Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

<< <  Puslapis 6 iš 174  > >>

Dvasiniai skaitiniai
atiduoti_.jpg
Cindy Hess Kasper
  • 2019 April 02 d.

„Kas giriasi, tesigiria Viešpačiu“ (1 Kor 1, 31). 1960 metų pradžioje tapo populiarūs neįprasti piešiniai, kuriuose žmogus ar gyvūnas buvo vaizduojami didelėmis liūdnomis akimis. Juos piešė Margarita Kyn (Margaret Keane), o jos vyras piešinius reklamavo ir pardavinėjo.

Straipsniai
skrydis_.jpg
Carol MacLeod
  • 2019 April 02 d.

Jeigu mes laikomės Dievo Žodžio išminties ir pasikliaujame Šventosios Dvasios jėga, tai turi reikšmės, kokiose moralinėse ar emocinėse kovose mes dabar grumiamės. Kodėl? Todėl, kad mes, nepaisant visko, nugalėsime! Mes jau nebesame įnirtingos emocinės prievartos ir savivalės aukos, atvirkščiai, mes esame užkariautojai, juk Kristaus meilė visuomet yra su mumis.

Dvasiniai skaitiniai
geridarbai_.jpg
Leslie Koh
  • 2019 March 19 d.

„Mes (...) sukurti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti“ (Ef 2, 10). Kai būnant užsienyje, tiesiai link mūsų su žmona per gatvę patraukė tvirtas nepažįstamasis, mes susigūžėme iš baimės. Mūsų atostogos ir šiaip jau buvo nevykusios. Mus aprėkė, apgavo, iš mūsų iškaulijo pinigus, be to, ne kartą. Ir štai vėl nemalonumai?!

Dvasiniai skaitiniai
ka_as_matau_.jpg
Anne Citas
  • 2019 March 19 d.

„Jis turi augti, o aš – mažėti“ (Jn 3, 30). Šaltą žiemos dieną Kristė nusprendė pasivaikščioti ežero pakrante ir pasigrožėti sniegu nuklotu švyturiu. Tai buvo labai meniškas reginys. Ji norėjo padaryti nuotrauką ir išsiėmė telefoną. Bet akinių stiklai aprasojo, tad ji aklai nukreipė savo telefoną link švyturio ir iš skirtingų kampų padarė tris nuotraukas.

Dvasiniai skaitiniai
isunyste_.jpg
Mile Wittmer
  • 2019 March 19 d.

„Dievas atsiuntė savo Sūnų (...) kad mes gautume įsūnystę“ (Gal 4, 4-5). Aš džiaugiuosi, kai turtingas filantropas stato prieglaudą benamiams vaikams. Tačiau aš būnu sužavėtas, kai toks žmogus daro dar daugiau ir įsūnija vieną iš našlaičių. Dauguma tų vaikų džiaugtųsi turėdami globėją.

Dvasiniai skaitiniai
dangus2_.jpg
Winn Collier
  • 2019 March 19 d.

„O kad Tu praplėštum dangų ir nužengtum“ (Iz 64, 1). Neseniai pažįstama man pasakė, kodėl ji negali atsigręžti į Dievą. Jos argumente nebuvo nieko neįprasto: „Kaip aš galiu patikėti Dievu, kuris nieko nedaro?“

Straipsniai
Angry_.jpg
Rick Renner
  • 2019 March 04 d.

„Žiūrėkite, kad kas neprarastų Dievo malonės, kad neišleistų daigų kokia karti šaknis ir nepadarytų vargo, suteršdama daugelį“ (Hbr 12, 15). Jeigu jus kas nors sutrikdė ir jūs negalite atsikratyti savo neigiamų emocijų, tai praeis visai nedaug laiko, ir jūsų emocijos išsiverš į išorę. Kaip pasakė Jėzus: „Juk lūpos kalba tai, ko pertekusi širdis.“ 

Dvasiniai skaitiniai
darbas_.jpg
Patricia Raybon
  • 2019 January 30 d.

„Ar ne toks pasninkas, kurį Aš pasirinkau: (...) suteikite laisvę prislėgtiesiems, sulaužykite kiekvieną jungą“ (Iz 58, 6). Vienam žmogui metų gale dėl nuomos mokesčio prireikė pagalbos. Jis kreipėsi į giminaičius. Jo prašymas buvo pakankamai didelė našta, nes jie patys turėjo nenumatytų išlaidų.

Dvasiniai skaitiniai
giesme_2.jpg
Remi Oyedele
  • 2019 January 30 d.

„Dangūs skelbia Dievo šlovę, tvirtuma byloja apie Jo rankų darbus“ (Ps 19, 1). Pasitelkę akustinę astronomiją mokslininkai gali girdėti garsus ir pulsacijas iš kosmoso. Pavyzdžiui, jie sužinojo, kad žvaigždės savo paslaptingomis orbitomis nesisuka visiškoje tyloje. Jos skleidžia muziką!

Dvasiniai skaitiniai
atsisakyti_.jpg
Poh Fang Chia
  • 2019 January 30 d.

„Nei aukštumos, nei gelmės, nei jokie kiti kūriniai negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės“ (Rom 8, 39). „Ko jūs negalite atsisakyti?“ – tokį klausimą uždavė radijo laidos vedantysis. Klausytojai ėmė skambinti ir atsakinėti. Daugelis paminėjo šeimą. Tarp tokių buvo našlys, kuris negalėjo užmiršti savo mirusios sutuoktinės.