Pamokslai

<< <  Puslapis 2 iš 7  > >>

Pamokslai
6_jesus-lord-universe1.jpg
Oleg Zamurujev
  • 2014 October 14 d.

Pagal amerikiečių sociologų tyrimus, krikščionybė išlieka pati skaitlingiausia planetos religija. Pasaulyje priskaičiuojama apie 2,1 mlrd krikščionių. Iš visų pasaulio religijų tik krikščionybė turi visas geriausias savybes, nes jas tiesiogiai paveldėjo iš Kristaus. Ar ne dėl to pastaruoju metu krikščionybė yra labiausiai persekiojama?

Pamokslai
laikas.jpg
David Wilkerson
  • 2014 September 22 d.

Visame pasaulyje krikščionys jaučia, jog mes gyvename paskutiniais laikais. Augančios krizės ir baimės, visur pasireiškiantys didelio visuotino sukrėtimo ženklai, - visi šie dalykai per daug akivaizdūs net ir pasauliečių komentatoriams. Dabar kiekvienam Kristaus sekėjui iškyla klausimas: „Ar mano tikėjimas išlaikys tai, kas užklups ateityje?“

Pamokslai
auka.jpg
Ramūnas Jukna
  • 2014 September 18 d.

Žymusis Naujojo Testamento perlas - Kalno pamokslas - atskleidžia Evangelijos šerdį. Viešpats atvėręs lūpas kalba apie besiartinančios Dangaus karalystės vertybes, nuostatas ir gyvenimo būdą, kuriais turėtų pasižymėti Jo pasekėjai, siekdami būti tos karalystės dalininkais...

Pamokslai
malda prieš mirtį.jpg
Petras Deineka
  • 2014 September 16 d.

Būna situacijų, dėl kurių gali apsisukti galva: sėkmė, šlovė, neištikimybė, išdavystė, prievarta, artimųjų mirtis, liga, negandos, piktavaliai kelyje... Šio pasaulio žmonės įvairiai sprendžia panašias problemas: paleidžia į darbą pinigus, pažintis, gerovę ir net grasinimus. Tačiau kartais į tokias situacijas patenka ir Dievo vaikai...

Pamokslai
1235123_10152263007567355_837463666_n.jpg
Earl Poysti
  • 2014 September 03 d.

Tikriausiai jums teko girdėti, kad paėmus Bibliją, neva galima įrodyti ką tik nori. Tokią kvailystę gali pasakyti tik tas, kuris nepažįsta Biblijos. Kai tokius dalykus sako žmogui, paviršutiniškai skaitančiam Bibliją, arba tokiam, kuris žino tik atskiras Biblijos ištraukas, jiems visgi gali pasirodyti, jog viena Biblijos vieta prieštarauja kitai...

Pamokslai
sugr.jpg
David Wilkerson
  • 2014 August 11 d.

Liūdna, jog dabartinė karta apie Kristaus sugrįžimą žino mažiau negu bet kuri kita karta. Dabar labai retai bažnyčiose pamokslaujama apie Jėzaus atėjimą. O iš tikrųjų yra labai daug tokių, kurie vadindami save krikščionimis, nenori nieko apie tai girdėti. Kodėl?

Pamokslai
photo_456.jpg
Denis Podorožnyj
  • 2014 June 03 d.

Kaip žinoma, Dievas sukūrė žmogų, ir jis tapo gyva siela. Mes visi esame ne tik protingi, bet ir emocionalūs. Tačiau žmogaus esybė, nupuolus į nuodėmę, tapo sugedusi ir ydinga. Todėl kiekviename iš mūsų (vienuose – daugiau, kituose – mažiau) kartais gali siausti emocijos, jausmai ir aistros...

Pamokslai
Modesty.jpg
V. Popovas
  • 2014 May 19 d.

Visiems žinoma, kad kuklumas puošia žmogų. Krikščionis savo elgesiu turi įkūnyti Evangelijos kuklumą, pagrįstą pamaldžia Dievo baime ir pagarba žmonėms. Kuklumas žmonėms – tai pagarba jų darbui, mintims, jausmams, interesams. Kuklus žmogus neišstato savo asmenybės, kad pasirodytų, nesipuikuoja savo gabumais ir nuopelnais.

Pamokslai
gyvas.jpg
Sergej Kirejev
  • 2014 April 18 d.

Velykos – svarbiausia visų krikščionių šventė. Tikėjimas realiu Jėzaus Kristaus Prisikėlimu - pamatas, ant kurio yra pastatytas visas krikščionybės mokslas. „O jei Kristus nebuvo prikeltas, tai tuščias mūsų skelbimas ir tuščias jūsų tikėjimas“ (1 Kor 15, 14), - moko apaštalas Paulius.

Pamokslai
1782006_611966635539879_436677204_n.jpg
www.propovedi.ru
  • 2014 April 14 d.

„Ir kas bendro tarp šviesos ir tamsos?“ (2 Kor 6, 14c). Ir iš tikrųjų, pagal Šventąjį Raštą mes žinome, kad tikintysis yra šviesoje, o netikintysis – tamsoje. Dar daugiau, tie kurie yra tamsoje nekenčia Kristaus šviesos, nes jeigu jie mylėtų šviesą, jie eitų į šviesą. „Kiekvienas, kuris daro bloga, neapkenčia šviesos ir neina į šviesą..."