Dvasiniai skaitiniai

<< <  Puslapis 2 iš 16  > >>

Dvasiniai skaitiniai
linksma_.jpg
Dave Branon
 • 2017 May 19 d.

„Nors verčiau man iškeliauti ir būti su Kristumi, nes tai geriausia. O mano pasilikimas kūne reikalingas jums“ (Fil 1, 23-24). Pagyvenusi moteris, vardu Violeta, sėdėjo ligoninės lovoje ir šypsojosi atėjusiems jos aplankyti jauniems žmonėms. Tvankus pietų Jamaikos oras nekliudomai skverbėsi į patalpą, bet ji nesiskundė.

Dvasiniai skaitiniai
vaikai2_.jpg
James Banks
 • 2017 May 19 d.

„Visiems, kurie Jį priėmė, Jis davė galią tapti Dievo vaikais – tiems, kurie tiki Jo vardą“ (Jn 1, 12). Kai man buvo dvylika metų, mūsų šeima persikraustė į miestą, esantį dykumoje. Mano naujoje mokykloje, po pamokos sporto salėje mes atsistojome į eilę prie geriamojo vandens fontanėlio.

Dvasiniai skaitiniai
skaito_.jpg
Lawrence Darmani
 • 2017 May 18 d.

„Jis atėjo kaip liudytojas, kad paliudytų apie šviesą ir kad per jį visi įtikėtų“ (Jn 1, 7). Teismo proceso metu liudytojai nėra paprasčiausi žiūrovai ar stebėtojai. Jie aktyviai dalyvauja procese, padėdami nustatyti jo baigtį. Tai taip pat susiję ir su mūsų liudijimu apie Kristų.

Dvasiniai skaitiniai
vienas_.jpg
Poh Fang Chia
 • 2017 May 10 d.

„Bet Tu esi tas pats ir Tavo metai nesibaigs“ (Ps 102, 27). Išgyvenęs daug sunkumų mano draugas neseniai parašė: „Mąstydamas apie praėjusius keturis studentiško gyvenimo semestrus, aš suprantu, kiek visko pasikeitė... Tai baisu, iš tiesų baisu. Nieko nėra amžino“.

Dvasiniai skaitiniai
vand_.jpg
Kristen Holberg
 • 2017 May 10 d.

 „Kas išsėmė vandenis sauja ir išmatavo dangų sprindžiais?“ (Iz 40, 12). Po to, kai aš restorane nerangiai apverčiau stiklinę, gėrimas kaip krioklys nutekėjo nuo stalo ant grindų. Sutrikusi aš suglaudžiau delnus laiveliu ir mėginau pagauti skystį, tačiau pastangos nuėjo veltui: beveik visas gėrimas išbėgo per pirštus.

Dvasiniai skaitiniai
bėgimas_.jpg
David McCasland
 • 2017 May 10 d.

„O Jis (Jėzus) tarė jiems: ‚Eikite vieni į nuošalią vietą ir truputį pailsėkite‘ “(Mk 6, 31). Mano dėmesį pritraukė žurnalo antraštė: „Pergalėms reikalingas poilsis“. Buvęs lengvosios atletikos komandos narys dalinosi patirtimi ir ypač pabrėžė principą, kurio nepaiso daugelis bėgikų: kūnui, kad atsistatytų po treniruočių, reikia poilsio ir laiko.

Dvasiniai skaitiniai
saleje_.jpg
Dave Branon
 • 2017 May 10 d.

„Todėl, kaip Dievo išrinktieji, šventieji ir numylėtiniai, apsivilkite nuoširdžiu gailestingumu, gerumu, nuolankumu, romumu ir ištverme“ (Kol 3, 12). Mes septyniese atėjome į parką, kur vyko muzikinis renginys. Norėjome sėdėti drauge ir nusprendėme užimti visą eilę. Nelauktai tarp mūsų įsiterpė kažkokia moteris. Mano žmona jai pasakė, kad mums nesinorėtų atsiskirti...

Dvasiniai skaitiniai
0813f1ddac9a340235aaabf90ddc406f.jpg
 • 2017 May 08 d.

Vienatvė yra gerai pažįstama daugumai moterų, kurių širdys susigūžia, vos tik gyvenimo aplinkybės atidaro vienatvės vartus. Tačiau yra Tas, kuris gerai žino, koks skaudus gali būti vienišumas, kai gyveni tarp žmonių, o jautiesi tarsi negyvenamoje saloje.

Dvasiniai skaitiniai
geles2.jpg
Anne Cetas
 • 2017 April 24 d.

„Kiekvienas geras davinys ir kiekviena gera dovana yra iš aukštybių“ (Jok 1, 17). Kai paskambino mano draugė Glorija, aš iš karto jos balse pajutau džiaugsmą. Netrukus išaiškėjo ir priežastis. Dėl ligos ji negalėjo išeiti iš namų bei lankyti bažnyčios, tačiau buvo rastas sprendimas.

Dvasiniai skaitiniai
sofa2.jpg
Amy Boucher Pye
 • 2017 April 24 d.

„Einu jums vietos paruošti“ (Jn 14, 2). Svečiuose gerai, bet namuose geriausia. Ši patarlė atspindi giliai mumyse įsišaknijusį norą turėti nuolatinę ramią vietą, patikimą prieglobstį. Į šį pamatinį žmogaus norą Jėzus atkreipė dėmesį, kai būdamas drauge su mokiniais, po paskutinės vakarienės jiems pranešė apie artėjančią savo mirtį ir prisikėlimą.

Dvasiniai skaitiniai
dviese2.jpg
Kristen Holmberg
 • 2017 April 24 d.

„Viešpats tarė Abromui: ‚eik į kraštą, kurį tau parodysiu‘ “ (Pr  12, 1). Vestuvių metinių proga mano vyras išnuomojo dviratį-tandemą, kad surengtume bendrą romantišką kelionę. Kai mes pajudėjome, aš iš savo užpakalinės vietos pamačiau, jog priekinį vaizdą man uždengia platūs vyro pečiai, o dviračio vairas yra tvirtai fiksuotas, tad aš negaliu vairuoti.

Dvasiniai skaitiniai
vainikas_.jpg
Amy Peterson
 • 2017 April 14 d.

„Jis [Dievas] pats yra pasakęs:“Niekad Aš tavęs nepaliksiu ir nepamiršiu“ (Hebr 13, 5). Jei šalia yra draugas, tai lengviau iškęsti skausmą. Šia tema Virdžinijos universiteto mokslininkai atliko įdomius tyrimus. Jie norėjo sužinoti, kaip smegenys reaguoja į skausmą, ir ar yra skirtumas, kai žmogus būdamas vienas kenčia skausmą ir kai kenčia įsikibęs į artimo draugo ranką.

Dvasiniai skaitiniai
dangus_.jpg
Amy Bouche
 • 2017 April 14 d.

 „Juozapas sakė savo broliams: ‚Aš mirštu. Dievas tikrai aplankys jus...‘ “ (Pr 50, 24). Aš įsiminiau visam gyvenimui, kai sėdėjau prie savo draugės mirštančio brolio. Ten kasdienybė susidūrė su antgamtiškais dalykais. Mes buvo trise, tyliai kalbėjomės, kai staiga išgirdome, kad Ričardui tapo sunku kvėpuoti.

Dvasiniai skaitiniai
eina1.jpg
Mart DeHaan
 • 2017 March 29 d.

„Ir atsakys jiems Karalius: ‚Iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte‘ “ (Mt 25, 40). Anksti rytą perpildytame Londono metro kažkoks žmogus skubėdamas pastūmė ir dar apžodžiavo kitą keleivį, atsidūrusį jam ant kelio. Paprastai tokie susidūrimai nutinka ir juos užmiršta kaip neišvengiamą blogybę. Tačiau ne šiuo atveju.

Dvasiniai skaitiniai
glebyje1.jpg
Kirsten Holmberg
 • 2017 March 16 d.

„Kaip motina paguodžia kūdikį, taip Aš jus paguosiu“ (Iz 66, 13). Draugė leido man palaikyti savo mažylę, kai jai buvo vos keturios dienos. Mergytė, visai trumpai pabuvusi ant mano rankų, staiga ėmė kaprizytis. Aš stipriau ją apglėbiau, prisispaudžiau skruostu prie jos galvutės ir ėmiau lengvai sūpuoti, niūniuodama švelnią melodiją.

Dvasiniai skaitiniai
viesoje1.jpg
David McCasland
 • 2017 March 10 d.

„Pats iškentęs gundymus, Jis gali padėti tiems, kurie yra gundomi“ (Hbr 2, 18). Laidojant Čarlzą Šulcą (Charles Schulz; 1922–2000), kuris sukūrė komiksų seriją „Riešutėliai“, jo kolegė ir bendradarbė dailininkė Keti Gaisvait (Cathy Guisewite) pasakė kalbą apie velionio žmogiškumą ir jautrumą. „Kiekvienam žmogui pasaulyje jis sugalvodavo personažą, kuris tiksliai žinojo, ką anas jaučia.

Dvasiniai skaitiniai
drauge1.jpg
Poh Fang Chia
 • 2017 March 02 d.

„[Meilė] visa pakenčia, visa tiki, viskuo viliasi ir visa ištveria. Meilė niekada nesibaigia“ (1 Kor 13, 7-8). Jos balsas drebėjo, o rankos nerado vietos. Mano draugė pasakojo apie savo problemas su paaugle dukra. Siekdama ją apsaugoti nuo abejotinų draugų, ji konfiskavo dukters mobilųjį telefoną ir visur ją lydėjo. Santykiai iš blogų palengva tapo visiškai niekam tikę.

Dvasiniai skaitiniai
maldoje1.jpg
Sheridan Voysey
 • 2017 February 23 d.

„Kadangi tu esi brangus mano akyse, Aš vertinu ir myliu tave“ (Iz 43, 4). Winstono Churchillio aštuoniasdešimtmečio proga Britanijos parlamentas įpareigojo tapytoją Grahamą Sutherlandą nutapyti iškilmių kaltininko portretą. „Kaip jūs rengiatės mane pavaizduoti? – paklausė Churchillis dailininko. – Kaip cherubiną ar kaip buldogą?“ Churchilliui patiko šios tarp žmonių išplitusios jo pravardės.

Dvasiniai skaitiniai
secular.jpg
Joseph Mattera
 • 2017 February 21 d.

Nuo 1981 metų tarnaudamas bažnyčioje turėjau galimybę stebėti tūkstančių tikinčiųjų gyvenimus. Galiausiai aš padariau išvadą, jog yra tikinčiųjų, kurie save tokiais laiko, tačiau tuo pat metu pripažįsta pasaulietines vertybes. Tačiau šie supasaulėję tikintieji šiek tiek skiriasi nuo tų, kuriuos mes suprantame kaip „kūniškus krikščionis“.

Dvasiniai skaitiniai
sviesa2.jpg
Mart DeHaan
 • 2017 February 09 d.

„O jei kuris nusidėtų, tai mes turime Užtarėją pas Tėvą, teisųjį Jėzų Kristų“ (1 Jn 2, 1). 1962 metų birželio mėnesį Floridoje Klerensas Gideonas (Clarence Earl Gideon) raštiškai kreipėsi iš kalėjimo kameros į JAV Aukščiausią teismą, prašydamas peržiūrėti jo bylos nuosprendį, kadangi jis neįvykdė jam inkriminuojamo nusikaltimo. Gale prašymo jis pranešė, jog neturi lėšų advokatui.

Dvasiniai skaitiniai
masinoje2.jpg
Jennifer Benson Schuldt
 • 2017 February 02 d.

Donas – Kolių veislės šuo. Jis gyvena Škotijos fermoje. Kartą ryte šeimininkas Tomas pasiėmė jį drauge su savimi ir išvyko apžiūrėti fermos. Jie drauge mažu sunkvežimiu atvyko į reikiamą vietą, kur Tomas išlipo iš mašinos, tačiau užmiršo įjungti rankinį stabdį. Sunkvežimis drauge su Donu, kuris sėdėjo vairuotojo vietoje, ėmė riedėti nuo šlaito.

Dvasiniai skaitiniai
armija.jpg
Bill Crowder
 • 2017 February 01 d.

„Bet šitą turtą mes laikome moliniuose induose, kad būtų aišku, jog visa viršijanti jėgos apstybė iš Dievo, o ne iš mūsų“ (2 Kor 4, 7). 1974 m. kovo mėn. kinų valstiečiai kasė šulinį ir aptiko nuostabų radinį. Sausoje žemėje buvo paslėpta terakotinė kariuomenė – natūralaus dydžio statulos, datuojamos III a. pr. Kristų. Iš viso ten buvo 8000 karių, 150 kavalerijos žirgų ir 130 vežimų su į juos pakinkytais 520 žirgų.

Dvasiniai skaitiniai
prigimtis2.jpg
Tim Gustafson
 • 2017 January 19 d.

„Nes mes žinome, kad įstatymas yra dvasiškas, o aš kūniškas“ (Rom 7, 14). Anglų rašytojas Ivlinas Vo (Evelyn Waugh) rašė taip, kad jo tekstuose atsispindėdavo jo charakterio trūkumai. Vėliau jis tapo krikščionimi, tačiau ir toliau kovojo su savo ydomis. Kartą viena moteris jo paklausė: „Misteri Vo, kaip jūs galite taip elgtis ir vadintis krikščionimi?“

Dvasiniai skaitiniai
krepsys2.jpg
Poh Fang Chia
 • 2017 January 12 d.

„O Dievas gali jus gausiai apdovanoti visokeriopomis malonėmis, kad (...) būtumėte aprūpinti ir turtingi geram darbui“ (2 Kor 9, 8). Įsivaizduokite, kad jūs išvykstate į kelionę be bagažo. Neturite nei būtiniausių daiktų, nei drabužių pamainos, nei pinigų ar kredito kortelės. Skamba neprotingai ir baisokai, ar ne?

Dvasiniai skaitiniai
kepure2.jpg
Keila Ochoa
 • 2017 January 09 d.

„Viešpats Dievas pašaukė Adomą: ‚Kur esi?‘“ (Pr 3, 9). Mano sūnus mėgsta girdėti mano balsą, išskyrus tuos atvejus, kai aš garsiai ir griežtai šaukiu jo vardą ir klausiu: „Kur tu?“. Paprastai taip atsitinka, kai jis ką nors iškrečia ir slepiasi. Aš noriu, kad mano sūnus manęs klausytų, nes juo rūpinuosi ir nenoriu, kad jis nukentėtų.