Straipsniai

Puslapis 1 iš 13  > >>

Straipsniai
20170711145208_.jpg
Rick Renner
  • 2017 July 18 d.

„(...) Jei tavo brolis, nusidės prieš tave, sudrausk jį ir, jeigu jis atgailauja, atleisk jam“ (Lk 17, 3). Kartais sunku tiesiai pasakyti žmogui, kad jis mus įskaudino. Tačiau kartais yra būtina tai padaryti. Atsisakydami atviro pokalbio, mes leidžiame nuoskaudai giliai įsibrauti į mūsų širdį ir peraugti į kažką dar blogesnio.

Straipsniai
pride_.jpg
Marshall Segal
  • 2017 May 19 d.

Viena iš pavojingiausių išdidumo savybių yra jo gebėjimas įsibrauti į tas mūsų širdies kerteles, kur kažkada buvo kitos nuodėmės. Su Dievo pagalba mes pradedame nugalėti tam tikrą santykį arba įprotį, arba priklausomybę, ir gana greitai imame žavėtis savo pačių jėga, ryžtingumu arba tyrumu, lyg mes viso to savo jėgomis būtume pasiekę.  

Straipsniai
tikintieji.jpg
Mark DeJesus
  • 2017 February 16 d.

Daugelis tikinčiųjų kalba apie jų dvasinio vaikščiojimo su Dievu gilumas (atsidavimą), tačiau dažnai jie nesupranta, kas glūdi šiuose žodžiuose. Tuo tarpu, daugeliui krikščionių neblogai „būti seklumoje“, kur (kaip jiems atrodo) yra saugu, nuspėjama ir patogu.

Straipsniai
shutterstock_131290649-681x497.jpg
Rick Renner
  • 2016 September 06 d.

Kiekvienam iš mūsų kartais tenka atlaikyti vienokį arba kitokį gundymą, todėl jeigu dabar jūs grumiatės su kokiu nors pagundymu, tegul tai jūsų netrikdo. Tačiau tuo pat metu jūs neturite jam pasiduoti, jūs galite prieš jį atsilaikyti. Galima nugalėti visus pagundymus. Tik jūs turite nuspręsti, jog būsite nugalėtojas, o ne nugalėtasis.

Straipsniai
durys1.jpg
Rick Renner
  • 2016 August 03 d.

Tikrasis tikintysis, jeigu jo širdyje gyvena Kristus, negali toliau gyventi nuodėmėje. Tai tiesiog neįmanoma! Jeigu žmogus sako, kad jis yra krikščionis, tačiau ir toliau nusideda, tai yra visiškai akivaizdu, jog iš tiesų jis nėra krikščionis. Mat Biblija aiškiai sako: tikras tikintysis daugiau nebegali daryti nuodėmės. Ir šiandien aš jums papasakosiu, kodėl tai yra neįmanoma. 

Straipsniai
du.jpg
Mark De Jesus
  • 2016 July 31 d.

Stebint daugelį tikinčiųjų, susidaro įspūdis, kad jie nėra pasirengę veikiai artėjantiems įvykiams. Prašau, supraskite mane teisingai. Aš jokiais būdais nesu niūrus pesimistas. Tačiau aš iš tiesų atpažįstu didėjančią mūsų dienų sumaištį. Didėja pasipriešinimas Dievo Karalystei, ir jau ne už kalnų laikas, kai vien tik pati sąvoka „būti krikščioniu“ mūsų kultūroje susidurs su rimtu pasipriešinimu.   

Straipsniai
kryz2.jpg
EndOfTheAmericanDream
  • 2016 July 21 d.

Mes visuomet žinojome, jog šis laikas ateis. Daug metų viso pasaulio žurnalų ir laikraščių svarbiausios antraštės skelbė apie baisius krikščionių persekiojimus Artimuosiuose Rytuose. Tačiau dabar beveik visame pasaulyje mes stebime vyriausybių sankcionuotus krikščionių persekiojimus. Toliau jūs perskaitysite, kad visai neseniai Rusijoje buvo faktiškai uždraustas bet koks evangelizavimo būdas ne bažnyčiose.

Straipsniai
apleista.jpg
Michael Kelly
  • 2016 July 19 d.

Tikėkite Dievo pažadais. Juk lengva pasakyti, tiesa? Tačiau ne taip lengva padaryti. Ko gero suaugusiems sunkiau, negu vaikams. Yra tam tikrų dalykų, kurie gali sugriauti mūsų pasitikėjimą Dievo gebėjimu arba Jo pasirengimu (noru) įvykdyti pažadus. Kokie tie dalykai? Atsakymas paprastas – aplinkybės. Mes susiduriame su sunkumų ir išbandymų laikais ir manome, jog šios aplinkybės sumažina mūsų ryžtą tikėti. 

Straipsniai
plakt.jpg
J. Lee Grady
  • 2016 July 08 d.

Šią vasarą sukako 40 metų nuo tos dienos, kai aš buvau pripildytas Šventosios Dvasios, tad manau, jog galiu sakyti, kad aš pasiekiau tam tikrą krikščioniško tobulumo lygį. Tačiau tiesa yra ta, jog Dievas vis dar dirba su manimi, kartais su kastuvu ir kirtikliu, o kartais buldozeriu ir dinamitu. Aš supratau, kad Šventoji Dvasia nuolatos tobulina mane, niekada nesiliauja priešintis...

Straipsniai
apkalb.jpg
Rick Renner
  • 2016 June 27 d.

Taigi, ką Dievas mano apie apkalbas? „Joks bjaurus žodis teneišeina iš jūsų lūpų; bet tik tai, kas gera, kas tinka ugdymui ir suteikia malonę klausytojams“ (Ef 4, 29), - toks yra Aukščiausiojo atsakymas. Tariant bjaurius apkalbų žodžius, tikintieji liūdina ir įžeidinėja Šventąją Dvasią, nes apkalbos yra nuodėmė.