Dvasiniai skaitiniai

Puslapis 1 iš 23  > >>

Dvasiniai skaitiniai
greta_.jpg
Arthur Jackson
 • 2019 August 15 d.

„Kareivijų Viešpats yra su mumis, tvirtovė mums yra Jokūbo Dievas“ (Ps 46, 7). Gaisras greitai išplito mūsų bažnyčios daugiavaikės šeimos namuose. Tėvas ir sūnus išgyveno, nors tėvą reikėjo gydyti. O jo žmoną, motiną ir du mažus vaikus palaidojo. Deja, tokie širdį veriantys dalykai įvyksta dažnai. Ir kaskart iškyla senas kaip pasaulis klausimas: „Kodėl kenčia geri žmonės?“

Dvasiniai skaitiniai
virves_.jpg
Amy Boucher Pye
 • 2019 August 15 d.

„Ezavas bėgo prie jo, apkabino jį ir bučiavo, puolęs ant kaklo, ir jie abu verkė“ (Pr 33, 4). Viena krikščioniška organizacija užsibrėžė tikslą propaguoti gydomąjį atleidimą. Vienas iš jų veiklos būdų buvo pratimas, kurio metu nuskriaustą žmogų ir skriaudėją surišdavo nugaromis. Tik tas, kuriam buvo padaryta žala, galėjo atrišti virvę.

Dvasiniai skaitiniai
sudziaugsmu_.jpg
David Roper
 • 2019 August 15 d.

„Dvasios vaisiai yra (...) džiaugsmas“ (Gal 5, 22). Vienas iš mūsų sūnų Brianas yra universiteto krepšinio komandos treneris. Vienais metais, kai jo komanda dėjo pastangas laimėti krepšinio turnyrą Vašingtono valstijoje, geranoriški miesto gyventojai klausinėjo: „Na, kaip, ar šiais metais ketinate laimėti?“ Tiek žaidėjai, tiek treneriai jautė spaudimą. Todėl Brianas pasiūlė šūkį: „Žaisk su džiaugsmu!“

Dvasiniai skaitiniai
valgyti_.jpg
Dave Branon
 • 2019 August 15 d.

„Kokia nauda, mano broliai, jei kas sakosi turįs tikėjimą, bet neturi darbų? Ar gali jį išgelbėti toks tikėjimas?“ (Jok 2, 14). Tomas žinojo, ką reikia daryti. Jis gimė neturtingoje indų šeimoje. Paskui jį įsūnijo amerikiečių šeima. Kai vėliau sugrįžo į Indiją, jis savo gimtajame mieste pamatė baisiame skurde gyvenančius vaikus.

Dvasiniai skaitiniai
futbolasirpiemenys_.jpg
Bill Crowder
 • 2019 August 08 d.

„Aš esu gerasis ganytojas. Geras ganytojas už avis guldo savo gyvybę“ (Jn 10, 11). Intriguojantis anglų futbolo momentas būna tada, kai kiekvienų rungtynių pradžioje sirgaliai gieda savo komandos himną. Jų būna įvairių: nuo linksmų („Dėl visko džiaugiamės“) iki keistų (“Aš amžinai pučiu burbuliukus“).

Dvasiniai skaitiniai
figurele_.jpg
Elisa Morgan
 • 2019 August 08 d.

„Kokie esame iš tolo laiško žodžiais, tokie būsime ir vietoje darbais“ (2 Kor 10, 11). Mano draugė (kuri yra ir mano sielovadininkė) popieriaus lape nupiešė plono žmogaus figūrėlę ir ją pavadino privatus „Aš“. Tada greta jos nupiešė kitą figūrėlę, kuri buvo puse centimetro didesnė, ir pavadino ją viešasis „Aš“.

Dvasiniai skaitiniai
cigonas_.jpg
Estera Pirosca Escobar
 • 2019 August 08 d.

„O jūs esate ‚išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė, šventoji tauta‘ “ (1 Pt 2, 9). „Tai viso labo tik čigonų berniukas“, - kažkas sušnibždėjo pasibjaurėdamas, kai Rodnis Smitas išėjo į bažnyčios priekį, kad pamaldų metu (1877 metais) priimtų Kristų. Niekas nemanė, jog iš šio paauglio, beraščių čigonų sūnaus, išeis kas nors gera.

Dvasiniai skaitiniai
budejimas_.jpg
Evan Morgan
 • 2019 August 08 d.

„Kai prisiminsiu Tave savo lovoje, mąstysiu apie Tave budėdamas naktį“ (Ps 63, 6). Besimokydamas koledže, vasaros atostogas aš praleisdavau užsidirbdamas viešbučio rančoje, kuri buvo nuostabaus grožio kalnuose, Kolorado valstijoje. Dėl miško gaisrų pavojaus į personalo pareigas įėjo „naktinis budėjimas“.

Dvasiniai skaitiniai
dykuma_.jpg
Xochitl Dixon
 • 2019 July 11 d.

„Taip, jie matys Viešpaties šlovę ir Dievo didybę“ (Iz 35, 2). Kaip ir daugumoje dykumų, Mojavio dykumoje galima pamatyti smėlio kopas, išdžiūvusius kanjonus, kalvas ir kalnus. Tačiau amerikiečių biologas Edmundas Jegeris (Edmund Jaeger) pastebėjo, kad kas kelerius metus, dėl gausaus lietaus, dykuma pražysta.

Dvasiniai skaitiniai
bebaimes_.jpg
Xochitl Dixon
 • 2019 July 11 d.

„Mes mylime Jį, nes Jis mus pirmas pamilo“ (1 Jn 4, 19). Daugelį metų, kad apsaugočiau savo širdį, aš lyg buvau apsivilkusi baimės šarvus. Tuo aš teisindavausi, norėdama išvengti naujų dalykų, siekti svajonių ir paklusti Dievui. Bet praradimo baimė, baimė patirti širdies skausmą ir baimė būti atstumtai, trukdė man kurti meilės santykius su Dievu ir žmonėmis. 

Dvasiniai skaitiniai
paminklas_.jpg
John Blase
 • 2019 July 11 d.

„Ir Dovydas sakė: ‚Ar yra išlikęs nors vienas iš Sauliaus namų, kuriam galėčiau parodyti gerumą dėl Jehonatano?‘“ (2 Sam 9, 1). Aš užaugau bažnyčioje, turinčioje daug tradicijų. Viena iš jų buvo susieta su mylimo žmogaus arba šeimos nario mirtimi. Ant bažnyčios suolo arba fojė tuo metu padėdavo varinę plokštę su užrašu: „... atminti“.

Dvasiniai skaitiniai
dalintis_.jpg
Kirsten Holmberg
 • 2019 July 11 d.

„Dosni siela bus pasotinta, kas girdo, pats bus pagirdytas“ (Pat 11, 25). Benamis šešiasdešimt dviejų metų karo veteranas Stivas iškeliavo į šiltus kraštus, kur būtų galima kiaurus metus miegoti gatvėje. Kartą vakare, kai jis pakelėje išstatė eilę savo piešinių, tikėdamasis už juos gauti truputį pinigų, prie jo priėjo jauna moteris ir pasiūlė kelis gabalėlius maisto.

Dvasiniai skaitiniai
akmenys2_.jpg
Alyson Kieda
 • 2019 June 23 d.

„Kas iš jūsų be nuodėmės, tegul pirmas sviedžia į ją akmenį“ (Jn 8, 7). Liza nejautė jokios užuojautos tiems, kurie yra neištikimi savo sutuoktiniams... Kol ji pati nenusivylė savo santuoka ir pačiai teko kovoti, kad atsispirtų nuodėmingam potraukiui. Ši karti patirtis padėjo jai įgyti užuojautą kitiems ir geriau suprasti Kristaus žodžius: „Kas iš jūsų be nuodėmės, tegul pirmas sviedžia į ją akmenį“ (Jn 8, 7).

Dvasiniai skaitiniai
dieviska_.jpg
Remi Oyedele
 • 2019 June 23 d.

„Nuo tos dienos jie buvo nusprendę Jį nužudyti“ (Jn 11,53). Detektyviniame Agatos Kristi romane „Laikrodžiai“ du neigiami personažai padaro kelias žmogžudystes. Nors jų pirminis sąmokslas buvo prieš vieną auką, bet jie nužudė daugiau žmonių, norėdami paslėpti pėdsakus.

Dvasiniai skaitiniai
meskiukas_.jpg
Elisa Morgan
 • 2019 June 23 d.

„Dievas yra meilė (1 Jn 4, 16). Gimtadienio proga anūkui aš padovanojau didelį minkštą meškiną. Kokia buvo mažylio reakcija? Iš pradžių – nuostaba. Paskui baugus šiurpulys. Tada smalsumas, nulėmęs drąsų mažylio veiksmą. Jis savo mažu piršteliu bakstelėjo žaislui į nosį.

Dvasiniai skaitiniai
ilgesys_.jpg
Tim Gustafson
 • 2019 June 23 d.

„Leidau tau jį pamatyti savo akimis, bet tu ten neįeisi“ (Įst 34, 4; Biblijos draugijos vertimas). „Ak, kiekviena prieplauka – ilgesys paženklintas akmenyje!“, sakoma portugalų poeto Fernando Pessoa poemoje „Jūros odė“. Prieplauka jam simbolizuoja emocijas, kurias mes patiriame, kai laivas lėtai išplaukia tolyn.

Dvasiniai skaitiniai
ateikite_.jpg
David H. Roper
 • 2019 June 12 d.

„Palenkite savo ausį ir ateikite pas mane, klausykite, ir jūsų siela bus gyva!“ (Iz 55,3). Aš pažvelgiau per vynuogėmis apaugusią tvorą mūsų kiemo gale. Ant tako, kuris už mūsų namų supo parką, pamačiau sportuojančius žmones: jie bėgiojo, šokinėjo ir darė pratimus. „Ir aš taip sportavau, kai buvau stipresnis“ – pagalvojau. Ir mane užliejo nepasitenkinimo banga.

Dvasiniai skaitiniai
maldanugalilaika_.jpg
James Banks
 • 2019 June 12 d.

„Nuolat melskitės, budėdami ir dėkodami“ (Kol 4, 2). Kevinas šluostėsi ašaras, kai perdavė mano žmonai Kerei popieriaus lapelį, norėdamas, kad ji perskaitytų. Jis žinojo, jog mes meldžiamės, už mūsų dukrą, kad ji grįžtų pas Jėzų. „Šį lapelį aš radau mamos Biblijoje po jos mirties.

Dvasiniai skaitiniai
ismeginimai_.jpg
Julie Schwab
 • 2019 June 12 d.

„Su Juo išmintis ir galia, Jis išmano ir pamoko“ (Job 12, 13). Mano draugės tėvas sužinojo baisią diagnozę – vėžys. Chemoterapijos metu jis įtikėjo Kristumi, o liga perėjo į remisijos stadiją. Vėžio požymiai nepasireiškė nuostabių aštuoniolika mėnesių. Tačiau paskui liga sugrįžo dar sunkesne forma.

Dvasiniai skaitiniai
vakar_.jpg
David H. Roper
 • 2019 June 12 d.

„Žmogus gyvas ne vien duona, bet kiekvienu Dievo žodžiu“ (Įst 8, 3) Kai mūsų anūkas Džėjus buvo mažas berniukas, jo tėvai gimtadieniui jam padovanojo naujus marškinėlius. Jis tuojau pat juos apsivilko ir patenkintas vaikščiojo visą dieną. Kai vilkėdamas jais, jis pasirodė kitą dieną, tėvas paklausė: „Džėjau, ar tu džiaugiesi savo marškinėliais?“

Dvasiniai skaitiniai
2kvepavimas_.jpg
Arthur Jackson
 • 2019 June 05 d.

„Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, ir Aš jus atgaivinsiu“ (Mt 11, 28). Būdamas penkiasdešimt ketverių metų aš nusprendžiau dalyvauti Milvokio (Milwaukee) maratone. Aš turėjau du tikslus: pasiekti finišą ir tai padaryti per penkias valandas.

Dvasiniai skaitiniai
svarbiausia_.jpg
Tim Gustafson
 • 2019 June 05 d.

„Todėl Tėvas myli mane, kad Aš guldau savo gyvybę (...) Niekas neatima jos iš manęs, bet Aš pats ją atiduodu“ (Jn 10, 17-18). Greitosios pagalbos automobilio durys buvo beveik užvertos. Aš buvau viduje. Lauke sūnus skambino mano žmonai. Lyg rūke aš ištariau jo vardą. Kaip paskui jis prisiminė, aš lėtai pasakiau...

Dvasiniai skaitiniai
draugystespozymis_.jpg
Lawrence Darmani
 • 2019 June 05 d.

„Jūs esate mano draugai, jei darote, ką jums įsakau“ (Jn 15, 14). Aš užaugau Ganoje. Būdamas mažas berniukas, aš mėgau vaikščioti su tėčiu žmonių minioje, laikydamasis už jo stiprios rankos. Jis buvo mano tėvas ir draugas, nes mano kultūroje laikytis už rankų yra tikros draugystės požymis.

Dvasiniai skaitiniai
palaiminimai2_.jpg
James Banks
 • 2019 June 05 d.

„Viešpaties yra žemė ir visa, kas joje yra“ (Ps 24, 1). Prieš pradedant pietauti, mes palenkėme galvas maldai. Mano draugas Džefas ištarė: „Dangaus Tėve, dėkoju, kad leidi kvėpuoti Tavo oru ir valgyti Tavo maistą“.

Dvasiniai skaitiniai
rankudarbas_.jpg
Elisa Morgan
 • 2019 May 16 d.

„Mes esame Jo kūrinys, sukurti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti“ (Ef 2, 10). Mano senelė yra talentinga siuvėja, kuri savo gimtajame Teksase ne kartą yra laimėjusi konkursus. Visais reikšmingais mano gyvenimo atvejais ji man dovanojo ką nors, ką padarė savo rankomis.