Straipsniai

<< <  Puslapis 9 iš 16  > >>

Straipsniai
1382996_649417571745109_827249896_n.jpg
Andrejus Blinkovas
  • 2015 January 22 d.

Dievas atsako į mūsų maldas. Ir vis dėl to, gyvenime dažnai būna taip, kad daugelis krikščionių giliai širdyje nešioja neišpažintą nuoskaudą dėl neatsakytų maldų, ir tai labai trukdo jiems augti dvasiškai...

Straipsniai
ting1.jpg
Vasile Filat
  • 2015 January 20 d.

Jeigu tu nemokai savęs disciplinuoti, tai tau niekas negalės padėti. Ir yra tik viena disciplinavimo paslaptis: nuolatos tai daryti. Aš esu įsitikinęs, jog daugeliui žmonių yra aktuali tinginystės problema. Blogiausia, kad labai mažai yra tokių, kurie suvokia, jog savo gyvenime jie turi šią problemą. Biblija šia tema daug kalba...

Straipsniai
poreikiai.jpg
Anželika Krikštaponienė
  • 2015 January 09 d.

Apaštalas Jonas savo evangelijoje vaizdingomis metaforomis ir palyginimais apibūdina Kristų, Dievo Sūnų – kaip giliausią žmonių amžinybės ilgesį. Iš keturių evangelistų tik Jonas užrašė septynis Jėzaus teiginius „Aš esu …“, kurie ne tik atskleidžia Dievo santykį į žmogų, bet ir parodo didžiuosius žmogaus sielos poreikius. Šiame straipsnyje aptarsime tris iš jų.

Straipsniai
0813f1ddac9a340235aaabf90ddc406f.jpg
David Wilkerson
  • 2014 December 13 d.

Ar esate kada nors patyrę depresiją? Ar buvote kada taip susirūpinę ir sutrikę, kad negalėjote užmigti visą naktį? Ar jautėtės lyg baisioje duobėje ir tokie prislėgti, kad niekas negalėjo jūsų nuraminti? Ar kada buvote taip nuliūdę dėl nepasisekusio gyvenimo, kad norėjote pasiduoti?  

Straipsniai
vienas.jpg
Elen Sambo
  • 2014 December 05 d.

Yra bažnyčių, turinčių puikias programas, tarnystes ir nuostabius tarnautojus. Mums visiems patinka tokios bažnyčios. Tačiau aš noriu daugiau, negu man gali pasiūlyti bažnyčia – būti žmonių grupelės nariu, būti reikalingu, dalyvaujančiu vienas kito gyvenime. Prieš kelias dienas savo Facebook‘o profilyje uždaviau tokį klausimą: „Ar jūs turite nuolatinę draugų grupelę? 

Straipsniai
klupo.jpg
Burk Parsons
  • 2014 December 02 d.

Jei nuvažiuotumėte į Vokietiją, Vitenbergo miestą, kur gimė protestantizmas, jums gali kilti klausimas, kaipgi Martynas Liuteris sugebėjo prikalti savo 95 tezes prie tokių tvirtų bronzinių penkių šimtų metų senumo pilies bažnyčios durų. Tačiau netrukus suprastumėte, kad bronzinės durys įstatytos palyginti neseniai. Pirmosios medinės durys sudegė...

Straipsniai
pastor.jpg
Ron Edmonds
  • 2014 November 24 d.

Savo gyvenime sutinku daug pastorių, turinčių didelių problemų. Ir pažįstu daugelį tokių krikščionių, kurie kažkada tarnavo pastoriais, tačiau dabar šią privilegiją yra praradę. Dėl to  galėjo būti kalta didelė nuodėmė arba atsitiktinis nuklydimas nuo teisingo kelio. Tačiau rezultatas buvo toks pats: katastrofa. Vienas mano draugas pastorius kartą man pasakė: „Mums reikia sveikų bažnyčių...

Straipsniai
rick warren.jpg
Rick Warren
  • 2014 November 22 d.

Ateis laikas, kai jūs stovėsite prieš Dievą ir Jis vertins jūsų ištikimybę. Norėdamas įvertinti jūsų ištikimybę, Jis atkreips dėmesį į septynis jūsų gyvenimo aspektus. Todėl jums reikia itin pasidomėti, kaip išvystyti šias septynias jūsų gyvenimo ir jūsų tarnystės sritis.

Straipsniai
paguoda.jpg
Aurelija Umbrasienė
  • 2014 November 15 d.

Tebūna palaimintas Dievas, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvas, gailestingumo Tėvas ir visokios paguodos Dievas, kuris guodžia mus kiekviename mūsų sielvarte, kad mes galėtume paguosti bet kokio sielvarto ištiktuosius ta paguoda, kuria patys Dievo guodžiami. (2 Kor 1, 3-4)

Straipsniai
rankos.jpg
George O. Wood
  • 2014 November 07 d.

35 psalmėje yra gairės, kaip reikia elgtis su jus įskaudinusiais žmonėmis. Tačiau joje yra ir vienas iš komponentų, kaip reikia elgtis su nepelnytu įžeidimu: savo skausmą reikia atiduoti Viešpačiui.