Straipsniai

Puslapis 1 iš 16  > >>

Straipsniai
Depositphotos_21531571_.jpg
Rick Renner
  • 2019 August 15 d.

„O liežuvio joks žmogus nepajėgia suvaldyti; jis lieka nerimstanti blogybė, pilna mirtinų nuodų“ (Jok 3, 8). Ar jums teko apie ką nors pasidalinti su žmogumi, kuriuo pasitikėjote, o jis išdavė viską, ką jam papasakojote? O juk jūs prašėte tai laikyti paslaptyje. Na, o jūs patys, ar esate išdavę svetimas paslaptis?

Straipsniai
hell2.jpg
Rick Renner
  • 2019 June 23 d.

„Kas pasilieka Jame, tas nenusideda. Kiekvienas nuodėmiaujantis Jo neregėjo ir nepažino“ (1 Jn 3, 6) Tikrasis tikintysis negali toliau gyventi nuodėmėje. Tai tiesiog neįmanoma! Jeigu žmogus sako, jog yra krikščionis, tačiau ir toliau nuodėmiauja, tai visiškai akivaizdu, kad iš tikrųjų jis nėra krikščionis. Biblija aiškiai sako: tikrasis tikintysis daugiau nebegali nusidėti. Šiandien aš jums papasakosiu, kodėl tai neįmanoma.

Straipsniai
IMGP7549.jpg
Greg Laurie
  • 2019 June 12 d.

Kai mes girdime žodį „atsimetėlis“, galvojame apie žmogų, kuris paliko savo tikėjimą ir nusigręžė nuo Dievo. Žinoma, taip pasielgęs žmogus atitinka atsimetėlio sąvoką. O kas, jei yra atsimetusių žmonių, kurie to net nenutuokia?

Straipsniai
30624540_2174674455882866_2096476431709110272_n_.jpg
  • 2019 June 05 d.

Išdidumas jus nužudys. Visam laikui. Išdidumas – tai nuodėmė, kuri, labiausiai tikėtina, trukdo jums pripažinti, jog jums desperatiškai reikia Gelbėtojo. Tie, kurie mano, jog dėl sveikatos neturi problemų, neis pas gydytoją.

Straipsniai
nuoskauda1_.jpg
Jennifer LeClaire
  • 2019 May 16 d.

Mažiau nei prieš metus susirūpinau dėl vienos greitai augančios pražūtingos dvasios. Ji itin apgaulinga, nes tas, kuris patenka į jos pinkles, jos nepastebi. Ši dvasia nėra jau tokia subtili ir rafinuota – tai NUOSKAUDOS DVASIA.

Straipsniai
santyk_.jpg
Paul Tripp
  • 2019 April 10 d.

Jūs turite būti dėkingi Dievui už žmones, kuriais Jis jus apsupo. Jūs turite juos mylėti, ir su jais elgtis pagarbiai. Jums reikia daryti viską, kad su jais išsaugotumėte taiką ir vienybę. Jūs turite būti pasirengę pasiaukojančiai jiems tarnauti. Jūs turite nuolankiai priimti tiesą, kurią jie sako apie jus.

Straipsniai
skrydis_.jpg
Carol MacLeod
  • 2019 April 02 d.

Jeigu mes laikomės Dievo Žodžio išminties ir pasikliaujame Šventosios Dvasios jėga, tai turi reikšmės, kokiose moralinėse ar emocinėse kovose mes dabar grumiamės. Kodėl? Todėl, kad mes, nepaisant visko, nugalėsime! Mes jau nebesame įnirtingos emocinės prievartos ir savivalės aukos, atvirkščiai, mes esame užkariautojai, juk Kristaus meilė visuomet yra su mumis.

Straipsniai
Angry_.jpg
Rick Renner
  • 2019 March 04 d.

„Žiūrėkite, kad kas neprarastų Dievo malonės, kad neišleistų daigų kokia karti šaknis ir nepadarytų vargo, suteršdama daugelį“ (Hbr 12, 15). Jeigu jus kas nors sutrikdė ir jūs negalite atsikratyti savo neigiamų emocijų, tai praeis visai nedaug laiko, ir jūsų emocijos išsiverš į išorę. Kaip pasakė Jėzus: „Juk lūpos kalba tai, ko pertekusi širdis.“ 

Straipsniai
apgailestavimas_.jpg
Greg Laurie
  • 2019 January 30 d.

Tarp apgailestavimo ir atgailos yra skirtumas. Apgailestauti – reiškia būti labai susikrimtusiam, kad įkliuvai. Pavyzdžiui. jūs nebaudžiamai apiplėšinėjate bankus, ir niekas jūsų negali sugauti, tačiau po eilinio apiplėšimo jus vis dėlto suseka ir pasodina į kalėjimą.

Straipsniai
atleisti_uzmirsti.jpg
Rick Renner
  • 2019 January 22 d.

„...Jei tavo brolis nusideda prieš tave, sudrausk jį ir, jeigu jis atgailauja, atleisk jam“ (Lk 17, 3). Kartais būna sunku tiesiai žmogui pasakyti, kad jis mus įskaudino. Bet kartais tai padaryti tiesiog yra būtina. Atsisakydami nuoširdaus pokalbio, mes leidžiame nuoskaudai giliai įsibrauti į mūsų širdį ir peraugti į kažką dar blogesnio.