Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

<< <  Puslapis 2 iš 171  > >>

Dvasiniai skaitiniai
ismintiessaltinis_.jpg
Jennifer Benson Schuldt
  • 2018 December 04 d.

„Duok savo tarnui išmintingą širdį“ (1 Kar 3, 9). Vienas vyras padavė į teismą moterį už tai, kad ji pavogė jo šunį. Teisme moteris pasakė, kad šuo priklauso jai, ir nurodė vietą, kur ji pirko šunį. Teisėjas lengvai nustatė tikrąjį savininką. Jis liepė paleisti šunį nuo pavadėlio. Jis džiugiai vizgindamas uodegą nubėgo pas vyrą.

Dvasiniai skaitiniai
turime_.jpg
Kirsten Holmberg
  • 2018 December 04 d.

„Nes jei yra sąmoningas noras, jis priimamas pagal tai, ką žmogus turi, o ne pagal tai, ko neturi“ (2 Kor 8, 12). Mano draugė nusprendė pakviesti savo artimuosius ir draugus šventėms savo namuose. Laukdami džiugaus susitikimo, kiekvienas svečias norėjo prisidėti prie vaišių ir tuo šiek tiek padėti padengti išlaidas.

Dvasiniai skaitiniai
kasvairuoja_.jpg
James Banks
  • 2018 December 04 d.

„Jei gyvename Dvasia, tai ir elkimės pagal Dvasią“(Gal 5, 25). Ant mano kaimyno Timo automobilio prietaisų skydelio stovi pabaisos figūrėlė iš vaikiškos Moriso Sendako (Maurice B. Sendak) knygelės „Ten, kur gyvena pabaisos“.

Dvasiniai skaitiniai
pavojingi_.jpg
Bill Crowder
  • 2018 December 04 d.

„Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus“ (Jn 13, 35). Dailininkas Sigizmundas Goetze savo paveikslu „Paniekintas ir žmonių atmestas“ šokiravo Viktorijos laikų Angliją. Paveiksle jis pavaizdavo Goetzes amžininkų apsuptą kenčiantį, atmestą Jėzų.

Straipsniai
angel_2.jpg
Rick Renner
  • 2018 December 03 d.

„Meilė kantri ir maloni, meilė nepavydi; meilė nesigiria ir neišpuiksta. Ji nesielgia nepadoriai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, nemąsto piktai, nesidžiaugia neteisybe, džiaugiasi tiesa; visa pakenčia, visa tikisi, viskuo viliasi ir visa ištveria“ (1 Kor 13, 4-7).

Dvasiniai skaitiniai
kaipavargsti_.jpg
Bill Crowder
  • 2018 November 18 d.

„Matydamas minias, Jis gailėjosi žmonių, nes jie buvo suvargę ir išsklaidyti lyg avys be piemens“ (Mt 9, 36). Ana Frank (Anne Frank) išgarsėjo dėl savo dienoraščio, kuriame ji aprašė, kaip Antrojo pasaulinio karo metu jos šeima kelis metus slapstėsi nuo vokiečių. Vėliau juos surado ir uždarė į koncentracijos stovyklą.

Dvasiniai skaitiniai
polinkis_.jpg
Xochitl Dixon
  • 2018 November 18 d.

„Argi mes turėsime papjauti avis ir jaučius, kad užtektų visiems? Ar susirinks jūros žuvys, kad juos pasotintų?“ (Sk 11, 22). Lėtinis skausmas ir judėjimo apribojimai padarė savo darbą. Aš tapau irzli, reikli ir nedėkinga. Ir ant ko gi visa tai išlieti, jei ne ant savo pačios vyro? Aš ėmiau skųstis dėl to, kaip jis mane slaugo.

Dvasiniai skaitiniai
taika_.jpg
Tim Gustafson
  • 2018 November 18 d.

„Taigi, išteisinti tikėjimu, turime ramybę su Dievu per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų“ (Rom 5, 1). „Jūs vis dar tikitės taikos ir ramybės?“, – 1984 m. žurnalistas paklausė Bobo Dylano (Bob Dylan). „Nebus jokios taikos“, – atsakė muzikantas. Šis jo atsakymas sukėlė neigiamą visuomenės reakciją.

Dvasiniai skaitiniai
spyglys_.jpg
Adam Holz
  • 2018 November 18 d.

„Jis buvo sužeistas dėl mūsų kaltės (...) jo žaizdomis esame išgydyti“ (Iz 53, 5). Man į rodomąjį pirštą iki kraujo įdūrė spyglys. Aš šūktelėjau ir instinktyviai atitraukiau ranką. Bet ko gi stebėtis? Aš be pirštinių ėmiausi išrauti spygliuotą krūmą – štai ir gavau pagal nuopelnus.

Straipsniai
susitikimas__.jpg
Rick Renner
  • 2018 November 17 d.

„Meilė kantri ir maloni, meilė nepavydi; meilė nesigiria ir neišpuiksta. Ji nesielgia nepadoriai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, nemąsto piktai, nesidžiaugia neteisybe, džiaugiasi tiesa (1 Kor 13, 4-6). Ar jūs kada nors džiaugėtės, kai žmogui, kuris jums atgrasus arba kurį jūs už ką nors smerkėte, ištiko dideli nemalonumai?