Dvasiniai skaitiniai

<< <  Puslapis 23 iš 24  > >>

Dvasiniai skaitiniai
duona.jpg
Jennifer Benson Schult
 • 2013 September 15 d.

„Jis ieškojo savo tėvų Dievo ir vykdė Jo įsakymus, ir nesekė Izraelio pavyzdžiu“ (2 Kron 17, 4). Galvodama apie savo tėvą, aš dažnai prisimenu posakį: „Jis manęs nemokė gyventi; jis gyveno, o aš stebėjau, kaip jis tą daro“. Jaunystėje ne kartą turėjau galimybę matyti, kaip mano tėvas vaikščioja Dievo akivaizdoje.

Dvasiniai skaitiniai
Frank.jpg
Frank Lauermann
 • 2013 September 14 d.

Mūsų veikla dažnai yra pilna streso ir reikalavimų, kartais net perkrovų. Mums tenka dirbti net po darbo ar savaitgaliais, atostogų metu, - tiek daug nešame atsakomybių. Jau pirmadienį mums reikia poilsio. Dievas nenori šio karštligiško skubėjimo! JIS nori mums dovanoti gyvenimą, pilną ramybės ir jėgos.

Dvasiniai skaitiniai
ieremiya-stepek-1.jpg
 • 2013 September 13 d.

Pastorius Jeremijas Steepek savitai nusprendė patikrinti, ar krikščionimis save laikantys žmonės iš tiesų teisingai supranta, kaip jie turėtų elgtis Dievo ir žmonių akivaizdoje. Taigi, jis persirengė benamiu ir nuėjo į 10 000 narių turinčią bažnyčią, kurioje tą rytą jis turėjo būti pristatytas, kaip pagrindinis pastorius.

Dvasiniai skaitiniai
duona.jpg
Randy Kilgory
 • 2013 September 13 d.

„Kodėl tavo veidas nusiminęs?...Ko norėtum?“ (Neh 2, 2.4) Vienas iš mano mėgiamiausių Biblijos tekstų, susijusių su darbu, yra Nehemijo knygoje 1 – 2 skyriuose. Šio pasakojimo herojus, karaliaus Artakserkso vyno pilstytojas, buvo toks uolus, jog karalius panoro apdovanoti ištikimąjį tarną ir jam padėti, besirūpinant dėl sugriautos Jeruzalės.

Dvasiniai skaitiniai
Frank.jpg
Frank Lauermann
 • 2013 September 12 d.

Dievas nori, kad mes taptume nauju žmogumi, panašiu į Jį. Tam yra keletas etapų: nusivilkti senąjį žmogų su jo darbais, tuomet JIS gali mus perkeisti. Biblijoje taip rašoma: „Numarinkite, kas jūsų nariuose žemiška: ištvirkavimą, netyrumą, aistringumą, piktą pageidimą, taip pat godumą, kuris yra stabmeldystė. Dėl šių dalykų ateina Dievo rūstybė netikėjimo vaikams.

Dvasiniai skaitiniai
duona.jpg
Bill Crowder
 • 2013 September 11 d.

„Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte...“ (Jn 13, 34). Seniau aš esu rašęs straipsnį apie savo žmoną Marliną ir jos vestibulinio aparato problemas. Kai straipsnis buvo išspausdintas, ant mūsų pasipylė gausus skaitytojų laiškų lietus, kuriuose jie siūlėsi padėti ir palaikyti, o daugiausiai užjausdami klausė apie jos būklę.

Dvasiniai skaitiniai
Frank.jpg
Frank Lauermann
 • 2013 September 09 d.

VIEŠPATS pakreipė Jobo dalią, kai jis pasimeldė už savo bičiulius. VIEŠPATS davė Jobui dvigubai daugiau negu jis buvo anksčiau turėjęs. /Jobo knyga 42, 10/

Dvasiniai skaitiniai
Frank.jpg
Frank Lauermann
 • 2013 September 06 d.

„Todėl ir pasirodė Dievo Sūnus, kad velnio darbus sugriautų.”/1 Jono 3, 8b/ Ar tai ne gera žinia?! Jėzus yra galingesnis! JIS iš tikrųjų nori sugriauti šėtono - griovėjo ir žudiko darbus!

Dvasiniai skaitiniai
Frank.jpg
Frank Lauermann
 • 2013 September 05 d.

„Jeigu jis nepagailėjo nė savo Sūnaus, bet atidavė Jį už mus visus, - tai kaipgi Jis ir visko nedovanotų kartu su Juo?!“ /Laiškas romiečiams 8,32/

Dvasiniai skaitiniai
Frank.jpg
Frank Lauermann
 • 2013 September 04 d.

„Savo ranka, VIEŠPATIE, išgelbėk nuo mirtingųjų, kurių dalia tik šis gyvenimas. Jų pilvai teprisipildo to, ką esi jiems sutaupęs, jų vaikai tegu sočiai sau glemžia bei tepalieka ir savo mažyliams. O aš, būdamas doras, matysiu Tavo veidą ir pabudęs būsiu laimingas dėl Tavo Artumo.“ /Psalmė 17, 14-15/

Dvasiniai skaitiniai
Frank.jpg
Frank Lauermann
 • 2013 September 03 d.

„Tą pačią dieną, atėjus vakarui, Jis tarė mokiniams: „Irkitės į aną pusę!“ Atleidę žmones, jie taip Jį ir pasiėmė, kaip Jis valtyje sėdėjo. Drauge plaukė kelios kitos valtys. Tuomet pakilo didžiulis viesulas, ir bangos ėmė lietis į valtį taip, kad valtį jau sėmė. Jėzus buvo valties gale ir miegojo. Mokiniai pažadino Jį...

Dvasiniai skaitiniai
pasitikėjimas - Copy.jpg
Oswald Chambers
 • 2013 August 31 d.

Ar niekuomet nesate sau sakę: „Esu sužavėtas nuostabių Dievo Žodžio tiesų, bet Jam nederėtų tikėtis, kad sugebėsiu laikytis šių principų ir viską tiksliai įgyvendinsiu!“ Mūsų nuostatos dėl Jėzaus Kristaus ir jo gebėjimų turi religinio pranašumo atspalvį. Jo idealai mums atrodo aukšti ir įspūdingi, tačiau manome, kad Jis atitrūkęs nuo realybės, o Jo skelbiamos tiesos neįgyvendintos.

Dvasiniai skaitiniai
Frank.jpg
Frank Lauermann
 • 2013 August 30 d.

„Tavyje, VIEŠPATIE, ieškau užuovėjos; neleisk man niekada nusivilti! Kadangi Tu teisus, ateik į pagalbą ir išgelbėk, atkreipk į mane savo ausį ir padėk man! Būk mano užuovėjos uola, stipri tvirtovė man išgelbėti, nes TU mano Uola ir tvirtovė.“ /Psalmė 71, 1-3/

Dvasiniai skaitiniai
Frank.jpg
Frank Lauermann
 • 2013 August 29 d.

„Jeigu būčiau turėjęs piktą mintį širdyje, VIEŠPATS nebūtų klausęsis. Bet Dievas išgirdo, jis klausėsi mano maldos. Pagarbintas Dievas, kuris neatstūmė mano maldos ir neatsakė man savo gerumo." /Psalmė 66, 18-20/

Dvasiniai skaitiniai
ziedas.jpg
Frank Lauermann
 • 2013 August 28 d.

Krikščioniški Franko Lauermanno pamąstymai padrąsins ir sustiprins kiekvieną Dievo vaiką. Šventojo Rašto eilutės palydės į gilesnę kontempliaciją ir padės nenuklysti nuo Viešpaties kelio. Nepamirškime, jog Dievas nori su mumis bendrauti visą dieną, tad pagerbkime Jį ir pradžiuginkime  savo nuoširdumu.

Dvasiniai skaitiniai
duona_.jpg
Anne Cetas
 • 2013 August 27 d.

„Klausykis patarimo ir priimk pamokymą, kad ateityje būtum išmintingesnis“ (Pat 19, 20).  Klausimas, ar reikalingi kuoliukai, iškilo Merilinai kai ji praeitais metais savo kieme pasodino medelį. Pardavėjas pasakė: „metams laiko pririškite jį prie kuoliuko, kad kilus audroms medelis nenulinktų, o vėliau tegul jau auga pats“. Tačiau paskui priėjo kaimynas duodamas kitokį patarimą...

Dvasiniai skaitiniai
duona_.jpg
Randy Kilgore
 • 2013 August 21 d.

„Tačiau vyno pilstytojų viršininkas neatsiminė Juozapo ir užmiršo jį“ (Pr 40, 23).
Besimokydamas seminarijoje aš dirbau senelių namuose. Kai jau buvau su šiais žmonėmis praleidęs kiek laiko, aš supratau, kad kiekvienas iš jų nori pasakyti, koks jis jaučiasi vienišas. Ypač jie liūdėjo galvodami, kad jų niekas neprisimins po mirties.

Dvasiniai skaitiniai
duona_.jpg
David C. McCasland
 • 2013 August 14 d.

„Dar trumpa, trumpa valandėlė, ir ateis Tas, kuris turi ateiti, ir neužtruks“ (Žyd 10, 37)
2012 m. birželio mėn. gaisras Kolorado Springs apylinkėse sunaikino per 70 km² kalnų miško, o  pačiame Kolorado Springs mieste sudegino 346 namus. Galų gale gaisrininkai, pasitelkę specialias užtvaras, sugebėjo sustabdyti ugnies plitimą ir paskelbė, jog gaisras yra užblokuotas, nors ir nevisai užgesintas.

Dvasiniai skaitiniai
duona_.jpg
Bill Crowder
 • 2013 August 05 d.

„Jį tegiria dangūs ir žemė, jūros ir visa, kas juda jose“ (Ps 69, 34)
Aš neseniai mačiau reklamos skydą, pranešantį, jog 80 procentų visų gyvųjų būtybių gyvena jūrose ir vandenynuose. Nelengva suvokti tokį skaičių, turint galvoje, kad didžiosios šių būtybių dalies mes negalime matyti. Dievo kūrinija yra kur kas įstabesnė negu mes galime aprėpti ir įvertinti.

Dvasiniai skaitiniai
duona_.jpg
Randy Kalgore
 • 2013 July 17 d.

Nugalėtojas paveldės viską, ir Aš būsiu jo Dievas, o jis bus mano sūnus“ (Apr 21, 7).
Prisipažinsiu, kad kartais aš pradedu skaityti knygas ne nuo pradžių, bet atbulai, nuo pabaigos. Tokiu būdu aš iš anksto sužinau, kas išgyvens ir kuris yra blogas žmogus. Paskui galiu atsipalaiduoti ir nusiraminęs, neskubant mėgautis skaitymu.

Dvasiniai skaitiniai
duona_.jpg
Cindy Hess Kasper
 • 2013 July 10 d.

„...Viešpats mato ne taip, kaip žmogus. Žmogus žiūri į išorę, bet Viešpats žiūri į širdį" (1Sam 16, 7).
Įgyvendinant pagrindinės miesto gatvės sutvarkymo projektą, reikėjo nugriauti praeito šimtmečio trečiajame dešimtmetyje pastatytą bažnyčią. Iš tuščio pastato jau buvo išimti langai, o uždarytos durys iki pat griovimo dienos taip liko savo vietoje. O ant jų švytinčiais oranžiniais dažais didelėmis raidėmis buvo užrašyta...

 

Dvasiniai skaitiniai
Frank.jpg
Frank Lauermann
 • 2013 March 29 d.

Krikščioniški Franko Lauermanno pamąstymai padrąsins ir sustiprins kiekvieną Dievo vaiką. Šventojo Rašto eilutės palydės į gilesnę kontempliaciją ir padės nenuklysti nuo Viešpaties kelio. Nepamirškime, jog Dievas nori su mumis bendrauti visą dieną, tad pagerbkime Jį ir pradžiuginkime  savo nuoširdumu.

Dvasiniai skaitiniai
duona.jpg
David C. McCasland
 • 2013 March 09 d.

„Pašalink nuo manęs tuštybę ir melą; neduok man turtų nė skurdo, maitink mane tuo, ko man reikia“ (Pat 30, 8).
Tikėdamiesi išlošti rekordinį 640 milijonų dolerių pagrindinį prizą, 2012 metais amerikiečiai išleido loterijos bilietams 1,5 milijardo dolerių. Šansai laimėti buvo tik 1 iš 176 milijonų, tačiau parduotuvėse...

Dvasiniai skaitiniai
duona.jpg
David C. Egner
 • 2013 March 04 d.

„Pašalink nuo manęs tuštybę ir melą; neduok man turtų nė skurdo, maitink mane tuo, ko man reikia“ (Pat 30, 8).
Tikėdamiesi išlošti rekordinį 640 milijonų dolerių pagrindinį prizą, 2012 metais amerikiečiai išleido loterijos bilietams 1,5 milijardo dolerių. Šansai laimėti buvo tik 1 iš 176 milijonų, tačiau...

Dvasiniai skaitiniai
duona.jpg
Jennifer Benson Schuldt
 • 2013 February 23 d.

„Jis atėjo pas savuosius, ir savieji Jo nepriėmė“ (Jn 1,11).
 Vienas iš pačių turtingiausių pasaulyje žmonių, finansų ekspertas Warren‘as Buffet‘as, būdamas 19 metų neįstojo į Harvardo verslo mokyklą. Neišlaikęs stojamųjų egzaminų jis buvo apimtas siaubo: kaip šią naujieną priims jo tėvas?