2005 July 25 d.

Neseniai apie Jėzų teko kalbėtis su vienu kaimynu. Jis labai pasitiki "šventais" paveikslais, kryžiais ir knygelėmis, kurias skaito jo žmona. Žmogus įsitikinęs, kad minėti daiktai jį apsaugo, todėl jam nenutiks nieko blogo. Tuo tarpu aš jam priminiau, kad Jėzaus jau nebėra ant kryžiaus ir, kad daugelyje "šventų" paveikslų Jis vaizduojamas taip, kaip atrodo dailininkui...

Pamokslai
kop.jpg
Mark Elkins
  • 2005 June 01 d.

„Mano vaikeliai, rašau jums tai, kad nenusidėtumėte. O jei kuris nusidėtų, tai mes turime Užtarėją pas Tėvą, teisųjį Jėzų Kristų. Jis yra permaldavimas už mūsų nuodėmes, ir ne tik už mūsų, bet ir už viso pasaulio“ (1 Jono 2, 1-2).

Pamokslai
kop.jpg
Artūras Pučkovas
  • 2005 April 11 d.

Kas yra malda? Pirmiausia, tai yra bendravimas su Dievu. Tačiau Iš Onos pavyzdžio pamatysime, kad malda gali būti daugiau, nei tik bendravimas su Dievu.

Pamokslai
kop.jpg
Jeffrey Anselmi
  • 2005 March 30 d.

„Kaip elnė geidžia upelio vandens, taip mano siela geidžia Tavęs, o Dieve! Mano siela trokšta Dievo, gyvojo Dievo. Kada ateisiu ir pasirodysiu Dievo akivaizdoje? Ašaros buvo man duona dieną ir naktį, kai jie kasdien man sakė: „Kur yra tavo Dievas?“ Kai prisimenu tai, išlieju savo sielą, nes traukdavau su minia į Dievo namus...

Pamokslai
kop.jpg
Artūras Pučkovas
  • 2005 March 11 d.

Jiems keliaujant toliau, Jėzus užsuko į vieną kaimą. Ten viena moteris, vardu Morta, pakvietė Jį į savo namus. Ji turėjo seserį, vardu Marija. Ši, atsisėdusi prie Viešpaties kojų, klausėsi Jo žodžių. O Morta rūpinosi visokiu patarnavimu...

Pamokslai
kop.jpg
Paul Fritz
  • 2004 December 12 d.

Dievas sukūrė mus pagal Savo atvaizdą, kad turėtume apstų gyvenimą. Jis nesukūrė mūsų kaip robotų, kad automatiškai Jį mylėtume ir Jam paklustume. Dievas mums davė valią ir pasirinkimo laisvę. Mes patys pasirenkame nepaklusti Dievui ir eiti gyvenimo keliu remiantis savo jėgomis.