Dvasiniai skaitiniai

<< <  Puslapis 3 iš 23  > >>

Dvasiniai skaitiniai
drasa__.jpg
Bill Crowder
 • 2018 November 11 d.

„Nes mes grumiamės ne su kūnu ir krauju, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šio pasaulio tamsybių valdovais“ (Ef 6, 12). Teresė Prekerova buvo dar visai jauna, kai naciai įsiveržė į jos gimtąją Lenkiją. Prasidėjo Antrasis pasaulinis karas, o kartu su juo ir siaubingas Holokaustas. Teresės kaimynai žydai dingdavo vienas ko kito.

Dvasiniai skaitiniai
uzdraugus_.jpg
Monika Brands
 • 2018 November 06 d.

„Tai yra mano įsakymas, kad mylėtumėte vienas kitą, kaip Aš jus myliu“ (Jn 15, 12). Emilės Brontės romane „Vėtrų kalnas“ yra vienas personažas – vaidingas, nesugyvenamas žmogus, kuris visą laiką kritikuodamas kitus cituoja Bibliją. Jis apibūdintas kaip „įkyrus veidmainiškas teisuolis fariziejus...

Dvasiniai skaitiniai
pavargstame_.jpg
Alyson Kieda
 • 2018 November 06 d.

„Nepavarkime daryti gera, nes savo metu pjausime derlių, jei nepailsime!“ (Gal 6, 9). Kartais daryti gera nėra paprasta. „Kokia nauda iš mano gerų darbų ir gerų norų?“ – galvojame. Visai neseniai ir mane aplankė tokios mintys, kai aš (viską apmąsčiusi maldoje) išsiunčiau draugei padrąsinantį elektroninį laišką.

Dvasiniai skaitiniai
eiti_.jpg
Adam Holz
 • 2018 November 06 d.

„Tavo ausys girdės žodžius, sakomus tau už nugaros: „Tas yra kelias, eikite juo“, jei būsite nukrypę į dešinę ar į kairę“ (Iz 30, 21). „Eikime ten“ – pasakiau aš, paėmęs už pečių sūnų bei pasukdamas jį minioje, kad eitų paskui mamą ir seseris. Buvo laisvadienis, ir mes nusprendėme jį praleisti pramogų parke. Žmonių buvo daug, berniukas pavargo ir dažnai nukrypdavo.

Dvasiniai skaitiniai
viltis_2.jpg
Anne Cetas
 • 2018 November 06 d.

„O viltis neapvilia, nes Dievo meilė yra išlieta mūsų širdyse per Šventąją Dvasią, kuri mums duota“ (Rom 5, 5). Ilgą laiką Elžbieta kovojo su priklausomybe nuo narkotikų, o kai ji išsigydė, norėjo padėti kitiems. Tačiau kaip tai padaryti? Ji ėmė rašyti padrąsinančius raštelius ir palikinėti įvairiose vietose.

Dvasiniai skaitiniai
tinkamaslaikas_.jpg
Kirsten Holmberg
 • 2018 October 09 d.

„Jis skirtu laiku viską puikiai padarė“ (Ekl 3, 11). Vakar savo vyresnei dukrai aš pirkau bilietą į lėktuvą. Atėjo laikas išvykti į koledžą. Turint galvoje ašarų kiekį, kurios buvo išlietos ant kompiuterio klaviatūros, forminant bilietą, aš stebiuosi, kad ji vis dar veikia. Mes kartu praleidome puikius aštuoniolika metų, bet tenka skirtis. 

Dvasiniai skaitiniai
isstoveti_.jpg
Arthur Jackson
 • 2018 October 09 d.

„Kuris gali išlaikyti jus nepuolusius...“ (Jud 1, 24). Gatvėje buvo šalta ir slidu. Aš norėjau kuo greičiau perbėgti iš šilto automobilio į šiltą namą. Tačiau pusiaukelėje žemė išslydo man iš po kojų. Aš labai nenatūraliai nukritau, taip, kad keliai vos neatsilenkė į priešingą pusę.

Dvasiniai skaitiniai
raumenys_.jpg
Kirsten Holmberg
 • 2018 October 09 d.

„Juozapatas nusigandęs atsidavė ieškoti Viešpaties ir paskelbė pasninką visame Jude“(2 Krn 20, 3). Kultūristai, siekdami pergalės varžybose, prisiverčia alinančiai treniruotis. Iš pradžių jie stengiasi pripumpuoti kuo daugiau raumenų masės. Artinantis varžyboms, jie sutelkia savo dėmesį, kad pašalintų bet kokius riebalų požymius, kurie galėtų paslėpti raumenis.

Dvasiniai skaitiniai
namo_.jpg
Randy Kilgore
 • 2018 October 09 d.

„Kuris (Dievas) guodžia mus kiekviename mūsų sielvarte, kad mes galėtume paguosti bet kokio sielvarto ištiktuosius ta paguoda, kuria patys Dievo guodžiami“ (2 Kor 1, 4). Kartais kelionė gyvenimo keliu pasidaro tokia sunki, kad mes prarandame viltį. Atrodo, jog mus supančiai tamsai niekada nebus galo.

Dvasiniai skaitiniai
namasantuolos_.jpg
Amy Boucher Pye
 • 2018 September 27 d.

„Užėjus potvyniu, srovė atsimušė į namą, bet neįstengė jo pajudinti, nes buvo pastatytas ant uolos“ (Lk 6, 48). Kelis metus pragyvenę naujai pirktame name, mano draugai pastebėjo, jog svetainė ima smukti. Suskeldėjo sienos, o langas nebeatsidarinėjo. Paaiškėjo, jog kambarys buvo pristatytas prie namo vėliau ir neturėjo pamatų.

Dvasiniai skaitiniai
tarnyste2_.jpg
Keila Ochoa
 • 2018 September 27 d.

„Danieliau! Gyvojo Dievo tarne! Ar tavo Dievas, kuriam nepaliaujamai tarnauji, galėjo tave išgelbėti iš liūtų?“ (Dan 6, 20). Psichologas Bendžaminas Blumas (Benjamin Bloom) tyrinėdamas jaunų žmonių talentų ugdymo klausimą, ištyrė 120 garsių asmenybių – sportininkų, menininkų, mokslininkų.

Dvasiniai skaitiniai
laime1_.jpg
David H. Roper
 • 2018 September 27 d.

„Koks yra žmogus, kuris mėgsta gyventi ir geidžia gerų dienų patirti? (...) Šalinkis pikto ir daryk gera“ (Ps 34, 12.14). Dažnai tenka girdėti, jog laimė priklauso nuo galimybės, kaip nori elgtis. Tačiau tai nėra tiesa. Tokia filosofija veda tik į tuštumą, nerimą ir širdies skausmą. 

Dvasiniai skaitiniai
procesas_.jpg
Adam Holz
 • 2018 September 27 d.

„Vienintele atnaša Jis amžiams padarė tobulus šventinamuosius“ (Hbr 10, 14). Kaip malonu užbaigti darbą! Pavyzdžiui, kas mėnesį vienas iš mano darbų pereina iš kategorijos „vyksta procesas“ į kategoriją „atlikta“. Mano kompiuterio programoje yra specialus mygtukas, kuris uždaro darbą, ir jį paspausti man labai patinka.

Dvasiniai skaitiniai
alkis_.jpg
Elisa Morgan
 • 2018 September 20 d.

„Aš esu gyvenimo duona! Kas ateina pas mane, niekuomet nebealks, ir kas tiki mane niekuomet nebetrokš“ (Jn 6, 35). Mes su vyru vykome su reikalais. Aš išmaniajame telefone peržiūrinėjau elektroninį paštą. Staiga ekrane pasirodė vietinės spurgų parduotuvės reklama. O mes pro šią parduotuvę buvome ką tik pravažiavę! Ir aš tuoj pat užsimaniau spurgų.

Dvasiniai skaitiniai
laikas3_.jpg
James Banks
 • 2018 September 20 d.

„Dosni siela bus pasotinta, kas girdo, pats bus pagirdytas“ (Pat 11, 25). Aš labai skubėdamas įėjau į pašto skyrių. Tą dieną darbų sąrašas buvo labai ilgas, ir aš norėjau viską suspėti. Tačiau buvo labai ilga eilė. „Štai ir atvažiavome“, – sumurmėjau aš, atsistodamas į eilės galą ir pažvelgdamas į laikrodį.

Dvasiniai skaitiniai
gerastetis_.jpg
Xochitl Dixon
 • 2018 September 20 d.

„Kai prisiminsiu Tave savo lovoje, mąstysiu apie Tave budėdamas naktį“ (Ps 63, 5). Kai mūsų sūnus Ksaveras buvo mažas, vyras nuolat važinėdavo į komandiruotes. Ir nors jis dažnai skambindavo, telefoniniai pokalbiai ne visada galėjo paguosti mažylį. Jis norėjo pas tėtį. Tuomet aš ištraukdavau mūsų fotografijų albumą, paguldydavau Ksaverą lovon ir rodydavau jam nuotraukas, kuriose jis buvo nufotografuotas drauge su tėčiu.

Dvasiniai skaitiniai
duoti_.jpg
Leslie Koh
 • 2018 September 20 d.

„Raginame jus, broliai: įspėkite nedrausminguosius, padrąsinkite liūdinčius, palaikykite silpnuosius, būkite kantrūs su visais!“ (1 Tes  5, 14). Buvo labai sunki savaitė. Aš buvau išsiblaškęs ir apatiškas, nors ir negalėjau suprasti, kodėl. Be to, besibaigiant savaitei, sužinojau, kad mano tetai nustatė inkstų nepakankamumą.

Dvasiniai skaitiniai
potvynis_.jpg
Monika Brands
 • 2018 September 16 d.

„Jis dykumą ežeru paverčia ir sausą žemę – vandens šaltiniais“ (Ps 107, 35). Aš visada mėgau smarkų griaustinį. Vaikystėje, kai danguje smarkiai trankydavosi perkūnija ir kaip iš kibiro pliaupdavo lietus, mes, vaikai, mėgdavome lakstyti kieme ir šokinėti per balas.

Dvasiniai skaitiniai
pergale_.jpg
Kirsten Holmberg
 • 2018 September 16 d.

„Siena buvo baigta Elulo mėnesio dvidešimt penktą dieną, per penkiasdešimt dvi dienas“ (Neh 6, 15). Kas mėnesį mes su draugėmis susirenkame ir pasikalbame apie savo progresą, siekiant užsibrėžtų tikslų. Pavyzdžiui, Merė norėjo pakeisti savo virtuvinių kėdžių apmušalus. Lapkričio mėnesio susitikimo metu ji mums „atsiskaitė“, ką nuveikė nuo mūsų paskutinio susitikimo.

Dvasiniai skaitiniai
tarnyste_.jpg
Randy Kilgore
 • 2018 September 16 d.

„Jei alkstantį pasotinsi kaip pats save ir prispaustajam padėsi, tada tavo šviesa spindės tamsoje ir tavo tamsybė taps šviesa“ (Iz 58, 10). Prie nuvirtusio ant pievelės didelio medžio susirinko keletas žmonių. Pasirėmusi savo lazdele vieniša senutė liūdnai papasakojo, kaip naktinė audra „išvertė mūsų galingąją senąją guobą“.

Dvasiniai skaitiniai
zino_.jpg
Alyson Kieda
 • 2018 September 16 d.

„Kai Jėzus baigė šiuos žodžius, minios stebėjosi Jo mokymu“ (Mt 7, 28). Aš turiu draugų, kurie buvo dalinai išgydyti, tačiau vis dar kenčia nuo skausmingų savo ligų pasekmių. Kiti atsikratė priklausomybių, tačiau iki šiol kovoja su nevisavertiškumo jausmu ir bjaurėjimusi savimi.

Dvasiniai skaitiniai
perkryziu_.jpg
Anne Cetas
 • 2018 August 16 d.

„[Niekas] nei aukštumos, nei gelmės, nei jokie kiti kūriniai negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės, kuri yra Kristuje Jėzuje, mūsų Viešpatyje“ (Rom 8, 39). Ant mano bendradarbio Tomo stalo stovi stiklinis kryžius. Tai jo draugo Filo dovana. Jis, kaip ir Tomas, sirgo vėžiu. Ant dovanos užrašytas linkėjimas, nuolat žiūrėti į viską „per kryžių“.

Dvasiniai skaitiniai
be_.jpg
Kirsten Holmberg
 • 2018 August 16 d.

„Žmonės prisiekia aukštesniais dalykais ir kiekvieno ginčo pabaigoje patvirtinimui imasi priesaikos“ (Hbr 6,16). Kai žmogus, neturintis ilgos istorijos, jog laiku apmoka sąskaitas, nori gauti paskolą, kad įsigytų namą ar automobilį, bankas paprastai nenori rizikuoti. Jeigu klientas neužsirekomendavo kaip vertas pasitikėjimo, tai greičiausiai pinigų jis negaus.

Dvasiniai skaitiniai
inkaras_.jpg
Adam Holz
 • 2018 August 16 d.

„Aš, Aš guosiu tave“ (Iz 51, 12). Ar jūs dažnai nerimaujate? Aš – dažnai. Beveik kasdien man tenka kovoti su nerimu. Aš jaudinuosi dėl svarbių dalykų. Jaudinuosi ir dėl smulkmenų. Kartais man atrodo, kad aš praktiškai dėl visko jaudinuosi. 

Dvasiniai skaitiniai
ramu_.jpg
Arthur Jackson
 • 2018 August 16 d.

„Aš raminau ir tildžiau savo sielą, kaip nujunkytą kūdikį“ (Ps 131, 2). Įsivaizduokite tėtį, kuris žiūrėdamas į vaiką laiko pridėjęs prie lūpų rodomąjį pirštą ir šnabžda: „Ramiau, š-š-š...“ Žvilgsnis, elgesys ir paprasti žodžiai – visa tai reikalinga, kad nuramintų mažylį, kuris sunerimęs, jam skauda arba apmaudu.