Dvasiniai skaitiniai

<< <  Puslapis 2 iš 23  > >>

Dvasiniai skaitiniai
maldairaugimas_.jpg
James Banks
 • 2019 April 02 d.

„Ir visa, ką bedarytumėte žodžiu ar darbu, visa darykite Viešpaties Jėzaus vardu, per Jį dėkodami Dievui Tėvui“ (Kol 3, 17). Mano draugo žmona susirgo Alzheimerio liga. Vyrui teko anksti išeiti į pensiją, kad galėtų ją slaugyti. Liga progresavo ir reikėjo vis daugiau priežiūros.

Dvasiniai skaitiniai
kontekstas_.jpg
Elisa Morgan
 • 2019 April 02 d.

„[Marija] atsisuko ir pamatė stovintį Jėzų, bet nepažino, kad tai Jėzus“ (Jn 20, 14). Įsodinant į lėktuvą, eilėje kažkas palietė mano petį. Aš atsigręžiau ir pamačiau besišypsantį veidą. „Eliza! Ar tu mane prisimeni? Aš Joana!“ Atmintyje ėmė skrieti įvairios man pažįstamos Joanos, bet šios moters negalėjau prisiminti.

Dvasiniai skaitiniai
atiduoti_.jpg
Cindy Hess Kasper
 • 2019 April 02 d.

„Kas giriasi, tesigiria Viešpačiu“ (1 Kor 1, 31). 1960 metų pradžioje tapo populiarūs neįprasti piešiniai, kuriuose žmogus ar gyvūnas buvo vaizduojami didelėmis liūdnomis akimis. Juos piešė Margarita Kyn (Margaret Keane), o jos vyras piešinius reklamavo ir pardavinėjo.

Dvasiniai skaitiniai
geridarbai_.jpg
Leslie Koh
 • 2019 March 19 d.

„Mes (...) sukurti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti“ (Ef 2, 10). Kai būnant užsienyje, tiesiai link mūsų su žmona per gatvę patraukė tvirtas nepažįstamasis, mes susigūžėme iš baimės. Mūsų atostogos ir šiaip jau buvo nevykusios. Mus aprėkė, apgavo, iš mūsų iškaulijo pinigus, be to, ne kartą. Ir štai vėl nemalonumai?!

Dvasiniai skaitiniai
ka_as_matau_.jpg
Anne Citas
 • 2019 March 19 d.

„Jis turi augti, o aš – mažėti“ (Jn 3, 30). Šaltą žiemos dieną Kristė nusprendė pasivaikščioti ežero pakrante ir pasigrožėti sniegu nuklotu švyturiu. Tai buvo labai meniškas reginys. Ji norėjo padaryti nuotrauką ir išsiėmė telefoną. Bet akinių stiklai aprasojo, tad ji aklai nukreipė savo telefoną link švyturio ir iš skirtingų kampų padarė tris nuotraukas.

Dvasiniai skaitiniai
isunyste_.jpg
Mile Wittmer
 • 2019 March 19 d.

„Dievas atsiuntė savo Sūnų (...) kad mes gautume įsūnystę“ (Gal 4, 4-5). Aš džiaugiuosi, kai turtingas filantropas stato prieglaudą benamiams vaikams. Tačiau aš būnu sužavėtas, kai toks žmogus daro dar daugiau ir įsūnija vieną iš našlaičių. Dauguma tų vaikų džiaugtųsi turėdami globėją.

Dvasiniai skaitiniai
dangus2_.jpg
Winn Collier
 • 2019 March 19 d.

„O kad Tu praplėštum dangų ir nužengtum“ (Iz 64, 1). Neseniai pažįstama man pasakė, kodėl ji negali atsigręžti į Dievą. Jos argumente nebuvo nieko neįprasto: „Kaip aš galiu patikėti Dievu, kuris nieko nedaro?“

Dvasiniai skaitiniai
darbas_.jpg
Patricia Raybon
 • 2019 January 30 d.

„Ar ne toks pasninkas, kurį Aš pasirinkau: (...) suteikite laisvę prislėgtiesiems, sulaužykite kiekvieną jungą“ (Iz 58, 6). Vienam žmogui metų gale dėl nuomos mokesčio prireikė pagalbos. Jis kreipėsi į giminaičius. Jo prašymas buvo pakankamai didelė našta, nes jie patys turėjo nenumatytų išlaidų.

Dvasiniai skaitiniai
giesme_2.jpg
Remi Oyedele
 • 2019 January 30 d.

„Dangūs skelbia Dievo šlovę, tvirtuma byloja apie Jo rankų darbus“ (Ps 19, 1). Pasitelkę akustinę astronomiją mokslininkai gali girdėti garsus ir pulsacijas iš kosmoso. Pavyzdžiui, jie sužinojo, kad žvaigždės savo paslaptingomis orbitomis nesisuka visiškoje tyloje. Jos skleidžia muziką!

Dvasiniai skaitiniai
atsisakyti_.jpg
Poh Fang Chia
 • 2019 January 30 d.

„Nei aukštumos, nei gelmės, nei jokie kiti kūriniai negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės“ (Rom 8, 39). „Ko jūs negalite atsisakyti?“ – tokį klausimą uždavė radijo laidos vedantysis. Klausytojai ėmė skambinti ir atsakinėti. Daugelis paminėjo šeimą. Tarp tokių buvo našlys, kuris negalėjo užmiršti savo mirusios sutuoktinės.

Dvasiniai skaitiniai
viltiespagrindas_.jpg
James Banks
 • 2019 January 30 d.

„O mano Dievas patenkins visas jūsų reikmes iš savo šlovės turtų Kristuje Jėzuje“ (Fil 4, 19). Kartais tikėjimo pamokos ateina nelauktai. Vieną iš jų aš išmokau iš savo penkiasdešimties kilogramų juodo labradoro, pravarde Lokys. Jo didelis metalinis dubenėlis vandeniui stovi virtuvės kampe. Kai Lokys nori gerti, o dubenėlis tuščias, jis neloja...

Dvasiniai skaitiniai
vienuma_.jpg
David McCasland
 • 2019 January 22 d.

„...Jis priėmė žmones, kalbėjo jiems apie Dievo Karalystę ir išgydė tuos, kuriems reikėjo gydymo“ (Lk 9, 11). Žinomas komikas Fredas Alenas (Fred Allen) pasakė: „Garsenybė – tai toks žmogus, kuris visą gyvenimą neriasi iš kailio, kad taptų žinomas, o paskui dėvi juodus akinius, kad jo neatpažintų“.

Dvasiniai skaitiniai
paprastaszmogus_.jpg
Estera Pirosca Escobar
 • 2019 January 22 d.

„Viešpats mato ne taip, kaip žmogus. Žmogus žiūri į išorę, bet Viešpats žiūri į širdį“ (1 Sam 16, 7). Viljamas Karėjus (William Carey) buvo ligotas vaikas iš neturtingos šeimos, gyvenęs netoli Northamptono (Anglijoje). Ateitis jam nežadėjo nieko šviesaus. Tačiau Dievas turėjo savo planų.

Dvasiniai skaitiniai
uzmerktos_.jpg
Kirsten Holmberg
 • 2019 January 22 d.

„Adomas ir jo žmona pasislėpė nuo Viešpaties veido tarp sodo medžių“ (Pr 3, 8). Jis žinojo, kad taip negalima daryti. Jis suprato, kad blogai elgiasi. Tai buvo parašyta ant jo veido! Kai aš atsisėdau priešais jį, kad aptartume jo blogą elgesį, mano sūnėnas užsimerkė. Taip ir sėdėjo, nusprendęs savo trejų metų proteliu, jog jeigu jis manęs nemato, tai ir aš nematau jo.

Dvasiniai skaitiniai
zinianesys_.jpg
Amy Boucher Pye
 • 2019 January 22 d.

„Aš siunčiu savo pasiuntinį paruošti kelią pirma manęs“ (Mal 3, 1). „Turiu jums pranešimą!“, - viena konferencijos, kurioje dalyvavau, darbuotojų perdavė man popieriaus lapelį. Kas manęs laukia: nemalonumai ar džiaugsmas? „Tau gimė sūnėnas!“, – toks pranešimas buvo popieriaus lapelyje.

Dvasiniai skaitiniai
auksciausiavieta_.jpg
Keila Ochoa
 • 2019 January 03 d.

„Jis yra pirma visų daiktų, ir visa Juo laikosi“ (Kol 1,17). Mano vyras į bažnyčią pakvietė pažįstamą. Po pamaldų jis pasakė: „Man patiko giesmės ir atmosfera. Bet aš vieno negaliu suprasti: kodėl jūs visi taip garbinate Jėzų?“ Mano vyras jam paaiškino, jog krikščionybė – tai nėra religija, o savitarpio santykiai su Kristumi.

Dvasiniai skaitiniai
apsvarstykite_.jpg
David C. McCasland
 • 2019 January 03 d.

„O Marija palaikė savyje visus šiuos žodžius, apmąstydama juos savo širdyje“ (Lk 2, 19; Jurėno vertimas). Dirbdamas Londono Biblijos koledže (1911-1915) Osvaldas Čambersas (Oswald Chambers) savo pasisakymais paskaitų metu dažnai stebindavo studentus. Viena studentė pasakojo, jog jie pietų metu būdavo numatę galimybę padiskutuoti.

Dvasiniai skaitiniai
aciu_.jpg
Xochitl Dixon
 • 2019 January 03 d.

„Įeikite pro vartus su dėkojimu, į Jo kiemus su gyriumi“ (Ps 100, 4). Mano mama gulėjo onkologijos centre, o aš ją slaugiau ir gyvenau tame pačiame pastate. Ten aš susipažinau su Lora, kuri slaugė savo vyrą ir gyveno toliau koridoriuje. Mes su Lora kalbėjomės, juokėmės, atviravome, verkėme ir meldėmės.

Dvasiniai skaitiniai
akimirka_.jpg
James Banks
 • 2019 January 03 d.

„Žmogaus širdis planuoja savo kelią, bet Viešpats nukreipia jo žingsnius“ (Pat 16, 9). Neseniai dirbau perstatant namą sūnaus, kuris gyvena už trijų valandų kelio. Darbas užėmė daugiau laiko, negu tikėjomės. Kas rytą meldžiausi, kad iki saulės laidos darbą užbaigtume.

Dvasiniai skaitiniai
kaledos__.jpg
Lawrence Darmani
 • 2018 December 20 d.

„Visada mano akys į Viešpatį krypsta“ (Ps 25, 15). Pačias vienišiausias savo gyvenime Kalėdas aš švenčiau šiaurės Ganoje senelių namuose. Man buvo penkiolika. Tėvai, broliai ir seserys buvo nuo mūsų už tūkstančio kilometrų. Anksčiau aš visuomet švęsdavau Kalėdas su jais ir savo kaimo draugais.

Dvasiniai skaitiniai
tevai_vaikai_.jpg
David H. Roper
 • 2018 December 17 d.

„Jis atgręš tėvų širdis į vaikus ir vaikų širdis į tėvus“ (Mal 4, 6). Mano tėvas buvo geras tėvas. O aš dažniausiai buvau atsakingas sūnus. Tačiau mano tėvui trūko to, ko aš galėjau jam duoti, – manęs. Jis buvo tylus žmogus. Aš taip pat dažniausiai tylėdavau. Mes ištisas valandas dirbdavome petys petin, nepratardami nė žodžio arba retkarčiais persimesdami pavienėmis frazėmis.

Dvasiniai skaitiniai
kitojepuseje_.jpg
Tim Gustafson
 • 2018 December 17 d.

„Broliai, aš noriu, kad jūs žinotumėte, jog mano būklė pasitarnavo Evangelijos plitimui“ (Fil 1, 12). Ganoje potvynio metu srovė nuplovė tiltą per Tano upę. Nju-Krobo gyventojai buvo „atkirsti nuo civilizacijos“. Pastoriaus Samuelio Apijaus bažnyčią, kuri buvo kitame krante, pradėjo lankyti mažiau žmonių.

Dvasiniai skaitiniai
ismintiessaltinis_.jpg
Jennifer Benson Schuldt
 • 2018 December 04 d.

„Duok savo tarnui išmintingą širdį“ (1 Kar 3, 9). Vienas vyras padavė į teismą moterį už tai, kad ji pavogė jo šunį. Teisme moteris pasakė, kad šuo priklauso jai, ir nurodė vietą, kur ji pirko šunį. Teisėjas lengvai nustatė tikrąjį savininką. Jis liepė paleisti šunį nuo pavadėlio. Jis džiugiai vizgindamas uodegą nubėgo pas vyrą.

Dvasiniai skaitiniai
turime_.jpg
Kirsten Holmberg
 • 2018 December 04 d.

„Nes jei yra sąmoningas noras, jis priimamas pagal tai, ką žmogus turi, o ne pagal tai, ko neturi“ (2 Kor 8, 12). Mano draugė nusprendė pakviesti savo artimuosius ir draugus šventėms savo namuose. Laukdami džiugaus susitikimo, kiekvienas svečias norėjo prisidėti prie vaišių ir tuo šiek tiek padėti padengti išlaidas.

Dvasiniai skaitiniai
kasvairuoja_.jpg
James Banks
 • 2018 December 04 d.

„Jei gyvename Dvasia, tai ir elkimės pagal Dvasią“(Gal 5, 25). Ant mano kaimyno Timo automobilio prietaisų skydelio stovi pabaisos figūrėlė iš vaikiškos Moriso Sendako (Maurice B. Sendak) knygelės „Ten, kur gyvena pabaisos“.