Dvasiniai skaitiniai

<< <  Puslapis 14 iš 19  > >>

Dvasiniai skaitiniai
321519-2560x1600.jpg
Oswald Chambers
 • 2014 May 26 d.

Dievo pašaukimu mes vadiname tai, kam mes patys pasišvenčiame. Tačiau vos užtenka mums susidurti akis į akį su Dievu, kai iš tokių „pašaukimų“ nelieka nė pėdsako. Dievas mus perveria didžiuliu skausmu, atskleisdamas tai, apie ką mes ir nesvajojome; per vieną apšviestą akimirką mes aiškiai pamatome, ko reikia Dievui, ir tada sakome: „Aš čia, siųsk mane!“ (Iz 6, 8).

Dvasiniai skaitiniai
jesus_2.jpg
Frank Lauermann
 • 2014 May 24 d.

Kokia bebūtų audra mūsų gyvenime, Jėzus vis dar yra Viešpats! Jis sudraus audrą, kai Jam atrodys, jog tai reikalinga. Jis vis dar laiko iškėlęs savo stiprią Ranką virš mūsų ir neša mus per kiekvieną audrą, nors ir atrodytų, kad laivelis tuoj apvirs. Jis yra VIEŠPATS! Tik mes neturime užsikrėsti kitų baime, bet tvirtai toliau žvelgti į Jėzų - gyvenimo ir mirties Viešpatį.

Dvasiniai skaitiniai
duona_.jpg
David H. Roper
 • 2014 May 22 d.

„O kad nors kas išklausytų mane!” (Job 31, 35). Joyce Huggett knygoje „Mokėti išklausyti kitus” rašo, kaip svarbu išklausyti ir suprasti žmones, atsidūrusius sudėtingose aplinkybėse. Prisimindama savo patirtį, autorė rašo, kad žmonės dažnai jai dėkodavo už viską, ką ji jiems padarė.

Dvasiniai skaitiniai
aciu.jpg
Frank Lauermann
 • 2014 May 20 d.

Leiskime šiandien Jėzui būti Viešpačiu. Susiraskime ramią vietą, kur nėra telefono, šuns, vaikų, televizoriaus bei kitų dirgiklių ir paskirkime Jam šiek tiek savo laiko. Leiskime, kad tai taptų įpročiu. Užteks, jeigu Jam pasakysime: "Jėzau, aš esu čia!", ir leisime Jam kalbėti. Jis paims mūsų rūpesčius ir sunkumus. Jis mus paguos ir atstatys. 

Dvasiniai skaitiniai
duona_.jpg
Marvin Williams
 • 2014 May 16 d.

„Be patarimų sumanymai nueina niekais, bet kur daug patarėjų, jie įtvirtinami“ (Pat 15, 22). XV a. teologas Tomas Kempietis (Thomas von Kempen, 1379-1471) sakė: „Kas yra toks protingas, kad turėtų tobulą visko pažinimą? Todėl per daug nepasitikėk savo nuomone, bet taip pat būk pasirengęs išklausyti ir kitų žmonių žodžius.

Dvasiniai skaitiniai
duona_.jpg
Randy Kilgore
 • 2014 May 12 d.

„Nusileidus saulei ir sutemus, štai pasirodė rūkstanti krosnis ir liepsnojantis deglas ir praėjo tarp tų mėsos gabalų“ (Pr 15,17). Senovėje Artimuosiuose Rytuose santykiai tarp aukšto luomo asmenų ir jų pavaldinių buvo reguliuojami taip vadinama siuzereno sandora. Sudarant šią sandorą buvo aukojami pusiau perkirsti gyvuliai...

Dvasiniai skaitiniai
isileisk.jpg
Frank Lauermann
 • 2014 May 09 d.

Jėzus nori bendrauti su mumis, nori turėti tokį artimą bendravimą, panašiai kaip valgant kartu prie vieno stalo. Bet mūsų širdies durys turi tik vieną rankeną, ir ji yra iš vidinės pusės. Jėzus negali šių durų taip paprastai atidaryti, Jis ir nenori taip atidaryti, bet laukia prie jų, kol mes Jį pakviesime.

Dvasiniai skaitiniai
duona_.jpg
Anne Cetas
 • 2014 May 07 d.

„Viešpatie, jei nori, Tu gali mane padaryti švarų“ (Mt 8, 2). Molė norėjo, kad jos tėvas jai padėtų, tačiau bijojo paprašyti. Ji žinojo, kad, kai jis dirba kompiuteriu, jam negalima trukdyti. „Jis gali supykti“, - galvojo ji, todėl nieko jam nesakė...

Dvasiniai skaitiniai
reality.jpg
Frank Lauermann
 • 2014 May 06 d.

Kai kurie krikščionys gyvena dviejuose pasauliuose. Vienas yra dvasinis – gerasis pasaulis, kuris yra lyg dangaus gabalėlis žemėje. Jame gyvenama sekmadieniais, rytais - bendravimo su Dievu ar apmąstymų apie Dievo Žodį metu, vakarais - namų rateliuose ar maldos susirinkimuose. O kitu laiku krikščionys gyvena šiame pasaulyje...

Dvasiniai skaitiniai
duona.jpg
Bill Crowder
 • 2014 April 30 d.

„Šventu laikykite Viešpatį Dievą savo širdyse, visada pasiruošę atsakyti kiekvienam klausiančiam apie jumyse esančią viltį romiai ir pagarbiai“ (1 Pt 3,15). Pasibaigus Amerikos pilietiniam karui, keliaudamas traukiniu generolas Luisas Volesas (Lew Wallace) susitiko buvusį bendražygį pulkininką Colonel Robertą Ingersollą...

Dvasiniai skaitiniai
1380716_692607080766825_534402604_n.jpg
Frank Lauermann
 • 2014 April 28 d.

Kuo glaudžiau su Jėzumi eisime savo gyvenimo keliu, tuo bus šviesiau mūsų širdyse, ir mūsų aplinkoje spindės Jo šviesa. Kol galiausiai stovėsime Jo Šviesoje, prieš Jo sostą ir Jis sakys: "Aš myliu tave, mano vaike! Puiku, kad ėjome drauge!"

Dvasiniai skaitiniai
duona.jpg
David C. McCasland
 • 2014 April 24 d.

„...Vardu Jėzaus Kristaus iš Nazareto, kurį jūs nukryžiavote ir kurį Dievas prikėlė iš numirusiųjų! Jo dėka šis vyras jūsų akivaizdoje stovi sveikas“ (Apd 4, 10). Keliaudami su draugais, pamatėme kelio pakraštyje stovintį automobilį, o greta jo - aiškiai pasimetusią šeimą. Žinoma, sustojome. Mano draugai užvedė automobilį, pasikalbėjo su tėvais...

Dvasiniai skaitiniai
duona.jpg
Marvin Williams
 • 2014 April 18 d.

„Ir jus, kurie buvote numirę savo nusikaltimais ir nuodėmėmis, (...) padarė gyvus“ (Ef 2, 1.5). Laura Brooks, 52 metų dviejų vaikų motina, nė nenumanė, kad jos pavardė buvo įrašyta tarp 14 000 žmonių, kuriuos 2011 metais per klaidą valstybinė tarnyba įtraukė į mirusiųjų sąrašą. Ji buvo labai suglumusi, kai nustojo gauti neįgalumo pašalpą...

Dvasiniai skaitiniai
duona.jpg
Dennis Fisher
 • 2014 April 15 d.

„Juk visas įstatymas išsipildo viename žodyje: ‚Mylėk savo artimą, kaip save patį‘ “ (Gal 5, 14).Aš užaugau šalyje turinčioje dešinės pusės kelių eismą, ir man visuomet buvo įdomu, kad kitose šalyse vairuotojai turi laikytis kairiosios, o ne dešiniosios kelio pusės. Vėliau, nuvykęs į Angliją, aš išgirdau ekskursijų vadovą pasakojant...

Dvasiniai skaitiniai
1530347_10153179315677355_1689343984_n.jpg
Frank Lauermann
 • 2014 April 14 d.

Ar nori patirti Dievą, o gal su Juo daugiau patirti? Tuomet sek Jo Žodžio pamokymais! Tada tavo gyvenimas bus šviesus ir skaistus, ir jis spinduliuos šviesą į tavo aplinką; tu pamatysi stebuklus!

Dvasiniai skaitiniai
duona.jpg
Joe Stowell
 • 2014 April 11 d.

„Mes visi (...) lyg veidrodyje regėdami Viešpaties šlovę, esame keičiami į tą patį vaizdą...“ (2 Kor 3, 18). Aš turiu vieną draugą, kuris, regis, visose srityse yra geresnis už mane. Jis protingesnis, giliau mąsto, žino, kur galima surasti geriausias knygas. Jis net mane nugali, žaidžiant golfą.  Bendravimas su juo mane skatina tapti geresniu...

Dvasiniai skaitiniai
duona.jpg
David C. McCasland
 • 2014 April 07 d.

„Rytą Tu girdi mano balsą,  Viešpatie, rytą kreipiuosi į Tave ir laukiu.“ (Ps 5, 3).Kai aš mokiau savo dukras vairuoti, viena iš pamokų buvo išmokti tikrinti alyvos lygį. Mes aplankėme vietinę techninės apžiūros stotį, kur jos išmoko kaskart, kai užsipildavo degalų, tikrinti alyvos lygį.

Dvasiniai skaitiniai
1464685_10152671222527355_1639080417_n.jpg
Frank Lauermann
 • 2014 April 05 d.

Kartais mums būna sunku atiduoti Jam savo naštas, sunkumus ir liūdesį. Mes konvulsiškai laikomės jų įsikibę. Viena sunkiausių naštų yra patirtos neteisybės. Kartais mes visą gyvenimą jų nepaleidžiame, ir vis jas prisimindami skęstame kartėlio, kerštingų minčių ir savigailos sukūryje. Ir kaip gi Jėzus turi juos paimti, jei mes tvirtai jų laikomės?!

Dvasiniai skaitiniai
duona.jpg
Jennifer Benson Schuldt
 • 2014 April 04 d.

„Ir atėjo kiekvienas, kurio širdis buvo sujaudinta ir kiekvienas, kurio dvasioje buvo noras, ir atnešė Viešpačiui auką Surinkimo palapinei statyti...“ (Iš 35, 21) Sekdami senovės izraelitų pavyzdžiu ir uoliai aukodami Dievo darbui, mes garbiname Kūrėją. Žinodamas mūsų mintis bei širdis, Jis myli linksmą davėją...

Dvasiniai skaitiniai
duona.jpg
Anne Cetas
 • 2014 April 01 d.

„Džiaukitės viltimi, būkite kantrūs išmėginimuose, nepaliaujamai melskitės“ (Rom 12, 12). Diena po dienos Haris išliedavo Dievui savo liūdesį dėl to, kad jo žentas Džonas išėjo iš bažnyčios. Laikas bėgo, nieko neįvyko. Vėliau Haris mirė, o po kelių mėnesių Džonas atsigręžė į Dievą. Sužinojęs, kad jo uošvis kasdien meldėsi už jį, jis pasakė: „Aš per ilgai laukiau“.

Dvasiniai skaitiniai
sirdis.jpg
Frank Lauermann
 • 2014 March 31 d.

Kai buvau jaunas, norėjau sužinoti, kiek turiu jėgų ir sugebėjimų. Išbandžiau daugybę dalykų, kad galėčiau suprasti, kur yra mano ribos. Aš nustebau, kai supratau, kiek daug galiu! Ir aš pradėjau labai didžiuotis savo galimybėmis ir iš aukšto žvelgti į silpnesnius...

Dvasiniai skaitiniai
duona.jpg
Bill Crowder
 • 2014 March 25 d.

„Jūs (...) tapsite mano liudytojais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje ir lig pat žemės pakraščių“ (Apd 1, 8). Prieš daugelį metų aš nukritau nuo vienuolikos metrų aukščio tilto ir atsidūriau ligoninėje. Ten prie manęs priėjo mano lovos kaimyno žmona ir pasakė: „Vyras ką tik man papasakojo, kas jums nutiko. Mes tikime, kad Dievas jums išgelbėjo gyvybę...

Dvasiniai skaitiniai
ant keliu.jpg
Frank Lauermann
 • 2014 March 24 d.

Kaip Dievas elgiasi su mumis, taip elkimės ir su kitais: gerbkime mažutėlius. Ieškokime vaikų ir nebūkime „tik mokytojais“, bet laimėkime jų širdis. Ieškokime „mažų“ žmonių, kuriems dangiškojo Tėvo reikia, ir jiems dovanokime Jo meilę. Priimkime mažutėlius, nes Jis priima mus. Priimdami mažutėlius ir būdami mažutėliais mes priimame savo Išganytoją...

Dvasiniai skaitiniai
duona.jpg
Cindy Hess Kasper
 • 2014 March 21 d.

„Juk mes esame Kristaus malonus kvapas Dievui tarp išgelbėtų ir tarp žūstančių“ (2 Kor 2, 15). Oliveris Vendelis Holmsas (Oliver Wendell Holmes, 1841-1935) yra pasakęs: „Prisiminimai, įsivaizdavimas, praėjusios aistros ir išgyvenimai – viskas sugrįžta greičiau per kvapus, negu per ką nors kitą“.

Dvasiniai skaitiniai
atl.jpg
Frank Lauermann
 • 2014 March 17 d.

Atleidimas yra viena stipriausių visatos jėgų! Jis išvaduoja mus iš mums padaryto skausmo. Jis gydo mūsų širdis nuo kartėlio, noro atkeršyti ir savigailos. Jis keičia mūsų aplinką, spinduliuodamas Dievo šviesą ir malonę. Jis keičia visą tautą, kaip kad įvyko Pietų Afrikoje, Nelsonui Mandelai atleidus savo politiniam priešui...