Dvasiniai skaitiniai

<< <  Puslapis 19 iš 22  > >>

Dvasiniai skaitiniai
Frank.jpg
Frank Lauermann
 • 2013 December 02 d.

Ilgą laiką manyje tūnojo giliai įsišaknijęs teisiančio Dievo paveikslas. Jis teisia už viską. Jis nuolat regi mano nepasitenkinimą, mintis bei jausmus ir už tai teisia. Visa tai Jis užsirašinėja, todėl teismo dieną turėsiu duoti ilgą ataskaitą. Dievo sostas man priminė teisėjo krėslą, kuris visiškai nepanašus į Malonės sostą...

Dvasiniai skaitiniai
Frank.jpg
Frank Lauermann
 • 2013 November 29 d.

Vakar visą dieną nesilioviau niurzgėti. Niekas man netiko, visur vien sunkumai; niekas nesiseka, viskas kažkaip žlunga; apie mane blogai kalba, visi nori mane tik išnaudoti... Galbūt šios mintys ir jums pažįstamos. Mane jos kartais apninka, ir kai tokioms mintims pasiduodu, tampu nusiminęs ir prislėgtas...

Dvasiniai skaitiniai
duona.jpg
Dennis J. DeHaan
 • 2013 November 28 d.

„Kiekvienam žmogui, kuriam Dievas suteikė turto ir lobių ir leido jam valgyti, imti savo dalį ir džiaugtis savo darbu, tai yra Dievo dovana (Ekl 5, 18). Dr. Džonas Vaitas (John White) savo knygoje „Troškimas prisiartinti“ pasakoja, kaip Dievas kažkada jau suteikė galimybę nusipirkti puikų namą su daugybe patogumų...

Dvasiniai skaitiniai
mok.jpg
Daniel Rosen
 • 2013 November 26 d.

Kiekvienos mesijinės širdies troškimas – sugebėti atpažinti Dievo balsą ir savo gyvenime suprasti Jo vedimą, tačiau daugelis nėra tikri, kaip atpažinti, kad Jis jiems kalba. Kai kurie mano, kad girdėti Jo balsą yra neįkandamas dalykas, kai kurie galvoja, kad tai skirta nedaugeliui išrinktųjų...

Dvasiniai skaitiniai
duona.jpg
Julie Ackerman Link
 • 2013 November 25 d.

„Tas Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų; mes regėjome Jo šlovę – šlovę Tėvo viengimio, pilno malonės ir tiesos“ (Jn 1, 14). Literatūros pamokose aš reikalauju, kad mokiniai rašytų rašinius klasėje. Tik tokiu būdu galima būti užtikrintam, kad tai bus jų pačių darbas.

Dvasiniai skaitiniai
Frank.jpg
Frank Lauermann
 • 2013 November 22 d.

Mūsų galvose egzistuoja begalė klaidingų nuostatų, kurios visiškai prieštarauja Dievo Tiesai. Todėl stenkimės būti atidūs ir verčiau pasikliaukime Dievo Žodžiu! Jo Žodis turėtų apvalyti mus nuo to beprasmiško mąstymo ir pastatyti mus ant tvirto pagrindo. Nes Jėzus sako: „Tebūnie tau kaip įtikėjai.“

Dvasiniai skaitiniai
duona.jpg
Dave Branon
 • 2013 November 21 d.

„Todėl Dievas Jį išaukštino ir suteikė Jam vardą aukščiau visų kitų vardų“ (Fil 2, 9). Jėzus Kristus dėl mūsų tapo žmogumi. Dangaus ir žemės Kūrėjas ir Viešpats priėmė tarno pavidalą, kad išpirktų mus savo krauju. Jis, be abejo, yra vertas, kad pašvęstume Jam visą gyvenimą. Dangūs ir žemė skelbia Jo vardo šlovę. Prisijunkite ir jūs!

Dvasiniai skaitiniai
Frank.jpg
Frank Lauermann
 • 2013 November 20 d.

Susitaikykime su Dievu! Visokį nepasitenkinimą Jam ir klausimus "kodėl Tu taip padarei? Kodėl leidai vienai ar kitai situacijai įvykti?" stenkimės pamiršti ir sakyti „TAIP“ Jo numatytam keliui, net ir tuomet, jei mums jis atrodo nesuprantamas. Priimkime Jo sakomą „TAIP“, Meilę bei Susitaikymą. Nustokime maištauti prieš savo Kūrėją.

Dvasiniai skaitiniai
duona.jpg
Jennifer Benson Schuldt
 • 2013 November 19 d.

„...Bet Tu esi  Dievas, pasiruošęs atleisti, maloningas ir gailestingas, lėtas pykti ir didžiai geras...“ (Neh 9, 17). Būdamas dešimties metų, Džimas nusprendė atsigręžti į Kristų. Po penkiolikos metų jo tikėjimas užgeso. Jis ėmė gyventi dėl malonumų, pakliuvo į priklausomybes. O paskui gyvenimas ėmė griūti. Atsirado problemos darbe...

Dvasiniai skaitiniai
einsteinas.jpg
 • 2013 November 18 d.

Kartą vienas protingas profesorius universitete uždavė savo studentams tokį klausimą: „Ar visą tai, kas egzistuoja, sukūrė Dievas?“ Vienas studentas drąsiai atsakė: „Taip, sukūrė Dievas“. „Dievas viską sukūrė?“ – paklausė profesorius. „Taip, sere.“ – atsakė studentas.

Dvasiniai skaitiniai
Frank.jpg
Frank Lauermann
 • 2013 November 17 d.

Kituose mes matome kaltes ir nuodėmes, ir labiausiai juos smerkiame. Tik save užjaučiame ir pateisiname visais įmanomais būdais. Tačiau atneškite vieną kartą savo slaptas nuodėmes nesiteisindami Viešpačiui. Jis nori jums atleisti ir išgydyti. Tačiau kas slepia savo nuodėmes, tas nesulauks atleidimo...

Dvasiniai skaitiniai
1459988_10152599620807355_1306043509_n.jpg
 • 2013 November 16 d.

Kartą šeštadienį, prieš eidamas namo, pastorius nutarė paskambinti savo žmonai. Buvo jau beveik 22 val., tačiau žmona neatsiliepė. Pastorius pralaukė net 20 kvietimo signalų, bet žmona taip ir neatsiliepė.  Po kurio laiko jis vėl surinko žmonos telefono numerį, ir šį kartą žmona iš karto atsiliepė. Pastorius paklausė, kodėl ji taip ilgai neatsiliepė...

Dvasiniai skaitiniai
Frank.jpg
Frank Lauermann
 • 2013 November 15 d.

Dievas pažįsta mus. Jis žino, jog kartais mus aplanko nuovargis, silpnumo jausmas ir mes tampame drungni. Kartais mums pritrūksta kantrybės laukiant, kol Dievas įvykdys savo pažadus, todėl pradedame dvejoti ir baimintis. Būtent todėl Biblija mus ragina naujai sutelkti jėgas ir, tvirtai įsikibus, laikytis tikėjimo.

Dvasiniai skaitiniai
duona.jpg
Randy Kilgore
 • 2013 November 14 d.

„Pjaudamas savo žemės javus, jų nekirsk iki pat lauko krašto ir nerink nukirstų varpų“ (Kun 19, 9). Kai sniegas nukloja ganyklas, fermeriams tenka patiems šerti savo augintinius. Kai šieną iškrauna iš vežimų, stipresni gyvuliai prasibrauna į priekį, o mažesniems ir silpnesniems pasilieka tik nuobiros...

Dvasiniai skaitiniai
sird.jpg
Oswald Chambers
 • 2013 November 13 d.

Ar niekuomet nesate sau sakę: „Esu sužavėtas nuostabių Dievo Žodžio tiesų, bet Jam nederėtų tikėtis, kad sugebėsiu laikytis šių principų ir viską tiksliai įgyvendinsiu!“ Mūsų nuostatos dėl Jėzaus Kristaus ir jo gebėjimų turi religinio pranašumo atspalvį. Jo idealai mums atrodo aukšti ir įspūdingi, tačiau manome, kad Jis atitrūkęs nuo realybės...

Dvasiniai skaitiniai
Frank.jpg
Frank Lauermann
 • 2013 November 12 d.

Kas nėra išgyvenęs bemiegių naktų ir visą dieną persekiojančių niūrių minčių, kai prieš akis stovi nesėkmės ir kaltės?! Tai žiauri būsena! Mus graužia sąžinė ir mes bandome pateisinti savo neteisingą elgesį visais įmanomais būdais. Daugelio širdys blaškosi, bando nukreipti dėmesį į kitus dalykus, neleidžia apie tai sau galvoti...

Dvasiniai skaitiniai
duona_.jpg
Dennis Fisher
 • 2013 November 11 d.

„Viešpaties malonė nepranyko, Jo gailestingumas dar nesibaigė. Tai atsinaujina kas rytą, ir didelė yra Jo ištikimybė“ (Raud 3, 22-23). Kai Yvui Kongarui buvo tik 10 metų, prasidėjo Pirmasis pasaulinis karas, o prancūzų miestelis, kuriame jis gyveno, buvo okupuotas vokiečių. Mama paskatino jį rašyti dienoraštį, ir jis vaizdingai aprašė karo konfliktą...

Dvasiniai skaitiniai
stoned_heart-1366x768.jpg
Antoine de Saint-Exupery
 • 2013 November 10 d.

Viešpatie, prašau ne stebuklų ir ne miražų, o jėgos kiekvienai dienai. Išmokyk mane mažų žingsnelių meno. Padaryk mane pastabiu ir išradingu, kad kasdienio gyvenimo įvairovėj kartais sustočiau ties išradimais ir patirtimi, kurie mane sujaudino...

Dvasiniai skaitiniai
Frank.jpg
Frank Lauermann
 • 2013 November 09 d.

Dievo malonė yra asmuo Jėzus Kristus. Malonė – tai ne programa su daugybe paragrafų arba naudojimo instrukcija. Ji nėra sutartis: Dievas atlieka tai, o aš atlieku – tai. Ji taip pat nėra nuvargęs patapšnojimas per petį arba pagyrimas, jei viskas atliekama teisingai. Ne, ši malonė yra Jėzus!

Dvasiniai skaitiniai
duona_.jpg
Dave Branon
 • 2013 November 08 d.

„Dovydas klausė Viešpatį...“ (2 Sam 5,19). Karalius Dovydas nepasidavė pažįstamam priešui. Prieš daugelį metų jaunas piemuo susigrūmė su filistinų kariu galiūnu Galijotu ir, taikliai paleidęs jo kakton akmenį, jį nukovė. (1 Sam 17 skyrius). Dabar Dovydas buvo Izraelio karalius, ir filistinai pradėjo naują karą...

Dvasiniai skaitiniai
Frank.jpg
Frank Lauermann
 • 2013 November 07 d.

Neleiskime savo dangiškajam Tėvui rytais veltui mūsų laukti, bet iškart, vos prabudę, ištarkime Jam: „Labas rytas!“ O pusryčiaudami ir ruošdamiesi į darbą, bendraukime su Juo balsu arba mintyse. Mes galime Jam padėkoti, kad Jis yra šalia ir padeda pereiti per šią dieną..

Dvasiniai skaitiniai
mylėk2.jpg
Janina Brazauskienė
 • 2013 November 06 d.

Melsdamasis malda "Tėve mūsų", kreipiesi į dangiškąjį Tėvą, tikėdamasis iš Jo palaiminimų ir atleidimo. Tačiau visada verta savęs paklausti, ką iš tiesų reiškia ši ypatinga malda, su kuria mus supažindino Jėzus. Apmąstyk šios maldos žodžius...

Dvasiniai skaitiniai
Frank.jpg
Frank Lauermann
 • 2013 November 05 d.

Kartais Dievas daro stebuklus ir žmonės dėkoja Jam. Bet tuojau pat kyla ir kitokios mintys: „Juk tai galėjo būti tik sutapimas”. Arba: “Aš tiesiog tada nežinojau, jog išeitis buvo visai šalia". Tokiam mąstymui Dievas nereikalingas. Tokios mintys griauna tikėjimą. Mūsų pasitikėjimas Dievu negali augti. Tad svarbu pasipriešinti tokioms mintims ir jų neplėtoti!

Dvasiniai skaitiniai
duona.jpg
Randy Kilgore
 • 2013 November 04 d.

„Jei tavo priešas alksta, pavalgydink jį, jei trokšta – pagirdyk“ (Pat 25, 21). Vargu, ar daug kam iš mūsų teks susidurti su priešu mūšio lauke. Tačiau kenčiančių žmonių yra visur. Žmonės kovoja su vienatve, netektimis, ligomis ir nuodėmėmis. Jų aimanos yra užgožtos pasaulio triukšmo. Jie šaukiasi paguodos ir gailestingumo, vilties ir pagalbos...

Dvasiniai skaitiniai
Frank.jpg
Frank Lauermann
 • 2013 November 01 d.

Išteisinti per Jėzaus auką, nuo šiol ir mes esame teisieji ir mums galioja Dievo pažadas! Galbūt šiek tiek kitaip, tačiau vis tik: nors ir daug kenčiame, Viešpats mus saugo ir nubrėžia mūsų kančiai ribas! Ir kadangi žinau, jog Jis mane myli, aš lengviau priimu savo kančią...