Dvasiniai skaitiniai

Puslapis 1 iš 15  > >>

Dvasiniai skaitiniai
batai_.jpg
Leslie Koh
 • 2017 July 25 d.

„Sūnus nieko negali daryti iš savęs, o vien tai, ką mato darant Tėvą; nes ką Jis daro, lygiai daro ir Sūnus“ (Jon 5, 19). Argi neįdomu stebėti, kaip vaikai kartoja savo tėvų elgesį? Pavyzdžiui, kaip berniukas automobilyje sukioja įsivaizduojamą vairą, akies krašteliu stebėdamas tėtį, ką jis toliau darys? Atsimenu, kad pats taip pat elgiausi vaikystėje. Nieko man nebuvo maloniau, kaip kartoti viską, ką darė tėtis.

Dvasiniai skaitiniai
tikejimas_.jpg
Amy Boucher Pye
 • 2017 July 25 d.

„Parodyk man savo tikėjimą be darbų, o aš tau darbais parodysiu savo tikėjimą“ (Jok 2, 18). Važiuodama į parduotuvę, draugė pastebėjo šalikele kiūtinančią pavargusią moterį. Ji panoro sustoti ir pasiūlyti pagalbą. Pasirodė, kad moteris neturėjo autobusui pinigų, todėl tvankiu oru kelis kilometrus ėjo pėsčia namo. Be to, šiandien jai jau teko pėsčiai eiti kelias valandas, kad ketvirtai valandai ryto suspėtų į darbą.

Dvasiniai skaitiniai
eik_.jpg
Kirsten Holmberg
 • 2017 July 25 d.

„Mes mylime Jį, nes Jis mus pirmas pamilo“ (1 Jn 4, 19). Priimant į savo šeimą vaiką iš vaikų namų, mes žinojome, jog bus nelengva. Jis kelis metus praleido našlaičių prieglaudoje ir patyrė rimtą psichologinę traumą, kas atsispindėjo jo elgesyje. Nors aš jaučiau didelį gailestį jam, tačiau dažnai jis mane išvesdavo iš kantrybės, kartais prarasdavau savitvardą.

Dvasiniai skaitiniai
paskaita_.jpg
Anne Cetas
 • 2017 July 17 d.

„Viešpatie, prie mano burnos pastatyk sargybą, saugok mano lūpų duris (Ps 104, 3). Rebeka išėjo į didelės konferencijų salės sceną. Žodžiai, sustiprinti garso aparatūros, aidu atsimušdavo į sienas ir grįždavo pas ją. Jai buvo neįprasta ir nemalonu po sekundės vėl išgirsti save pačią. Teko prisitaikyti ir nekreipti dėmesio į aidą, kuris kartojo viską, ką ji ištarė.

Dvasiniai skaitiniai
kalnai_.jpg
Alyson Kieda
 • 2017 July 17 d.

„Dievas matė visa, ką buvo padaręs, ir tai buvo labai gerai“ (Pr 1, 31). Kai kurios dienos yra tarsi pavaldžios vienai temai. Neseniai aš turėjau vieną iš tokių dienų. Mūsų pastorius pradėjo pamokslą iš Pradžios knygos pirmojo skyriaus, dvi minutes rodydamas žavingus sulėtintai nufilmuotus besiskleidžiančių gėlių vaizdus.

Dvasiniai skaitiniai
lusnos_.jpg
Tim Gustafson
 • 2017 July 17 d.

„Viešpatie, kaip ilgai aš šauksiu, o Tu neklausysi?“ (Hab 1, 2). Išsigandusios vištos spruko į visas šalis, kai pro kaimo lūšnas pradundėjo sunkvežimiai su humanitarine pagalba. Basakojai vaikiščiai žiūrėjo į juos išplėtę akis. Judėjimas šiais lietaus išplautais keliais retai pasitaikydavo. Nelauktai prieš vairuotojų akis pasirodė aukšta siena aptverta vila.

Dvasiniai skaitiniai
kryptis_.jpg
Keila Ochoa
 • 2017 July 17 d.

„Viešpats mūsų Dievas (...) tepalenkia mūsų širdis prie savęs, kad vaikščiotume Jo keliais“ (1 Kar 8, 57-58). Prieš keletą mėnesių gavau laišką, kviečiantį mane prisijungti prie „kryptingai siekiančių tikslo žmonių“ bendruomenės. Pasidomėjau, ką reiškia žodis „kryptingumas“. O jis apibūdina žmogų, kuris yra labai motyvuotas pasiekti tikslą ir dėl to pasirengęs sunkiai dirbti bei daryti ryžtingus sprendimus.

Dvasiniai skaitiniai
merginos_.jpg
Amy Boucher Pye
 • 2017 July 17 d.

„Siekite išsaugoti Dvasios vienybę taikos ryšiais“ (Ef 4, 3). Kai su drauge e-paštu susiginčijome vienu klausimu ir mūsų nuomonės išsiskyrė, ji man nebeatrašė. Galbūt aš perlenkiau? Nenorėjau įkyrėdama pabloginti jai situacijos, tačiau visko taip palikti taip pat nenorėjau. Juo labiau, kad ji rengėsi išvykti į tolimą kelionę.

Dvasiniai skaitiniai
uztvara_.jpg
Xochitl Dixon
 • 2017 July 17 d.

„Aš nebebūsiu su jumis, jei nepašalinsite prakeikimo tarp savųjų“ (Joz 7, 12). Reikėjo parašyti straipsni, spaudė terminai, tačiau man nedavė ramybės ryte įvykęs kivirčas su mano vyru. Aš žiūrėjau į mirksintį kursorių, pirštai nerangiai gulėjo ant klavišų. „Viešpatie, jis taip pat buvo neteisus...“

Dvasiniai skaitiniai
dvi_.jpg
Xochitl Dixon
 • 2017 June 21 d.

„... Jūsų triūsas ne veltui Viešpatyje.“ (1Kor 15, 58). Trejus metus kovojusi su liūdesiu ir depresija, kurią sukėlė neįgalumas ir lėtinis skausmas, aš pasiskundžiau draugei: „Mano kūnas niekam tikęs. Aš jaučiuosi visiškai nereikalinga nei Dievui, nei žmonėms“.

Dvasiniai skaitiniai
ziedai2_.jpg
Keila Ochoa
 • 2017 June 21 d.

„Aš būsiu gailestingas dėl jų neteisumo ir jų nuodėmių bei nedorybių daugiau nebeprisiminsiu.“ (Hbr 8, 12). Žiūrėdama į savo ranką, aš prisimenu, jog pamečiau vestuvinį žiedą. Kelionei kraudama lagaminą, aš kažkur jį nukišau ir iki šiol neturiu nei menkiausio supratimo, kur jo ieškoti. Kaip reikėjo pasakyti vyrui, kad taip žioplai jį pamečiau?

Dvasiniai skaitiniai
norime_.jpg
Tim Gustafson
 • 2017 June 21 d.

„Jis prikėlęs iš mirusiųjų Kristų – atgaivins ir jūsų mirtingus kūnus savo Dvasia, gyvenančia jumyse.“ (Rom 8, 11). „Aš prisimenu, kai gatvėmis važinėjo arklius vadeliojantys vežikai, ir per televizorių mačiau žmogų Mėnulyje“, – pasakė pagyvenęs žmogus savo anūkei, kuri neseniai man papasakojo šį pokalbį. Po to jis liūdnai pridūrė: „Tačiau aš ir neįsivaizdavau, kaip greitai gali prabėgti laikas“.

Dvasiniai skaitiniai
viskas_.jpg
David C. McCasland
 • 2017 June 21 d.

„Jo dieviška jėga padovanojo mums viską, ko reikia gyvenimui ir dievotumui, per pažinimą To, kuris pašaukė mus šlove ir dorybe“ (2 Pt 1, 3). Aš dažnai jaučiuosi visiškas bejėgis dėl sunkių užduočių, su kuriomis susiduriu. Ar kai reikia dirbti sekmadienio mokykloje, ar taryboje, ar rašant šiai knygai straipsnius. 

Dvasiniai skaitiniai
garbe_.jpg
Randy Kilgore
 • 2017 June 15 d.

„Žiūrėkite, jog nedarytumėte savo gailestingumo darbų žmonių akyse, kad būtumėte jų matomi, kitaip negausite atlygio iš savo Tėvo, kuris danguje“ (Mt 6, 1). Man visuomet daro įspūdį iškilmingas paprastumas, kai Arlingtono nacionalinėse kapinėse prie paminklo nežinomiems kariams keičiasi garbės sargyba. Kruopščiai nušlifuota ceremonija - atiduodant duoklę tiems, kurių vardai ir auka „žinomi tik Dievui“.

Dvasiniai skaitiniai
dviese2_.jpg
Alyson Kieda
 • 2017 June 15 d.

„Nuo tos dienos Saulius ėmė stebėti Dovydą.“ (1 Sam 18, 9). Aš su malonumu sutikau pasėdėti su vaikaičiais, kol jų tėvai tvarkė savo reikalus. Pasisveikindama apkabinau berniukus ir paskui paklausiau, ką jie veikė savaitgalį. Trejų metų Bridžeris gyvai ir ilgokai pasakojo, kaip jis svečiavosi pas dėdę ir tetą.

Dvasiniai skaitiniai
sauleje_.jpg
Amy Peterson
 • 2017 June 15 d.

„Jis (...) Priglobė jį, rūpinosi, saugojo kaip savo akies vyzdį “ (Įst 32, 10 ; Biblijos draugijos vertimas). „Dievas panašus į akies voką“, - pasakė mano draugė Railė. Aš nustebusi sumirksėjau: „Ką jį turi galvoje? „Prašau išsamiau“, - aš paprašiau. Tada mes drauge išnagrinėjome netikėtus Dievo atžvilgiu palyginimus, pavartotus Biblijoje.

Dvasiniai skaitiniai
skalbiniai_.jpg
Amy Boucher Pye
 • 2017 June 15 d.

„Štai aš pašalinau tavo kaltę, dabar aprengiu puošniais rūbais!“ (Zch 3, 4). Kai mano vaikai buvo maži, jie mėgo žaisti smėlyje ir, žinoma, greitai tapdavo panašūs į linksmus paršelius. Dėl jų gerovės ir švaros aš ant namų slenksčio juos nurengdavau, įsupdavau į rankšluosčius, ir po to jie eidavo į vonią.

Dvasiniai skaitiniai
trise_.jpg
David H.Roper
 • 2017 May 19 d.

„Melchizedekas, Salemo karalius, atnešė duonos ir vyno“ (Pr 14, 18). Poetas Samuelis Fosas (Samuel Foss) rašė: “Leiskite man gyventi kelkraštyje ir būti paprastų žmonių draugu“. Štai kuo aš noriu būti – paprastų žmonių draugas! Noriu stovėti prie kelio, laukdamas pavargusių keleivių.

Dvasiniai skaitiniai
linksma_.jpg
Dave Branon
 • 2017 May 19 d.

„Nors verčiau man iškeliauti ir būti su Kristumi, nes tai geriausia. O mano pasilikimas kūne reikalingas jums“ (Fil 1, 23-24). Pagyvenusi moteris, vardu Violeta, sėdėjo ligoninės lovoje ir šypsojosi atėjusiems jos aplankyti jauniems žmonėms. Tvankus pietų Jamaikos oras nekliudomai skverbėsi į patalpą, bet ji nesiskundė.

Dvasiniai skaitiniai
vaikai2_.jpg
James Banks
 • 2017 May 19 d.

„Visiems, kurie Jį priėmė, Jis davė galią tapti Dievo vaikais – tiems, kurie tiki Jo vardą“ (Jn 1, 12). Kai man buvo dvylika metų, mūsų šeima persikraustė į miestą, esantį dykumoje. Mano naujoje mokykloje, po pamokos sporto salėje mes atsistojome į eilę prie geriamojo vandens fontanėlio.

Dvasiniai skaitiniai
skaito_.jpg
Lawrence Darmani
 • 2017 May 18 d.

„Jis atėjo kaip liudytojas, kad paliudytų apie šviesą ir kad per jį visi įtikėtų“ (Jn 1, 7). Teismo proceso metu liudytojai nėra paprasčiausi žiūrovai ar stebėtojai. Jie aktyviai dalyvauja procese, padėdami nustatyti jo baigtį. Tai taip pat susiję ir su mūsų liudijimu apie Kristų.

Dvasiniai skaitiniai
vienas_.jpg
Poh Fang Chia
 • 2017 May 10 d.

„Bet Tu esi tas pats ir Tavo metai nesibaigs“ (Ps 102, 27). Išgyvenęs daug sunkumų mano draugas neseniai parašė: „Mąstydamas apie praėjusius keturis studentiško gyvenimo semestrus, aš suprantu, kiek visko pasikeitė... Tai baisu, iš tiesų baisu. Nieko nėra amžino“.

Dvasiniai skaitiniai
vand_.jpg
Kristen Holberg
 • 2017 May 10 d.

 „Kas išsėmė vandenis sauja ir išmatavo dangų sprindžiais?“ (Iz 40, 12). Po to, kai aš restorane nerangiai apverčiau stiklinę, gėrimas kaip krioklys nutekėjo nuo stalo ant grindų. Sutrikusi aš suglaudžiau delnus laiveliu ir mėginau pagauti skystį, tačiau pastangos nuėjo veltui: beveik visas gėrimas išbėgo per pirštus.

Dvasiniai skaitiniai
bėgimas_.jpg
David McCasland
 • 2017 May 10 d.

„O Jis (Jėzus) tarė jiems: ‚Eikite vieni į nuošalią vietą ir truputį pailsėkite‘ “(Mk 6, 31). Mano dėmesį pritraukė žurnalo antraštė: „Pergalėms reikalingas poilsis“. Buvęs lengvosios atletikos komandos narys dalinosi patirtimi ir ypač pabrėžė principą, kurio nepaiso daugelis bėgikų: kūnui, kad atsistatytų po treniruočių, reikia poilsio ir laiko.

Dvasiniai skaitiniai
saleje_.jpg
Dave Branon
 • 2017 May 10 d.

„Todėl, kaip Dievo išrinktieji, šventieji ir numylėtiniai, apsivilkite nuoširdžiu gailestingumu, gerumu, nuolankumu, romumu ir ištverme“ (Kol 3, 12). Mes septyniese atėjome į parką, kur vyko muzikinis renginys. Norėjome sėdėti drauge ir nusprendėme užimti visą eilę. Nelauktai tarp mūsų įsiterpė kažkokia moteris. Mano žmona jai pasakė, kad mums nesinorėtų atsiskirti...