Dvasiniai skaitiniai

<< <  Puslapis 21 iš 23  > >>

Dvasiniai skaitiniai
sird.jpg
Oswald Chambers
 • 2013 November 13 d.

Ar niekuomet nesate sau sakę: „Esu sužavėtas nuostabių Dievo Žodžio tiesų, bet Jam nederėtų tikėtis, kad sugebėsiu laikytis šių principų ir viską tiksliai įgyvendinsiu!“ Mūsų nuostatos dėl Jėzaus Kristaus ir jo gebėjimų turi religinio pranašumo atspalvį. Jo idealai mums atrodo aukšti ir įspūdingi, tačiau manome, kad Jis atitrūkęs nuo realybės...

Dvasiniai skaitiniai
Frank.jpg
Frank Lauermann
 • 2013 November 12 d.

Kas nėra išgyvenęs bemiegių naktų ir visą dieną persekiojančių niūrių minčių, kai prieš akis stovi nesėkmės ir kaltės?! Tai žiauri būsena! Mus graužia sąžinė ir mes bandome pateisinti savo neteisingą elgesį visais įmanomais būdais. Daugelio širdys blaškosi, bando nukreipti dėmesį į kitus dalykus, neleidžia apie tai sau galvoti...

Dvasiniai skaitiniai
duona_.jpg
Dennis Fisher
 • 2013 November 11 d.

„Viešpaties malonė nepranyko, Jo gailestingumas dar nesibaigė. Tai atsinaujina kas rytą, ir didelė yra Jo ištikimybė“ (Raud 3, 22-23). Kai Yvui Kongarui buvo tik 10 metų, prasidėjo Pirmasis pasaulinis karas, o prancūzų miestelis, kuriame jis gyveno, buvo okupuotas vokiečių. Mama paskatino jį rašyti dienoraštį, ir jis vaizdingai aprašė karo konfliktą...

Dvasiniai skaitiniai
stoned_heart-1366x768.jpg
Antoine de Saint-Exupery
 • 2013 November 10 d.

Viešpatie, prašau ne stebuklų ir ne miražų, o jėgos kiekvienai dienai. Išmokyk mane mažų žingsnelių meno. Padaryk mane pastabiu ir išradingu, kad kasdienio gyvenimo įvairovėj kartais sustočiau ties išradimais ir patirtimi, kurie mane sujaudino...

Dvasiniai skaitiniai
Frank.jpg
Frank Lauermann
 • 2013 November 09 d.

Dievo malonė yra asmuo Jėzus Kristus. Malonė – tai ne programa su daugybe paragrafų arba naudojimo instrukcija. Ji nėra sutartis: Dievas atlieka tai, o aš atlieku – tai. Ji taip pat nėra nuvargęs patapšnojimas per petį arba pagyrimas, jei viskas atliekama teisingai. Ne, ši malonė yra Jėzus!

Dvasiniai skaitiniai
duona_.jpg
Dave Branon
 • 2013 November 08 d.

„Dovydas klausė Viešpatį...“ (2 Sam 5,19). Karalius Dovydas nepasidavė pažįstamam priešui. Prieš daugelį metų jaunas piemuo susigrūmė su filistinų kariu galiūnu Galijotu ir, taikliai paleidęs jo kakton akmenį, jį nukovė. (1 Sam 17 skyrius). Dabar Dovydas buvo Izraelio karalius, ir filistinai pradėjo naują karą...

Dvasiniai skaitiniai
Frank.jpg
Frank Lauermann
 • 2013 November 07 d.

Neleiskime savo dangiškajam Tėvui rytais veltui mūsų laukti, bet iškart, vos prabudę, ištarkime Jam: „Labas rytas!“ O pusryčiaudami ir ruošdamiesi į darbą, bendraukime su Juo balsu arba mintyse. Mes galime Jam padėkoti, kad Jis yra šalia ir padeda pereiti per šią dieną..

Dvasiniai skaitiniai
mylėk2.jpg
Janina Brazauskienė
 • 2013 November 06 d.

Melsdamasis malda "Tėve mūsų", kreipiesi į dangiškąjį Tėvą, tikėdamasis iš Jo palaiminimų ir atleidimo. Tačiau visada verta savęs paklausti, ką iš tiesų reiškia ši ypatinga malda, su kuria mus supažindino Jėzus. Apmąstyk šios maldos žodžius...

Dvasiniai skaitiniai
Frank.jpg
Frank Lauermann
 • 2013 November 05 d.

Kartais Dievas daro stebuklus ir žmonės dėkoja Jam. Bet tuojau pat kyla ir kitokios mintys: „Juk tai galėjo būti tik sutapimas”. Arba: “Aš tiesiog tada nežinojau, jog išeitis buvo visai šalia". Tokiam mąstymui Dievas nereikalingas. Tokios mintys griauna tikėjimą. Mūsų pasitikėjimas Dievu negali augti. Tad svarbu pasipriešinti tokioms mintims ir jų neplėtoti!

Dvasiniai skaitiniai
duona.jpg
Randy Kilgore
 • 2013 November 04 d.

„Jei tavo priešas alksta, pavalgydink jį, jei trokšta – pagirdyk“ (Pat 25, 21). Vargu, ar daug kam iš mūsų teks susidurti su priešu mūšio lauke. Tačiau kenčiančių žmonių yra visur. Žmonės kovoja su vienatve, netektimis, ligomis ir nuodėmėmis. Jų aimanos yra užgožtos pasaulio triukšmo. Jie šaukiasi paguodos ir gailestingumo, vilties ir pagalbos...

Dvasiniai skaitiniai
Frank.jpg
Frank Lauermann
 • 2013 November 01 d.

Išteisinti per Jėzaus auką, nuo šiol ir mes esame teisieji ir mums galioja Dievo pažadas! Galbūt šiek tiek kitaip, tačiau vis tik: nors ir daug kenčiame, Viešpats mus saugo ir nubrėžia mūsų kančiai ribas! Ir kadangi žinau, jog Jis mane myli, aš lengviau priimu savo kančią...

Dvasiniai skaitiniai
duona.jpg
David H. Roper
 • 2013 October 31 d.

„Jūsų romumas tebūna žinomas visiems. Viešpats arti!“ (Fil 4, 5). Pradėdama naują knygą, mano pažįstama ima ją skaityti nuo paskutinio skyriaus. „Tuomet galima skaityti ir nesijaudinti“ – aiškina ji. Tegul ir ne visi detektyvų mėgėjai ją palaikys, užtat krikščionims tokia minčių eiga yra visai suprantama.

Dvasiniai skaitiniai
Frank.jpg
Frank Lauermann
 • 2013 October 30 d.

Ištirkime savo gyvenimą, mąstyseną, troškimus, norus ir veiksmus - ar jie sutampa su Dievo įsivaizdavimu, ar jie yra tik mūsų aplinkos padarinys. Grįskime savo norus ir troškimus ant naujo pagrindo, uola – Jėzumi Kristumi...

Dvasiniai skaitiniai
duona.jpg
Dennis Fisher
 • 2013 October 28 d.

„Kantriai laukiau Viešpaties, Jis pasilenkė prie manęs ir išgirdo mano šauksmą“ (Ps 40, 1). Mus stulbina šiuolaikinių ryšių priemonių greitis ir galimybės, tačiau, nepaisant to, mes kartais būname juokingai nekantrūs...

Dvasiniai skaitiniai
Frank.jpg
Frank Lauermann
 • 2013 October 26 d.

Nuostabu, kaip Dievas motinos įsčiose saugojo mažąjį berniuką, vaikystėje jį globojo, įrašydamas jo širdyje žinojimą apie Save ir ilgesį. Nors jo nesupo itin krikščioniška aplinka, Dievas pasirinko šį mažąjį. Jis sugebėjo jį išgelbėti ir laimėti sau. Jis išlaisvino jį iš prievartos ir uždėtų naštų, tokių kaip savižudybė ir depresija...

Dvasiniai skaitiniai
Frank.jpg
Frank Lauermann
 • 2013 October 25 d.

Ši diena Jo duota, kad mes džiaugtumės ir drauge su Juo eitume gyvenimo keliu. Drąsiau! Drauge su Juo mes ne tik šią dieną įveiksime, bet ir būsime palaima kitiems! Jis palaiko mus darbe, namuose, vairuojant automobilį, būnant su vaikais, tėvais kaimynais... Jis viskuo rūpinasi, ir aš galiu Jam viską pavesti...

Dvasiniai skaitiniai
duona.jpg
Marvin Williams
 • 2013 October 24 d.

„Taigi, Jei kas yra Kristuje, tas naujas kūrinys. Kas sena – praėjo, štai visa tapo nauja“ /2Kor 5,17/. Kriso Simpsono gyvenimas buvo kupinas neapykantos. Kai jiems su žmona gimė pirmagimis, jo širdis prisipildė kartėlio ir apmaudo. Savo pyktį jis nukreipė į įvairias etnines grupes, o kūną padengė tatuiruotėmis išreiškiančiomis šią neapykantą...

Dvasiniai skaitiniai
Frank.jpg
Frank Lauermann
 • 2013 October 23 d.

Jėzus yra Nugalėtojas virš visų valdžių šioje žemėje! Jis yra dangaus Viešpats! Jis yra visų tamsybių pasaulio jėgų Nugalėtojas! Ir vis tik mūsų priešas šėtonas dar turi daug galios: jis gali žmones „surišti”, laikyti nelaisvus; jis juos apraizgo melo tinklu. Jis supriešina žmones vienas prieš kitą...

Dvasiniai skaitiniai
Frank.jpg
Frank Lauermann
 • 2013 October 22 d.

Šiandien vėl išaušo viena iš dienų, kurios skelbia mums Viešpaties gerumą ir ištikimą Jo meilę. Problemos negali mūsų nugalėti, Jo gerumas ir malonė taria paskutinį žodį! Jei aš Jam, savo šlovingajam Dievui, viską patikiu, kiekvieną mažiausią dalyką, Jis nuostabiai manimi rūpinasi...

Dvasiniai skaitiniai
duona.jpg
Dave Branon
 • 2013 October 21 d.

„Jo čia nėra! Jis prisikėlė...“ (Mt 28, 6). Tai atsitiko kitą dieną po to, kai mano mylima komanda gėdingai pralošė ir galutinai bei negrįžtamai išnyko svajonė dalyvauti čempionate. Reikėjo važiuoti į darbą, gatvėje buvo šalta ir drėgna. Taip, visa tai buvo smulkmenos, tačiau kiekviena iš jų papildė bendrą niūrų vaizdą...

Dvasiniai skaitiniai
Frank.jpg
Frank Lauermann
 • 2013 October 18 d.

Mes, žmonės, visuomet išsikeliame sau tikslus. Einame ar keliaujame tikslingai. Dirbame taip pat siekdami tikslo. Mes planuojame, kad pasiektume tai, kas mums svarbu. Planuojame dieną, savaitę, tam tikrą gyvenimo atkarpą; viskam mes iškeliame tikslą ir planuojame jį pasiekti...

Dvasiniai skaitiniai
duona.jpg
Dennis Fisher
 • 2013 October 17 d.

„Jeruzale, Jeruzale...Kiek kartų norėjau surinkti tavo vaikus, kaip višta surenka savo viščiukus po sparnais, o tu nenorėjai!“ (Mt 23, 37). Neseniai mano ramybę sutrikdė iš kaimyninio namo pusės sklindantis neramus paukščių čirškėjimas. Gerai įsižiūrėjęs, aš pamačiau ventiliacijos angoje paukščių lizdą su paukščiukais...

Dvasiniai skaitiniai
Frank.jpg
Frank Lauermann
 • 2013 October 16 d.

Vieną kartą sugrįš mūsų Viešpats, Jis pasirodys ir surinks savo vaikus. Tuomet bus didelė šventė! Mūsų kūnai bus pakeisti, ir skausmo, ligų daugiau nebebus. Mūsų Dvasia bus pakeista ir mes spindėsime, būsime kupini vilties ir ryžto. O, Jėzau, kada Tu sugrįši? Mes laukiame Tavęs!

Dvasiniai skaitiniai
duona.jpg
Brent Hackett
 • 2013 October 14 d.

„Aukite malone ir mūsų Viešpaties ir Gelbėtojo Jėzaus Kristaus pažinimu“ (2 Pt 3, 18). Viešpats Jėzus pasakė palyginimą, kuriame palygino įvairių rūšių dirvas su tuo, kaip žmonės priima Dievo Žodį (Mato 13 skyrius). Grūdus, kurie krito ant sumintos dirvos, sulesė paukščiai. Kiti išdygo, bet negalėjo prasiskverbti pro akmenį...

Dvasiniai skaitiniai
Frank.jpg
Frank Lauermann
 • 2013 October 12 d.

Dievas nori kalbėti! Lygiai taip pat, kaip JIS kalbėjosi su Abraomu, Moze ir Ezechieliu, JIS nori kalbėtis ir su mumis. O kalbėtis reiškia ne kalbėti monologu, bet dalintis mintimis - kalbėti ir klausytis! Dievas sukūrė kalbą, kad žmonės galėtų vieni su kitais bendrauti ir kad JIS galėtų bendrauti su mumis, o mes – su Juo.