Dvasiniai skaitiniai

<< <  Puslapis 2 iš 23  > >>

Dvasiniai skaitiniai
kuokstelis_.jpg
David H. Roper
 • 2019 May 16 d.

„Bet jie neklausė jo [Mozės] dėl dvasios suspaudimo ir žiaurios vergystės“ (Iš 6, 9). Garsusis meškiukas Mikė Pūkuotukas kartą pasakė: „Jeigu tu su kuo nors kalbiesi, o jis tavęs nesiklauso, reikia būti kantriam. Galbūt jo ausyje paprasčiausiai užstrigo pūkų kuokštelis“.

Dvasiniai skaitiniai
ryskus_.jpg
Arthur Jackson
 • 2019 May 16 d.

„Jūs pasaulio šviesa. Neįmanoma nuslėpti miesto, pastatyto ant kalno“ (Mt 5, 14). 2015 m. vasarą mūsų bažnyčios tikinčiųjų grupė buvo priblokšta to, ką pamatė Kenijos sostinėje Nairobyje, Mataro lindynėse. Mes aplankėme mokyklą, kurioje buvo purvinos grindys, surūdijusios metalinės pertvaros ir mediniai suolai.

Dvasiniai skaitiniai
dziaugsmas_.jpg
Kirsten Holmberg
 • 2019 May 16 d.

„Tačiau aš džiaugsiuos Viešpačiu, džiūgausiu savo išgelbėjimo Dievu!“ (Hab 3, 18). Kai mano draugė negali atsiliepti telefonu, atsakiklis prašo palikti žinutę. O pabaigoje skamba frazė: „Padarykite šią dieną puikią“. Kai aš apmąsčiau šiuos žodžius, tai suvokiau, kad ne mūsų valioje padaryti dieną puikią.

Dvasiniai skaitiniai
gyvenimas_.jpg
Peter Chin
 • 2019 April 10 d.

„Ji vėl pastojo ir pagimdė sūnų, ir tarė: „Dabar šlovinsiu Viešpatį“ (Pr 29, 35). Televizijos programoje jauni žmonės elgėsi kaip vyresnių klasių moksleiviai, kad geriau galėtų suprasti jų gyvenimą. Jie suprato, jog, formuojant paauglių savivertę, socialiniai tinklai vaidina lemiamą vaidmenį.

Dvasiniai skaitiniai
gyvojiauka_.jpg
Amy Boucher Pye
 • 2019 April 10 d.

„Dievo gailestingumu aš prašau jus, broliai, aukokite savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką“ (Rom 12, 1). Mano antros eilės teta turėjo įdomų darbą reklamos agentūroje. Ji dažnai važinėjo į Niujorką ir Čikagą. Tačiau ji nusprendė atsisakyti šios karjeros iš meilės savo tėvams.

Dvasiniai skaitiniai
pasitraukti_.jpg
Cindy Hess Kasper
 • 2019 April 10 d.

„O po ugnies – švelnus tylus dvelksmas“ (1 Kar 19, 12; Biblijos draugijos vertimas). Prieš kelerius metus koledžo direktorius pasiūlė studentams surengti „tylos vakarą“. Nors studentai ir sutiko, bet labai nenoriai išjungė savo mobiliuosius telefonus ir susirinko koledžo koplyčioje.

Dvasiniai skaitiniai
visadagreta_.jpg
John Blase
 • 2019 April 10 d.

„Jie atsiliepė: ‚Mes čia turime tik penkis kepalus duonos ir dvi žuvis‘ “ (Mt 14, 17). Moteris parduotuvėje žiūrėjo į viršutinę lentyną, kur stovėjo stiklainiai su spagečių padažu. Aš stovėjau jai už nugaros, žiūrėjau į tuos pačius stiklainius ir nesiryžau nutraukti tylą. Ji tikriausiai visai manęs nepastebėjo.

Dvasiniai skaitiniai
fika_.jpg
Patricia Raybon
 • 2019 April 02 d.

„Atsisėdęs su jais prie stalo, paėmė duoną, laimino, laužė ir davė jiems“ (Lk 24, 30). Kavinė, esanti šalia mano namų, vadinasi „Fika“. Šis švedų kalbos žodis reiškia pertraukėlę prie kavos puodelio ir pyragėlio, visada su šeima, kolegomis ar draugais. Aš nesu švedė, bet man patinka „Fikos“ atmosfera, kurią aš regiu ir Biblijoje.

Dvasiniai skaitiniai
maldairaugimas_.jpg
James Banks
 • 2019 April 02 d.

„Ir visa, ką bedarytumėte žodžiu ar darbu, visa darykite Viešpaties Jėzaus vardu, per Jį dėkodami Dievui Tėvui“ (Kol 3, 17). Mano draugo žmona susirgo Alzheimerio liga. Vyrui teko anksti išeiti į pensiją, kad galėtų ją slaugyti. Liga progresavo ir reikėjo vis daugiau priežiūros.

Dvasiniai skaitiniai
kontekstas_.jpg
Elisa Morgan
 • 2019 April 02 d.

„[Marija] atsisuko ir pamatė stovintį Jėzų, bet nepažino, kad tai Jėzus“ (Jn 20, 14). Įsodinant į lėktuvą, eilėje kažkas palietė mano petį. Aš atsigręžiau ir pamačiau besišypsantį veidą. „Eliza! Ar tu mane prisimeni? Aš Joana!“ Atmintyje ėmė skrieti įvairios man pažįstamos Joanos, bet šios moters negalėjau prisiminti.

Dvasiniai skaitiniai
atiduoti_.jpg
Cindy Hess Kasper
 • 2019 April 02 d.

„Kas giriasi, tesigiria Viešpačiu“ (1 Kor 1, 31). 1960 metų pradžioje tapo populiarūs neįprasti piešiniai, kuriuose žmogus ar gyvūnas buvo vaizduojami didelėmis liūdnomis akimis. Juos piešė Margarita Kyn (Margaret Keane), o jos vyras piešinius reklamavo ir pardavinėjo.

Dvasiniai skaitiniai
geridarbai_.jpg
Leslie Koh
 • 2019 March 19 d.

„Mes (...) sukurti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti“ (Ef 2, 10). Kai būnant užsienyje, tiesiai link mūsų su žmona per gatvę patraukė tvirtas nepažįstamasis, mes susigūžėme iš baimės. Mūsų atostogos ir šiaip jau buvo nevykusios. Mus aprėkė, apgavo, iš mūsų iškaulijo pinigus, be to, ne kartą. Ir štai vėl nemalonumai?!

Dvasiniai skaitiniai
ka_as_matau_.jpg
Anne Citas
 • 2019 March 19 d.

„Jis turi augti, o aš – mažėti“ (Jn 3, 30). Šaltą žiemos dieną Kristė nusprendė pasivaikščioti ežero pakrante ir pasigrožėti sniegu nuklotu švyturiu. Tai buvo labai meniškas reginys. Ji norėjo padaryti nuotrauką ir išsiėmė telefoną. Bet akinių stiklai aprasojo, tad ji aklai nukreipė savo telefoną link švyturio ir iš skirtingų kampų padarė tris nuotraukas.

Dvasiniai skaitiniai
isunyste_.jpg
Mile Wittmer
 • 2019 March 19 d.

„Dievas atsiuntė savo Sūnų (...) kad mes gautume įsūnystę“ (Gal 4, 4-5). Aš džiaugiuosi, kai turtingas filantropas stato prieglaudą benamiams vaikams. Tačiau aš būnu sužavėtas, kai toks žmogus daro dar daugiau ir įsūnija vieną iš našlaičių. Dauguma tų vaikų džiaugtųsi turėdami globėją.

Dvasiniai skaitiniai
dangus2_.jpg
Winn Collier
 • 2019 March 19 d.

„O kad Tu praplėštum dangų ir nužengtum“ (Iz 64, 1). Neseniai pažįstama man pasakė, kodėl ji negali atsigręžti į Dievą. Jos argumente nebuvo nieko neįprasto: „Kaip aš galiu patikėti Dievu, kuris nieko nedaro?“

Dvasiniai skaitiniai
darbas_.jpg
Patricia Raybon
 • 2019 January 30 d.

„Ar ne toks pasninkas, kurį Aš pasirinkau: (...) suteikite laisvę prislėgtiesiems, sulaužykite kiekvieną jungą“ (Iz 58, 6). Vienam žmogui metų gale dėl nuomos mokesčio prireikė pagalbos. Jis kreipėsi į giminaičius. Jo prašymas buvo pakankamai didelė našta, nes jie patys turėjo nenumatytų išlaidų.

Dvasiniai skaitiniai
giesme_2.jpg
Remi Oyedele
 • 2019 January 30 d.

„Dangūs skelbia Dievo šlovę, tvirtuma byloja apie Jo rankų darbus“ (Ps 19, 1). Pasitelkę akustinę astronomiją mokslininkai gali girdėti garsus ir pulsacijas iš kosmoso. Pavyzdžiui, jie sužinojo, kad žvaigždės savo paslaptingomis orbitomis nesisuka visiškoje tyloje. Jos skleidžia muziką!

Dvasiniai skaitiniai
atsisakyti_.jpg
Poh Fang Chia
 • 2019 January 30 d.

„Nei aukštumos, nei gelmės, nei jokie kiti kūriniai negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės“ (Rom 8, 39). „Ko jūs negalite atsisakyti?“ – tokį klausimą uždavė radijo laidos vedantysis. Klausytojai ėmė skambinti ir atsakinėti. Daugelis paminėjo šeimą. Tarp tokių buvo našlys, kuris negalėjo užmiršti savo mirusios sutuoktinės.

Dvasiniai skaitiniai
viltiespagrindas_.jpg
James Banks
 • 2019 January 30 d.

„O mano Dievas patenkins visas jūsų reikmes iš savo šlovės turtų Kristuje Jėzuje“ (Fil 4, 19). Kartais tikėjimo pamokos ateina nelauktai. Vieną iš jų aš išmokau iš savo penkiasdešimties kilogramų juodo labradoro, pravarde Lokys. Jo didelis metalinis dubenėlis vandeniui stovi virtuvės kampe. Kai Lokys nori gerti, o dubenėlis tuščias, jis neloja...

Dvasiniai skaitiniai
vienuma_.jpg
David McCasland
 • 2019 January 22 d.

„...Jis priėmė žmones, kalbėjo jiems apie Dievo Karalystę ir išgydė tuos, kuriems reikėjo gydymo“ (Lk 9, 11). Žinomas komikas Fredas Alenas (Fred Allen) pasakė: „Garsenybė – tai toks žmogus, kuris visą gyvenimą neriasi iš kailio, kad taptų žinomas, o paskui dėvi juodus akinius, kad jo neatpažintų“.

Dvasiniai skaitiniai
paprastaszmogus_.jpg
Estera Pirosca Escobar
 • 2019 January 22 d.

„Viešpats mato ne taip, kaip žmogus. Žmogus žiūri į išorę, bet Viešpats žiūri į širdį“ (1 Sam 16, 7). Viljamas Karėjus (William Carey) buvo ligotas vaikas iš neturtingos šeimos, gyvenęs netoli Northamptono (Anglijoje). Ateitis jam nežadėjo nieko šviesaus. Tačiau Dievas turėjo savo planų.

Dvasiniai skaitiniai
uzmerktos_.jpg
Kirsten Holmberg
 • 2019 January 22 d.

„Adomas ir jo žmona pasislėpė nuo Viešpaties veido tarp sodo medžių“ (Pr 3, 8). Jis žinojo, kad taip negalima daryti. Jis suprato, kad blogai elgiasi. Tai buvo parašyta ant jo veido! Kai aš atsisėdau priešais jį, kad aptartume jo blogą elgesį, mano sūnėnas užsimerkė. Taip ir sėdėjo, nusprendęs savo trejų metų proteliu, jog jeigu jis manęs nemato, tai ir aš nematau jo.

Dvasiniai skaitiniai
zinianesys_.jpg
Amy Boucher Pye
 • 2019 January 22 d.

„Aš siunčiu savo pasiuntinį paruošti kelią pirma manęs“ (Mal 3, 1). „Turiu jums pranešimą!“, - viena konferencijos, kurioje dalyvavau, darbuotojų perdavė man popieriaus lapelį. Kas manęs laukia: nemalonumai ar džiaugsmas? „Tau gimė sūnėnas!“, – toks pranešimas buvo popieriaus lapelyje.

Dvasiniai skaitiniai
auksciausiavieta_.jpg
Keila Ochoa
 • 2019 January 03 d.

„Jis yra pirma visų daiktų, ir visa Juo laikosi“ (Kol 1,17). Mano vyras į bažnyčią pakvietė pažįstamą. Po pamaldų jis pasakė: „Man patiko giesmės ir atmosfera. Bet aš vieno negaliu suprasti: kodėl jūs visi taip garbinate Jėzų?“ Mano vyras jam paaiškino, jog krikščionybė – tai nėra religija, o savitarpio santykiai su Kristumi.

Dvasiniai skaitiniai
apsvarstykite_.jpg
David C. McCasland
 • 2019 January 03 d.

„O Marija palaikė savyje visus šiuos žodžius, apmąstydama juos savo širdyje“ (Lk 2, 19; Jurėno vertimas). Dirbdamas Londono Biblijos koledže (1911-1915) Osvaldas Čambersas (Oswald Chambers) savo pasisakymais paskaitų metu dažnai stebindavo studentus. Viena studentė pasakojo, jog jie pietų metu būdavo numatę galimybę padiskutuoti.