Dvasiniai skaitiniai

Puslapis 1 iš 15  > >>

Dvasiniai skaitiniai
dvi_.jpg
Xochitl Dixon
 • 2017 June 21 d.

„... Jūsų triūsas ne veltui Viešpatyje.“ (1Kor 15, 58). Trejus metus kovojusi su liūdesiu ir depresija, kurią sukėlė neįgalumas ir lėtinis skausmas, aš pasiskundžiau draugei: „Mano kūnas niekam tikęs. Aš jaučiuosi visiškai nereikalinga nei Dievui, nei žmonėms“.

Dvasiniai skaitiniai
ziedai2_.jpg
Keila Ochoa
 • 2017 June 21 d.

„Aš būsiu gailestingas dėl jų neteisumo ir jų nuodėmių bei nedorybių daugiau nebeprisiminsiu.“ (Hbr 8, 12). Žiūrėdama į savo ranką, aš prisimenu, jog pamečiau vestuvinį žiedą. Kelionei kraudama lagaminą, aš kažkur jį nukišau ir iki šiol neturiu nei menkiausio supratimo, kur jo ieškoti. Kaip reikėjo pasakyti vyrui, kad taip žioplai jį pamečiau?

Dvasiniai skaitiniai
norime_.jpg
Tim Gustafson
 • 2017 June 21 d.

„Jis prikėlęs iš mirusiųjų Kristų – atgaivins ir jūsų mirtingus kūnus savo Dvasia, gyvenančia jumyse.“ (Rom 8, 11). „Aš prisimenu, kai gatvėmis važinėjo arklius vadeliojantys vežikai, ir per televizorių mačiau žmogų Mėnulyje“, – pasakė pagyvenęs žmogus savo anūkei, kuri neseniai man papasakojo šį pokalbį. Po to jis liūdnai pridūrė: „Tačiau aš ir neįsivaizdavau, kaip greitai gali prabėgti laikas“.

Dvasiniai skaitiniai
viskas_.jpg
David C. McCasland
 • 2017 June 21 d.

„Jo dieviška jėga padovanojo mums viską, ko reikia gyvenimui ir dievotumui, per pažinimą To, kuris pašaukė mus šlove ir dorybe“ (2 Pt 1, 3). Aš dažnai jaučiuosi visiškas bejėgis dėl sunkių užduočių, su kuriomis susiduriu. Ar kai reikia dirbti sekmadienio mokykloje, ar taryboje, ar rašant šiai knygai straipsnius. 

Dvasiniai skaitiniai
garbe_.jpg
Randy Kilgore
 • 2017 June 15 d.

„Žiūrėkite, jog nedarytumėte savo gailestingumo darbų žmonių akyse, kad būtumėte jų matomi, kitaip negausite atlygio iš savo Tėvo, kuris danguje“ (Mt 6, 1). Man visuomet daro įspūdį iškilmingas paprastumas, kai Arlingtono nacionalinėse kapinėse prie paminklo nežinomiems kariams keičiasi garbės sargyba. Kruopščiai nušlifuota ceremonija - atiduodant duoklę tiems, kurių vardai ir auka „žinomi tik Dievui“.

Dvasiniai skaitiniai
dviese2_.jpg
Alyson Kieda
 • 2017 June 15 d.

„Nuo tos dienos Saulius ėmė stebėti Dovydą.“ (1 Sam 18, 9). Aš su malonumu sutikau pasėdėti su vaikaičiais, kol jų tėvai tvarkė savo reikalus. Pasisveikindama apkabinau berniukus ir paskui paklausiau, ką jie veikė savaitgalį. Trejų metų Bridžeris gyvai ir ilgokai pasakojo, kaip jis svečiavosi pas dėdę ir tetą.

Dvasiniai skaitiniai
sauleje_.jpg
Amy Peterson
 • 2017 June 15 d.

„Jis (...) Priglobė jį, rūpinosi, saugojo kaip savo akies vyzdį “ (Įst 32, 10 ; Biblijos draugijos vertimas). „Dievas panašus į akies voką“, - pasakė mano draugė Railė. Aš nustebusi sumirksėjau: „Ką jį turi galvoje? „Prašau išsamiau“, - aš paprašiau. Tada mes drauge išnagrinėjome netikėtus Dievo atžvilgiu palyginimus, pavartotus Biblijoje.

Dvasiniai skaitiniai
skalbiniai_.jpg
Amy Boucher Pye
 • 2017 June 15 d.

„Štai aš pašalinau tavo kaltę, dabar aprengiu puošniais rūbais!“ (Zch 3, 4). Kai mano vaikai buvo maži, jie mėgo žaisti smėlyje ir, žinoma, greitai tapdavo panašūs į linksmus paršelius. Dėl jų gerovės ir švaros aš ant namų slenksčio juos nurengdavau, įsupdavau į rankšluosčius, ir po to jie eidavo į vonią.

Dvasiniai skaitiniai
trise_.jpg
David H.Roper
 • 2017 May 19 d.

„Melchizedekas, Salemo karalius, atnešė duonos ir vyno“ (Pr 14, 18). Poetas Samuelis Fosas (Samuel Foss) rašė: “Leiskite man gyventi kelkraštyje ir būti paprastų žmonių draugu“. Štai kuo aš noriu būti – paprastų žmonių draugas! Noriu stovėti prie kelio, laukdamas pavargusių keleivių.

Dvasiniai skaitiniai
linksma_.jpg
Dave Branon
 • 2017 May 19 d.

„Nors verčiau man iškeliauti ir būti su Kristumi, nes tai geriausia. O mano pasilikimas kūne reikalingas jums“ (Fil 1, 23-24). Pagyvenusi moteris, vardu Violeta, sėdėjo ligoninės lovoje ir šypsojosi atėjusiems jos aplankyti jauniems žmonėms. Tvankus pietų Jamaikos oras nekliudomai skverbėsi į patalpą, bet ji nesiskundė.

Dvasiniai skaitiniai
vaikai2_.jpg
James Banks
 • 2017 May 19 d.

„Visiems, kurie Jį priėmė, Jis davė galią tapti Dievo vaikais – tiems, kurie tiki Jo vardą“ (Jn 1, 12). Kai man buvo dvylika metų, mūsų šeima persikraustė į miestą, esantį dykumoje. Mano naujoje mokykloje, po pamokos sporto salėje mes atsistojome į eilę prie geriamojo vandens fontanėlio.

Dvasiniai skaitiniai
skaito_.jpg
Lawrence Darmani
 • 2017 May 18 d.

„Jis atėjo kaip liudytojas, kad paliudytų apie šviesą ir kad per jį visi įtikėtų“ (Jn 1, 7). Teismo proceso metu liudytojai nėra paprasčiausi žiūrovai ar stebėtojai. Jie aktyviai dalyvauja procese, padėdami nustatyti jo baigtį. Tai taip pat susiję ir su mūsų liudijimu apie Kristų.

Dvasiniai skaitiniai
vienas_.jpg
Poh Fang Chia
 • 2017 May 10 d.

„Bet Tu esi tas pats ir Tavo metai nesibaigs“ (Ps 102, 27). Išgyvenęs daug sunkumų mano draugas neseniai parašė: „Mąstydamas apie praėjusius keturis studentiško gyvenimo semestrus, aš suprantu, kiek visko pasikeitė... Tai baisu, iš tiesų baisu. Nieko nėra amžino“.

Dvasiniai skaitiniai
vand_.jpg
Kristen Holberg
 • 2017 May 10 d.

 „Kas išsėmė vandenis sauja ir išmatavo dangų sprindžiais?“ (Iz 40, 12). Po to, kai aš restorane nerangiai apverčiau stiklinę, gėrimas kaip krioklys nutekėjo nuo stalo ant grindų. Sutrikusi aš suglaudžiau delnus laiveliu ir mėginau pagauti skystį, tačiau pastangos nuėjo veltui: beveik visas gėrimas išbėgo per pirštus.

Dvasiniai skaitiniai
bėgimas_.jpg
David McCasland
 • 2017 May 10 d.

„O Jis (Jėzus) tarė jiems: ‚Eikite vieni į nuošalią vietą ir truputį pailsėkite‘ “(Mk 6, 31). Mano dėmesį pritraukė žurnalo antraštė: „Pergalėms reikalingas poilsis“. Buvęs lengvosios atletikos komandos narys dalinosi patirtimi ir ypač pabrėžė principą, kurio nepaiso daugelis bėgikų: kūnui, kad atsistatytų po treniruočių, reikia poilsio ir laiko.

Dvasiniai skaitiniai
saleje_.jpg
Dave Branon
 • 2017 May 10 d.

„Todėl, kaip Dievo išrinktieji, šventieji ir numylėtiniai, apsivilkite nuoširdžiu gailestingumu, gerumu, nuolankumu, romumu ir ištverme“ (Kol 3, 12). Mes septyniese atėjome į parką, kur vyko muzikinis renginys. Norėjome sėdėti drauge ir nusprendėme užimti visą eilę. Nelauktai tarp mūsų įsiterpė kažkokia moteris. Mano žmona jai pasakė, kad mums nesinorėtų atsiskirti...

Dvasiniai skaitiniai
0813f1ddac9a340235aaabf90ddc406f.jpg
 • 2017 May 08 d.

Vienatvė yra gerai pažįstama daugumai moterų, kurių širdys susigūžia, vos tik gyvenimo aplinkybės atidaro vienatvės vartus. Tačiau yra Tas, kuris gerai žino, koks skaudus gali būti vienišumas, kai gyveni tarp žmonių, o jautiesi tarsi negyvenamoje saloje.

Dvasiniai skaitiniai
geles2.jpg
Anne Cetas
 • 2017 April 24 d.

„Kiekvienas geras davinys ir kiekviena gera dovana yra iš aukštybių“ (Jok 1, 17). Kai paskambino mano draugė Glorija, aš iš karto jos balse pajutau džiaugsmą. Netrukus išaiškėjo ir priežastis. Dėl ligos ji negalėjo išeiti iš namų bei lankyti bažnyčios, tačiau buvo rastas sprendimas.

Dvasiniai skaitiniai
sofa2.jpg
Amy Boucher Pye
 • 2017 April 24 d.

„Einu jums vietos paruošti“ (Jn 14, 2). Svečiuose gerai, bet namuose geriausia. Ši patarlė atspindi giliai mumyse įsišaknijusį norą turėti nuolatinę ramią vietą, patikimą prieglobstį. Į šį pamatinį žmogaus norą Jėzus atkreipė dėmesį, kai būdamas drauge su mokiniais, po paskutinės vakarienės jiems pranešė apie artėjančią savo mirtį ir prisikėlimą.

Dvasiniai skaitiniai
dviese2.jpg
Kristen Holmberg
 • 2017 April 24 d.

„Viešpats tarė Abromui: ‚eik į kraštą, kurį tau parodysiu‘ “ (Pr  12, 1). Vestuvių metinių proga mano vyras išnuomojo dviratį-tandemą, kad surengtume bendrą romantišką kelionę. Kai mes pajudėjome, aš iš savo užpakalinės vietos pamačiau, jog priekinį vaizdą man uždengia platūs vyro pečiai, o dviračio vairas yra tvirtai fiksuotas, tad aš negaliu vairuoti.

Dvasiniai skaitiniai
vainikas_.jpg
Amy Peterson
 • 2017 April 14 d.

„Jis [Dievas] pats yra pasakęs:“Niekad Aš tavęs nepaliksiu ir nepamiršiu“ (Hebr 13, 5). Jei šalia yra draugas, tai lengviau iškęsti skausmą. Šia tema Virdžinijos universiteto mokslininkai atliko įdomius tyrimus. Jie norėjo sužinoti, kaip smegenys reaguoja į skausmą, ir ar yra skirtumas, kai žmogus būdamas vienas kenčia skausmą ir kai kenčia įsikibęs į artimo draugo ranką.

Dvasiniai skaitiniai
dangus_.jpg
Amy Bouche
 • 2017 April 14 d.

 „Juozapas sakė savo broliams: ‚Aš mirštu. Dievas tikrai aplankys jus...‘ “ (Pr 50, 24). Aš įsiminiau visam gyvenimui, kai sėdėjau prie savo draugės mirštančio brolio. Ten kasdienybė susidūrė su antgamtiškais dalykais. Mes buvo trise, tyliai kalbėjomės, kai staiga išgirdome, kad Ričardui tapo sunku kvėpuoti.

Dvasiniai skaitiniai
eina1.jpg
Mart DeHaan
 • 2017 March 29 d.

„Ir atsakys jiems Karalius: ‚Iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte‘ “ (Mt 25, 40). Anksti rytą perpildytame Londono metro kažkoks žmogus skubėdamas pastūmė ir dar apžodžiavo kitą keleivį, atsidūrusį jam ant kelio. Paprastai tokie susidūrimai nutinka ir juos užmiršta kaip neišvengiamą blogybę. Tačiau ne šiuo atveju.

Dvasiniai skaitiniai
glebyje1.jpg
Kirsten Holmberg
 • 2017 March 16 d.

„Kaip motina paguodžia kūdikį, taip Aš jus paguosiu“ (Iz 66, 13). Draugė leido man palaikyti savo mažylę, kai jai buvo vos keturios dienos. Mergytė, visai trumpai pabuvusi ant mano rankų, staiga ėmė kaprizytis. Aš stipriau ją apglėbiau, prisispaudžiau skruostu prie jos galvutės ir ėmiau lengvai sūpuoti, niūniuodama švelnią melodiją.

Dvasiniai skaitiniai
viesoje1.jpg
David McCasland
 • 2017 March 10 d.

„Pats iškentęs gundymus, Jis gali padėti tiems, kurie yra gundomi“ (Hbr 2, 18). Laidojant Čarlzą Šulcą (Charles Schulz; 1922–2000), kuris sukūrė komiksų seriją „Riešutėliai“, jo kolegė ir bendradarbė dailininkė Keti Gaisvait (Cathy Guisewite) pasakė kalbą apie velionio žmogiškumą ir jautrumą. „Kiekvienam žmogui pasaulyje jis sugalvodavo personažą, kuris tiksliai žinojo, ką anas jaučia.