Straipsniai

<< <  Puslapis 13 iš 16  > >>

Straipsniai
Depression-women.jpg
Sergėjus Debelinskis
  • 2013 November 27 d.

Šiandien daugelis kalba apie krizę (gyvenimo lūžį, perversmą) kaip negatyvią būklę, kuri priveda iki depresijos. Kalbama apie civilizacijos krizę - negrįžtamus pokyčius gamtoje, visuomenės krizę - nesulaikomą dorovinį pakrikimą, šeimos krizę - susvyravusius tradicinius šio visuomeninio „instituto“ principus, asmenybės krizę - pakankamai daug tragedijų...

Straipsniai
puik.jpg
  • 2013 November 19 d.

Didžiausias mūsų dvasinio gyvenimo prakeiksmas yra puikybė arba išdidumas. Kol mumyse lieka bent kruopelė puikybės, Jėzus negali nieko mūsų išmokyti. Jis leis mums patirti širdgėlą arba nusivylimą, kurį išgyvename suvokę savo proto ribotumą. Jis parodys gausybę beprasmiškų siekių ir troškimų, kurių turime atsisakyti.

Straipsniai
nebijok2.jpg
Ella Lev Ari
  • 2013 November 18 d.

Sunkumai ir nesėkmės yra neatskiriama mūsų žemiško gyvenimo dalis. Tačiau mes galėsime viską lengvai įveikti, jei suprasime, kiek daug gero yra prirengęs mums Viešpats, ir kokius mes įgyjame turtus, kai patiriame sielvartus: „Mūsų trumpalaikis lengvas sielvartas ruošia mums visa pranokstančią amžinąją šlovę“ (2 Kor 4, 17).

Straipsniai
tikėjimas.jpg
George Müller
  • 2013 November 16 d.

4 patarimus, kaip sustiprinti savo tikėjimą, parašė George‘as Mülleris, įsteigęs daugybę našlaičių prieglaudų ir tūkstančiams žmonių įkvėpęs tikėjimą. „Jūs manęs paklausite: ‚Kaip tikras krikščionis gali sustiprinti savo tikėjimą?‘ Aš jums atsakysiu: ‚Kiekvienas geras davinys ir kiekviena tobula dovana yra iš aukštybių, nužengia nuo šviesybių Tėvo...

Straipsniai
95.jpg
www.delfi.lt
  • 2013 November 11 d.

26 proc. apklaustų Lietuvos gyventojų sako, kad gyvybę galėtų paaukoti dėl vaikų, apie 7 proc. tai padarytų dėl sutuoktinio ar dėl tėvų. Tačiau praktiškai netasirado lietuvių, kurie savo gyvybę paaukotų dėl tikėjimo ar dėl tėvynės.

Straipsniai
0813f1ddac9a340235aaabf90ddc406f.jpg
Aleksandr Byčkov
  • 2013 November 04 d.

Viena iš pasaulio, kuriame mes gyvename, realijų yra kentėjimai. Labai gaila, bet šiame pasaulyje  ne viskas yra taip gerai, kaip mums norėtųsi. Dažnai tenka girdėti visai nepaguodžiančias naujienas. Tokių pranešimų nemažai ir, deja, mes jau pripratome prie jų. Mes patiriame savo gyvenime įvairius kentėjimus, kartkartėmis susiduriame su žiaurumu...

Straipsniai
sobaki_spasateli.jpg
Clint Archer
  • 2013 November 02 d.

Šunų – gelbėtojų veislė – vykusi metafora tai ypatingai krikščionių kohortai, kurie visą savo laiką pašventė misionieriškai tarnystei. Ši tikinčiųjų „padermė“ turi unikalų dvasinį atkaklumą, ištvermę, ypatingus gabumus „užuosti“ dvasinius ir fizinius žmonių poreikius, praktiškai savo pavyzdžiu mokydami ir „išvesdami“ iš pražūtingų pinklių į gelbėjančią tiesą.

Straipsniai
microphone-optimized.jpg
J. Lee Grady
  • 2013 October 17 d.

Krikščionių bažnyčiose nusivylimas pastoriais yra neretas reiškinys. Tikinčiųjų akyse dažnai ir pati bažnyčia turi nemažai trūkumų. Gyvename žemėje, kur nieko tobulo nėra, todėl stenkimės būti pakantūs kitiems. Šiame straipsnyje rasite 8 patarimus tiems, kurie nusivylė arba dažnai nusivilia savo bažnyčia ir pastoriais.

Straipsniai
viltis100.jpg
Joyce Meyer
  • 2013 October 12 d.

Vilties belaisvis – tai tas, kuris, nepriklausomai nuo išorinių aplinkybių, negali nesitikėti. Jeigu jūs neatsisakote vilties, Dievas žada jums duoti dvigubai už jūsų pastangas. Mokykitės pasikliauti šiuo pažadu!

Straipsniai
king-james-holy-bible-300x299.jpg
www.sedmitza.ru
  • 2013 October 07 d.

Pasaulinė Biblijų draugijų asociacija (Jungtinės Biblijos draugijos) tikisi per artimiausius du metus užbaigti Biblijos vertimus į kelis šimtus kalbų. Šiuo metu visas Biblijos tekstas išverstas į 500 kalbų, rugsėjo mėnesį paskelbė Vokiečių Biblijos draugija, esanti Štutgarte.