Dvasiniai skaitiniai

<< <  Puslapis 15 iš 19  > >>

Dvasiniai skaitiniai
dostavka.jpg
Frank Lauermann
 • 2014 March 03 d.

Danguje yra ištisa virtinė vertingų dovanų. Tai Dievo dovanos, kurių kažkas prašė, bet po to jų nepasiėmė. Dievas yra kupinas meilės, gailestingumo ir gerumo, todėl Jis tuojau pat išgirsta, kai kuris iš vaikų Jo šaukiasi. Jis laiko paruošęs savo gerumo dovanas, kad galėtų jomis apipilti besimeldžiantįjį...

Dvasiniai skaitiniai
duona.jpg
Julie Ackerman Link
 • 2014 February 27 d.

„Dangūs skelbia Dievo šlovę, tvirtuma byloja apie Jo rankų darbus“ (Ps 19, 1). Aš mėgstu gamtą ir dažnai už ją dėkoju Dievui. Prisipažįstu, jog man kartais atrodo, kad aš jai skiriu per daug dėmesio. Tačiau paskui aš prisimenu, kad Kristus ne vieną kartą atsigręždavo į Dievo kūriniją, kad pailiustruotų Savo pamokymus...

Dvasiniai skaitiniai
atlei.jpg
Martin Hegner
 • 2014 February 25 d.

„Tėve mūsų“ yra svarbiausia krikščionių malda, nes pats Jėzus Kristus savo pasekėjams pasakė: „Todėl melskitės taip...“ (Mt 6, 9). Viena šios, dažniausiai kalbamos maldos frazė sako: „Ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams“ (Mt 6, 12). Ši frazė turi dideles pasekmes...

Dvasiniai skaitiniai
duona.jpg
Anne Cetas
 • 2014 February 21 d.

„Dievas mums prieglauda ir stiprybė, užtikrinta pagalba* bėdoje“ Ps 46, 1 (*anglų, rusų k. Biblijos vertimuose „pagalbininkas“ - vert. past.). Kai kurie žmonės žodyje „pagalbininkas“ įžiūri menkinantį atspalvį. Akmenskaldžiai, tinkuotojai, elektrikai ir advokatai turi padėjėjus. Jie nėra tokie miklūs profesionalai...

Dvasiniai skaitiniai
1530347_10153179315677355_1689343984_n.jpg
Frank Lauermann
 • 2014 February 19 d.

Mūsų VIEŠPATS pažįsta mus. Jis žino, kad kartais mums pritrūksta drąsos ir jaučiamės prislėgti. Jis žino, jog kartais mes tarsi parblokšti ir sutrypti gulime ant žemės. Jis pažįsta mūsų svyruojančią širdį. Jis žino, kada mus užklumpa depresija, beviltiškumo jausmas, kada apima dvejonės ir nusivylimas...

Dvasiniai skaitiniai
bread.jpg
 • 2014 February 15 d.

„Dieve, klausykis mano maldos ir nesišalink mano maldavimo! (...) Širdis dreba mano krūtinėje, mirties siaubai apėmė mane“ (Ps 55, 1. 4).
Kokie pokyčiai tikėjime įvyksta po sunkių išmėginimų? Apie tai aš ėmiau galvoti kai perskaičiau liūdną istoriją apie tėvą, kuris netyčia nušovė savo 18 metų dukrą, kai į namus brovėsi plėšikai.

Dvasiniai skaitiniai
bread.jpg
Philip Yancey
 • 2014 February 07 d.

„Jūs esate šių dalykų liudytojai. Ir štai Aš atsiųsiu jums savo Tėvo pažadą. Jūs pasilikite Jeruzalės mieste, kol būsite apgaubti jėga iš aukštybių“ (Lk 24, 48-49).

 

Dvasiniai skaitiniai
bread.jpg
Frank Lauermann
 • 2014 January 29 d.

„Iš visų pusių apsiauti mane, savo ranka lieti mane. Tavo pažinimas man per nuostabus, per gilus, aš negaliu jo pasiekti“ (Psalmyno 139, 5-6)
Tiesiog nuostabu, koks artimas yra Viešpats . Jo meilė ir artumas sušildo mano širdį. Gera būti šalia Jo. Šiaip nemėgstu, kai mane kas klausinėja ir daug ką apie mane žino.

Dvasiniai skaitiniai
bread.jpg
Julie Ackerman Link
 • 2014 January 25 d.

„Žiūrėkit, jog nedarytumėte savo gailestingumo darbų žmonių akyse, kad būtumėte jų matomi…” (Mt 6, 1)  Kartą didysis kompozitorius Johanas Sebastianas Bachas paskelbė apie savo naujo kūrinio debiutą. Šaltą žiemos vakarą jis atvyko į bažnyčią, tikėdamasis pamatyti ją pilną žmonių, tačiau ji buvo tuščia: niekas neatėjo. Nesutrikęs Bachas pasakė muzikantams, kad jie, kaip ir buvo planuota, vis vien gros.

Dvasiniai skaitiniai
bread.jpg
 • 2014 January 18 d.

„Kodėl tavo veidas nusiminęs?...Ko norėtum?“ (Neh 2, 2-4) Viena iš mano mėgiamiausių Biblijos ištraukų, susijusių su darbu, yra pirmi du Nehemijo knygos skyriai. Šio pasakojimo herojus Nehemijas, karaliaus Artakserkso vyno pilstytojas, buvo toks uolus, jog karalius panoro apdovanoti ištikimąjį tarną ir jam padėti jam padėti atstatyti sugriautą Jeruzalę.

Dvasiniai skaitiniai
rupina.jpg
Frank Lauermann
 • 2014 January 08 d.

Nėra lengva viską patikėti Viešpačiui. Jei ieškau parkavimosi vietos arba atvykstu per vėlai, arba kažką pametu, visuomet būnu įsitempęs, pradedu per daug rūpintis, nerimauti, ieškoti sprendimų. Tokiame strese galima praleisti visą dieną. Mums, savarankiškiems žmonėms, yra sunku kam nors viską patikėti...

Dvasiniai skaitiniai
duona.jpg
Dennis Fisher
 • 2014 January 07 d.

„Viešpaties vardas – tvirtas bokštas, teisieji bėga į jį ir yra saugūs“ (Pat. 18, 10). Viduramžiais valstiečiai, kurie dirbo laukuose, privalėjo būti nuolatos budrūs. Kiekvieną minutę horizonte galėjo pasirodyti priešas, ir tuomet jiems, gelbstint savo gyvybę, reikėjo skubiai bėgti pasislėpti už miesto sienų.

Dvasiniai skaitiniai
tree big roots.jpg
Frank Lauermann
 • 2014 January 05 d.

Neteisingas poelgis mūsų atžvilgiu, neleidžia mums nusiraminti. Tai tarsi mūsų širdyje auganti karti žalinga šaknis. Tuomet karčius žodžius pradeda kalbėti ir mūsų liežuvis. Ir tokiu būdu, savo karčiomis ir neigiamomis kalbomis, mes užteršiame visą mus supančią aplinką. Kiek daug žalos, dėl karčių ir pavydžių kalbų, patiria šeimos ir bendruomenės...

Dvasiniai skaitiniai
duona.jpg
Poh Fang Chia
 • 2014 January 02 d.

Jeigu mes nutolome nuo Dievo arba dvasiškai nusilpome, tai norėdami sustiprėti, atsigręžkime į Dievo Žodį. „Lyg naujagimiai trokškite tyro žodžio pieno, kad nuo jo augtumėte išgelbėjimui“ (1 Pt 2, 2). Prašykime Dievo, kad Jis atnaujintų mūsų troškimą su Juo bendrauti ir imkime Jo Žodžiu maitinti savo širdį, sielą ir protą.

Dvasiniai skaitiniai
6_jesus-lord-universe1.jpg
Frank Lauermann
 • 2014 January 01 d.

Paskirkime ateinančius metus Jėzui. Bet kokio chaoso, ginčų, karo įkarštyje, ligoje ar kitoje kančioje Jis išliks VIEŠPAČIU ir 2014-aisiais. Jis visuomet yra šalia, mes neliksime vieni. Jis padės mums pakelti kančią. Jis nuims mūsų naštas. Jis rūpinsis mumis.

Dvasiniai skaitiniai
Frank.jpg
Frank Lauermann
 • 2013 December 28 d.

Jėzus nori mums šį rytą priminti, kad Jis yra mūsų Aprūpintojas. Jis turi pakankamai, visi pasaulio turtai priklauso Jam. Savo Žodyje Jis pažadėjo mumis rūpintis. Ir vis tik mes nuogąstaujame dėl pragyvenimo ir kartais iš tikrųjų patiriame trūkumą. Šiandien Jis nori mus padrąsinti priimti Jį ir Jo Žodį rimtai ir Juo tikėti.

Dvasiniai skaitiniai
duona.jpg
Julie Ackerman Link
 • 2013 December 27 d.

„Septynias dienas ir septynias naktis jie sėdėjo su juo ant žemės; nė vienas nepratarė žodžio, nes jie matė, kad jo kančia labai didelė“ (Job 2, 13). Dievas gali neįsikišti, kad pakeistų mūsų aplinkybes. Jis taip pat gali nepaaiškinti, kodėl viskas būtent taip nutiko. Tačiau Jis mus paguos, atsiųsdamas kitus tikinčius žmones (Kol 4, 8)...

Dvasiniai skaitiniai
Frank.jpg
Frank Lauermann
 • 2013 December 26 d.

Koks nuostabus yra VIEŠPATS. Jo Karalystėje nebus jokios neteisybės, jokio melo ir vagysčių. Ten žmonės iš visos širdies mylės ir gerbs vienas kitą. Baimei, rūpesčiams ir kančiai vietos ten nebus, nes Jis viešpataus ten. Jis apgaubs savo tautą meile ir rūpesčiu ir laikys savo saugią ranką virš mūsų...

Dvasiniai skaitiniai
duona.jpg
Bill Crowder
 • 2013 December 23 d.

„Kūdikis mums gimė, sūnus mums duotas“ /Iz 9,6)/ Išganytojau, mes garbiname malonę ir gailestingumą; nukreipiame savo žvilgsnius į šventąsias aukštybes. Amžinasis Dievo Žodis įsikūnijo; Ateikite pagarbinti Kūdikį Kristų!

Dvasiniai skaitiniai
Frank.jpg
Frank Lauermann
 • 2013 December 22 d.

Užtikrintumas yra subtilus dalykas. Jei tvirtai tikiu esantis Viešpaties rankose, gali įvykti bet kas: tai manęs nesukrės per stipriai. Jei žinau, kad Viešpats yra virš visų dalykų, galiu likti ramus. Taip, tikėjimo užtikrintumas yra didelė paguoda ir gelbėjimosi inkaras mūsų neramiai širdžiai.

Dvasiniai skaitiniai
duona.jpg
Jennifer Benson Schuldt
 • 2013 December 18 d.

„Nes, kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras; o kas praras savo gyvybę dėl manęs, tas ją atras“ (Mt 16, 25). Nesisielokite, jeigu kartais jūsų gyvenimas, atrodytų, eina priešinga, negu priimta kryptimi. Dievas suteiks jums jėgų Jį garbinti ir padės eiti pirmyn.

Dvasiniai skaitiniai
Frank.jpg
Frank Lauermann
 • 2013 December 16 d.

Nebijok!! Tai Dievo Žodis šiai dienai. Nebijok! – nes JIS, mūsų dangiškasis Tėvas, yra čia. Jis išlaisvino mus iš visko, kas mus spaudžia ir neduoda ramybės. Nors mes to dar nepastebime, Jam tai yra jau nuspręstas dalykas, kad mes per visus sunkumus praeisime nenukentėję.

Dvasiniai skaitiniai
duona.jpg
David C. McCasland
 • 2013 December 12 d.

„Bet apsirenkite  Viešpačiu Jėzumi Kristumi ir netenkinkite kūno geidulių“ (Rom 13, 14). Eunikė McGarrahan pasakė įkvėpiančią kalbą apie krikščionišką mokinystę, kurioje teigė: „Kostiumas – tai drabužis, kuriuo jūs apsivelkate, o paskui apsimetate, kad jis atitinka jūsų vidinę būseną. O uniforma, atvirkščiai, jums primena...

Dvasiniai skaitiniai
Frank.jpg
Frank Lauermann
 • 2013 December 10 d.

Dievas nori, kad mūsų širdis būtų tvirta ir dėl nieko per daug nesirūpintų. Priešas mums nuolat pakiša įvairius pavojus, kad mes būtume pilni baimių ir rūpesčių. Tačiau tuomet mes tikrai negalime būti linksmi Kristaus liudytojai. Tuomet yra sugriaunamas mūsų pasitikėjimas Kristumi. Kuo aš tikiu?

Dvasiniai skaitiniai
duona.jpg
Dennis Fisher
 • 2013 December 09 d.

„Viešpats Dievas išaugino augalą, kad jo šešėlis dengtų Jonos galvą ir išvaduotų iš sielvarto. Jona džiaugėsi augalu. Bet kitą dieną, aušrai brėkštant, Dievas paruošė kirmėlę, kuri pakando augalą, ir tas nudžiūvo (Jon 4, 6-7). Pasakojimas apie neklusnų pranašą Joną akivaizdžiai parodo, kad mums perspėti Dievas naudoja ne tik palaiminimus, bet ir išmėginimus...