Dvasiniai skaitiniai

<< <  Puslapis 2 iš 21  > >>

Dvasiniai skaitiniai
be_.jpg
Kirsten Holmberg
 • 2018 August 16 d.

„Žmonės prisiekia aukštesniais dalykais ir kiekvieno ginčo pabaigoje patvirtinimui imasi priesaikos“ (Hbr 6,16). Kai žmogus, neturintis ilgos istorijos, jog laiku apmoka sąskaitas, nori gauti paskolą, kad įsigytų namą ar automobilį, bankas paprastai nenori rizikuoti. Jeigu klientas neužsirekomendavo kaip vertas pasitikėjimo, tai greičiausiai pinigų jis negaus.

Dvasiniai skaitiniai
inkaras_.jpg
Adam Holz
 • 2018 August 16 d.

„Aš, Aš guosiu tave“ (Iz 51, 12). Ar jūs dažnai nerimaujate? Aš – dažnai. Beveik kasdien man tenka kovoti su nerimu. Aš jaudinuosi dėl svarbių dalykų. Jaudinuosi ir dėl smulkmenų. Kartais man atrodo, kad aš praktiškai dėl visko jaudinuosi. 

Dvasiniai skaitiniai
ramu_.jpg
Arthur Jackson
 • 2018 August 16 d.

„Aš raminau ir tildžiau savo sielą, kaip nujunkytą kūdikį“ (Ps 131, 2). Įsivaizduokite tėtį, kuris žiūrėdamas į vaiką laiko pridėjęs prie lūpų rodomąjį pirštą ir šnabžda: „Ramiau, š-š-š...“ Žvilgsnis, elgesys ir paprasti žodžiai – visa tai reikalinga, kad nuramintų mažylį, kuris sunerimęs, jam skauda arba apmaudu.

Dvasiniai skaitiniai
kurinija_.jpg
Dave Branon
 • 2018 August 13 d.

„Jų pakrantėse padangių paukščiai gyvena, medžių šakose jie čiulba“ (Ps 104, 12). Neseniai mes aplankėme anūkus, kurie domisi ornitologija. Drauge su jais mes su malonumu stebėjome vieną erelių šeimą Floridoje, ką daryti galėjome per prie jų lizdo prijungtą žiniatinklio kamerą.

Dvasiniai skaitiniai
garsus_.jpg
David C. McCasland
 • 2018 August 13 d.

„Šventu laikykite Viešpatį Dievą savo širdyse“ (1 Pt 3, 15). Vieno mažo miestelio viešbučio kambaryje aš pastebėjau ant stalo gulinčią kortelę. Joje buvo parašyta: „Sveiki atvykę! Mes meldžiamės, kad jums čia būtų ramu, o jūsų kelionė būtų vaisinga. Tegul laimina bei apsaugoja jus Dievas ir teapšviečia Jus Savo šviesiu veidu“.

Dvasiniai skaitiniai
pasauliosviesa_.jpg
Lisa Samra
 • 2018 August 13 d.

„Štai Aš stoviu prie durų ir beldžiu: jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, Aš pas jį užeisiu“ (Apr 3, 20). Vienas iš mano mėgstamų vaizduojamojo meno kūrinių yra Keble koledžo koplyčioje Oksforde, Anglijoje. Paveiksle „Pasaulio šviesa“, kurį nutapė anglų tapytojas Viljamas Holmanas Huntas  (William Holman Hunt)...

Dvasiniai skaitiniai
dekokime_.jpg
David C. McCasland
 • 2018 August 13 d.

„Visa, ką bedarytumėte žodžiu ar darbu, visa darykite Viešpaties Jėzaus vardu, per Jį dėkodami Dievui Tėvui“ (Kol 3, 17). Daugelį metų aš su malonumu skaitau britų rašytojo G. K. Čestertono (G. K. Chesterton) knygas. Jose dera išmintis ir humoras. Todėl dažnai aš iš pradžių juokiuosi, o paskui susimąstau.

Dvasiniai skaitiniai
laikas_.jpg
Bill Crowder
 • 2018 July 12 d.

„Kad nebūtumėte kaip kvailiai, bet kaip išmintingi, branginantys laiką nes dienos yra piktos“ (Ef 5, 15-16) „Vakarų žmonės turi laikrodžius, o afrikiečiai – laiką“. Šią afrikiečių patarlę pacitavo Osas Ginesas (Os Guinness) savo knygoje „Neįmanomi žmonės”. Aš perskaičiau ir susimąsčiau, kaip dažnai aš sakiau žmonėms, kad neturiu laiko.

Dvasiniai skaitiniai
palaiminimai_.jpg
Monika Brands
 • 2018 July 12 d.

„Esu tikras, kad Tas, kuris jumyse pradėjo gerą darbą, jį ir pabaigs iki Jėzaus Kristaus dienos“ (Fil 1, 6). Kartais aš galvoju: „Aš šią košę užviriau, aš turiu ją ir išsrėbti“. Nors aš ir tikiu į malonės Dievą, vis dėlto aš esu linkusi manyti, jog Jis padės tik tada, jei aš to nusipelnysiu.

Dvasiniai skaitiniai
kritikai_.jpg
Kirsten Holmberg
 • 2018 July 10 d.

„Dieve, ar girdi, kaip mes esame niekinami? Nukreipk jų priekaištus ant jų galvų“ (Neh 4, 4). Aš dirbu grupėje, kuri organizuoja kasmetinius renginius mūsų mieste. Mes ruošiamės vienuolika mėnesių, svarstome detales, paskiriame datą, sudarome planą, nustatome bilietų kainas. Taip pat parenkame vedančiuosius, garso operatorius ir kitus reikalingus žmones.

Dvasiniai skaitiniai
atverk_.jpg
Keila Ochoa
 • 2018 July 10 d.

„O Guodėjas – Šventoji Dvasia, kuri mokys jus visko ir viską primins, ką jums sakiau“ (Jn 14, 26). Kai aš pirmą kartą aplankiau puikią Choros bažnyčią Stambule, tai sugebėjau atpažinti kai kuriuos Biblijos siužetus, pavaizduotus Bizantijos freskose ir mozaikose ant lubų.

Dvasiniai skaitiniai
atgaila_.jpg
David C. MaCasland
 • 2018 June 15 d.

„Mylėkite savo priešus, darykite gera tiems, kurie jūsų nekenčia. Laiminkite tuos, kurie jus keikia, ir melskitės už savo skriaudėjus“ (Lk 6, 27-28). Praėjusio amžiaus septintajame dešimtmetyje šešiametė Rubė Bridžes (Ruby Bridges) tapo pirmąja juodaode moksleive baltųjų mokykloje Amerikos pietuose.

Dvasiniai skaitiniai
atrodo_.jpg
Tim Gustafson
 • 2018 June 06 d.

„Mylimieji, ne kiekviena dvasia tikėkite, bet ištirkite dvasias, ar jos iš Dievo“ (1 Jn 4, 1). „Klausykis!, – pasakė man žmona telefonu. – Mūsų kieme beždžionė!“ Ji atsuko telefoną kiemo link, ir aš iš tikrųjų išgirdau klyksmą, kuris skambėjo panašiai kaip beždžionės.

Dvasiniai skaitiniai
saule2_.jpg
David C. McCasland
 • 2018 May 30 d.

„Tavo akys matys karalių jo grožybėje, jos matys tolimą šalį“ (Iz 33, 17). Amy Karmaikl (Amy Carmichael 1867–1951) žinoma dėl savo veiklos, gelbėjant našlaites mergaites Indijoje ir suteikiant joms naują gyvenimą. Dirbdama varginantį darbą, ji turėjo laikotarpius, kuriuos pati vadino „regėjimų akimirkomis“.

 

 

Dvasiniai skaitiniai
atspaudas_.jpg
Dennis Fisher
 • 2018 May 28 d.

„Mes esame Jo kūrinys, sukurti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti“ (Ef 2, 10). Laigonė Styvens su savo broliu Niku mėgo kopti kalnus. Jie buvo patyrę alpinistai ir abu buvo įkopę į McKinley (Denali), aukščiausio kalno Šiaurės Amerikoje, viršūnę.

Dvasiniai skaitiniai
amnezija_.jpg
Mart DeHaan
 • 2018 May 18 d.

„ (...) Aš, Nabukadnecaras, pakėliau akis į dangų, ir mano protas sugrįžo. Aš šlovinau Aukščiausiąjį, gyriau ir garbinau Tą, kuris amžinai gyvena, nes Jo valdžia yra amžina ir Jo karalystė nesibaigia” (Dan 4, 33-34). Karlsbado (Kalifornija) gelbėjimo tarnyba atvyko pagal iškvietimą ir rado moterį, kalbančią australišku akcentu, negalinčią prisiminti, kas ji tokia ir iš kur yra.

Dvasiniai skaitiniai
ramybespaslaptis_.jpg
Keila Ochoa
 • 2018 May 18 d.

„Patsai ramybės Viešpats tegul teikia jums ramybę“ (1 Tes 3, 16). Greisė yra ypatinga moteris. Kai aš apie ją galvoju, visada prisimenu vienintelį žodį – ramybė. Per šešis mėnesius, kai mes pažįstamos, retai keitėsi jos rami ir nesudrumsta veido išraiška. O tuo tarpu jos vyrui aptiko retą ligą ir paguldė į ligoninę.

Dvasiniai skaitiniai
kilme_.jpg
Tim Gustafson
 • 2018 May 18 d.

„Tada Dievo Dvasia nužengė ant Jeftės“ (Ts 11, 29). „Iš kur jūs?“ Mes dažnai užduodame šį klausimą, norėdami geriau pažinti žmogų. Tačiau kai kuriems iš mūsų atsakyti į jį nebūna paprasta. Kartais mes nenorime dalintis visomis detalėmis.

Dvasiniai skaitiniai
sekunde_.jpg
Dave Branon
 • 2018 May 18 d.

„Mano dienų tik sprindis, mano amžius kaip niekas Tavo akivaizdoje“ (Ps 39, 5). Mokslininkai labai rimtai vertina laiką. 2016 m. Merilendo kosminis centras metams pridėjo vieną sekundę. Todėl, jeigu jums pasirodė, kad tie metai tęsėsi ilgiau negu paprastai, jūs buvote teisūs.

Dvasiniai skaitiniai
tikejimas2_.jpg
Lisa Samra
 • 2018 April 22 d.

„Mes visada dėkojame Dievui už jus visus“(1 Tes 1, 2). Mano teta Ketė dešimt metų rūpinosi savo tėvu (mano seneliu). Ji jam gamino valgyti ir tvarkė namus, kai jis dar galėjo vaikščioti, o kai jis atgulė, tapo jo slauge.

Dvasiniai skaitiniai
palikimas2_.jpg
David H. Roper
 • 2018 April 22 d.

„Jo akivaizdoje užrašyti atminimo knygoje tie, kurie bijojo VIEŠPATIES ir pasitikėjo jo vardu“ (Mal 3, 16; Biblijos draugijos vert.). Prieš kelis metus mes su sūnumis visą savaitę praleidome Aidaho valstijoje apleistoje rančoje prie Salmon upės, kurią indėnai vadina „Negrįžtančia upe“.

Dvasiniai skaitiniai
atgaiva_.jpg
Marvin Williams
 • 2018 April 22 d.

„Nes išmokau būti patenkintas savo būkle“ (Fil 4, 11). Vieną ypač karštą dieną aštuonmetis Karminas Makdanielis panoro pasirūpinti vietiniu paštininku. Todėl ant priebučio laiptelių jis pastatė indą su ledu, kuriame buvo gėrimai ir vanduo.

Dvasiniai skaitiniai
bevardis_.jpg
Monica Brands
 • 2018 April 22 d.

„Kai aukoji, tenežino tavo kairė, ką daro dešinė“ (Mt 6, 3). Baigus koledžą, man teko susiveržti diržus: maistui aš galėjau išleisti tik 25 dolerius per savaitę. Kartą, stovėdama eilėje prie kasos, aš įtariau, jog prisidėjau maisto didesnei sumai negu turėjau.

Dvasiniai skaitiniai
plauna_kojas.jpg
Amy Boucher Pye
 • 2018 April 10 d.

„Po to įpylė vandens į praustuvą ir ėmė plauti mokiniams kojas bei šluostyti rankšluosčiu, kuriuo buvo persijuosęs“ (Jn 13, 5). Kartą, kai dar mokiausi mokykloje, mokytojas paprašė (neatsigręžus) pasakyti, kokios spalvos yra siena mums už nugaros.

Dvasiniai skaitiniai
prasme_.jpg
Monica Brands
 • 2018 April 10 d.

„Žiūrėkite, saugokitės godumo, nes žmogaus gyvybė nepriklauso nuo jo turto gausos“ (Lk 12, 15). Neseniai peržiūrinėjau finansinių patarimų knygas ir pastebėjau vieną įdomią tendenciją. Beveik visos knygos davė gerus patarimus, tačiau be to nurodydavo, jog iš pradžių teks sumažinti išlaidas ir pakentėti, tačiau paskui jūs gyvensite kaip milijonieriai.