Pamokslai

<< <  Puslapis 5 iš 7  > >>

Pamokslai
malone3100.jpg
Joseph G. Mattera
  • 2013 September 28 d.

Kelis paskutinius dešimtmečius mes buvome dramatiško doktrininio ir biblinio nuosmukio skelbimo liudininkai. Pamokslaudami iš sakyklų mes perėjome nuo teologijos prie terapijos. Vietoje biblinio pamokslo paskutiniame dešimtmetyje mes perėjome nuo terapijos prie motyvuojančių kalbų.

Pamokslai
kritika100.jpg
Charles Stanley
  • 2013 September 26 d.

Kodėl į kritiką ir gyrių reaguojame netinkamai? Pagrindinė priežastis yra savo įvaizdžio pajautimo stoka ir tėvų arba kitų žmonių padarytos psichologinės traumos. Dėl to jaučiamės esą neverti ir nepriimtini. Jei prastai save vertiname ir manome, kad netenkiname Dievo lūkesčių, tuomet sukritikuoti labai skaudžiai išgyvename...

Pamokslai
malda2.jpg
John Maxwell
  • 2013 September 25 d.

Veiksmingai maldai trukdo dešimt pagrindinių kliūčių. Jas reikia įvardyti, nes jos atima iš mūsų maldų bet kokią jėgą ir trukdo mūsų su Dievu tarpusavio santykiams. Jeigu jūs pastebėsite, kad viena ar kelios iš šių kliūčių būdingos jums, išpažinkite jas Dievui ir prašykite Jo atleidimo, prašykite, kad Jis atstatytų jūsų ryšį su Juo.

Pamokslai
kop.jpg
Jeffrey Anselmi
  • 2013 September 08 d.

„Broliai, aiškinu jums Evangeliją, kurią jums paskelbiau, kurią jūs ir priėmėte ir kurioje stovite, ir kuria esate išgelbėti, – jeigu jūs laikotės to žodžio, kurį jums paskelbiau; kitaip jūs įtikėjote veltui. Pirmiausia jums perdaviau tai, ką pats gavau: kad Kristus numirė už mūsų nuodėmes pagal Raštus; ir kad Jis buvo palaidotas; ir kad prisikėlė trečią dieną pagal Raštus;“

Pamokslai
kop.jpg
  • 2013 March 31 d.

Jn 1,43 Kitą dieną Jėzus panoro vykti į Galilėją. Jis sutiko Pilypą ir tarė jam: “Sek paskui mane! 44 Pilypas buvo iš Betsaidos – Andriejaus ir Petro miesto. 45 Pilypas sutiko Natanaelį ir sako jam: “Radome Tą, apie kurį rašė Mozė Įstatyme ir pranašai – Jėzų iš Nazareto,...

Pamokslai
kop.jpg
R.A. Torej
  • 2007 September 21 d.

„...kaipgi pabėgsime mes, nepaisydami tokio didžio [arba tokio svarbaus] išgelbėjimo...?“ (Laiškas hebrajams 2, 3)
Tikiu, jog šiandien Viešpats davė šį stebuklą, ir, man atrodo, kad apie jį turėtų susimąstyti visi, nepriėmę Jėzaus Kristaus Evangelijos.

Pamokslai
kop.jpg
Artūras Pučkovas
  • 2007 April 11 d.

„O kad mano žodžiai būtų įrašyti į knygą, įrėžti geležiniu rašikliu bei švinu amžiams į uolą. Nes aš žinau, kad mano Atpirkėjas gyvas, ir kad Jis atsistos galiausiai ant žemės. Ir kai mano oda sunyks, aš savo kūne regėsiu Dievą. Aš pats Jį matysiu, savo akimis žiūrėsiu į Jį, o ne svetimomis. Mano širdis krūtinėje ilgisi Jo“ (Jobo 19, 23-27)

Pamokslai
kop.jpg
  • 2007 March 29 d.

"Atgailaukite ir tikėkite Evangelija." /Morkaus 1, 15/
Brangus drauge, nuoširdžiai prašau tavęs atkreipti dėmesį į antraštėje užrašytus žodžius. Juos pasakė ne žmogus, bet Dievas. Juos galima pavadinti Aukščiausiojo Karaliaus, Dievo Sūnaus Jėzaus Kristaus įsaku, kurį Jis išleido kiekvienai sielai.

Pamokslai
kop.jpg
Roy B.Zuck
  • 2006 November 11 d.

Pažvelkime į papuošalus, kuriais šiandien puošiasi žmonės. Tikriausiai pastebėsime, kad daugelis žmonių yra pasipuošę vėriniais, apyrankėmis, auskarais, segtukais, kuriuose yra pavaizduotas kryžius. Žmonės, kurie pasipuošia kryžiumi, apskritai apie jį galvoja kaip apie gražų papuošalą. Tačiau kokia kryžiaus prasmė?

Pamokslai
kop.jpg
Sigitas Kauneckas
  • 2006 March 12 d.

„Todėl ir mes be paliovos dėkojame Dievui, kad priėmę Dievo žodį, kurį girdėjote iš mūsų, priėmėte jį ne kaip žmonių žodį, bet, kas jis iš tikro yra, - kaip Dievo žodį, kuris ir veikia jumyse, tikinčiuosiuose“ (1 Laiškas tesalonikiečiams 2:13).