Straipsniai

<< <  Puslapis 5 iš 16  > >>

Straipsniai
kryz2.jpg
EndOfTheAmericanDream
  • 2016 July 21 d.

Mes visuomet žinojome, jog šis laikas ateis. Daug metų viso pasaulio žurnalų ir laikraščių svarbiausios antraštės skelbė apie baisius krikščionių persekiojimus Artimuosiuose Rytuose. Tačiau dabar beveik visame pasaulyje mes stebime vyriausybių sankcionuotus krikščionių persekiojimus. Toliau jūs perskaitysite, kad visai neseniai Rusijoje buvo faktiškai uždraustas bet koks evangelizavimo būdas ne bažnyčiose.

Straipsniai
apleista.jpg
Michael Kelly
  • 2016 July 19 d.

Tikėkite Dievo pažadais. Juk lengva pasakyti, tiesa? Tačiau ne taip lengva padaryti. Ko gero suaugusiems sunkiau, negu vaikams. Yra tam tikrų dalykų, kurie gali sugriauti mūsų pasitikėjimą Dievo gebėjimu arba Jo pasirengimu (noru) įvykdyti pažadus. Kokie tie dalykai? Atsakymas paprastas – aplinkybės. Mes susiduriame su sunkumų ir išbandymų laikais ir manome, jog šios aplinkybės sumažina mūsų ryžtą tikėti. 

Straipsniai
plakt.jpg
J. Lee Grady
  • 2016 July 08 d.

Šią vasarą sukako 40 metų nuo tos dienos, kai aš buvau pripildytas Šventosios Dvasios, tad manau, jog galiu sakyti, kad aš pasiekiau tam tikrą krikščioniško tobulumo lygį. Tačiau tiesa yra ta, jog Dievas vis dar dirba su manimi, kartais su kastuvu ir kirtikliu, o kartais buldozeriu ir dinamitu. Aš supratau, kad Šventoji Dvasia nuolatos tobulina mane, niekada nesiliauja priešintis...

Straipsniai
apkalb.jpg
Rick Renner
  • 2016 June 27 d.

Taigi, ką Dievas mano apie apkalbas? „Joks bjaurus žodis teneišeina iš jūsų lūpų; bet tik tai, kas gera, kas tinka ugdymui ir suteikia malonę klausytojams“ (Ef 4, 29), - toks yra Aukščiausiojo atsakymas. Tariant bjaurius apkalbų žodžius, tikintieji liūdina ir įžeidinėja Šventąją Dvasią, nes apkalbos yra nuodėmė. 

Straipsniai
bizunas.jpg
John Bloom
  • 2016 June 23 d.

Nuolankūs žmonės ne visuomet yra tokie, kokie, mūsų nuomone, jie turėtų būti. Jie ne visuomet moka susivaldyti, ne visuomet yra sukalbami ir ne visuomet yra malonūs – bent jau ne tokie, kaip mūsų (išdidžių žmonių) nuomone turėtų atrodyti nuolankūs žmonės. Kai mes atpažįstame tikrą nuolankumą, iš tikrųjų esame linkę laikyti jį patraukliu, tačiau mes ne visuomet jį atpažįstame. 

Straipsniai
360_christian_popular_1002.jpg
Chuck Tate
  • 2016 June 14 d.

Prieš tai, kai jūs perskaitysite šią medžiagą, aš norėčiau, kad jūs žinotumėte, jog ir man yra būdingi šie aprašomi dalykai. Aš visuomet savo bažnyčiai sakau: „Aš visų pirma pamokslauju sau!“ O kas yra susiję su Kristaus sekimu, tai mes visi vis dar kelionėje. Linkiu jums toliau skaityti besišypsant, juokiantis, besimėgaujant ir net sušunkant „Oho!“ 

Straipsniai
branda.jpg
Tyler Edwards
  • 2016 May 23 d.

Kas iš tiesų yra dvasinis augimas, branda? Visa, kas Žemėje gyva, auga ir bręsta. Kai gimsta kūdikis, mes stebime, kaip jis mokosi šliaužioti, paskui vaikščioti, kalbėti. Vaikai auga visiškai priklausydami nuo tėvų, kol tampa savarankiški ir galiausiai patys tampa tėvais. Brandos procesas – tai kelias į nepriklausomybę.

Straipsniai
0813f1ddac9a340235aaabf90ddc406f.jpg
Rick Renner
  • 2016 May 18 d.

Kartą mes su žmona sužinojome, kad viena mūsų pažįstama, jauna misionierė, yra atsidūrusi visiškoje neviltyje. Mes labai nustebome, nes visuomet ją laikėme optimiste. Ji visada džiugiai šypsodavosi, gyvai kalbėdavosi ir buvo labai energinga. Kai mums pasakė, jog ją yra apėmusi depresija, mes nusprendėme tuojau pat su ja susitikti, pasikalbėti ir ją padrąsinti.

Straipsniai
mask.jpg
Shaya Bains
  • 2016 April 22 d.

Ar jūs kada nors esate prašę Šventosios Dvasios ko nors jus išmokyti, o paskui greitai suvokėte, kad paprašėte daugiau, negu tikėjotės gauti? Taip prieš kelis metus atsitiko man, kai aš paprašiau Dvasios atskleisti, kas yra išdidumas. Aš taip pat prašiau Viešpaties, kad Jis demaskuotų mano išdidumą tokiose sferose, kuriose aš jo nepastebėdavau...

Straipsniai
pelynas1.jpg
Jen Wilkin
  • 2016 April 09 d.

Neseniai viena mergina paprašė manęs padėti jai įveikti kartėlį. Ją sužeidė skausmingi artimo krikščionio kaltinimai bei veidmainystė. Sunkus laikotarpis baigėsi, tačiau ji pastebėjo, jog kartėlis šio asmens atžvilgiu jos vis nepalieka. Galiu ją suprasti. Prieš keletą metų ir aš buvau patekusi į panašią situaciją, kai mano dorumu buvo neteisingai suabejota.