Dvasiniai skaitiniai

<< <  Puslapis 2 iš 19  > >>

Dvasiniai skaitiniai
giesme_.jpg
Poh Fang Chia
 • 2017 December 14 d.

„Tebūna palaimintas Viešpats Izraelio Dievas, kad aplankė savo tautą ir atnešė jai išvadavimą“ (Lk 1, 68). Dideliame daugiaaukščiame name, kuris vadinasi „MacPherson sodai“ yra 230 butų. Kiekvienas gyventojas turi savo istoriją. Dešimtame aukšte gyvena senutė, kurios vaikai užaugo, susituokė ir išsivažinėjo. Dabar ji gyvena viena.

Dvasiniai skaitiniai
puodyne_.jpg
Albert Lee
 • 2017 December 14 d.

„O Dievas mums parodė savo meilę tuo, kad Kristus mirė už mus, kai tebebuvome nusidėjėliai“ (Rom 5, 8). Japonijoje itin rūpestingai yra ruošiami ir pakuojami maisto produktai. Maistas turi būti ne tik skanus, bet ir džiuginti akį. Man niekada nekyla klausimas, ar aš perku maistą ar pakuotę? Dėl tradicinio japonų dėmesingumo kokybei, produktai, net turintys menkus defektus, yra išmetami.

Dvasiniai skaitiniai
sypsena2_.jpg
Kirsten Holmberg
 • 2017 December 14 d.

„Karalius, išgirdęs įstatymo knygos žodžius, perplėšė savo drabužius“ (2 Kar 22,11).

Kai mes iš tolimos šalies atsivežėme mūsų įsūnį, aš labai norėjau jį apsupti meile ir aprūpinti viskuo, ko jam trūko anksčiau, ypač geru maistu: jis buvo patyręs baltymų badą. Tačiau, nepaisant visų pastangų ir specialistų rekomendacijų, jis augo lėtai.

Dvasiniai skaitiniai
laiminu_.jpg
Frank Lauermann
 • 2017 December 06 d.

"Nuo šiandien jus laiminsiu!" /Agėjo 2, 19/

Nuostabu! Nuo šiandien jokių nelaimių, jokių bėdų, jokių nuostolių, daugiau nieko blogo! JIS yra Viešpats ir JIS sako: „Nuo šiandien jus laiminsiu!“ Na taip, tuomet viskas būtų gerai... Tuo metu Izraeliui viskas nesisekė. Jie sėjo daug, bet pjovė mažai...

Dvasiniai skaitiniai
nusidejele_.jpg
Frank Lauermann
 • 2017 December 06 d.

„Eik ir daugiau nebenusidėk.“ /Evangelija pagal Joną 8, 11/

Moteris, kuri buvo pagauta svetimaujant, buvo atvesta pas Jėzų. Jis paklausė, ką su ja daryti. Įstatymas numato štai ką: užmėtyti akmenimis. Ką tu apie tai pasakysi? Jėzus apsvarstė ir pirštu parašė ant žemės. Kai jie atkakliai klausinėjo toliau, Jis tarė: „Kas yra be nuodėmės, lai pirmas meta į ją akmenį!“

Dvasiniai skaitiniai
kartu2_.jpg
Dave Branon
 • 2017 November 27 d.

„Švęsk Pirmųjų vaisių derliaus šventę ir metų pabaigoje, kai nuimsi laukų derlių, Derliaus nuėmimo šventę“ (Iš 23, 16). Prieš kelis tūkstančius metų Dievas tiesiogiai kalbėjo su Moze ir savo tautai įsteigė naują šventę. Kaip Išėjimo knygoje užrašė Mozė, Dievas sakė: „Švęsk Pirmųjų vaisių derliaus šventę ir metų pabaigoje, kai nuimsi laukų derlių, Derliaus nuėmimo šventę“ (Iš 23, 16).

Dvasiniai skaitiniai
zenklas2_.jpg
David H. Roper
 • 2017 November 27 d.

„Aš palieku jums savo ramybę, duodu jums savo ramybę“ (Jn 14, 27). Mūsų kieme auga sena vyšnia, kurios geriausios dienos jau yra praeityje, ir ji atrodo taip, lyg ruoštųsi numirti. Todėl aš pakviečiau sodininką. Apžiūrėjęs medį, jis mums pasakė, jog vyšnia „patiria per daug streso“ ir jai tuoj pat reikalinga pagalba.

Dvasiniai skaitiniai
akivaizdoje_.jpg
Harold Myra
 • 2017 November 27 d.

Palaiminta tauta, kuri pažįsta džiaugsmingą garsą! Viešpatie, Tavo veido šviesoje jie vaikščios“ (Ps 89, 15). XVII amžiuje gyvenęs vienuolis brolis Lorensas kas rytą, prieš pradėdamas eiti virėjo pareigas savo vienuolyne, meldėsi: „Dieve mano... Suteik malonę stovėti Tavo akivaizdoje. Padėk man dirbti. Užvaldyk visas mano mintis“.

Dvasiniai skaitiniai
pica_.jpg
Sheridan Voysey
 • 2017 November 27 d.

„Tad, būdami viso ko pertekę – tikėjimo, žodžio, pažinimo, visokeriopo uolumo ir meilės mums, būkite pertekę ir šios malonės“ (1 Kor 8, 7). Šerilės laukė staigmena, kai ji pristatė picą eiliniam adresatui. Tikėdamasi pamatyti privatų namą, ji nustebo pamačiusi bažnyčią. Sumišusi Šerilė įėjo vidun, kur ją pasitiko pastorius. „Tikriausiai sunkiai verčiatės“, - pasakė pastorius. Šerilė su tuo sutiko.

Dvasiniai skaitiniai
kinosale_.jpg
Amy Boucher Pye
 • 2017 November 10 d.

„Mieste stovės Dievo ir Avinėlio sostas, ir Jo tarnai tarnaus Jam. Jie regės Jo veidą“ (Apr 22, 3-4).

Užgeso šviesa, ir mes buvome pasiruošę žiūrėti filmą „Apolonas 13“. Mano draugė tyliai pasakė: „Sunkus filmas. Visi žus“. Dėl tų žodžių aš visą seansą sėdėjau įsitempusi, laukdama, kada įvyks tragedija. Tik prieš pat finalinius titrus supratau, kad man apdūmė akis.

Dvasiniai skaitiniai
rankos__.jpg
James Banks
 • 2017 November 10 d.

„O Tam, kuris savo jėga, veikiančia mumyse, gali padaryti nepalyginamai daugiau, negu mes prašome ir suprantame...“ (Ef 3, 20).

Kartais Dievas į mūsų maldas atsako pagal savo pasirinktą laiką, ir mums tai ne visada lengva suprasti. 

Dvasiniai skaitiniai
raso_.jpg
David C. McCasland
 • 2017 November 10 d.

„Švelniai mylėkite vienas kitą broliška meile; pagarbiai vertinkite kitus aukščiau nei save“ (Rom 12, 10). 

Aš dažnai skaitau gerai žinomą Džeinės Jolen (Jane Yolen) esė „Anoniminis darbas“, kuris labai seniai buvo iškirptas iš žurnalo „Rašytojas“. „Geriausi rašytojai, - rašo ji, - tie, kurie iš tiesų, širdies gilumoje siekia likti anonimais. Svarbus yra ne pasakotojas, o pasakojimas“.

Dvasiniai skaitiniai
maldoje_.jpg
David McCasland
 • 2017 November 10 d.

"Dėl Tavo potvarkių tapau išmintingas, todėl nekenčiu jokio melo“ (Ps 119, 104).

Man visuomet patiko komiksų „Riešutėliai“ autoriaus Čarlzo Šulco (Charles Schulz) sąmojis ir įžvalgos. Vienoje iš jo pieštų knygelių veiksmas vyksta bažnyčioje. Jaunuolis laiko rankoje Bibliją ir telefonu sako draugui: „Manau, jog aš žengiau svarbiausią žingsnį, atskleidžiant Senojo Testamento paslaptis... Aš pradėjau jį skaityti!“

Dvasiniai skaitiniai
tamsoje_.jpg
Tim Gustafson
 • 2017 October 24 d.

„Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte“ (Jn 13, 34). Mūsų su broliu amžiaus skirtumas mažiau nei metai. Suprantama, mes augome nuolat tarpusavyje konkuruodami (t.y. paprasčiausiai pešdavomės!). Tėvas tai suprasdavo – jis turėjo brolius. Mama – ne visuomet.

Dvasiniai skaitiniai
rankos1_.jpg
Xochitl Dixon
 • 2017 October 24 d.

„Jei gyvename Dvasia, tai ir elkimės pagal Dvasią“ (Gal 5, 25). Garsus trenksmas namuose privertė mane pašokti nuo sofos ir lėkti į virtuvę. Aš netyčia buvau įjungusi tuščią kavos aparatą. Ištraukusi laidą iš lizdo, nutvėriau grafiną su vandeniu, o paskui prisiliečiau prie stiklinio kavos aparato gaubto...

Dvasiniai skaitiniai
lova_.jpg
Dave Branon
 • 2017 October 19 d.

„Nors jūs man norėjote blogo, Dievas tai pavertė į gerą, norėdamas įvykdyti, ką šiandien matome - išgelbėti daugybę žmonių“ (Pr 50, 20). Džėjus Baftonas savo didelę palatą pavertė švyturiu. Penkiasdešimt dvejų metų vyras, tėvas, lektorius ir treneris čia geso nuo vėžio. Tačiau jo palata Nr. 5020 tapo vilties švyturiu draugams, giminėms ir medikams.

Dvasiniai skaitiniai
avys_.jpg
Amy Boucher Pye
 • 2017 October 19 d.

„Jis ganys savo bandą kaip piemuo, surankios avinėlius, juos neš prie krūtinės, o avis su jaunikliais vedžios švelniai“ (Iz 40, 11). Sėdėjau su vyru ligoninės koridoriuje ir neramiai laukiau naujienų. Mūsų sūnui atliko regėjimo korekcijos operaciją, ir aš jaučiau, kaip iš susijaudinimo man maudė pilvą. Pavargusi laukti, aš nusprendžiau maldoje paprašyti Viešpaties ramybės...

Dvasiniai skaitiniai
valtyje_.jpg
Anne Cetas
 • 2017 October 19 d.

„Viešpats atsakė jam (Gedeonui): ‚Ramybė tau! Nebijok, nemirsi!‘ “ (Ts 6, 23). Dešimtmetis Kleo pirmą kartą išsiruošė žvejoti. Jis abejodamas žiūrėjo į stiklainį su sliekais ir niekaip nesiryžo pradėti. Paskui vaikas atsisuko į mano vyrą ir pasakė: „Padėkite!“ Vyras paklausė, kas nutiko.

Dvasiniai skaitiniai
paukstis_.jpg
Ame Boucher Pye
 • 2017 October 19 d.

„Jis (...) globojo ir rūpinosi ja, saugojo kaip savo akį. Kaip erelis (...) sklando virš lizdo ištiesęs sparnus ir neša juos ant savo sparnų“ (Įst 32, 10-11). Betės dukra iš kelionės grįžo serganti. Kai pilvo skausmas tapo nepakeliamas, Betė su vyru nuvežė mergaitę į ligoninę. Gydytojai ir medicinos seserys ėmėsi darbo...

Dvasiniai skaitiniai
zenklas_.jpg
Tim Gustafson
 • 2017 October 11 d.

„Tavo sparnų pavėsyje slepiuosi, kol praeis nelaimė“ (Ps 57, 1). Markas prisimena savo vaikystės epizodą, kai tėvas sukvietė į namus visą šeimą. Sugedo jų automobilis, o baigiantis mėnesiui turėjo pasibaigti pinigai. Marko tėvas atsikvėpė ir pasimeldė. Paskui jis pasakė, kad dabar reikia laukti, ką atsakys Dievas.

Dvasiniai skaitiniai
lagaminai_.jpg
Linda Washington
 • 2017 October 11 d.

„O dabar, broliai, pavedu jus Dievui ir Jo malonės žodžiui, kuris turi galią jus išugdyti...“ (Apd 20, 32). Išvakarėse aš nuėjau atsisveikinti su dukterėčia, kuri išvažiavo mokytis į universitetą Masačiusetso valstijoje. Mes buvome artimos. Ji jau keturis metus mokėsi koledže, bet į jį buvo galima nuvykti per dvi valandas...

Dvasiniai skaitiniai
valgo2_.jpg
Xochitl Dixon
 • 2017 October 11 d.

„Argi priimtume gera iš Dievo rankos, o pikta nepriimtume?“ (Job 2,10). Kai mūsų mažylis Ksaveras pirmą kartą paragavo citrinos gabaliuko, jis suraukė nosį, iškišo liežuvį ir užsimerkė. „Rūgstu!“ – pasakė jis (kas reiškė „rūgštu“).

Dvasiniai skaitiniai
rankose_.jpg
Cindy Hess Kasper
 • 2017 October 11 d.

„Visada melsdamiesi Dvasioje visokeriopomis maldomis ir prašymu. Ištvermingai budėkite, malda užtardami visus šventuosius“ (Ef 6, 18). Aktorius ir atlikėjas Robertas Hamletas (Robert Hamlet) parašė dainą “Lady Who Prays for Me” („Ponia, kuri meldžiasi už mane“) dėkodamas savo motinai, kuri kiekvieną rytą, prieš išleisdama savo berniukus į mokyklą, meldėsi už juos.

Dvasiniai skaitiniai
skanu_.jpg
James Banks
 • 2017 October 11 d.

„Nes išmokau būti patenkintas savo būkle“ (Fil 4, 11). „Jo gabalėlis didesnis už mano!“. Taip mes su broliais vaikystėje kariavome dėl mamos naminio pyrago. Kiekvienas norėjome didesnio gabaliuko. Kartą pakėlęs antakius mūsų ginčus stebėjo tėvas, o paskui šypsodamasis ištiesė lėkštę mamai...

Dvasiniai skaitiniai
orkestras_.jpg
David C.McCasland
 • 2017 October 11 d.

„Ištvermingai bėkime mums paskirtose lenktynėse, žiūrėdami į mūsų tikėjimo pradininką ir atbaigėją Jėzų“ (Hbr 12, 1-2). Pasaulinio garso smuikininkas Džošua Belas (Joshua Bell) vadovauja Šventojo Martyno akademijos kameriniam orkestrui, kuriame groja 44 muzikantai. Jis turi savotišką dirigavimo stilių.