Straipsniai

Puslapis 1 iš 16  > >>

Straipsniai
nuoskauda1_.jpg
Jennifer LeClaire
  • 2019 May 16 d.

Mažiau nei prieš metus susirūpinau dėl vienos greitai augančios pražūtingos dvasios. Ji itin apgaulinga, nes tas, kuris patenka į jos pinkles, jos nepastebi. Ši dvasia nėra jau tokia subtili ir rafinuota – tai NUOSKAUDOS DVASIA.

Straipsniai
santyk_.jpg
Paul Tripp
  • 2019 April 10 d.

Jūs turite būti dėkingi Dievui už žmones, kuriais Jis jus apsupo. Jūs turite juos mylėti, ir su jais elgtis pagarbiai. Jums reikia daryti viską, kad su jais išsaugotumėte taiką ir vienybę. Jūs turite būti pasirengę pasiaukojančiai jiems tarnauti. Jūs turite nuolankiai priimti tiesą, kurią jie sako apie jus.

Straipsniai
skrydis_.jpg
Carol MacLeod
  • 2019 April 02 d.

Jeigu mes laikomės Dievo Žodžio išminties ir pasikliaujame Šventosios Dvasios jėga, tai turi reikšmės, kokiose moralinėse ar emocinėse kovose mes dabar grumiamės. Kodėl? Todėl, kad mes, nepaisant visko, nugalėsime! Mes jau nebesame įnirtingos emocinės prievartos ir savivalės aukos, atvirkščiai, mes esame užkariautojai, juk Kristaus meilė visuomet yra su mumis.

Straipsniai
Angry_.jpg
Rick Renner
  • 2019 March 04 d.

„Žiūrėkite, kad kas neprarastų Dievo malonės, kad neišleistų daigų kokia karti šaknis ir nepadarytų vargo, suteršdama daugelį“ (Hbr 12, 15). Jeigu jus kas nors sutrikdė ir jūs negalite atsikratyti savo neigiamų emocijų, tai praeis visai nedaug laiko, ir jūsų emocijos išsiverš į išorę. Kaip pasakė Jėzus: „Juk lūpos kalba tai, ko pertekusi širdis.“ 

Straipsniai
apgailestavimas_.jpg
Greg Laurie
  • 2019 January 30 d.

Tarp apgailestavimo ir atgailos yra skirtumas. Apgailestauti – reiškia būti labai susikrimtusiam, kad įkliuvai. Pavyzdžiui. jūs nebaudžiamai apiplėšinėjate bankus, ir niekas jūsų negali sugauti, tačiau po eilinio apiplėšimo jus vis dėlto suseka ir pasodina į kalėjimą.

Straipsniai
atleisti_uzmirsti.jpg
Rick Renner
  • 2019 January 22 d.

„...Jei tavo brolis nusideda prieš tave, sudrausk jį ir, jeigu jis atgailauja, atleisk jam“ (Lk 17, 3). Kartais būna sunku tiesiai žmogui pasakyti, kad jis mus įskaudino. Bet kartais tai padaryti tiesiog yra būtina. Atsisakydami nuoširdaus pokalbio, mes leidžiame nuoskaudai giliai įsibrauti į mūsų širdį ir peraugti į kažką dar blogesnio.

Straipsniai
gimimas_.jpg
Nijolė Latužienė
  • 2018 December 20 d.

Vargu ar galime įsivaizduoti Kalėdas be giesmės „Tyli naktis“. Per šių metų Kalėdas ji švenčia gražų dviejų šimtų metų jubiliejų ir skamba visame pasaulyje įvairiomis kalbomis. Buvo 1818 metų Adventas. Netoli Zalcburgo, mažame apsnigtame Austrijos kaimelyje Oberndorfe šv. Nikolo katalikų bažnyčia ruošėsi Kalėdų šventėms.

Straipsniai
saltyje_.jpg
Kurt Bubna
  • 2018 December 17 d.

Kai kuriems žmonėms žodžiai, kad skausmas – tai iššūkis, yra itin sumenkinantys. Ar skausmas būtų emocinis, fizinis ar susijęs su tarpusavio santykiais, kai mes kenčiame ir patiriame gilų skausmą – tai yra siaubinga. 

Straipsniai
rutulys2.jpg
Rick Renner
  • 2018 December 17 d.

„Meilė kantri ir maloni, meilė nepavydi; meilė nesigiria ir neišpuiksta. Ji nesielgia nepadoriai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, nemąsto piktai, nesidžiaugia neteisybe, džiaugiasi tiesa; visa pakenčia, visa tikisi, viskuo viliasi ir visa ištveria. Meilė niekada nesibaigia...“ (1 Kor 13, 4-8). 

Straipsniai
angel_2.jpg
Rick Renner
  • 2018 December 03 d.

„Meilė kantri ir maloni, meilė nepavydi; meilė nesigiria ir neišpuiksta. Ji nesielgia nepadoriai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, nemąsto piktai, nesidžiaugia neteisybe, džiaugiasi tiesa; visa pakenčia, visa tikisi, viskuo viliasi ir visa ištveria“ (1 Kor 13, 4-7).