Straipsniai

<< <  Puslapis 2 iš 15  > >>

Straipsniai
oziukas_.jpg
Joyce Meyer
  • 2018 May 30 d.

Paprastai aš žinau, ko noriu, ir man patinka gauti tai, ko noriu. Aš esu tokia pat, kaip ir daugelis žmonių. Tačiau, kai mes negauname, ko norime, užsiliepsnoja mūsų neigiamos emocijos. Mes, krikščionys, dažnai tikimės, kad mūsų gyvenimas bus idealus, ir kad viskas eisis kaip per sviestą...

Straipsniai
suduzusi_.jpg
www.desiringgod.org
  • 2018 May 28 d.

Neseniai aš sulaukiau serijos tragiškų pranešimų, kurie pavertė mano maldos gyvenimą – visuomet kupiną pasitikėjimo Dievu ir viltimi – nepaliaujama rauda. Mano geriausios draugės mažametė dukrelė netikėtai ir nepaaiškinamai nugrimzdo į psichinės ligos tamsą...

Straipsniai
735_.jpg
Andrea Lucado
  • 2018 May 17 d.

„Kas yra bažnyčios ir krikščionio mirtis?“ – tai klausimas, kurį neseniai išgirdau iš vieno pastoriaus. Jo atsakymas privertė mane ilgam susimąstyti. Jo atsakymas nebuvo tikėtinas, kaip pavyzdžiui: maldingo gyvenimo stoka, Dievo Žodžio skaitymo trūkumas, niekingai menka lyderystė arba pasišventimo stoka...

Straipsniai
conflicted_.jpg
Ryan LeStrange
  • 2018 April 25 d.

Vienas iš dalykų, kuriuos padarė Jėzus, yra tai, kad Jis sau prisiėmė mūsų emocines negalias ir žaizdas. Jo tikra meilė ir atliktas darbas davė galimybę mums gauti laisvę. Jūs neturite pakliūti į pasmerkimo ir savo teisumo spąstus. Aiškus Dievo malonės ir gerumo supratimas suteikia mums galimybę atsinaujinti (atgimti).

Straipsniai
pasninkas2_.jpg
David Mathis
  • 2017 November 28 d.

Greičiausiai jūs esate vienas iš daugelio krikščionių, kurie niekuomet nepasninkauja arba tai daro itin retai. Ir taip yra ne dėl to, jog mes apie tai neskaitėme Biblijoje arba kad negirdėjome teisingų pamokslų apie pasninko galią, ir net ne dėl to, jog mums nesinori to daryti. Taip yra todėl, kad mes iš tikrųjų niekuomet neturėjome progos padėti šakutės į šoną.

Straipsniai
pain_.jpg
Dale Fletcher
  • 2017 October 19 d.

Kartais, kai aš nusidedu, tai atsispindi mano fiziniame kūne. Ar taip vyksta ir su jumis? Ar jūs tuose dalykuose randate tam tikrą ryšį? Anksčiau mano apatinė nugaros dalis imdavo labai skaudėti po to, kai aš nusidėdavau arba kai sąmoningai darydavau nuodėmes. Perskaitykime Psalmę 38, 7: „Mano strėnos dega, nieko sveiko nebėra mano kūne“.

Straipsniai
nuoskauda_.jpg
Rick Renner
  • 2017 September 30 d.

Jeigu žmogus ant ko nors įsižeidęs, pyktis verda jo širdyje ir jis nesiruošia atleisti, reiškia nuoskauda pradėjo leisti savo šaknį. Tai kartėlio arba karti šaknis. O Dievo Žodis mus moko: „Žiūrėkite, kad kas neprarastų Dievo malonės, kad neišleistų daigų kokia karti šaknis ir nepadarytų vargo, suteršdama daugelį.“ (Hbr 12, 15).

Straipsniai
baime2_.jpg
Kimberly Taylor
  • 2017 September 07 d.

Žlugdantys charakterio bruožai ir įpročiai. Baimė. Išdidumas. Egoizmas. Savigaila. Aukos sindromas. Aš su visu tuo kovojau ir jau esu tuo iki kaklo soti. Kai aš pajuntu panašius jausmus, noriu sušukti: „Viešpatie, išvaduok mane iš manęs pačios!“

Straipsniai
20170711145208_.jpg
Rick Renner
  • 2017 July 18 d.

„(...) Jei tavo brolis, nusidės prieš tave, sudrausk jį ir, jeigu jis atgailauja, atleisk jam“ (Lk 17, 3). Kartais sunku tiesiai pasakyti žmogui, kad jis mus įskaudino. Tačiau kartais yra būtina tai padaryti. Atsisakydami atviro pokalbio, mes leidžiame nuoskaudai giliai įsibrauti į mūsų širdį ir peraugti į kažką dar blogesnio.

Straipsniai
pride_.jpg
Marshall Segal
  • 2017 May 19 d.

Viena iš pavojingiausių išdidumo savybių yra jo gebėjimas įsibrauti į tas mūsų širdies kerteles, kur kažkada buvo kitos nuodėmės. Su Dievo pagalba mes pradedame nugalėti tam tikrą santykį arba įprotį, arba priklausomybę, ir gana greitai imame žavėtis savo pačių jėga, ryžtingumu arba tyrumu, lyg mes viso to savo jėgomis būtume pasiekę.