Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Verta pamatyti

Puslapis 1 iš 3  > >>

Verta pamatyti
planeta.jpg
Kentas Hovindas
  • 2016 October 19 d.

Visą sąmoningą žmogaus gyvenimą nuo mažens jam kalama į galvą, kad mūsų planetai Žemei jau milijonai ar net milijardai metų. Bet tai tik evoliucijos teorija, kurią argumentuotai ir tiksliai atremia Šventasis Raštas. Kento Hovindo paskaitoje sužinosite, ką apie tikrąjį Žemės amžių sako Biblija ir kaip šį klausimą traktuoja pasaulis. 

Verta pamatyti
tevas.jpg
  • 2015 April 09 d.

Jis kalbėjo toliau: “Vienas žmogus turėjo du sūnus. Kartą jaunesnysis tarė tėvui: ‘Tėve, atiduok man priklausančią palikimo dalį’. Tėvas padalijo sūnums turtą. Praėjus kelioms dienoms, jaunesnysis sūnus, pasiėmęs savo dalį, iškeliavo į tolimą šalį. Ten, palaidai gyvendamas, iššvaistė savo turtą. Kai viską išleido, toje šalyje kilo didelis badas, ir jis pradėjo stokoti...

Verta pamatyti
duz.jpg
  • 2015 February 27 d.

Visa garbė ir šlovė priklauso mūsų Viešpačiui ir Gelbėtojui Jėzui Kristui! Jis yra tikrasis Kelias, Tiesa ir Gyvenimas, kurio ieškome kiekvienas ir atrandame, jei atveriame Jam savo gyvenimo duris...

Verta pamatyti
snaige.jpg
  • 2014 October 26 d.

Dievo stebuklai supa mus visur ir tikrai daug pasakoja apie mūsų Kūrėją. Visame kame, ką Jis sukūrė, atsispindi Jo jėga ir išmintis, galybė ir rūpestis. Kūrinija gali daug ką papasakoti tam, kuris pasirengęs klausytis... Prisijunkite prie šios nuostabios kėlionės.

Verta pamatyti
napoleono-laiskas-5091781f42fdf.jpg
  • 2014 June 01 d.

Įsivaizduokite, kad šį nepaprastą sekmadienį, kai minime Tėvo dieną, jūs gaunate laišką iš dangiškojo Tėvo. Ką Jis norėtų mums pasakyti? Kaip sureaguotume gavę tokį laišką? Tikriausiai kiekvienam tikinčiajam tai būtų vilties šviesa, didelis džiaugsmas, gyvenimo prasmė, padrąsinimas ir nuostabus laukimas to nepaprasto susitikimo netolimoje ateityje su savo brangiu dangiškuoju Tėvu...

Verta pamatyti
Clipboard02.jpg
  • 2014 April 07 d.

Per šešias dienas Viešpats Dievas sukūrė Žemę, ją pripildė savo jėgos ir šlovės! Pakanka tik pažvelgti aplinkui, kad suprastume, kokie bauginančiai nuostabūs yra Dieo darbai, kokia nepaprasta mūsų planeta, sukurta iš Viešpaties meilės...

Verta pamatyti
65420.jpg
  • 2014 March 24 d.

Penki atsitiktiniai keliautojai, atsidūrę nežinia kur, prieglobstį nuo besiartinančios audros randa pakelės užeigoje. Išdidus verslininkas, vieniša moteris, besiskirianti šeima ir pabėgusi paauglė - kas tarp jų gali būti bendro? Tačiau į Jėzų panašus užeigos šeimininkas, kuris, rodos, viską apie visus žino, siūlo ne tik pavalgyti, bet ir kai gerokai daugiau...

Verta pamatyti
Clipboard01.jpg
  • 2014 January 08 d.

Krikščioniškas filmas, kuris privers susimąstyti ilgą žiemos vakarą...

Verta pamatyti
Clipboard01.jpg
  • 2013 November 23 d.

Judėjimas „Ką darytų Jėzus?" prasidėjo 1989 metais, kai jaunimo grupė iš vienos Reformatų bažnyčios Holande, Mičigano valstijoje, JAV, studijavo 1896 metais parašytą Čarlzo Šeldono romaną „Jo pėdomis" (In His Steps). Prieš imdamiesi kokios veiklos, romano herojai klausdavo savęs, ką toje situacijoje darytų Jėzus?

Verta pamatyti
sala.jpg
  • 2013 November 05 d.

Pagrindinis filmo herojus, II Pasaulinio karo metu patekęs į vokiečių nelaisvę, iš baimės prarasti savo gyvybę sušaudo bičiulį. Manydamas, kad nužudė žmogų, vėliau jis apsigyvena saloje esančiame vienuolyne, nuoširdžiai atgailauja už savo nuodėmes, meldžiasi Dievui už paprastus žmones ir keistais metodais auklėja tikėjimą prarandančius brolius...