Verta paklausyti

<< <  Puslapis 2 iš 2

Verta paklausyti
ramus.jpg
  • 2013 October 08 d.

Paslėpk mane po savo sparnu, apkabink savam glėby stipriam. Ir kai siaučia jūros ir griausmai, aš virš jų pakilsiu su Tavim. Tu Valdovas, Tėve, šių audrų, būsiu ramus, nes tu kartu...

Verta paklausyti
Clipboard01.jpg
  • 2013 October 03 d.

Gyvenimą pašlovintą turėsi dienose visose kely šio svieto. Jei valgysi rankelių darbą savo, būsi šlovinamas, gerai laikysies... Giesmę atlieka Arūnas Kurklietis.

Verta paklausyti
jezau.jpg
  • 2013 September 06 d.

Viešpatie, gyvenk manyje, keisk mane, daryk mane vis labiau panašų į Tavo Sūnų Jėzų... Suteik man jėgų mylėti kitus kaip Tu  myli...

Verta paklausyti
trokstu3.jpg
  • 2013 September 05 d.

Mums Jėzaus vardas įkvepia ramybę net baisios audros metu. Suteikia Jis pavargusiam ramybę, kai siauram kely sunku...

Verta paklausyti
reikia3.jpg
  • 2013 September 04 d.

Kiekvieną dieną, valandą, minutę, akimirką man reikia Tavęs, Viešpatie. Suprantu savo menkumą ir nuodėmingumą, žinodamas, jog be Tavęs nesugebėsiu teisingai žengti nė vieno žingsnio. Padėk man, Dieve, būti Tavo artybėje, glūdėti prie Tavo kojų, būti Tavo šviesoje...

Verta paklausyti
dvasia2.jpg
  • 2013 August 31 d.

„Tegul vilties Dievas pripildo jus dideliu džiaugsmu ir tikėjimo ramybe, kad Šventosios Dvasios jėga būtumėte pertekę vilties.“ /Rom 15,13/

Verta paklausyti
index.jpg
  • 2013 March 31 d.

Krikščioniško jaunimo atliekama giesmė