Straipsniai

<< <  Puslapis 4 iš 16  > >>

Straipsniai
pain_.jpg
Dale Fletcher
  • 2017 October 19 d.

Kartais, kai aš nusidedu, tai atsispindi mano fiziniame kūne. Ar taip vyksta ir su jumis? Ar jūs tuose dalykuose randate tam tikrą ryšį? Anksčiau mano apatinė nugaros dalis imdavo labai skaudėti po to, kai aš nusidėdavau arba kai sąmoningai darydavau nuodėmes. Perskaitykime Psalmę 38, 7: „Mano strėnos dega, nieko sveiko nebėra mano kūne“.

Straipsniai
nuoskauda_.jpg
Rick Renner
  • 2017 September 30 d.

Jeigu žmogus ant ko nors įsižeidęs, pyktis verda jo širdyje ir jis nesiruošia atleisti, reiškia nuoskauda pradėjo leisti savo šaknį. Tai kartėlio arba karti šaknis. O Dievo Žodis mus moko: „Žiūrėkite, kad kas neprarastų Dievo malonės, kad neišleistų daigų kokia karti šaknis ir nepadarytų vargo, suteršdama daugelį.“ (Hbr 12, 15).

Straipsniai
baime2_.jpg
Kimberly Taylor
  • 2017 September 07 d.

Žlugdantys charakterio bruožai ir įpročiai. Baimė. Išdidumas. Egoizmas. Savigaila. Aukos sindromas. Aš su visu tuo kovojau ir jau esu tuo iki kaklo soti. Kai aš pajuntu panašius jausmus, noriu sušukti: „Viešpatie, išvaduok mane iš manęs pačios!“

Straipsniai
20170711145208_.jpg
Rick Renner
  • 2017 July 18 d.

„(...) Jei tavo brolis, nusidės prieš tave, sudrausk jį ir, jeigu jis atgailauja, atleisk jam“ (Lk 17, 3). Kartais sunku tiesiai pasakyti žmogui, kad jis mus įskaudino. Tačiau kartais yra būtina tai padaryti. Atsisakydami atviro pokalbio, mes leidžiame nuoskaudai giliai įsibrauti į mūsų širdį ir peraugti į kažką dar blogesnio.

Straipsniai
pride_.jpg
Marshall Segal
  • 2017 May 19 d.

Viena iš pavojingiausių išdidumo savybių yra jo gebėjimas įsibrauti į tas mūsų širdies kerteles, kur kažkada buvo kitos nuodėmės. Su Dievo pagalba mes pradedame nugalėti tam tikrą santykį arba įprotį, arba priklausomybę, ir gana greitai imame žavėtis savo pačių jėga, ryžtingumu arba tyrumu, lyg mes viso to savo jėgomis būtume pasiekę.  

Straipsniai
tikintieji.jpg
Mark DeJesus
  • 2017 February 16 d.

Daugelis tikinčiųjų kalba apie jų dvasinio vaikščiojimo su Dievu gilumas (atsidavimą), tačiau dažnai jie nesupranta, kas glūdi šiuose žodžiuose. Tuo tarpu, daugeliui krikščionių neblogai „būti seklumoje“, kur (kaip jiems atrodo) yra saugu, nuspėjama ir patogu.

Straipsniai
shutterstock_131290649-681x497.jpg
Rick Renner
  • 2016 September 06 d.

Kiekvienam iš mūsų kartais tenka atlaikyti vienokį arba kitokį gundymą, todėl jeigu dabar jūs grumiatės su kokiu nors pagundymu, tegul tai jūsų netrikdo. Tačiau tuo pat metu jūs neturite jam pasiduoti, jūs galite prieš jį atsilaikyti. Galima nugalėti visus pagundymus. Tik jūs turite nuspręsti, jog būsite nugalėtojas, o ne nugalėtasis.

Straipsniai
durys1.jpg
Rick Renner
  • 2016 August 03 d.

Tikrasis tikintysis, jeigu jo širdyje gyvena Kristus, negali toliau gyventi nuodėmėje. Tai tiesiog neįmanoma! Jeigu žmogus sako, kad jis yra krikščionis, tačiau ir toliau nusideda, tai yra visiškai akivaizdu, jog iš tiesų jis nėra krikščionis. Mat Biblija aiškiai sako: tikras tikintysis daugiau nebegali daryti nuodėmės. Ir šiandien aš jums papasakosiu, kodėl tai yra neįmanoma. 

Straipsniai
du.jpg
Mark De Jesus
  • 2016 July 31 d.

Stebint daugelį tikinčiųjų, susidaro įspūdis, kad jie nėra pasirengę veikiai artėjantiems įvykiams. Prašau, supraskite mane teisingai. Aš jokiais būdais nesu niūrus pesimistas. Tačiau aš iš tiesų atpažįstu didėjančią mūsų dienų sumaištį. Didėja pasipriešinimas Dievo Karalystei, ir jau ne už kalnų laikas, kai vien tik pati sąvoka „būti krikščioniu“ mūsų kultūroje susidurs su rimtu pasipriešinimu.   

Straipsniai
kryz2.jpg
EndOfTheAmericanDream
  • 2016 July 21 d.

Mes visuomet žinojome, jog šis laikas ateis. Daug metų viso pasaulio žurnalų ir laikraščių svarbiausios antraštės skelbė apie baisius krikščionių persekiojimus Artimuosiuose Rytuose. Tačiau dabar beveik visame pasaulyje mes stebime vyriausybių sankcionuotus krikščionių persekiojimus. Toliau jūs perskaitysite, kad visai neseniai Rusijoje buvo faktiškai uždraustas bet koks evangelizavimo būdas ne bažnyčiose.