Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

<< <  Puslapis 3 iš 169  > >>

Dvasiniai skaitiniai
kaledos__.jpg
Lawrence Darmani
  • 2018 December 20 d.

„Visada mano akys į Viešpatį krypsta“ (Ps 25, 15). Pačias vienišiausias savo gyvenime Kalėdas aš švenčiau šiaurės Ganoje senelių namuose. Man buvo penkiolika. Tėvai, broliai ir seserys buvo nuo mūsų už tūkstančio kilometrų. Anksčiau aš visuomet švęsdavau Kalėdas su jais ir savo kaimo draugais.

Straipsniai
saltyje_.jpg
Kurt Bubna
  • 2018 December 17 d.

Kai kuriems žmonėms žodžiai, kad skausmas – tai iššūkis, yra itin sumenkinantys. Ar skausmas būtų emocinis, fizinis ar susijęs su tarpusavio santykiais, kai mes kenčiame ir patiriame gilų skausmą – tai yra siaubinga. 

Dvasiniai skaitiniai
tevai_vaikai_.jpg
David H. Roper
  • 2018 December 17 d.

„Jis atgręš tėvų širdis į vaikus ir vaikų širdis į tėvus“ (Mal 4, 6). Mano tėvas buvo geras tėvas. O aš dažniausiai buvau atsakingas sūnus. Tačiau mano tėvui trūko to, ko aš galėjau jam duoti, – manęs. Jis buvo tylus žmogus. Aš taip pat dažniausiai tylėdavau. Mes ištisas valandas dirbdavome petys petin, nepratardami nė žodžio arba retkarčiais persimesdami pavienėmis frazėmis.

Dvasiniai skaitiniai
kitojepuseje_.jpg
Tim Gustafson
  • 2018 December 17 d.

„Broliai, aš noriu, kad jūs žinotumėte, jog mano būklė pasitarnavo Evangelijos plitimui“ (Fil 1, 12). Ganoje potvynio metu srovė nuplovė tiltą per Tano upę. Nju-Krobo gyventojai buvo „atkirsti nuo civilizacijos“. Pastoriaus Samuelio Apijaus bažnyčią, kuri buvo kitame krante, pradėjo lankyti mažiau žmonių.

Straipsniai
rutulys2.jpg
Rick Renner
  • 2018 December 17 d.

„Meilė kantri ir maloni, meilė nepavydi; meilė nesigiria ir neišpuiksta. Ji nesielgia nepadoriai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, nemąsto piktai, nesidžiaugia neteisybe, džiaugiasi tiesa; visa pakenčia, visa tikisi, viskuo viliasi ir visa ištveria. Meilė niekada nesibaigia...“ (1 Kor 13, 4-8). 

Dvasiniai skaitiniai
ismintiessaltinis_.jpg
Jennifer Benson Schuldt
  • 2018 December 04 d.

„Duok savo tarnui išmintingą širdį“ (1 Kar 3, 9). Vienas vyras padavė į teismą moterį už tai, kad ji pavogė jo šunį. Teisme moteris pasakė, kad šuo priklauso jai, ir nurodė vietą, kur ji pirko šunį. Teisėjas lengvai nustatė tikrąjį savininką. Jis liepė paleisti šunį nuo pavadėlio. Jis džiugiai vizgindamas uodegą nubėgo pas vyrą.

Dvasiniai skaitiniai
turime_.jpg
Kirsten Holmberg
  • 2018 December 04 d.

„Nes jei yra sąmoningas noras, jis priimamas pagal tai, ką žmogus turi, o ne pagal tai, ko neturi“ (2 Kor 8, 12). Mano draugė nusprendė pakviesti savo artimuosius ir draugus šventėms savo namuose. Laukdami džiugaus susitikimo, kiekvienas svečias norėjo prisidėti prie vaišių ir tuo šiek tiek padėti padengti išlaidas.

Dvasiniai skaitiniai
kasvairuoja_.jpg
James Banks
  • 2018 December 04 d.

„Jei gyvename Dvasia, tai ir elkimės pagal Dvasią“(Gal 5, 25). Ant mano kaimyno Timo automobilio prietaisų skydelio stovi pabaisos figūrėlė iš vaikiškos Moriso Sendako (Maurice B. Sendak) knygelės „Ten, kur gyvena pabaisos“.

Dvasiniai skaitiniai
pavojingi_.jpg
Bill Crowder
  • 2018 December 04 d.

„Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus“ (Jn 13, 35). Dailininkas Sigizmundas Goetze savo paveikslu „Paniekintas ir žmonių atmestas“ šokiravo Viktorijos laikų Angliją. Paveiksle jis pavaizdavo Goetzes amžininkų apsuptą kenčiantį, atmestą Jėzų.

Straipsniai
angel_2.jpg
Rick Renner
  • 2018 December 03 d.

„Meilė kantri ir maloni, meilė nepavydi; meilė nesigiria ir neišpuiksta. Ji nesielgia nepadoriai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, nemąsto piktai, nesidžiaugia neteisybe, džiaugiasi tiesa; visa pakenčia, visa tikisi, viskuo viliasi ir visa ištveria“ (1 Kor 13, 4-7).