Dvasiniai skaitiniai

<< <  Puslapis 3 iš 24  > >>

Dvasiniai skaitiniai
atsisakyti_.jpg
Poh Fang Chia
 • 2019 January 30 d.

„Nei aukštumos, nei gelmės, nei jokie kiti kūriniai negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės“ (Rom 8, 39). „Ko jūs negalite atsisakyti?“ – tokį klausimą uždavė radijo laidos vedantysis. Klausytojai ėmė skambinti ir atsakinėti. Daugelis paminėjo šeimą. Tarp tokių buvo našlys, kuris negalėjo užmiršti savo mirusios sutuoktinės.

Dvasiniai skaitiniai
viltiespagrindas_.jpg
James Banks
 • 2019 January 30 d.

„O mano Dievas patenkins visas jūsų reikmes iš savo šlovės turtų Kristuje Jėzuje“ (Fil 4, 19). Kartais tikėjimo pamokos ateina nelauktai. Vieną iš jų aš išmokau iš savo penkiasdešimties kilogramų juodo labradoro, pravarde Lokys. Jo didelis metalinis dubenėlis vandeniui stovi virtuvės kampe. Kai Lokys nori gerti, o dubenėlis tuščias, jis neloja...

Dvasiniai skaitiniai
vienuma_.jpg
David McCasland
 • 2019 January 22 d.

„...Jis priėmė žmones, kalbėjo jiems apie Dievo Karalystę ir išgydė tuos, kuriems reikėjo gydymo“ (Lk 9, 11). Žinomas komikas Fredas Alenas (Fred Allen) pasakė: „Garsenybė – tai toks žmogus, kuris visą gyvenimą neriasi iš kailio, kad taptų žinomas, o paskui dėvi juodus akinius, kad jo neatpažintų“.

Dvasiniai skaitiniai
paprastaszmogus_.jpg
Estera Pirosca Escobar
 • 2019 January 22 d.

„Viešpats mato ne taip, kaip žmogus. Žmogus žiūri į išorę, bet Viešpats žiūri į širdį“ (1 Sam 16, 7). Viljamas Karėjus (William Carey) buvo ligotas vaikas iš neturtingos šeimos, gyvenęs netoli Northamptono (Anglijoje). Ateitis jam nežadėjo nieko šviesaus. Tačiau Dievas turėjo savo planų.

Dvasiniai skaitiniai
uzmerktos_.jpg
Kirsten Holmberg
 • 2019 January 22 d.

„Adomas ir jo žmona pasislėpė nuo Viešpaties veido tarp sodo medžių“ (Pr 3, 8). Jis žinojo, kad taip negalima daryti. Jis suprato, kad blogai elgiasi. Tai buvo parašyta ant jo veido! Kai aš atsisėdau priešais jį, kad aptartume jo blogą elgesį, mano sūnėnas užsimerkė. Taip ir sėdėjo, nusprendęs savo trejų metų proteliu, jog jeigu jis manęs nemato, tai ir aš nematau jo.

Dvasiniai skaitiniai
zinianesys_.jpg
Amy Boucher Pye
 • 2019 January 22 d.

„Aš siunčiu savo pasiuntinį paruošti kelią pirma manęs“ (Mal 3, 1). „Turiu jums pranešimą!“, - viena konferencijos, kurioje dalyvavau, darbuotojų perdavė man popieriaus lapelį. Kas manęs laukia: nemalonumai ar džiaugsmas? „Tau gimė sūnėnas!“, – toks pranešimas buvo popieriaus lapelyje.

Dvasiniai skaitiniai
auksciausiavieta_.jpg
Keila Ochoa
 • 2019 January 03 d.

„Jis yra pirma visų daiktų, ir visa Juo laikosi“ (Kol 1,17). Mano vyras į bažnyčią pakvietė pažįstamą. Po pamaldų jis pasakė: „Man patiko giesmės ir atmosfera. Bet aš vieno negaliu suprasti: kodėl jūs visi taip garbinate Jėzų?“ Mano vyras jam paaiškino, jog krikščionybė – tai nėra religija, o savitarpio santykiai su Kristumi.

Dvasiniai skaitiniai
apsvarstykite_.jpg
David C. McCasland
 • 2019 January 03 d.

„O Marija palaikė savyje visus šiuos žodžius, apmąstydama juos savo širdyje“ (Lk 2, 19; Jurėno vertimas). Dirbdamas Londono Biblijos koledže (1911-1915) Osvaldas Čambersas (Oswald Chambers) savo pasisakymais paskaitų metu dažnai stebindavo studentus. Viena studentė pasakojo, jog jie pietų metu būdavo numatę galimybę padiskutuoti.

Dvasiniai skaitiniai
aciu_.jpg
Xochitl Dixon
 • 2019 January 03 d.

„Įeikite pro vartus su dėkojimu, į Jo kiemus su gyriumi“ (Ps 100, 4). Mano mama gulėjo onkologijos centre, o aš ją slaugiau ir gyvenau tame pačiame pastate. Ten aš susipažinau su Lora, kuri slaugė savo vyrą ir gyveno toliau koridoriuje. Mes su Lora kalbėjomės, juokėmės, atviravome, verkėme ir meldėmės.

Dvasiniai skaitiniai
akimirka_.jpg
James Banks
 • 2019 January 03 d.

„Žmogaus širdis planuoja savo kelią, bet Viešpats nukreipia jo žingsnius“ (Pat 16, 9). Neseniai dirbau perstatant namą sūnaus, kuris gyvena už trijų valandų kelio. Darbas užėmė daugiau laiko, negu tikėjomės. Kas rytą meldžiausi, kad iki saulės laidos darbą užbaigtume.

Dvasiniai skaitiniai
kaledos__.jpg
Lawrence Darmani
 • 2018 December 20 d.

„Visada mano akys į Viešpatį krypsta“ (Ps 25, 15). Pačias vienišiausias savo gyvenime Kalėdas aš švenčiau šiaurės Ganoje senelių namuose. Man buvo penkiolika. Tėvai, broliai ir seserys buvo nuo mūsų už tūkstančio kilometrų. Anksčiau aš visuomet švęsdavau Kalėdas su jais ir savo kaimo draugais.

Dvasiniai skaitiniai
tevai_vaikai_.jpg
David H. Roper
 • 2018 December 17 d.

„Jis atgręš tėvų širdis į vaikus ir vaikų širdis į tėvus“ (Mal 4, 6). Mano tėvas buvo geras tėvas. O aš dažniausiai buvau atsakingas sūnus. Tačiau mano tėvui trūko to, ko aš galėjau jam duoti, – manęs. Jis buvo tylus žmogus. Aš taip pat dažniausiai tylėdavau. Mes ištisas valandas dirbdavome petys petin, nepratardami nė žodžio arba retkarčiais persimesdami pavienėmis frazėmis.

Dvasiniai skaitiniai
kitojepuseje_.jpg
Tim Gustafson
 • 2018 December 17 d.

„Broliai, aš noriu, kad jūs žinotumėte, jog mano būklė pasitarnavo Evangelijos plitimui“ (Fil 1, 12). Ganoje potvynio metu srovė nuplovė tiltą per Tano upę. Nju-Krobo gyventojai buvo „atkirsti nuo civilizacijos“. Pastoriaus Samuelio Apijaus bažnyčią, kuri buvo kitame krante, pradėjo lankyti mažiau žmonių.

Dvasiniai skaitiniai
ismintiessaltinis_.jpg
Jennifer Benson Schuldt
 • 2018 December 04 d.

„Duok savo tarnui išmintingą širdį“ (1 Kar 3, 9). Vienas vyras padavė į teismą moterį už tai, kad ji pavogė jo šunį. Teisme moteris pasakė, kad šuo priklauso jai, ir nurodė vietą, kur ji pirko šunį. Teisėjas lengvai nustatė tikrąjį savininką. Jis liepė paleisti šunį nuo pavadėlio. Jis džiugiai vizgindamas uodegą nubėgo pas vyrą.

Dvasiniai skaitiniai
turime_.jpg
Kirsten Holmberg
 • 2018 December 04 d.

„Nes jei yra sąmoningas noras, jis priimamas pagal tai, ką žmogus turi, o ne pagal tai, ko neturi“ (2 Kor 8, 12). Mano draugė nusprendė pakviesti savo artimuosius ir draugus šventėms savo namuose. Laukdami džiugaus susitikimo, kiekvienas svečias norėjo prisidėti prie vaišių ir tuo šiek tiek padėti padengti išlaidas.

Dvasiniai skaitiniai
kasvairuoja_.jpg
James Banks
 • 2018 December 04 d.

„Jei gyvename Dvasia, tai ir elkimės pagal Dvasią“(Gal 5, 25). Ant mano kaimyno Timo automobilio prietaisų skydelio stovi pabaisos figūrėlė iš vaikiškos Moriso Sendako (Maurice B. Sendak) knygelės „Ten, kur gyvena pabaisos“.

Dvasiniai skaitiniai
pavojingi_.jpg
Bill Crowder
 • 2018 December 04 d.

„Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus“ (Jn 13, 35). Dailininkas Sigizmundas Goetze savo paveikslu „Paniekintas ir žmonių atmestas“ šokiravo Viktorijos laikų Angliją. Paveiksle jis pavaizdavo Goetzes amžininkų apsuptą kenčiantį, atmestą Jėzų.

Dvasiniai skaitiniai
kaipavargsti_.jpg
Bill Crowder
 • 2018 November 18 d.

„Matydamas minias, Jis gailėjosi žmonių, nes jie buvo suvargę ir išsklaidyti lyg avys be piemens“ (Mt 9, 36). Ana Frank (Anne Frank) išgarsėjo dėl savo dienoraščio, kuriame ji aprašė, kaip Antrojo pasaulinio karo metu jos šeima kelis metus slapstėsi nuo vokiečių. Vėliau juos surado ir uždarė į koncentracijos stovyklą.

Dvasiniai skaitiniai
polinkis_.jpg
Xochitl Dixon
 • 2018 November 18 d.

„Argi mes turėsime papjauti avis ir jaučius, kad užtektų visiems? Ar susirinks jūros žuvys, kad juos pasotintų?“ (Sk 11, 22). Lėtinis skausmas ir judėjimo apribojimai padarė savo darbą. Aš tapau irzli, reikli ir nedėkinga. Ir ant ko gi visa tai išlieti, jei ne ant savo pačios vyro? Aš ėmiau skųstis dėl to, kaip jis mane slaugo.

Dvasiniai skaitiniai
taika_.jpg
Tim Gustafson
 • 2018 November 18 d.

„Taigi, išteisinti tikėjimu, turime ramybę su Dievu per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų“ (Rom 5, 1). „Jūs vis dar tikitės taikos ir ramybės?“, – 1984 m. žurnalistas paklausė Bobo Dylano (Bob Dylan). „Nebus jokios taikos“, – atsakė muzikantas. Šis jo atsakymas sukėlė neigiamą visuomenės reakciją.

Dvasiniai skaitiniai
spyglys_.jpg
Adam Holz
 • 2018 November 18 d.

„Jis buvo sužeistas dėl mūsų kaltės (...) jo žaizdomis esame išgydyti“ (Iz 53, 5). Man į rodomąjį pirštą iki kraujo įdūrė spyglys. Aš šūktelėjau ir instinktyviai atitraukiau ranką. Bet ko gi stebėtis? Aš be pirštinių ėmiausi išrauti spygliuotą krūmą – štai ir gavau pagal nuopelnus.

Dvasiniai skaitiniai
pasitikek_.jpg
James Banks
 • 2018 November 11 d.

„Tebūna šlovinamas Viešpats kasdien! Jis naštas mūsų neša, Jis mūsų išgelbėjimo Dievas“ (Ps 68, 19). - Tėti, nepaleisk manęs! - Nepaleisiu. Aš laikau tave tvirtai! Būdamas mažas berniukas, aš siaubingai bijojau nuskęsti. O tėvas norėjo išmokyti mane plaukti.

Dvasiniai skaitiniai
pasakojimai_.jpg
Lisa Samra
 • 2018 November 11 d.

„Yra dar daug kitų dalykų, kuriuos Jėzus padarė“ (Jn 21, 25). Vaikystėje aš mėgau vaikščioti į mūsų mažą vietinę biblioteką. Kartą žiūrėdama į paaugliams skirtas knygų lentynas, aš nusprendžiau jas visas perskaityti. Per tokį savo entuziazmą aš užmiršau, jog biblioteka reguliariai gaudavo naujas knygas.

Dvasiniai skaitiniai
giedantis_.jpg
Adam Holz
 • 2018 November 11 d.

 „Viešpats, tavo Dievas, esantis tavyje, yra galingas. Jis išgelbės, Jis džiaugsis tavimi, atgaivins tave savo meile ir džiūgaus dėl tavęs giedodamas“ (Sof 3, 17). Iki tol, kol mes su žmona susilaukėme vaikų, man niekas nesakė, koks šeimoje svarbus giedojimas.

Dvasiniai skaitiniai
drasa__.jpg
Bill Crowder
 • 2018 November 11 d.

„Nes mes grumiamės ne su kūnu ir krauju, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šio pasaulio tamsybių valdovais“ (Ef 6, 12). Teresė Prekerova buvo dar visai jauna, kai naciai įsiveržė į jos gimtąją Lenkiją. Prasidėjo Antrasis pasaulinis karas, o kartu su juo ir siaubingas Holokaustas. Teresės kaimynai žydai dingdavo vienas ko kito.