Straipsniai

<< <  Puslapis 16 iš 16

Straipsniai
default_straipsniai.jpg
Darrell L. Bock
  • 2006 May 29 d.

Nuo seno yra tikima, kad Jėzus buvo nevedęs. Tokios išvados prieinama detaliai išnagrinėjus Šventąjį Raštą. Jame nėra jokių duomenų apie tai, kad žemiškosios tarnystės metu Jėzus būtų turėjęs žmoną. Taip pat nėra jokių duomenų, kad Jėzus buvo našlys.Vieninteliai Jėzaus artimi giminaičiai, minimi Šventajame Rašte, tai Jo broliai ir seserys.