Dvasiniai skaitiniai

<< <  Puslapis 24 iš 24

Dvasiniai skaitiniai
duona.jpg
David H. Roper
  • 2013 February 17 d.

„...Visuose reikaluose malda ir prašymu su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui“ (Fil 4, 6).
Nepaisant prabėgusių metų, aš vis dar iki galo nesuprantu kas yra malda. Tai yra paslaptis. Tačiau vieną dalyką aš žinau tvirtai: kai mes esame nusivylę, malda, išeinanti iš mūsų širdies gilumos, natūraliai atsiranda mūsų lūpose.

Dvasiniai skaitiniai
duona.jpg
David C. Mccasland
  • 2013 February 14 d.

„Nes Dievo karalystė yra ne kalboje, bet jėgoje“ (1Kor 4, 20).
Ištisus dvidešimt metų ekologas Mike Hands‘as darbavosi su Centrinės Amerikos fermeriais, norėdamas įdiegti efektingesnius derliaus auginimo metodus. Tačiau fermeriai atkakliai nenorėjo atsisakyti atliekų deginimo tradicijos...

Dvasiniai skaitiniai
duona.jpg
Julie Ackerman Link
  • 2013 February 04 d.

„Pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir Jo teisumo, o visa kita bus jums pridėta“ (Mt 6, 33).
Man patinka rašyti knygai „Kasdienė mūsų duona“, nors kartais ir skundžiuosi draugams, kad sunku viską, kas guli ant širdies, sutalpinti į trumpą straipsnelį. O, jeigu man leistų parašyti daugiau negu nustatytus 220 žodžių!