Dvasiniai skaitiniai

<< <  Puslapis 25 iš 25

Dvasiniai skaitiniai
duona_.jpg
Randy Kilgore
 • 2013 August 21 d.

„Tačiau vyno pilstytojų viršininkas neatsiminė Juozapo ir užmiršo jį“ (Pr 40, 23).
Besimokydamas seminarijoje aš dirbau senelių namuose. Kai jau buvau su šiais žmonėmis praleidęs kiek laiko, aš supratau, kad kiekvienas iš jų nori pasakyti, koks jis jaučiasi vienišas. Ypač jie liūdėjo galvodami, kad jų niekas neprisimins po mirties.

Dvasiniai skaitiniai
duona_.jpg
David C. McCasland
 • 2013 August 14 d.

„Dar trumpa, trumpa valandėlė, ir ateis Tas, kuris turi ateiti, ir neužtruks“ (Žyd 10, 37)
2012 m. birželio mėn. gaisras Kolorado Springs apylinkėse sunaikino per 70 km² kalnų miško, o  pačiame Kolorado Springs mieste sudegino 346 namus. Galų gale gaisrininkai, pasitelkę specialias užtvaras, sugebėjo sustabdyti ugnies plitimą ir paskelbė, jog gaisras yra užblokuotas, nors ir nevisai užgesintas.

Dvasiniai skaitiniai
duona_.jpg
Bill Crowder
 • 2013 August 05 d.

„Jį tegiria dangūs ir žemė, jūros ir visa, kas juda jose“ (Ps 69, 34)
Aš neseniai mačiau reklamos skydą, pranešantį, jog 80 procentų visų gyvųjų būtybių gyvena jūrose ir vandenynuose. Nelengva suvokti tokį skaičių, turint galvoje, kad didžiosios šių būtybių dalies mes negalime matyti. Dievo kūrinija yra kur kas įstabesnė negu mes galime aprėpti ir įvertinti.

Dvasiniai skaitiniai
duona_.jpg
Randy Kalgore
 • 2013 July 17 d.

Nugalėtojas paveldės viską, ir Aš būsiu jo Dievas, o jis bus mano sūnus“ (Apr 21, 7).
Prisipažinsiu, kad kartais aš pradedu skaityti knygas ne nuo pradžių, bet atbulai, nuo pabaigos. Tokiu būdu aš iš anksto sužinau, kas išgyvens ir kuris yra blogas žmogus. Paskui galiu atsipalaiduoti ir nusiraminęs, neskubant mėgautis skaitymu.

Dvasiniai skaitiniai
duona_.jpg
Cindy Hess Kasper
 • 2013 July 10 d.

„...Viešpats mato ne taip, kaip žmogus. Žmogus žiūri į išorę, bet Viešpats žiūri į širdį" (1Sam 16, 7).
Įgyvendinant pagrindinės miesto gatvės sutvarkymo projektą, reikėjo nugriauti praeito šimtmečio trečiajame dešimtmetyje pastatytą bažnyčią. Iš tuščio pastato jau buvo išimti langai, o uždarytos durys iki pat griovimo dienos taip liko savo vietoje. O ant jų švytinčiais oranžiniais dažais didelėmis raidėmis buvo užrašyta...

 

Dvasiniai skaitiniai
Frank.jpg
Frank Lauermann
 • 2013 March 29 d.

Krikščioniški Franko Lauermanno pamąstymai padrąsins ir sustiprins kiekvieną Dievo vaiką. Šventojo Rašto eilutės palydės į gilesnę kontempliaciją ir padės nenuklysti nuo Viešpaties kelio. Nepamirškime, jog Dievas nori su mumis bendrauti visą dieną, tad pagerbkime Jį ir pradžiuginkime  savo nuoširdumu.

Dvasiniai skaitiniai
duona.jpg
David C. McCasland
 • 2013 March 09 d.

„Pašalink nuo manęs tuštybę ir melą; neduok man turtų nė skurdo, maitink mane tuo, ko man reikia“ (Pat 30, 8).
Tikėdamiesi išlošti rekordinį 640 milijonų dolerių pagrindinį prizą, 2012 metais amerikiečiai išleido loterijos bilietams 1,5 milijardo dolerių. Šansai laimėti buvo tik 1 iš 176 milijonų, tačiau parduotuvėse...

Dvasiniai skaitiniai
duona.jpg
David C. Egner
 • 2013 March 04 d.

„Pašalink nuo manęs tuštybę ir melą; neduok man turtų nė skurdo, maitink mane tuo, ko man reikia“ (Pat 30, 8).
Tikėdamiesi išlošti rekordinį 640 milijonų dolerių pagrindinį prizą, 2012 metais amerikiečiai išleido loterijos bilietams 1,5 milijardo dolerių. Šansai laimėti buvo tik 1 iš 176 milijonų, tačiau...

Dvasiniai skaitiniai
duona.jpg
Jennifer Benson Schuldt
 • 2013 February 23 d.

„Jis atėjo pas savuosius, ir savieji Jo nepriėmė“ (Jn 1,11).
 Vienas iš pačių turtingiausių pasaulyje žmonių, finansų ekspertas Warren‘as Buffet‘as, būdamas 19 metų neįstojo į Harvardo verslo mokyklą. Neišlaikęs stojamųjų egzaminų jis buvo apimtas siaubo: kaip šią naujieną priims jo tėvas?

Dvasiniai skaitiniai
duona.jpg
David H. Roper
 • 2013 February 17 d.

„...Visuose reikaluose malda ir prašymu su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui“ (Fil 4, 6).
Nepaisant prabėgusių metų, aš vis dar iki galo nesuprantu kas yra malda. Tai yra paslaptis. Tačiau vieną dalyką aš žinau tvirtai: kai mes esame nusivylę, malda, išeinanti iš mūsų širdies gilumos, natūraliai atsiranda mūsų lūpose.

Dvasiniai skaitiniai
duona.jpg
David C. Mccasland
 • 2013 February 14 d.

„Nes Dievo karalystė yra ne kalboje, bet jėgoje“ (1Kor 4, 20).
Ištisus dvidešimt metų ekologas Mike Hands‘as darbavosi su Centrinės Amerikos fermeriais, norėdamas įdiegti efektingesnius derliaus auginimo metodus. Tačiau fermeriai atkakliai nenorėjo atsisakyti atliekų deginimo tradicijos...

Dvasiniai skaitiniai
duona.jpg
Julie Ackerman Link
 • 2013 February 04 d.

„Pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir Jo teisumo, o visa kita bus jums pridėta“ (Mt 6, 33).
Man patinka rašyti knygai „Kasdienė mūsų duona“, nors kartais ir skundžiuosi draugams, kad sunku viską, kas guli ant širdies, sutalpinti į trumpą straipsnelį. O, jeigu man leistų parašyti daugiau negu nustatytus 220 žodžių!