Dvasiniai skaitiniai

<< <  Puslapis 2 iš 19  > >>

Dvasiniai skaitiniai
mergyte_.jpg
David C. McCasland
 • 2018 February 20 d.

„Iš tiesų sakau jums: jeigu neatsiversite ir nepasidarysite kaip maži vaikai, niekaip neįeisite į dangaus karalystę“ (Mt 18, 3). Kartą vakare, einant miegoti, mūsų dviejų metų dukrelė nustebino mamą savo klausimu: „Mama, o kur yra Jėzus?“

Dvasiniai skaitiniai
rankos_.jpg
David C. McCasland
 • 2018 February 20 d.

„Čia nebėra nei graiko, nei žydo, nei apipjaustyto, nei neapipjaustyto, nei barbaro, nei skito, nei vergo, nei laisvojo, bet visa ir visuose – Kristus“ (Kol 3, 11). Mano vaikystė prabėgo 1950-aisiais. Tuomet aš žiūrėjau į rasinę nelygybę kaip į savaime suprantamą dalyką.

Dvasiniai skaitiniai
miestas_.jpg
James Banks
 • 2018 February 20 d.

„Pati Dvasia liudija mūsų dvasiai, kad esame Dievo vaikai“ (Rom 8, 16). Neseniai mes su draugu apsilankėme „Empire State Building” dangoraižyje. Eilė į apžvalgos aikštelę atrodė neilga, kokie keliasdešimt metrų. Tačiau, kai mes įėjome į pastatą, tai pamatėme, jog eilė vingiavo per visą holą...

Dvasiniai skaitiniai
piene_.jpg
Anne Cetas
 • 2018 February 08 d.

„Mano broliai, laikykite didžiausiu džiaugsmu, kai patenkate į visokius išbandymus“ (Jok 1, 2). Pavargusi ir nuliūdusi Regina po darbo važiavo namo. Diena prasidėjo tragiška naujiena, kurią telefonu sms žinute pranešė draugė. Paskui įvyko darbinis susitikimas su bendradarbiais, kur visos jos idėjos buvo atmestos.

Dvasiniai skaitiniai
skulptūra_.jpg
Mart DeHaan
 • 2018 February 08 d.

„Osana Dovydo Sūnui! Palaimintas, kuris ateina Viešpaties vardu! Osana aukštybėse! (Mt 21, 9). Reklamuotojai perdirbo garsiosios marmurinės Mikelandželo skulptūros nuotrauką, pavaizduodami Biblijos didvyrį Dovydą ne su per petį permesta svaidykle, o su šautuvu.

Dvasiniai skaitiniai
puodai_.jpg
Kirsten Holmberg
 • 2018 February 08 d.

„Bet šita turtą mes laikome moliniuose induose, kad būtų aišku, jog visa viršijanti jėgos apstybė iš Dievo, o ne iš mūsų“ (2 Kor 4, 7). „Ar nori žinoti, kas yra viduje?“, – paklausė draugė. Nes aš ką tik buvau ją pagyrusi dėl kuklios skudurinės lėlės, kurią savo rankose laikė jos dukrelė.

Dvasiniai skaitiniai
atversta_.jpg
Liza Samra
 • 2018 February 08 d.

„Iš Jo, per Jį ir Jam yra visa. Jam šlovė per amžius! Amen“ (Rom 11, 36). Ar jūs norėtumėte išsiugdyti gilesnį dėkingumo jausmą? XVII amžiaus anglų poetas Džordžas Herbertas (George Herbert) ragino tą daryti savo eilėraščiu „Dėkingumas“: „Tu man taip daug, Viešpatie, dovanojai; suteiki dar ir dėkingą širdį“.

Dvasiniai skaitiniai
knygoje_.jpg
Tim Gustafson
 • 2018 January 15 d.

 „O Raštai liudija apie mane, bet jūs nenorite ateiti pas mane, kad turėtumėte gyvenimą“ (Jn 5, 39-40). Leidinio „Boston Globe“ žurnalistas Džefas Džeikobis (Jeff Jacoby) kalba apie antgamtinius ekspertų sugebėjimus gauti „beviltiškai ir katastrofiškai neteisingus rezultatus“.

Dvasiniai skaitiniai
gelyte_.jpg
Lawrence Darmani
 • 2018 January 15 d.

„Veržiuosi į tikslą aukštybėse, siekiu apdovanojimo, už Dievo pašaukimą Kristuje Jėzuje“ (Fil 3, 14). Praeidamas pastatą, kuriame yra mano biuras, aš nusistebėjau pamatęs raudoną gėlytę, kuri augo iš šaligatvio betoninių plytelių tarpelio. Nepaisant netinkamų sąlygų, augalas rado sau vietą, įsišaknijo ir pražydo.

Dvasiniai skaitiniai
juokai_.jpg
Elisa Morgan
 • 2018 January 15 d.

„Linksma širdis atsispindi veide, širdies skausmas slegia dvasią“ (Pat 15, 13). Sukrovusi pirkinius į bagažinę, ėmiau lėtai važiuoti iš aikštelės. Staiga tiesiai prieš mane išdygo kažkur skubantis žmogus. Aš smarkiai paspaudžiau stabdžius ir, stebuklingai išvengusi susidūrimo, sustojau.

Dvasiniai skaitiniai
zeme_.jpg
Tim Gustafson
 • 2018 January 15 d.

„O mano Dievas patenkins visas jūsų reikmes iš savo šlovės turtų Kristuje Jėzuje“ (Fil 4, 19). Andrius Čitlas paplūdimyje pametė telefoną ir manė, jog daugiau jo nebepamatys. Tačiau po savaitės jam paskambino žvejys Glenas Kerlis. Jis ištraukė Čitlo telefoną iš dešimt kilogramų sveriančios menkės, jį išdžiovino ir jis vėl puikiausiai veikė!

Dvasiniai skaitiniai
prakartele_.jpg
Philip Yancey
 • 2017 December 23 d.

„Elijo dvasia ir jėga jis eis pirma Viešpaties (...) kad paruoštų Viešpačiui parengtą tautą“ (Lk 1, 17). Senojo Testamento laiko pabaigoje, atrodė tarsi Dievas nutilo. Keturis šimtmečius judėjai laukė ir buvo suglumę. Atrodė tarsi Dievas nekreipė į juos dėmesio ir buvo kurčias jų maldoms. Liko tik viena viltis – senas pažadas, jog ateis Mesijas.

Dvasiniai skaitiniai
viltis__.jpg
Xochitl Dixon
 • 2017 December 23 d.

„Laimingas, kurio pagalba yra Jokūbo Dievas, kuris viltis sudėjo į Viešpatį savo Dievą“ (Ps 146, 5). Savaitę prieš Kalėdas ir praėjus dviem mėnesiams po mano mamos mirties, į pirmą planą iškilo šventiniai pirkiniai ir namų puošyba. Aš sunkiai išgyvenau praradimą ir atstūmiau vyro mėginimus mane paguosti. Mūsų sūnus Ksaveras puošė sienas girliandomis ir lemputėmis, o aš sėdėjau ir liūdėjau.

Dvasiniai skaitiniai
dangus_1.jpg
Linda Washington
 • 2017 December 14 d.

„Šiandien aš esu aštuoniasdešimt penkerių metų amžiaus. Aš ir šiandien dar esu toks tvirtas, kaip tą dieną...“ (Joz 14, 10-11). Senstant, ėmiau pastebėti, jog man dažniau skauda sąnarius, ypač kai šalta. Kartais aš jaučiuosi ne nugalėtoja, o nugalėta senyvo amžiaus sunkumų.

Dvasiniai skaitiniai
ziema_1.jpg
Sheridan Voysey
 • 2017 December 14 d.

„Nes jūs esate išgelbėti malone per tikėjimą, ir tai ne jūsų – tai Dievo dovana“ (Ef 2, 8). Londono kavinė „Rendezvous” pritraukia švelniu apšvietimu, patogiais krėslais ir kavos aromatu. O štai ko ten nėra, tai kainų. Iš pradžių tai buvo paprasta kavinė, kuri priklausė vietinei bažnyčiai, o po metų kavinė transformavosi.

Dvasiniai skaitiniai
deguonis_.jpg
C.P. Hia
 • 2017 December 14 d.

„Žiūrėk savęs ir mokymo, būk pastovus tame“ (1 Tim 4, 16). Prieš pakylant lėktuvui, keleiviai išklauso oro linijų darbuotojų saugos instruktažą. Tarp kitko jame aiškinama, ką daryti, jeigu salone prarandamas slėgis ir iš aukščiau esančio skyriaus virš galvų nusileidžia deguonies kaukės.

Dvasiniai skaitiniai
giesme_.jpg
Poh Fang Chia
 • 2017 December 14 d.

„Tebūna palaimintas Viešpats Izraelio Dievas, kad aplankė savo tautą ir atnešė jai išvadavimą“ (Lk 1, 68). Dideliame daugiaaukščiame name, kuris vadinasi „MacPherson sodai“ yra 230 butų. Kiekvienas gyventojas turi savo istoriją. Dešimtame aukšte gyvena senutė, kurios vaikai užaugo, susituokė ir išsivažinėjo. Dabar ji gyvena viena.

Dvasiniai skaitiniai
puodyne_.jpg
Albert Lee
 • 2017 December 14 d.

„O Dievas mums parodė savo meilę tuo, kad Kristus mirė už mus, kai tebebuvome nusidėjėliai“ (Rom 5, 8). Japonijoje itin rūpestingai yra ruošiami ir pakuojami maisto produktai. Maistas turi būti ne tik skanus, bet ir džiuginti akį. Man niekada nekyla klausimas, ar aš perku maistą ar pakuotę? Dėl tradicinio japonų dėmesingumo kokybei, produktai, net turintys menkus defektus, yra išmetami.

Dvasiniai skaitiniai
sypsena2_.jpg
Kirsten Holmberg
 • 2017 December 14 d.

„Karalius, išgirdęs įstatymo knygos žodžius, perplėšė savo drabužius“ (2 Kar 22,11).

Kai mes iš tolimos šalies atsivežėme mūsų įsūnį, aš labai norėjau jį apsupti meile ir aprūpinti viskuo, ko jam trūko anksčiau, ypač geru maistu: jis buvo patyręs baltymų badą. Tačiau, nepaisant visų pastangų ir specialistų rekomendacijų, jis augo lėtai.

Dvasiniai skaitiniai
laiminu_.jpg
Frank Lauermann
 • 2017 December 06 d.

"Nuo šiandien jus laiminsiu!" /Agėjo 2, 19/

Nuostabu! Nuo šiandien jokių nelaimių, jokių bėdų, jokių nuostolių, daugiau nieko blogo! JIS yra Viešpats ir JIS sako: „Nuo šiandien jus laiminsiu!“ Na taip, tuomet viskas būtų gerai... Tuo metu Izraeliui viskas nesisekė. Jie sėjo daug, bet pjovė mažai...

Dvasiniai skaitiniai
nusidejele_.jpg
Frank Lauermann
 • 2017 December 06 d.

„Eik ir daugiau nebenusidėk.“ /Evangelija pagal Joną 8, 11/

Moteris, kuri buvo pagauta svetimaujant, buvo atvesta pas Jėzų. Jis paklausė, ką su ja daryti. Įstatymas numato štai ką: užmėtyti akmenimis. Ką tu apie tai pasakysi? Jėzus apsvarstė ir pirštu parašė ant žemės. Kai jie atkakliai klausinėjo toliau, Jis tarė: „Kas yra be nuodėmės, lai pirmas meta į ją akmenį!“

Dvasiniai skaitiniai
kartu2_.jpg
Dave Branon
 • 2017 November 27 d.

„Švęsk Pirmųjų vaisių derliaus šventę ir metų pabaigoje, kai nuimsi laukų derlių, Derliaus nuėmimo šventę“ (Iš 23, 16). Prieš kelis tūkstančius metų Dievas tiesiogiai kalbėjo su Moze ir savo tautai įsteigė naują šventę. Kaip Išėjimo knygoje užrašė Mozė, Dievas sakė: „Švęsk Pirmųjų vaisių derliaus šventę ir metų pabaigoje, kai nuimsi laukų derlių, Derliaus nuėmimo šventę“ (Iš 23, 16).

Dvasiniai skaitiniai
zenklas2_.jpg
David H. Roper
 • 2017 November 27 d.

„Aš palieku jums savo ramybę, duodu jums savo ramybę“ (Jn 14, 27). Mūsų kieme auga sena vyšnia, kurios geriausios dienos jau yra praeityje, ir ji atrodo taip, lyg ruoštųsi numirti. Todėl aš pakviečiau sodininką. Apžiūrėjęs medį, jis mums pasakė, jog vyšnia „patiria per daug streso“ ir jai tuoj pat reikalinga pagalba.

Dvasiniai skaitiniai
akivaizdoje_.jpg
Harold Myra
 • 2017 November 27 d.

Palaiminta tauta, kuri pažįsta džiaugsmingą garsą! Viešpatie, Tavo veido šviesoje jie vaikščios“ (Ps 89, 15). XVII amžiuje gyvenęs vienuolis brolis Lorensas kas rytą, prieš pradėdamas eiti virėjo pareigas savo vienuolyne, meldėsi: „Dieve mano... Suteik malonę stovėti Tavo akivaizdoje. Padėk man dirbti. Užvaldyk visas mano mintis“.

Dvasiniai skaitiniai
pica_.jpg
Sheridan Voysey
 • 2017 November 27 d.

„Tad, būdami viso ko pertekę – tikėjimo, žodžio, pažinimo, visokeriopo uolumo ir meilės mums, būkite pertekę ir šios malonės“ (1 Kor 8, 7). Šerilės laukė staigmena, kai ji pristatė picą eiliniam adresatui. Tikėdamasi pamatyti privatų namą, ji nustebo pamačiusi bažnyčią. Sumišusi Šerilė įėjo vidun, kur ją pasitiko pastorius. „Tikriausiai sunkiai verčiatės“, - pasakė pastorius. Šerilė su tuo sutiko.