Straipsniai

<< <  Puslapis 16 iš 16

Straipsniai
default_straipsniai.jpg
Paula E. Little
  • 2006 July 05 d.

Visiškai žinoti, ar Dievas egzistuoja, ar ne, ir koks Jis, nėra įmanoma tol, kol Jis pats neparodo iniciatyvos ir mums neatsiskleidžia. Privalome žinoti, koks Jis yra ir koks Jo požiūris į mus. Sakykime, kad mes žinome apie Jį, tačiau apie kokį? Tokį kaip Adolfas Hitleris - kaprizingą, pagiežingą, iš anksto apie viską susidariusį nuomonę ir žiaurų? Koks baisus būtų toks Dievo įsivaizdavimas!

Straipsniai
default_straipsniai.jpg
Mark Greene
  • 2006 May 29 d.

Klausimas: kas bendra tarp Dano Browno bestselerio "Da Vinčio kodas", pliuralizmo ir mano devynmečio sūnaus Tomo? Atsakymas: visi jie abejoja Naujojo Testamento raštų patikimumu.

Straipsniai
default_straipsniai.jpg
Craig Blomberg
  • 2006 May 29 d.

Svarbiausias visos šios knygos žodis yra daiktavardis paantraštėje; tai "romanas" – grožinės literatūros veikalas. Šitai svarbu atsiminti, ypač po teiginių pirmajame puslapyje, kurie šiek tiek pastūmėja veikalą į istorinės literatūros areną, bet tik šiek tiek.

Straipsniai
default_straipsniai.jpg
Darrell L. Bock
  • 2006 May 29 d.

Nuo seno yra tikima, kad Jėzus buvo nevedęs. Tokios išvados prieinama detaliai išnagrinėjus Šventąjį Raštą. Jame nėra jokių duomenų apie tai, kad žemiškosios tarnystės metu Jėzus būtų turėjęs žmoną. Taip pat nėra jokių duomenų, kad Jėzus buvo našlys.Vieninteliai Jėzaus artimi giminaičiai, minimi Šventajame Rašte, tai Jo broliai ir seserys.