Dvasiniai skaitiniai

<< <  Puslapis 2 iš 22  > >>

Dvasiniai skaitiniai
raumenys_.jpg
Kirsten Holmberg
 • 2018 October 09 d.

„Juozapatas nusigandęs atsidavė ieškoti Viešpaties ir paskelbė pasninką visame Jude“(2 Krn 20, 3). Kultūristai, siekdami pergalės varžybose, prisiverčia alinančiai treniruotis. Iš pradžių jie stengiasi pripumpuoti kuo daugiau raumenų masės. Artinantis varžyboms, jie sutelkia savo dėmesį, kad pašalintų bet kokius riebalų požymius, kurie galėtų paslėpti raumenis.

Dvasiniai skaitiniai
namo_.jpg
Randy Kilgore
 • 2018 October 09 d.

„Kuris (Dievas) guodžia mus kiekviename mūsų sielvarte, kad mes galėtume paguosti bet kokio sielvarto ištiktuosius ta paguoda, kuria patys Dievo guodžiami“ (2 Kor 1, 4). Kartais kelionė gyvenimo keliu pasidaro tokia sunki, kad mes prarandame viltį. Atrodo, jog mus supančiai tamsai niekada nebus galo.

Dvasiniai skaitiniai
namasantuolos_.jpg
Amy Boucher Pye
 • 2018 September 27 d.

„Užėjus potvyniu, srovė atsimušė į namą, bet neįstengė jo pajudinti, nes buvo pastatytas ant uolos“ (Lk 6, 48). Kelis metus pragyvenę naujai pirktame name, mano draugai pastebėjo, jog svetainė ima smukti. Suskeldėjo sienos, o langas nebeatsidarinėjo. Paaiškėjo, jog kambarys buvo pristatytas prie namo vėliau ir neturėjo pamatų.

Dvasiniai skaitiniai
tarnyste2_.jpg
Keila Ochoa
 • 2018 September 27 d.

„Danieliau! Gyvojo Dievo tarne! Ar tavo Dievas, kuriam nepaliaujamai tarnauji, galėjo tave išgelbėti iš liūtų?“ (Dan 6, 20). Psichologas Bendžaminas Blumas (Benjamin Bloom) tyrinėdamas jaunų žmonių talentų ugdymo klausimą, ištyrė 120 garsių asmenybių – sportininkų, menininkų, mokslininkų.

Dvasiniai skaitiniai
laime1_.jpg
David H. Roper
 • 2018 September 27 d.

„Koks yra žmogus, kuris mėgsta gyventi ir geidžia gerų dienų patirti? (...) Šalinkis pikto ir daryk gera“ (Ps 34, 12.14). Dažnai tenka girdėti, jog laimė priklauso nuo galimybės, kaip nori elgtis. Tačiau tai nėra tiesa. Tokia filosofija veda tik į tuštumą, nerimą ir širdies skausmą. 

Dvasiniai skaitiniai
procesas_.jpg
Adam Holz
 • 2018 September 27 d.

„Vienintele atnaša Jis amžiams padarė tobulus šventinamuosius“ (Hbr 10, 14). Kaip malonu užbaigti darbą! Pavyzdžiui, kas mėnesį vienas iš mano darbų pereina iš kategorijos „vyksta procesas“ į kategoriją „atlikta“. Mano kompiuterio programoje yra specialus mygtukas, kuris uždaro darbą, ir jį paspausti man labai patinka.

Dvasiniai skaitiniai
alkis_.jpg
Elisa Morgan
 • 2018 September 20 d.

„Aš esu gyvenimo duona! Kas ateina pas mane, niekuomet nebealks, ir kas tiki mane niekuomet nebetrokš“ (Jn 6, 35). Mes su vyru vykome su reikalais. Aš išmaniajame telefone peržiūrinėjau elektroninį paštą. Staiga ekrane pasirodė vietinės spurgų parduotuvės reklama. O mes pro šią parduotuvę buvome ką tik pravažiavę! Ir aš tuoj pat užsimaniau spurgų.

Dvasiniai skaitiniai
laikas3_.jpg
James Banks
 • 2018 September 20 d.

„Dosni siela bus pasotinta, kas girdo, pats bus pagirdytas“ (Pat 11, 25). Aš labai skubėdamas įėjau į pašto skyrių. Tą dieną darbų sąrašas buvo labai ilgas, ir aš norėjau viską suspėti. Tačiau buvo labai ilga eilė. „Štai ir atvažiavome“, – sumurmėjau aš, atsistodamas į eilės galą ir pažvelgdamas į laikrodį.

Dvasiniai skaitiniai
gerastetis_.jpg
Xochitl Dixon
 • 2018 September 20 d.

„Kai prisiminsiu Tave savo lovoje, mąstysiu apie Tave budėdamas naktį“ (Ps 63, 5). Kai mūsų sūnus Ksaveras buvo mažas, vyras nuolat važinėdavo į komandiruotes. Ir nors jis dažnai skambindavo, telefoniniai pokalbiai ne visada galėjo paguosti mažylį. Jis norėjo pas tėtį. Tuomet aš ištraukdavau mūsų fotografijų albumą, paguldydavau Ksaverą lovon ir rodydavau jam nuotraukas, kuriose jis buvo nufotografuotas drauge su tėčiu.

Dvasiniai skaitiniai
duoti_.jpg
Leslie Koh
 • 2018 September 20 d.

„Raginame jus, broliai: įspėkite nedrausminguosius, padrąsinkite liūdinčius, palaikykite silpnuosius, būkite kantrūs su visais!“ (1 Tes  5, 14). Buvo labai sunki savaitė. Aš buvau išsiblaškęs ir apatiškas, nors ir negalėjau suprasti, kodėl. Be to, besibaigiant savaitei, sužinojau, kad mano tetai nustatė inkstų nepakankamumą.

Dvasiniai skaitiniai
potvynis_.jpg
Monika Brands
 • 2018 September 16 d.

„Jis dykumą ežeru paverčia ir sausą žemę – vandens šaltiniais“ (Ps 107, 35). Aš visada mėgau smarkų griaustinį. Vaikystėje, kai danguje smarkiai trankydavosi perkūnija ir kaip iš kibiro pliaupdavo lietus, mes, vaikai, mėgdavome lakstyti kieme ir šokinėti per balas.

Dvasiniai skaitiniai
pergale_.jpg
Kirsten Holmberg
 • 2018 September 16 d.

„Siena buvo baigta Elulo mėnesio dvidešimt penktą dieną, per penkiasdešimt dvi dienas“ (Neh 6, 15). Kas mėnesį mes su draugėmis susirenkame ir pasikalbame apie savo progresą, siekiant užsibrėžtų tikslų. Pavyzdžiui, Merė norėjo pakeisti savo virtuvinių kėdžių apmušalus. Lapkričio mėnesio susitikimo metu ji mums „atsiskaitė“, ką nuveikė nuo mūsų paskutinio susitikimo.

Dvasiniai skaitiniai
tarnyste_.jpg
Randy Kilgore
 • 2018 September 16 d.

„Jei alkstantį pasotinsi kaip pats save ir prispaustajam padėsi, tada tavo šviesa spindės tamsoje ir tavo tamsybė taps šviesa“ (Iz 58, 10). Prie nuvirtusio ant pievelės didelio medžio susirinko keletas žmonių. Pasirėmusi savo lazdele vieniša senutė liūdnai papasakojo, kaip naktinė audra „išvertė mūsų galingąją senąją guobą“.

Dvasiniai skaitiniai
zino_.jpg
Alyson Kieda
 • 2018 September 16 d.

„Kai Jėzus baigė šiuos žodžius, minios stebėjosi Jo mokymu“ (Mt 7, 28). Aš turiu draugų, kurie buvo dalinai išgydyti, tačiau vis dar kenčia nuo skausmingų savo ligų pasekmių. Kiti atsikratė priklausomybių, tačiau iki šiol kovoja su nevisavertiškumo jausmu ir bjaurėjimusi savimi.

Dvasiniai skaitiniai
perkryziu_.jpg
Anne Cetas
 • 2018 August 16 d.

„[Niekas] nei aukštumos, nei gelmės, nei jokie kiti kūriniai negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės, kuri yra Kristuje Jėzuje, mūsų Viešpatyje“ (Rom 8, 39). Ant mano bendradarbio Tomo stalo stovi stiklinis kryžius. Tai jo draugo Filo dovana. Jis, kaip ir Tomas, sirgo vėžiu. Ant dovanos užrašytas linkėjimas, nuolat žiūrėti į viską „per kryžių“.

Dvasiniai skaitiniai
be_.jpg
Kirsten Holmberg
 • 2018 August 16 d.

„Žmonės prisiekia aukštesniais dalykais ir kiekvieno ginčo pabaigoje patvirtinimui imasi priesaikos“ (Hbr 6,16). Kai žmogus, neturintis ilgos istorijos, jog laiku apmoka sąskaitas, nori gauti paskolą, kad įsigytų namą ar automobilį, bankas paprastai nenori rizikuoti. Jeigu klientas neužsirekomendavo kaip vertas pasitikėjimo, tai greičiausiai pinigų jis negaus.

Dvasiniai skaitiniai
inkaras_.jpg
Adam Holz
 • 2018 August 16 d.

„Aš, Aš guosiu tave“ (Iz 51, 12). Ar jūs dažnai nerimaujate? Aš – dažnai. Beveik kasdien man tenka kovoti su nerimu. Aš jaudinuosi dėl svarbių dalykų. Jaudinuosi ir dėl smulkmenų. Kartais man atrodo, kad aš praktiškai dėl visko jaudinuosi. 

Dvasiniai skaitiniai
ramu_.jpg
Arthur Jackson
 • 2018 August 16 d.

„Aš raminau ir tildžiau savo sielą, kaip nujunkytą kūdikį“ (Ps 131, 2). Įsivaizduokite tėtį, kuris žiūrėdamas į vaiką laiko pridėjęs prie lūpų rodomąjį pirštą ir šnabžda: „Ramiau, š-š-š...“ Žvilgsnis, elgesys ir paprasti žodžiai – visa tai reikalinga, kad nuramintų mažylį, kuris sunerimęs, jam skauda arba apmaudu.

Dvasiniai skaitiniai
kurinija_.jpg
Dave Branon
 • 2018 August 13 d.

„Jų pakrantėse padangių paukščiai gyvena, medžių šakose jie čiulba“ (Ps 104, 12). Neseniai mes aplankėme anūkus, kurie domisi ornitologija. Drauge su jais mes su malonumu stebėjome vieną erelių šeimą Floridoje, ką daryti galėjome per prie jų lizdo prijungtą žiniatinklio kamerą.

Dvasiniai skaitiniai
garsus_.jpg
David C. McCasland
 • 2018 August 13 d.

„Šventu laikykite Viešpatį Dievą savo širdyse“ (1 Pt 3, 15). Vieno mažo miestelio viešbučio kambaryje aš pastebėjau ant stalo gulinčią kortelę. Joje buvo parašyta: „Sveiki atvykę! Mes meldžiamės, kad jums čia būtų ramu, o jūsų kelionė būtų vaisinga. Tegul laimina bei apsaugoja jus Dievas ir teapšviečia Jus Savo šviesiu veidu“.

Dvasiniai skaitiniai
pasauliosviesa_.jpg
Lisa Samra
 • 2018 August 13 d.

„Štai Aš stoviu prie durų ir beldžiu: jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, Aš pas jį užeisiu“ (Apr 3, 20). Vienas iš mano mėgstamų vaizduojamojo meno kūrinių yra Keble koledžo koplyčioje Oksforde, Anglijoje. Paveiksle „Pasaulio šviesa“, kurį nutapė anglų tapytojas Viljamas Holmanas Huntas  (William Holman Hunt)...

Dvasiniai skaitiniai
dekokime_.jpg
David C. McCasland
 • 2018 August 13 d.

„Visa, ką bedarytumėte žodžiu ar darbu, visa darykite Viešpaties Jėzaus vardu, per Jį dėkodami Dievui Tėvui“ (Kol 3, 17). Daugelį metų aš su malonumu skaitau britų rašytojo G. K. Čestertono (G. K. Chesterton) knygas. Jose dera išmintis ir humoras. Todėl dažnai aš iš pradžių juokiuosi, o paskui susimąstau.

Dvasiniai skaitiniai
laikas_.jpg
Bill Crowder
 • 2018 July 12 d.

„Kad nebūtumėte kaip kvailiai, bet kaip išmintingi, branginantys laiką nes dienos yra piktos“ (Ef 5, 15-16) „Vakarų žmonės turi laikrodžius, o afrikiečiai – laiką“. Šią afrikiečių patarlę pacitavo Osas Ginesas (Os Guinness) savo knygoje „Neįmanomi žmonės”. Aš perskaičiau ir susimąsčiau, kaip dažnai aš sakiau žmonėms, kad neturiu laiko.

Dvasiniai skaitiniai
palaiminimai_.jpg
Monika Brands
 • 2018 July 12 d.

„Esu tikras, kad Tas, kuris jumyse pradėjo gerą darbą, jį ir pabaigs iki Jėzaus Kristaus dienos“ (Fil 1, 6). Kartais aš galvoju: „Aš šią košę užviriau, aš turiu ją ir išsrėbti“. Nors aš ir tikiu į malonės Dievą, vis dėlto aš esu linkusi manyti, jog Jis padės tik tada, jei aš to nusipelnysiu.

Dvasiniai skaitiniai
kritikai_.jpg
Kirsten Holmberg
 • 2018 July 10 d.

„Dieve, ar girdi, kaip mes esame niekinami? Nukreipk jų priekaištus ant jų galvų“ (Neh 4, 4). Aš dirbu grupėje, kuri organizuoja kasmetinius renginius mūsų mieste. Mes ruošiamės vienuolika mėnesių, svarstome detales, paskiriame datą, sudarome planą, nustatome bilietų kainas. Taip pat parenkame vedančiuosius, garso operatorius ir kitus reikalingus žmones.