Dvasiniai skaitiniai

<< <  Puslapis 2 iš 18  > >>

Dvasiniai skaitiniai
rankose_.jpg
Cindy Hess Kasper
 • 2017 October 11 d.

„Visada melsdamiesi Dvasioje visokeriopomis maldomis ir prašymu. Ištvermingai budėkite, malda užtardami visus šventuosius“ (Ef 6, 18). Aktorius ir atlikėjas Robertas Hamletas (Robert Hamlet) parašė dainą “Lady Who Prays for Me” („Ponia, kuri meldžiasi už mane“) dėkodamas savo motinai, kuri kiekvieną rytą, prieš išleisdama savo berniukus į mokyklą, meldėsi už juos.

Dvasiniai skaitiniai
skanu_.jpg
James Banks
 • 2017 October 11 d.

„Nes išmokau būti patenkintas savo būkle“ (Fil 4, 11). „Jo gabalėlis didesnis už mano!“. Taip mes su broliais vaikystėje kariavome dėl mamos naminio pyrago. Kiekvienas norėjome didesnio gabaliuko. Kartą pakėlęs antakius mūsų ginčus stebėjo tėvas, o paskui šypsodamasis ištiesė lėkštę mamai...

Dvasiniai skaitiniai
orkestras_.jpg
David C.McCasland
 • 2017 October 11 d.

„Ištvermingai bėkime mums paskirtose lenktynėse, žiūrėdami į mūsų tikėjimo pradininką ir atbaigėją Jėzų“ (Hbr 12, 1-2). Pasaulinio garso smuikininkas Džošua Belas (Joshua Bell) vadovauja Šventojo Martyno akademijos kameriniam orkestrui, kuriame groja 44 muzikantai. Jis turi savotišką dirigavimo stilių.

Dvasiniai skaitiniai
maudosi_.jpg
Keila Ochoa
 • 2017 September 29 d.

„Visiems, kurie Jį priėmė, Jis davė galią tapti Dievo vaikais – tiems, kurie tiki Jo vardą“ (Jn 1, 12). Kai Artimuosiuose Rytuose aš norėjau įsigyti mobilųjį telefoną, man uždavė tipinius klausimus: koks jūsų vardas, pavardė, tautybė, adresas.

Dvasiniai skaitiniai
pilis_.jpg
Xochitl Dixon
 • 2017 September 29 d.

„Tuo metu Izraelyje nebuvo karaliaus. Kiekvienas darė tai, kas jam atrodė teisinga“ (Ts 21, 25). Po to, kai įžeidžiais žodžiais užsipuoliau savo vyrą, nes jis nenorėjo visko daryti pagal mane, aš pajutau Šventosios Dvasios pakaltinimą. Atmintyje iškilo Biblijos tekstai, parodantys mano nuodėmingą elgesį.

Dvasiniai skaitiniai
knyga_.jpg
David C. McCasland
 • 2017 September 29 d.

„Jie visi mirė tikėdami, dar negavę pažadėtųjų dalykų, bet iš tolo juos regėdami, buvo įsitikinę jais ir priėmė juos, išpažindami, jog jie žemėje svečiai ir keleiviai“ (Hbr 11, 13). Aptariant filmą-trilogiją „Žiedų valdovas“, vienas iš paauglių pasakė, jog jis labiau mėgsta skaityti knygą, o ne žiūrėti jos ekranizacijas.

Dvasiniai skaitiniai
bega_.jpg
Poh Fang Chia
 • 2017 September 29 d.

„Tai Dievas Kristuje sutaikino su savimi pasaulį, nebeįskaitydamas žmonėms jų nusikaltimų, ir davė mums sutaikinimo žodį“ (2 Kor 5 19). Tūlas Famas Dašu pajuto, jog jo gyvenime kažko trūksta. Todėl jis ėmė lankyti bažnyčią, kurią lankė jo duktė. Tačiau jie niekuomet ten nevaikščiojo kartu.

Dvasiniai skaitiniai
takelis_.jpg
Poh Fang Chia
 • 2017 September 21 d.

„Du geriau negu vienas (...) Jei vienas kristų, kitas jį pakeltų (Ekl 4, 9-10). 2016 m. Rio de Žaneiro  olimpiados metu dvi sportininkės pritraukė viso pasaulio dėmesį. 5000 m. distancijoje nubėgusios didesnę jos dalį, susidūrė ir parkrito Naujosios Zelandijos bėgikė Nikki Hamblin ir amerikietė Abbey D’Agostino.

Dvasiniai skaitiniai
rankos3_.jpg
Jennifer Benson Schuldt
 • 2017 September 21 d.

„Tas Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų; mes regėjome Jo šlovę – šlovę Tėvo viengimio, pilno malonės ir tiesos“ (Jn 1, 14). Džonas Bableris (John Babler) yra nedidelio Teksaso miesto policijos skyriaus ir gaisrinės kapelionas. Jis nutarė atostogų metu mokytis policijos akademijos kursuose, kad galėtų geriau suprasti situacijas, su kuriomis susiduria teisėsaugos organų darbuotojai. 

Dvasiniai skaitiniai
raso_.jpg
Monica Brands
 • 2017 September 21 d.

„Vakare ateina verksmas, o rytą – džiūgavimas“ (Ps 30, 5). Neseniai radau dienoraštį, kurį rašiau koledže, ir negalėjau jo neperskaityti. Įdomu, kad tuomet jaučiaus visai kitaip negu dabar. Tuomet, kovodama su vienatve ir abejonėmis tikėjimo dalykuose, aš buvau nusiminusi, bet dabar, atsigręždama atgal, aš matau, kaip švelniai Dievas man padėjo subręsti.

Dvasiniai skaitiniai
seima_.jpg
David C.McCasland
 • 2017 September 21 d.

„Dievobaimingi vyrai palaidojo Steponą ir labai jį  apraudojo“ (Apd 8, 2). 2002 metais, praėjus keliems mėnesiams po to, kai avarijoje žuvo mano sesuo Morta su vyru, draugas mane pakvietė į seriją bažnyčios seminarų „Augantis per sielvartus“. Aš labai nenoromis sutikau ateiti į pirmąjį seminarą.

Dvasiniai skaitiniai
ramybe_.jpg
Kirsten Holmberg
 • 2017 September 21 d.

„Ezekijas paėmė laišką (...) ir jį perskaitė. Po to, nuėjęs į Viešpaties namus, karalius išskleidė laišką priešais Viešpatį“ (2 Kar 19, 14). Paauglystėje, kai aš supratau, koks keblus būna suaugusiųjų gyvenimas ir kaip kartais būna sunku apsispręsti, mama mane išmokė paprasto dalyko. Jei aš abejoju, kur man eiti mokytis, kokį pasirinkti darbą...

Dvasiniai skaitiniai
vieta_.jpg
Alyson Kieda
 • 2017 September 21 d.

„Ir Sėdintysis soste tarė: ‚Štai Aš visa darau nauja!‘ “ (Apr 21, 5). Žiūrėdama pro atvirą langą, aš girdžiu paukščių giedojimą ir matau, kaip ant medžių nuo švelnaus vėjelio šlama lapai. Neseniai nupjautame mano kaimyno lauke išmėtyti auksiniai šiaudų ryšuliai, o dideli balti kamuoliniai debesys lėtai plaukia kaip smaragdas mėlyno dangaus fone.

Dvasiniai skaitiniai
kelias2_.jpg
James Banks
 • 2017 September 09 d.

„Nuolat melskitės, budėdami ir dėkodami“ (Kol 4, 2). „Ar ten yra gyvačių?“, - paklausė Alenas, kaimynų berniukas, kai mes išsiruošėme pasivaikščioti šalia mūsų namų tekančios upės pakrante. „Anksčiau čia jų nebūdavo, - atsakiau, - tačiau visko gali nutikti!"

Dvasiniai skaitiniai
rankos_.jpg
Anne Cetas
 • 2017 September 09 d.

„Viešpats teaugina jus ir gausiai tepraturtina meile vienų kitiems ir visiems, kaip ir mes jus mylime“ (1Tes 3, 12). „Ar Dievas daro kažką naujo jūsų gyvenime?“, – paklausė grupės (kurioje neseniai aš buvau) lyderis. Mano draugė Mindė, kuri dabar išgyvena sudėtingą gyvenimo periodą, pasisiūlė atsakyti.

Dvasiniai skaitiniai
vietove_.jpg
Sheridan Voysey
 • 2017 September 09 d.

„Jo neregimos ypatybės – Jo amžinoji galybė ir dievystė – nuo pat pasaulio sukūrimo aiškiai suvokiama iš Jo kūrinių“ (Rom 1, 20). Lordo Hau (Lord Howe) sala yra mažas balto smėlio ir švaraus kaip krištolas vandens rojus, esantis į rytus nuo Australijos. Prieš kelis metus apsilankęs joje, buvau apstulbintas jos nuostabaus grožio. Čia galima plaukioti drauge su vėžliais ir žuvimis.

Dvasiniai skaitiniai
plauna_.jpg
Amy Boucher Pye
 • 2017 September 09 d.

„Aš apšlakstysiu jus švariu vandeniu, ir jūs tapsite švarūs“ (Ez 36, 25). Atidariusi indaplovę, supratau, kad kažkas negerai. Vietoje blizgančių ir švarių lėkščių visur matėsi juodo kaip anglis purvo sluoksnis. Galimas daiktas, kad indaplovė sugedo dėl kieto vandens mūsų rajone.

Dvasiniai skaitiniai
obuoliai_.jpg
Xochitl Dixon
 • 2017 September 09 d.

„Aš jus išsirinkau ir paskyriau, kad eitumėte ir duotumėte vaisių ir jūsų vaisius išliktų“ (Jn 15, 16). Pavasarį ir vasarą aš žaviuosi mūsų vaisiais kaimynų sode. Tvorą apraizgė vynuogienojai, aplipę sunkiomis kekėmis. Purpurinėmis slyvomis ir oranžiniais apelsinais aplipusios šakos nusvyra į mūsų kiemą – tik reikia ištiesti ranką.

Dvasiniai skaitiniai
maistas2_.jpg
David H. Roper
 • 2017 September 03 d.

„Palaimintas, kuris kreipia dėmesį į vargšą“ (Ps 41, 1). Džonas Niutonas (John Newton) rašė: „Jeigu aš pakeliui į namus pamatau vaiką, pametusį pusę penso, ir kompensuoju praradimą bei nušluostau jam ašaras, reiškia, aš padariau svarbų dalyką.

Dvasiniai skaitiniai
zvejyba_.jpg
Linda Washington
 • 2017 September 03 d.

„Kiekvienas yra gundomas, savo paties geismo pagrobtas ir suviliotas“ (Jok 1, 14). 2016 metų vasarą dukterėčia mane įkalbėjo pažaisti „Pokémon Go“. Šis žaidimas žaidžiamas išmaniajame telefone, naudojant telefono fotoaparatą. Žaidimo tikslas – gaudyti pokemonus (mažus fantastinius japonų animacijos veikėjus).

Dvasiniai skaitiniai
pokalbis_.jpg
Dave Branon
 • 2017 September 03 d.

„Nuolankiai vienas kitą laikykite aukštesniu už save ir žiūrėkite kiekvienas ne savo naudos, bet kitų“ (Fil 2, 3-4). Mano draugas Džeimis dirba didelėje tarptautinėje korporacijoje. Pirmosiomis darbo kompanijoje dienomis, prie jo stalo priėjo nepažįstamas žmogus, užvedė pokalbį, o paskui Džeimio paklausė, ką jis dirba kampanijoje.

Dvasiniai skaitiniai
jura_.jpg
Xochitl Dixon
 • 2017 September 03 d.

„Tariau: ‚Išpažinsiu savo nusikaltimus Viešpačiui‘ “ (Ps 32, 5). Vaikystėje aš pakviečiau savo draugę kartu nueiti į netoli mano namų esančią dovanų parduotuvę. O ji blogai pasielgė: įkišo man į kišenę keletą spalvotų plaukų segtukų, ir mums nesumokėjus, ištempė mane iš parduotuvės.

Dvasiniai skaitiniai
uogos_.jpg
Amy Boucher Pye
 • 2017 August 30 d.

„Pakelkite akis ir pažiūrėkite į laukus – jie jau boluoja ir prinokę pjūčiai“ (Jn 4, 35). Vasaros pabaigoje mes iškeliavome pasivaikščioti į Anglijos Naująjį Mišką (New Forest in England). Ten mes rinkome gervuoges ir stebėjome, kaip netoliese šėlioja arkliai. Gervuogės buvo skanios ir nemokamos.

Dvasiniai skaitiniai
upe_.jpg
David C. McCasland
 • 2017 August 30 d.

„Kareivijų Viešpats yra su mumis, tvirtovė mums yra Jokūbo Dievas (Ps 46, 11). „Per paskutinius penkerius metus mes sukūrėme daugiau informacijos, negu iki tol per visą žmonijos istoriją, ir ji visą laiką mus naujai pasiekia“ – rašo Danielius Levitinas (Daniel Levitin)...

Dvasiniai skaitiniai
muziejus_.jpg
David H. Roper
 • 2017 August 30 d.

„Žinokite, kad Viešpats yra Dievas. Jis mus sukūrė, o ne mes patys; ir mes esame Jo“ (Ps 100, 3). Kiekvienas iš mūsų esame originalus Dievo rankų kūrinys. Nebūna savo pačių pasidarytų vyrų ir moterų. Nė vienas pats netapo talentingas, gražus arba protingas. Dievas asmeniškai sukūrė kiekvieną iš mūsų.