Straipsniai

<< <  Puslapis 11 iš 16  > >>

Straipsniai
Mothers-Day-New-Image-2012.jpg
A. Popovas
  • 2014 May 24 d.

„Meiliai priimkite kiekvieną, kuris ateis pas jus, - pataria vienas pamokslininkas. – Jeigu pas jus užėjo vienišas žmogus, atiduokite jam visą savo širdies meilę, kad išėjęs jis suprastų, kad turi draugą. Jeigu ateis susisielojęs žmogus, apšvieskite jo gyvenimą savo džiaugsmu. Jeigu ateis silpnas, padėkite jam gyvenimo prasmės žinojimu, kuris buvo atskleistas jums.

Straipsniai
dvas.jpg
Philip Yancey
  • 2014 May 20 d.

Dievo Dvasia turi tokį gebėjimą drauge sielotis ir užjausti, kokio neturi ir pati išmintingiausia bei pati jautriausia motina. Man atrodo, jog Dievui patinka mūsų bejėgiškumas: tuomet Jis savo jėga gali padėti mūsų silpnumui. Apaštalas Paulius rašo apie Dvasią, kuri gyvena mumyse, pastebi mums patiems neaiškius poreikius ir juos išreiškia...

Straipsniai
123153_medium.jpg
Joyce Meyer
  • 2014 May 15 d.

Biblijoje sakoma, jog mes nesame vieniši. Dievas mus išgelbsti, paguodžia, išgydo. Tačiau praradus artimuosius, daugeliui žmonių taip ir nepavyksta išsilaisvinti iš slegiančio vienatvės jausmo. Kančia po nelauktos tragedijos yra nepakeliama. Tokiems žmonėms yra reikalinga pagalba, antraip vienišumo skausmas gali ilgam apsigyventi jų sieloje.

Straipsniai
seim.jpg
V. Popovas
  • 2014 May 10 d.

Beveik visi jaunieji tuokdamiesi svajoja apie laimingą ir sėkmingą gyvenimą. Laikui bėgant, atsidūrę gyvenimo jūros verpetuose, staiga pamato, jog jų šeimos laivas kasdien praranda stabilumą ir gali tuojau apvirsti. „Turbūt, nesutapo charakteriai“, - su ašaromis akyse daro išvadą nuliūdę sutuoktiniai. Kas gi kaltas dėl neišsipildžiusių vilčių?

Straipsniai
melas.jpg
www.emmanuel.org.ua
  • 2014 April 11 d.

Melas – tai sąmoningas mėginimas apgauti, naudojant bet kokią netiesos formą. Žmonės, naudodami žodžius, judesius, poelgius ir tylėjimą, gali stengtis įtikinti kitus dėl kažko, kas neatitinka tikrovės. 

Straipsniai
parad-007.jpg
www.deon.pl
  • 2014 March 14 d.

Faktas, jog terminas „homoseksualizmas“ atsirado tik XX amžiuje, nereiškia, kad Biblija neturi ką pasakyti apie šį reiškinį. Yra nemažai situacijų, klausimų ir problemų, kurios jaudina šiuolaikinius žmones, ir apie kuriuos dar nežinojo tais laikais, kai buvo rašomi Biblijos tekstai. Tačiau tai jokiais būdais neatima iš Šventojo Rašto Išminties Žodžio galios...

Straipsniai
teisti.jpg
Tatjana Galuško
  • 2014 March 03 d.

„Jei jūs imsite žmones smerkti, jums nebeužteks laiko juos mylėti“ /Motina Teresė/ Kas yra smerkimas, teisimas? Tai nepalanki nuomonė arba nepritarimas. Polinkis – tai nuolatinis potraukis, nusiteikimas (pozicija) kokiam nors dalykui. Pasmerkti – reiškia išreikšti kam nors nepritarimą, laikyti ką nors blogybe...

Straipsniai
vaiduokl.jpg
Harry Bates
  • 2014 January 06 d.

Tarp žmonių yra paplitusi nuomonė, kad vaiduokliai – tai realiai egzistuojančios, klaidžiojančios mirusiųjų žmonių dvasios. Taip galvoja net kai kurie krikščionys. Tačiau pagal Bibliją yra tik vienas paaiškinimas: panašūs reiškiniai gali tikrai vykti, tačiau jie neturi nieko bendro su paplitusiu supratimu apie vaiduoklius.

Straipsniai
main.jpg
„Vera i žyznj“ Nr.2010/5
  • 2014 January 02 d.

Šiuolaikinė medicina siūlo ir netradicinius gydymo metodus, iš kurių vienas – homeopatija. Dėl savo neįprastos kilmės homeopatiniai produktai yra prieštaringai vertinami. Mokslininkai homeopatiją vertina skeptiškai, kai kurie ją laiko šarlataniškumu. Tačiau daugelyje šalių dėl akivaizdžiai teigiamų rezultatų ji yra labai populiari.

Straipsniai
auka.jpg
Aleksandras Tarasenko
  • 2013 December 28 d.

Visada ir visur pinigai buvo didelė žmonių problema. Paprastai dėl pinigų prasidėdavo karai, net ir tuomet, kai jie turėjo romantiškesnį pretekstą, kaip pvz.: Trojos karas. Ši problema dažnai glūdi žmogaus pasąmonėje ir todėl yra laikoma ne fizine, o metafizine, t.y. dvasine.