Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

<< <  Puslapis 2 iš 158  > >>

Dvasiniai skaitiniai
orkestras_.jpg
David C.McCasland
  • 2017 October 11 d.

„Ištvermingai bėkime mums paskirtose lenktynėse, žiūrėdami į mūsų tikėjimo pradininką ir atbaigėją Jėzų“ (Hbr 12, 1-2). Pasaulinio garso smuikininkas Džošua Belas (Joshua Bell) vadovauja Šventojo Martyno akademijos kameriniam orkestrui, kuriame groja 44 muzikantai. Jis turi savotišką dirigavimo stilių.

Straipsniai
nuoskauda_.jpg
Rick Renner
  • 2017 September 30 d.

Jeigu žmogus ant ko nors įsižeidęs, pyktis verda jo širdyje ir jis nesiruošia atleisti, reiškia nuoskauda pradėjo leisti savo šaknį. Tai kartėlio arba karti šaknis. O Dievo Žodis mus moko: „Žiūrėkite, kad kas neprarastų Dievo malonės, kad neišleistų daigų kokia karti šaknis ir nepadarytų vargo, suteršdama daugelį.“ (Hbr 12, 15).

Dvasiniai skaitiniai
maudosi_.jpg
Keila Ochoa
  • 2017 September 29 d.

„Visiems, kurie Jį priėmė, Jis davė galią tapti Dievo vaikais – tiems, kurie tiki Jo vardą“ (Jn 1, 12). Kai Artimuosiuose Rytuose aš norėjau įsigyti mobilųjį telefoną, man uždavė tipinius klausimus: koks jūsų vardas, pavardė, tautybė, adresas.

Dvasiniai skaitiniai
pilis_.jpg
Xochitl Dixon
  • 2017 September 29 d.

„Tuo metu Izraelyje nebuvo karaliaus. Kiekvienas darė tai, kas jam atrodė teisinga“ (Ts 21, 25). Po to, kai įžeidžiais žodžiais užsipuoliau savo vyrą, nes jis nenorėjo visko daryti pagal mane, aš pajutau Šventosios Dvasios pakaltinimą. Atmintyje iškilo Biblijos tekstai, parodantys mano nuodėmingą elgesį.

Dvasiniai skaitiniai
knyga_.jpg
David C. McCasland
  • 2017 September 29 d.

„Jie visi mirė tikėdami, dar negavę pažadėtųjų dalykų, bet iš tolo juos regėdami, buvo įsitikinę jais ir priėmė juos, išpažindami, jog jie žemėje svečiai ir keleiviai“ (Hbr 11, 13). Aptariant filmą-trilogiją „Žiedų valdovas“, vienas iš paauglių pasakė, jog jis labiau mėgsta skaityti knygą, o ne žiūrėti jos ekranizacijas.

Dvasiniai skaitiniai
bega_.jpg
Poh Fang Chia
  • 2017 September 29 d.

„Tai Dievas Kristuje sutaikino su savimi pasaulį, nebeįskaitydamas žmonėms jų nusikaltimų, ir davė mums sutaikinimo žodį“ (2 Kor 5 19). Tūlas Famas Dašu pajuto, jog jo gyvenime kažko trūksta. Todėl jis ėmė lankyti bažnyčią, kurią lankė jo duktė. Tačiau jie niekuomet ten nevaikščiojo kartu.

Dvasiniai skaitiniai
takelis_.jpg
Poh Fang Chia
  • 2017 September 21 d.

„Du geriau negu vienas (...) Jei vienas kristų, kitas jį pakeltų (Ekl 4, 9-10). 2016 m. Rio de Žaneiro  olimpiados metu dvi sportininkės pritraukė viso pasaulio dėmesį. 5000 m. distancijoje nubėgusios didesnę jos dalį, susidūrė ir parkrito Naujosios Zelandijos bėgikė Nikki Hamblin ir amerikietė Abbey D’Agostino.

Dvasiniai skaitiniai
rankos3_.jpg
Jennifer Benson Schuldt
  • 2017 September 21 d.

„Tas Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų; mes regėjome Jo šlovę – šlovę Tėvo viengimio, pilno malonės ir tiesos“ (Jn 1, 14). Džonas Bableris (John Babler) yra nedidelio Teksaso miesto policijos skyriaus ir gaisrinės kapelionas. Jis nutarė atostogų metu mokytis policijos akademijos kursuose, kad galėtų geriau suprasti situacijas, su kuriomis susiduria teisėsaugos organų darbuotojai. 

Dvasiniai skaitiniai
raso_.jpg
Monica Brands
  • 2017 September 21 d.

„Vakare ateina verksmas, o rytą – džiūgavimas“ (Ps 30, 5). Neseniai radau dienoraštį, kurį rašiau koledže, ir negalėjau jo neperskaityti. Įdomu, kad tuomet jaučiaus visai kitaip negu dabar. Tuomet, kovodama su vienatve ir abejonėmis tikėjimo dalykuose, aš buvau nusiminusi, bet dabar, atsigręždama atgal, aš matau, kaip švelniai Dievas man padėjo subręsti.

Dvasiniai skaitiniai
seima_.jpg
David C.McCasland
  • 2017 September 21 d.

„Dievobaimingi vyrai palaidojo Steponą ir labai jį  apraudojo“ (Apd 8, 2). 2002 metais, praėjus keliems mėnesiams po to, kai avarijoje žuvo mano sesuo Morta su vyru, draugas mane pakvietė į seriją bažnyčios seminarų „Augantis per sielvartus“. Aš labai nenoromis sutikau ateiti į pirmąjį seminarą.