Straipsniai

<< <  Puslapis 17 iš 17

Straipsniai
default_straipsniai.jpg
Craig Blomberg
  • 2006 May 29 d.

Svarbiausias visos šios knygos žodis yra daiktavardis paantraštėje; tai "romanas" – grožinės literatūros veikalas. Šitai svarbu atsiminti, ypač po teiginių pirmajame puslapyje, kurie šiek tiek pastūmėja veikalą į istorinės literatūros areną, bet tik šiek tiek.

Straipsniai
default_straipsniai.jpg
Darrell L. Bock
  • 2006 May 29 d.

Nuo seno yra tikima, kad Jėzus buvo nevedęs. Tokios išvados prieinama detaliai išnagrinėjus Šventąjį Raštą. Jame nėra jokių duomenų apie tai, kad žemiškosios tarnystės metu Jėzus būtų turėjęs žmoną. Taip pat nėra jokių duomenų, kad Jėzus buvo našlys.Vieninteliai Jėzaus artimi giminaičiai, minimi Šventajame Rašte, tai Jo broliai ir seserys.