Straipsniai

<< <  Puslapis 2 iš 16  > >>

Straipsniai
susitikimas__.jpg
Rick Renner
  • 2018 November 17 d.

„Meilė kantri ir maloni, meilė nepavydi; meilė nesigiria ir neišpuiksta. Ji nesielgia nepadoriai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, nemąsto piktai, nesidžiaugia neteisybe, džiaugiasi tiesa (1 Kor 13, 4-6). Ar jūs kada nors džiaugėtės, kai žmogui, kuris jums atgrasus arba kurį jūs už ką nors smerkėte, ištiko dideli nemalonumai?

Straipsniai
neiesko_.jpg
Rick Renner
  • 2018 November 11 d.

Meilė kantri ir maloni, meilė nepavydi; meilė nesigiria ir neišpuiksta. Ji nesielgia nepadoriai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, nemąsto piktai (1 Kor 13, 4-5). Toliau Paulius vardija meilės – agapės savybes ir apie septintąją sako, jog ji neieško savo naudos.

Straipsniai
nesielgia_.jpg
Rick Renner
  • 2018 November 04 d.

"Meilė kantri ir maloni, meilė nepavydi; meilė nesigiria ir neišpuiksta. Ji nesielgia nepadoriai...“ (1 Kor 13, 4-5). Pirmame Laiške korintiečiams 13, 1 Paulius nurodo žmones, kurie giriasi savo giliu dvasingumu, tačiau jiems trūksta meilės žmonėms. Jis rašo, kad jie „kaip skambantis varis, ar žvangantys cimbolai“.

Straipsniai
meileje_.jpg
Rick Renner
  • 2018 October 09 d.

„Meilė [agape] kantri ir maloni, meilė nepavydi...“ (1 Kor 13, 4). Kituose šešiuose skyriuose aš noriu su jumis pakalbėti apie meilę, apie kurią rašo apaštalas Paulius 1 Korintiečiams 13, 4-8. Apibūdindamas Dievo meilę, jis išvardija penkiolika punktų. Šios eilutės kaip veidrodis, ir jas nagrinėjant, jūs galėsite nustatyti, ar jūsų gyvenimas atsispindi šioje meilėje, kurią jūsų santykiuose su žmonėmis norėtų matyti Dievas.

Straipsniai
cymbals.jpg
Rick Renner
  • 2018 September 25 d.

„Jeigu aš kalbu žmonių ir angelų kalbomis, bet neturiu meilės, esu kaip skambantis varis ar žvangantys cimbolai“ (1 Kor 13, 1). Panašu, kad apaštalas Paulius Korinte sutiko grupę žmonių, kurie laikė save labai dvasingais. Tačiau Pauliui nepadarė įspūdžio nei jie patys, nei jų dvasingumo lygis, nes jie aiškiai nerodė meilės žmonėms.

Straipsniai
sazine_.jpg
Greg Laurie
  • 2018 September 16 d.

Jūs niekada negalėsite visiškai nenusidėti. Tai tokia pati tiesa, kaip ir tai, jog jūs kvėpuojate. Ir net jei jūs esate tikras krikščionis, vis tiek retkarčiais pulsite į nuodėmę. Tačiau būti nusidėjėliu ir gyventi nuodėmės valdžioje – tai visiškai ne tas pats. Ir jeigu jūs iš tiesų esate krikščionis, jūs negyvensite nuodėmės valdžioje.

Straipsniai
Spurgeon_.jpg
Michael Reeves
  • 2018 August 23 d.

Kai kuriems krikščionims yra tikra naujiena, kad didis pamokslininkas Čarlzas Sperdženas (Charles Spurgeon) visą savo gyvenimą kovojo su depresija. Dėl jo, kaip įtakingo pamokslininko, turinčio šmaikštų humoro jausmą, reputacijos, mums sunku įsivaizduoti, kad jo narsaus Viktorijos laikų įvaizdžio šarvuose buvo žmogiško silpnumo įtrūkis.

Straipsniai
jez2.jpg
Joyce Meyer
  • 2018 July 12 d.

Apaštalas Paulius nesakė, kad mes esame tobuli arba, jog visuomet viskas pasiseka. Tačiau jis sakė, kad mes, tikintieji Jėzumi, Dievo Sūnumi, esame apdovanoti Kristaus mąstymu. Tai reiškia, jog mes turime gebėjimą dvasiškai mąstyti, nes kiekviename iš mūsų gyvena Kristus.

Straipsniai
34136_Pray_....jpg
Rachel-Claire Cockrell
  • 2018 July 10 d.

Yra nuodėmės, į kurias krikščionys akimirksniu atkreipia dėmesį. Dažniausiai tas nuodėmes jie pastebi kituose krikščionyse. Yra nuodėmės, kurios šokiruoja, tokias nuodėmes mes laikome didesnėmis už likusias. Tačiau juk visos nuodėmės atveria bedugnę tarp Dievo ir žmogaus, visos mus atskiria nuo Kristaus.

Straipsniai
savigyna_.jpg
hristiane.ru
  • 2018 June 15 d.

Ar jūs esate kritikuojami? Nebijokite pripažinti savo kaltę. Man rodos, kad į teisingą kritiką mes reaguojame dvejopai: arba atgailaujame, arba ginamės. Ir šios dvi reakcijos į kritiką yra taip toli viena nuo kitos, kaip rojus ir pragaras.