Straipsniai

<< <  Puslapis 2 iš 13  > >>

Straipsniai
branda.jpg
Tyler Edwards
  • 2016 May 23 d.

Kas iš tiesų yra dvasinis augimas, branda? Visa, kas Žemėje gyva, auga ir bręsta. Kai gimsta kūdikis, mes stebime, kaip jis mokosi šliaužioti, paskui vaikščioti, kalbėti. Vaikai auga visiškai priklausydami nuo tėvų, kol tampa savarankiški ir galiausiai patys tampa tėvais. Brandos procesas – tai kelias į nepriklausomybę.

Straipsniai
0813f1ddac9a340235aaabf90ddc406f.jpg
Rick Renner
  • 2016 May 18 d.

Kartą mes su žmona sužinojome, kad viena mūsų pažįstama, jauna misionierė, yra atsidūrusi visiškoje neviltyje. Mes labai nustebome, nes visuomet ją laikėme optimiste. Ji visada džiugiai šypsodavosi, gyvai kalbėdavosi ir buvo labai energinga. Kai mums pasakė, jog ją yra apėmusi depresija, mes nusprendėme tuojau pat su ja susitikti, pasikalbėti ir ją padrąsinti.

Straipsniai
mask.jpg
Shaya Bains
  • 2016 April 22 d.

Ar jūs kada nors esate prašę Šventosios Dvasios ko nors jus išmokyti, o paskui greitai suvokėte, kad paprašėte daugiau, negu tikėjotės gauti? Taip prieš kelis metus atsitiko man, kai aš paprašiau Dvasios atskleisti, kas yra išdidumas. Aš taip pat prašiau Viešpaties, kad Jis demaskuotų mano išdidumą tokiose sferose, kuriose aš jo nepastebėdavau...

Straipsniai
pelynas1.jpg
Jen Wilkin
  • 2016 April 09 d.

Neseniai viena mergina paprašė manęs padėti jai įveikti kartėlį. Ją sužeidė skausmingi artimo krikščionio kaltinimai bei veidmainystė. Sunkus laikotarpis baigėsi, tačiau ji pastebėjo, jog kartėlis šio asmens atžvilgiu jos vis nepalieka. Galiu ją suprasti. Prieš keletą metų ir aš buvau patekusi į panašią situaciją, kai mano dorumu buvo neteisingai suabejota. 

Straipsniai
kopecios.jpg
Rick Renner
  • 2016 April 05 d.

Prisiminkite: kokius sunkumus jūs bepatirtumėte, Dievas visuomet ateis jums į pagalbą. Jeigu neliko nė vieno jums ištikimo žmogaus, Dievas bus ištikimas: Jis duos naujų jėgų, pastiprins jus, kad galėtumėte  sėkmingai įveikti visus sunkumus. Pagalba iš aukštybių tikrai neužtruks!  

Straipsniai
puikyb.jpg
Nancy Leigh DeMoss
  • 2016 February 15 d.

„Išdidumas eina sunaikinimo priekyje, puikybė – prieš žlugimą (Pat 16, 18). Išdidūs žiūri į kitų trūkumus.Nuolankūs žmonės nuolatos patiria savo dvasinio nepilnavertiškumo jausmą. Išdidūs kritikuoja ir per mikroskopą ieško kituose trūkumų, tačiau į savuosius žiūri per teleskopą. Nuolankieji užjaučia. Jie daug atleidžia, žinodami, kad ir jiems daug atleista...

Straipsniai
akianes-jesus.jpg
Kyle Dillon
  • 2016 February 11 d.

Jėzus. Kas Jis iš tiesų yra? Per paskutines kelias savaites aš šią temą užduodavau svarstyti savo teologijos pamokose vyresnėse klasėse. Aš žinau, jog nepaisant to, kad mano mokiniai iš pat vaikystės buvo auklėjami bažnyčiose, vis dėlto, kai jie nueina mokytis į kolegiją, jų tikėjimas patiria išmėginą. Jie susiduria su aštriais bendrakursių ir dėstytojų pareiškimais apie „tikrąjį“ Jėzų...

Straipsniai
dovana.jpg
Darius Venslovas
  • 2015 December 25 d.

Jei tu pažintum Dievo dovaną ir kas yra Tas, kuris tave prašo: ‘Duok man gerti’, pati būtum Jį prašiusi, ir Jis tau būtų davęs gyvojo vandens! (Jn 4, 10) – šiais žodžiais Jėzus prabilo į samarietę moterį, su kuria kalbėjosi prie šulinio. Laiške romiečiams skaitome: Atpildas už nuodėmę – mirtis, o Dievo dovana – amžinasis gyvenimas per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį (Rom 6, 23). 

Straipsniai
1422561_263896653764708_194934581_n.jpg
www.Ieshua.org
  • 2015 December 07 d.

Mokslininkai išaiškino, jog aukos, kurios atleidžia savo skriaudėjams, žymiai greičiau psichologiškai ir fiziškai pasveiksta. Respondentų grupėse, kuriose buvo tie, kurie pasirengę atleisti ir atleido, gijimo procesas vyko greičiau, ir jie išgydavo visiškai. Tačiau atleidimas nėra vienkartinis veiksmas, po kurio viskas būna pamiršta ir palikta. Tai ilgas procesas.

Straipsniai
atostog.jpg
Kevin Deyoung
  • 2015 November 20 d.

Kai po darbo grįžtate namo, norėdama atsikvėpti imate naršyti „Facebooke". Pamatote, kokie šaunūs visų kitų vaikai, kokie nuostabūs jūsų draugių iškepti keksiukai ir imate krimstis, kad jūs esate netikusi mama. Ryte vėl pajuntate skausmą kelyje ir imate jaudintis, jog gali prireikti ir operacijos...