Straipsniai

<< <  Puslapis 15 iš 16  > >>

Straipsniai
irdis iš akmens.jpg
Maksas Lukado
  • 2007 August 28 d.

90 laiptelių į viršų, 1320 tonų betono. Aukštai viršuj – apie 700 metrų virš jūros lygio. Tai garsi Kristaus statula Brazilijoje, ant Karkovado kalno. Ji žvelgia iš viršaus į Rio de Ženeirą, išsidėsčiusį kalno papėdėje. Nė vienas turistas neišvyko iš miesto neapžiūrėjęs iš arti šio didingo paminklo.

Straipsniai
Tikinčiųjų nuolankumas ir drąsa.jpg
Nikolajus Vodnevskis
  • 2007 August 03 d.

Nuolankumas. Koks nepopuliarus ir tuo pačiu trokštamas žodis! Iš tikrųjų revoliucinių sukrėtimų ir nesibaigiančių karinių konfliktų, kruvinų susidūrimų ir rasinių nesutarimų ideologinės kovos ir nusikalstamumo augimo epochoje kalbėti apie nuolankumą atrodytų absurdiška.

Straipsniai
Didis pavedimas -Mylėti.jpg
Elena Bošman
  • 2007 June 03 d.

Silpnai apšviestas infekcinės ligoninės koridorius. Už durų, procedūrų kabinete gulėjo mūsų pusės metukų dukrelė. Buvo naktis, ir dvi greitosios medicinos pagalbos brigados bei budintis gydytojas kovojo už jos gyvybę, stengėsi išlaikyti ją šioje žemėje.

Straipsniai
Michalyčius.jpg
Valentina Šutilova
  • 2007 June 02 d.

Michailas sėdėjo ant suolelio šalia buvusios žmonos namų ir tingiai iš butelio gurkšnojo alų. Vasara pačiame įkarštyje, kepina saulė. Sūnelis išskleidęs rankas į šalis, birbdamas skrajojo aplink jį.

Straipsniai
Bus , suneli.jpg
Vladimiras Artemjevas
  • 2007 May 25 d.

Devynios dienos. Šiandien devynios dienos. Prieš devynias dienas mirė mano mama. Mano brangioji motulė. Pas mus buvo atėję žmonių, juos vaišinome.

Straipsniai
eimos dekonstravimas.jpg
Holger Lahayne
  • 2007 May 23 d.

"Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą, pagal savo paveikslą sukūrė jį; kaip vyrą ir moterį sukūrė juos." Pradžios 1, 27 

Straipsniai
Perpetuja ir Felicija.jpg
  • 2007 May 06 d.

Kartaginos krikščionims teko iškęsti pačius rūsčiausius persekiojimus. Krikščionybės plitimas šiame strategiškai svarbiame Šiaurės Afrikos romiečių mieste kėlė vietinės valdžios nerimą.

Straipsniai
EvangApzvalga.jpg
Larry Chapman
  • 2007 April 28 d.

Gimimas Visi Evangelijų autoriai savo istorinius pasakojimus siejo su Senuoju Testamentu pradėdami nuo pranašiškų eilučių apie Mesiją.

Straipsniai
ZiauMirt.jpg
Larry Chapman
  • 2007 April 14 d.

Jėzaus kančių ir mirties priežastis Žiūrėti Melo Gibsono filmą „Kristaus kančia“ ir stebėti Jėzų, kurį vaidina Jimas Caviezelis, yra kvapą gniaužiantis patyrimas.

Straipsniai
Straipsniai.jpg
  • 2007 March 17 d.

Pagal evoliucijos teoriją, visatos gyvavimą galima paaiškinti atsitiktinumo, laiko, natūraliosios atrankos ir mutacijos poveikiu. Iš pradžių labai svarbu suvokti, kad tai yra tik teorija, o ne įrodytas faktas, ir antra, kad ši teorija pritaiko faktus (mokslinius duomenis), remdamasi filosofine materializmo prielaida, o tai, savaime suprantama, atmeta Dievą ir biblinį apreiškimą.