Pamokslai

<< <  Puslapis 3 iš 7  > >>

Pamokslai
gyvas.jpg
Sergej Kirejev
  • 2014 April 18 d.

Velykos – svarbiausia visų krikščionių šventė. Tikėjimas realiu Jėzaus Kristaus Prisikėlimu - pamatas, ant kurio yra pastatytas visas krikščionybės mokslas. „O jei Kristus nebuvo prikeltas, tai tuščias mūsų skelbimas ir tuščias jūsų tikėjimas“ (1 Kor 15, 14), - moko apaštalas Paulius.

Pamokslai
1782006_611966635539879_436677204_n.jpg
www.propovedi.ru
  • 2014 April 14 d.

„Ir kas bendro tarp šviesos ir tamsos?“ (2 Kor 6, 14c). Ir iš tikrųjų, pagal Šventąjį Raštą mes žinome, kad tikintysis yra šviesoje, o netikintysis – tamsoje. Dar daugiau, tie kurie yra tamsoje nekenčia Kristaus šviesos, nes jeigu jie mylėtų šviesą, jie eitų į šviesą. „Kiekvienas, kuris daro bloga, neapkenčia šviesos ir neina į šviesą..."

Pamokslai
paguoda.jpg
Earl Poysti
  • 2014 April 10 d.

Kaip galima žinoti, ar aš esu išgelbėtas ar ne? Pavyzdžiui, jeigu jūsų paklaustų, ar jūs esate Dievo vaikas, kaip jūs atsakytumėte į šį klausimą? Ar jūs pastebėjote, kaip yra užduotas klausimas? Klausimas ne tas, ar jūs tikintis ar ne, bet ar jūs galite pasakyti, kad esate Dievo vaikas?

Pamokslai
402.jpg
Nikolajus Vodnevskis
  • 2014 April 05 d.

Krikščionio priešas – šėtonas, demoniškos velnio jėgos. Krikščionio ginklas – iš Viešpaties gautas Dievo Žodis. Tas ginklas, kurį naudojo Kristus ir kuriuo Jis nugalėjo velnio gundymus bei puolimus: „Parašyta: ‚Žmogus gyvens ne viena duona, bet kiekvienu Dievo žodžiu‘ “ (Lk 4, 4).

Pamokslai
gelbsti.jpg
David Wilkerson
  • 2014 March 31 d.

Ar jūs galite pasakyti: „Viešpatie, vesk mane namo“? Galbūt jūs niekuomet anksčiau neatidavėte savo kūno, savo verslo, savo šeiminio gyvenimo, savo krizės į Dievo rankas. Taip, mes visuomet turime melstis su tikėjimu, tikėdami, kad Viešpats atsakys; tačiau mes turime mūsų susiklosčiusioje situacijoje visiškai pasikliauti Juo...

Pamokslai
gelb.jpg
Earl Poysti
  • 2014 March 17 d.

Ar egzistuoja pomirtinis gyvenimas? Ar žmogus yra nemirtingas? Jei taip, tai kai jis peržengs mirties slenkstį, kur bus jo siela?  Per visą žmonijos istoriją šie klausimai domino žmones. Ar galima rasti į šiuos klausimus tikslų atsakymą? Taip, galima. Yra vienas patikimas šaltinis, kuriuo mes visiškai pasitikime, jis yra neklystantis – tai Biblija.

Pamokslai
malda.jpg
Nikolajus Vodnevskis
  • 2014 March 12 d.

Taip Kristus pasakė apie maldą (Lk 11, 9). Toks pažadas skirtas tiems, kurie prašo tikėdami, prašo to, kas patinka Dievui. Visi palaiminimai ir pažadai priklauso tiems, kurie prašo Dievo vardan Jėzaus Kristaus aukos...

Pamokslai
sugrizimas.jpg
Nikolajus Vodnevskis
  • 2014 January 03 d.

Ar jūs kada nors galvojote, kad netoli ta valanda, kai visi žmonės, gyvenantieji žemėje, bus sukrėsti nepaprasto įvykio – Antrojo Jėzaus Kristaus atėjimo? Taip, Jėzus Kristus vėl ateis į žemę! Kokį mes, tikintieji, turime pagrindą, kad apie tai  pasitikėdami kalbėtume? Visų pirma, tai yra paties Viešpaties Jėzaus Kristaus pažadas...

Pamokslai
laikr.jpg
Billy Graham
  • 2013 December 31 d.

Prasidėjus naujiems metams, mes tarsi atverčiame naują sąsiuvinį: prieš mus 365 švarių lapų – neprirašytų mūsų gyvenimo dienų. Tarsi mes stovėtume prie laiko upės posūkio: už mūsų – Vakar, o už posūkio – nežinomas Rytoj.

Pamokslai
mald.jpg
Earl Poysti
  • 2013 December 13 d.

„Tebūnie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje“ (Mt 6, 10) – moko mus melstis Viešpats. Pasakytų žodžių tikslas - mūsų buvimas darnoje su Dievu, mūsų Dangiškuoju Tėvu, kad čia, žemėje, mūsų gyvenime vyktų Jo valia, kaip ji vyksta danguje. Nes danguje nėra nesutarimų, ten yra visiška harmonija: visi šventieji ir angelai paklusta Dievo valiai.