Dvasiniai skaitiniai

Puslapis 1 iš 17  > >>

Dvasiniai skaitiniai
lova_.jpg
Dave Branon
 • 2017 October 19 d.

„Nors jūs man norėjote blogo, Dievas tai pavertė į gerą, norėdamas įvykdyti, ką šiandien matome - išgelbėti daugybę žmonių“ (Pr 50, 20). Džėjus Baftonas savo didelę palatą pavertė švyturiu. Penkiasdešimt dvejų metų vyras, tėvas, lektorius ir treneris čia geso nuo vėžio. Tačiau jo palata Nr. 5020 tapo vilties švyturiu draugams, giminėms ir medikams.

Dvasiniai skaitiniai
avys_.jpg
Amy Boucher Pye
 • 2017 October 19 d.

„Jis ganys savo bandą kaip piemuo, surankios avinėlius, juos neš prie krūtinės, o avis su jaunikliais vedžios švelniai“ (Iz 40, 11). Sėdėjau su vyru ligoninės koridoriuje ir neramiai laukiau naujienų. Mūsų sūnui atliko regėjimo korekcijos operaciją, ir aš jaučiau, kaip iš susijaudinimo man maudė pilvą. Pavargusi laukti, aš nusprendžiau maldoje paprašyti Viešpaties ramybės...

Dvasiniai skaitiniai
valtyje_.jpg
Anne Cetas
 • 2017 October 19 d.

„Viešpats atsakė jam (Gedeonui): ‚Ramybė tau! Nebijok, nemirsi!‘ “ (Ts 6, 23). Dešimtmetis Kleo pirmą kartą išsiruošė žvejoti. Jis abejodamas žiūrėjo į stiklainį su sliekais ir niekaip nesiryžo pradėti. Paskui vaikas atsisuko į mano vyrą ir pasakė: „Padėkite!“ Vyras paklausė, kas nutiko.

Dvasiniai skaitiniai
paukstis_.jpg
Ame Boucher Pye
 • 2017 October 19 d.

„Jis (...) globojo ir rūpinosi ja, saugojo kaip savo akį. Kaip erelis (...) sklando virš lizdo ištiesęs sparnus ir neša juos ant savo sparnų“ (Įst 32, 10-11). Betės dukra iš kelionės grįžo serganti. Kai pilvo skausmas tapo nepakeliamas, Betė su vyru nuvežė mergaitę į ligoninę. Gydytojai ir medicinos seserys ėmėsi darbo...

Dvasiniai skaitiniai
zenklas_.jpg
Tim Gustafson
 • 2017 October 11 d.

„Tavo sparnų pavėsyje slepiuosi, kol praeis nelaimė“ (Ps 57, 1). Markas prisimena savo vaikystės epizodą, kai tėvas sukvietė į namus visą šeimą. Sugedo jų automobilis, o baigiantis mėnesiui turėjo pasibaigti pinigai. Marko tėvas atsikvėpė ir pasimeldė. Paskui jis pasakė, kad dabar reikia laukti, ką atsakys Dievas.

Dvasiniai skaitiniai
lagaminai_.jpg
Linda Washington
 • 2017 October 11 d.

„O dabar, broliai, pavedu jus Dievui ir Jo malonės žodžiui, kuris turi galią jus išugdyti...“ (Apd 20, 32). Išvakarėse aš nuėjau atsisveikinti su dukterėčia, kuri išvažiavo mokytis į universitetą Masačiusetso valstijoje. Mes buvome artimos. Ji jau keturis metus mokėsi koledže, bet į jį buvo galima nuvykti per dvi valandas...

Dvasiniai skaitiniai
valgo2_.jpg
Xochitl Dixon
 • 2017 October 11 d.

„Argi priimtume gera iš Dievo rankos, o pikta nepriimtume?“ (Job 2,10). Kai mūsų mažylis Ksaveras pirmą kartą paragavo citrinos gabaliuko, jis suraukė nosį, iškišo liežuvį ir užsimerkė. „Rūgstu!“ – pasakė jis (kas reiškė „rūgštu“).

Dvasiniai skaitiniai
rankose_.jpg
Cindy Hess Kasper
 • 2017 October 11 d.

„Visada melsdamiesi Dvasioje visokeriopomis maldomis ir prašymu. Ištvermingai budėkite, malda užtardami visus šventuosius“ (Ef 6, 18). Aktorius ir atlikėjas Robertas Hamletas (Robert Hamlet) parašė dainą “Lady Who Prays for Me” („Ponia, kuri meldžiasi už mane“) dėkodamas savo motinai, kuri kiekvieną rytą, prieš išleisdama savo berniukus į mokyklą, meldėsi už juos.

Dvasiniai skaitiniai
skanu_.jpg
James Banks
 • 2017 October 11 d.

„Nes išmokau būti patenkintas savo būkle“ (Fil 4, 11). „Jo gabalėlis didesnis už mano!“. Taip mes su broliais vaikystėje kariavome dėl mamos naminio pyrago. Kiekvienas norėjome didesnio gabaliuko. Kartą pakėlęs antakius mūsų ginčus stebėjo tėvas, o paskui šypsodamasis ištiesė lėkštę mamai...

Dvasiniai skaitiniai
orkestras_.jpg
David C.McCasland
 • 2017 October 11 d.

„Ištvermingai bėkime mums paskirtose lenktynėse, žiūrėdami į mūsų tikėjimo pradininką ir atbaigėją Jėzų“ (Hbr 12, 1-2). Pasaulinio garso smuikininkas Džošua Belas (Joshua Bell) vadovauja Šventojo Martyno akademijos kameriniam orkestrui, kuriame groja 44 muzikantai. Jis turi savotišką dirigavimo stilių.

Dvasiniai skaitiniai
maudosi_.jpg
Keila Ochoa
 • 2017 September 29 d.

„Visiems, kurie Jį priėmė, Jis davė galią tapti Dievo vaikais – tiems, kurie tiki Jo vardą“ (Jn 1, 12). Kai Artimuosiuose Rytuose aš norėjau įsigyti mobilųjį telefoną, man uždavė tipinius klausimus: koks jūsų vardas, pavardė, tautybė, adresas.

Dvasiniai skaitiniai
pilis_.jpg
Xochitl Dixon
 • 2017 September 29 d.

„Tuo metu Izraelyje nebuvo karaliaus. Kiekvienas darė tai, kas jam atrodė teisinga“ (Ts 21, 25). Po to, kai įžeidžiais žodžiais užsipuoliau savo vyrą, nes jis nenorėjo visko daryti pagal mane, aš pajutau Šventosios Dvasios pakaltinimą. Atmintyje iškilo Biblijos tekstai, parodantys mano nuodėmingą elgesį.

Dvasiniai skaitiniai
knyga_.jpg
David C. McCasland
 • 2017 September 29 d.

„Jie visi mirė tikėdami, dar negavę pažadėtųjų dalykų, bet iš tolo juos regėdami, buvo įsitikinę jais ir priėmė juos, išpažindami, jog jie žemėje svečiai ir keleiviai“ (Hbr 11, 13). Aptariant filmą-trilogiją „Žiedų valdovas“, vienas iš paauglių pasakė, jog jis labiau mėgsta skaityti knygą, o ne žiūrėti jos ekranizacijas.

Dvasiniai skaitiniai
bega_.jpg
Poh Fang Chia
 • 2017 September 29 d.

„Tai Dievas Kristuje sutaikino su savimi pasaulį, nebeįskaitydamas žmonėms jų nusikaltimų, ir davė mums sutaikinimo žodį“ (2 Kor 5 19). Tūlas Famas Dašu pajuto, jog jo gyvenime kažko trūksta. Todėl jis ėmė lankyti bažnyčią, kurią lankė jo duktė. Tačiau jie niekuomet ten nevaikščiojo kartu.

Dvasiniai skaitiniai
takelis_.jpg
Poh Fang Chia
 • 2017 September 21 d.

„Du geriau negu vienas (...) Jei vienas kristų, kitas jį pakeltų (Ekl 4, 9-10). 2016 m. Rio de Žaneiro  olimpiados metu dvi sportininkės pritraukė viso pasaulio dėmesį. 5000 m. distancijoje nubėgusios didesnę jos dalį, susidūrė ir parkrito Naujosios Zelandijos bėgikė Nikki Hamblin ir amerikietė Abbey D’Agostino.

Dvasiniai skaitiniai
rankos3_.jpg
Jennifer Benson Schuldt
 • 2017 September 21 d.

„Tas Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų; mes regėjome Jo šlovę – šlovę Tėvo viengimio, pilno malonės ir tiesos“ (Jn 1, 14). Džonas Bableris (John Babler) yra nedidelio Teksaso miesto policijos skyriaus ir gaisrinės kapelionas. Jis nutarė atostogų metu mokytis policijos akademijos kursuose, kad galėtų geriau suprasti situacijas, su kuriomis susiduria teisėsaugos organų darbuotojai. 

Dvasiniai skaitiniai
raso_.jpg
Monica Brands
 • 2017 September 21 d.

„Vakare ateina verksmas, o rytą – džiūgavimas“ (Ps 30, 5). Neseniai radau dienoraštį, kurį rašiau koledže, ir negalėjau jo neperskaityti. Įdomu, kad tuomet jaučiaus visai kitaip negu dabar. Tuomet, kovodama su vienatve ir abejonėmis tikėjimo dalykuose, aš buvau nusiminusi, bet dabar, atsigręždama atgal, aš matau, kaip švelniai Dievas man padėjo subręsti.

Dvasiniai skaitiniai
seima_.jpg
David C.McCasland
 • 2017 September 21 d.

„Dievobaimingi vyrai palaidojo Steponą ir labai jį  apraudojo“ (Apd 8, 2). 2002 metais, praėjus keliems mėnesiams po to, kai avarijoje žuvo mano sesuo Morta su vyru, draugas mane pakvietė į seriją bažnyčios seminarų „Augantis per sielvartus“. Aš labai nenoromis sutikau ateiti į pirmąjį seminarą.

Dvasiniai skaitiniai
ramybe_.jpg
Kirsten Holmberg
 • 2017 September 21 d.

„Ezekijas paėmė laišką (...) ir jį perskaitė. Po to, nuėjęs į Viešpaties namus, karalius išskleidė laišką priešais Viešpatį“ (2 Kar 19, 14). Paauglystėje, kai aš supratau, koks keblus būna suaugusiųjų gyvenimas ir kaip kartais būna sunku apsispręsti, mama mane išmokė paprasto dalyko. Jei aš abejoju, kur man eiti mokytis, kokį pasirinkti darbą...

Dvasiniai skaitiniai
vieta_.jpg
Alyson Kieda
 • 2017 September 21 d.

„Ir Sėdintysis soste tarė: ‚Štai Aš visa darau nauja!‘ “ (Apr 21, 5). Žiūrėdama pro atvirą langą, aš girdžiu paukščių giedojimą ir matau, kaip ant medžių nuo švelnaus vėjelio šlama lapai. Neseniai nupjautame mano kaimyno lauke išmėtyti auksiniai šiaudų ryšuliai, o dideli balti kamuoliniai debesys lėtai plaukia kaip smaragdas mėlyno dangaus fone.

Dvasiniai skaitiniai
kelias2_.jpg
James Banks
 • 2017 September 09 d.

„Nuolat melskitės, budėdami ir dėkodami“ (Kol 4, 2). „Ar ten yra gyvačių?“, - paklausė Alenas, kaimynų berniukas, kai mes išsiruošėme pasivaikščioti šalia mūsų namų tekančios upės pakrante. „Anksčiau čia jų nebūdavo, - atsakiau, - tačiau visko gali nutikti!"

Dvasiniai skaitiniai
rankos_.jpg
Anne Cetas
 • 2017 September 09 d.

„Viešpats teaugina jus ir gausiai tepraturtina meile vienų kitiems ir visiems, kaip ir mes jus mylime“ (1Tes 3, 12). „Ar Dievas daro kažką naujo jūsų gyvenime?“, – paklausė grupės (kurioje neseniai aš buvau) lyderis. Mano draugė Mindė, kuri dabar išgyvena sudėtingą gyvenimo periodą, pasisiūlė atsakyti.

Dvasiniai skaitiniai
vietove_.jpg
Sheridan Voysey
 • 2017 September 09 d.

„Jo neregimos ypatybės – Jo amžinoji galybė ir dievystė – nuo pat pasaulio sukūrimo aiškiai suvokiama iš Jo kūrinių“ (Rom 1, 20). Lordo Hau (Lord Howe) sala yra mažas balto smėlio ir švaraus kaip krištolas vandens rojus, esantis į rytus nuo Australijos. Prieš kelis metus apsilankęs joje, buvau apstulbintas jos nuostabaus grožio. Čia galima plaukioti drauge su vėžliais ir žuvimis.

Dvasiniai skaitiniai
plauna_.jpg
Amy Boucher Pye
 • 2017 September 09 d.

„Aš apšlakstysiu jus švariu vandeniu, ir jūs tapsite švarūs“ (Ez 36, 25). Atidariusi indaplovę, supratau, kad kažkas negerai. Vietoje blizgančių ir švarių lėkščių visur matėsi juodo kaip anglis purvo sluoksnis. Galimas daiktas, kad indaplovė sugedo dėl kieto vandens mūsų rajone.

Dvasiniai skaitiniai
obuoliai_.jpg
Xochitl Dixon
 • 2017 September 09 d.

„Aš jus išsirinkau ir paskyriau, kad eitumėte ir duotumėte vaisių ir jūsų vaisius išliktų“ (Jn 15, 16). Pavasarį ir vasarą aš žaviuosi mūsų vaisiais kaimynų sode. Tvorą apraizgė vynuogienojai, aplipę sunkiomis kekėmis. Purpurinėmis slyvomis ir oranžiniais apelsinais aplipusios šakos nusvyra į mūsų kiemą – tik reikia ištiesti ranką.