Dvasiniai skaitiniai

Puslapis 1 iš 16  > >>

Dvasiniai skaitiniai
minia_.jpg
David C. McCasland
 • 2017 August 10 d.

„Juk Žmogaus Sūnus atėjo, ne kad Jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkos už daugelį“ (Mk 10, 45). Mūsų žvaigždžių ir jų gerbėjų kultūroje jau nieko nebestebina, jog antrepreneriai prekiauja garsenybėmis kaip preke, parduodami jų laiką ir dėmesį. 

Dvasiniai skaitiniai
vynuogynas_.jpg
Monica Brands
 • 2017 August 10 d.

„Aš atėjau, kad jie turėtų gyvenimą, - kad apsčiai jo turėtų“ (Jn 10, 10). Kai aš atvykau aplankyti savo sesers, jos vaikai man tuoj pat parodė naujovę – savo elektroninę namų ruošos skatinimo sistemą (Choropoly skydų rinkinį). Kiekvienas iš jų turi savo specialų skydą, kuriame atsispindi jų elgesys. Už kiekvieną gerai atliktą užduotį vaikas gauna teisę...

Dvasiniai skaitiniai
begikai_.jpg
Leslie Koh
 • 2017 August 10 d.

„Tu ištyrei mus, Dieve, apvalei mus ugnimi kaip sidabrą“ (Ps 66, 10). Mano mėginimus bėgti ilgas distancijas negalėčiau pavadinti sėkmingais, o paskutinis bėgimas mane visiškai nuvylė. Pusę kelio aš tiesiog ėjau, ir kartą man net reikėjo prisėsti. Jaučiausi kaip dvejetukininkas per egzaminus.

Dvasiniai skaitiniai
gamtoje_.jpg
James Banks
 • 2017 August 10 d.

„Aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Ne kaip pasaulis duoda. Aš jums duodu. Tenebūgštauja jūsų širdys ir teneišsigąsta“ (Jn 14, 27). Būdamas šešerių aš su savo broliais pirmą kartą važinėjausi amerikietiškais kalneliais. Kai mes dideliu greičiu artėjome prie pirmojo posūkio, aš ėmiau šaukti: „Nenoriu! Išleiskite mane!“

Dvasiniai skaitiniai
kedes.jpg
Anne Cetas
 • 2017 August 01 d.

„Nes Ji (Tiesos Dvasia) yra jumyse ir bus jumyse“ (Jn 14, 17). Senelių namuose senutė su niekuo nesikalbėjo ir neatsakinėjo į klausimus. Atrodė, jog ji net nejuda savo sename girgždančiame krėsle. Jos niekas nelankė, todėl jauna slaugė pertraukėlių metu dažnai užeidavo į jos kambarį.

Dvasiniai skaitiniai
valgo_.jpg
Philip Yancey
 • 2017 August 01 d.

„Pagonys yra bendrapaveldėtojai, priklauso vienam kūnui ir yra pažado dalininkai Kristuje per Evangeliją“ (Ef 3, 6). „Bendruomenė – tai vieta, kur gyvena žmogus, su kuriuo jums nesinori gyventi“, - sako Henris Nouenas (Henri Nouwen). Mes dažnai save apsupame žmonėmis, su kuriais gerai jaučiamės. Tačiau tai nėra bendruomenė, bet ratelis, klubas. Ratelį gali suorganizuoti kiekvienas.

Dvasiniai skaitiniai
20-770x425.jpg
Amy Boucher Pye
 • 2017 August 01 d.

„Viskam yra laikas, metas kiekvienam įvykiui po dangumi“ (Ekl 3, 1). Nesenai skrendant lėktuvu, mano dėmesį patraukė priešais mane sėdėjusi mama su vaikais. Vyresnysis mažylis buvo užsiėmęs žaisliuku, o mama bendravo su kitu, dar žindomu, kūdikiu. Ji šypsodamasi kalbėjosi su juo ir glostė skruostus.

Dvasiniai skaitiniai
batai_.jpg
Leslie Koh
 • 2017 July 25 d.

„Sūnus nieko negali daryti iš savęs, o vien tai, ką mato darant Tėvą; nes ką Jis daro, lygiai daro ir Sūnus“ (Jon 5, 19). Argi neįdomu stebėti, kaip vaikai kartoja savo tėvų elgesį? Pavyzdžiui, kaip berniukas automobilyje sukioja įsivaizduojamą vairą, akies krašteliu stebėdamas tėtį, ką jis toliau darys? Atsimenu, kad pats taip pat elgiausi vaikystėje. Nieko man nebuvo maloniau, kaip kartoti viską, ką darė tėtis.

Dvasiniai skaitiniai
tikejimas_.jpg
Amy Boucher Pye
 • 2017 July 25 d.

„Parodyk man savo tikėjimą be darbų, o aš tau darbais parodysiu savo tikėjimą“ (Jok 2, 18). Važiuodama į parduotuvę, draugė pastebėjo šalikele kiūtinančią pavargusią moterį. Ji panoro sustoti ir pasiūlyti pagalbą. Pasirodė, kad moteris neturėjo autobusui pinigų, todėl tvankiu oru kelis kilometrus ėjo pėsčia namo. Be to, šiandien jai jau teko pėsčiai eiti kelias valandas, kad ketvirtai valandai ryto suspėtų į darbą.

Dvasiniai skaitiniai
eik_.jpg
Kirsten Holmberg
 • 2017 July 25 d.

„Mes mylime Jį, nes Jis mus pirmas pamilo“ (1 Jn 4, 19). Priimant į savo šeimą vaiką iš vaikų namų, mes žinojome, jog bus nelengva. Jis kelis metus praleido našlaičių prieglaudoje ir patyrė rimtą psichologinę traumą, kas atsispindėjo jo elgesyje. Nors aš jaučiau didelį gailestį jam, tačiau dažnai jis mane išvesdavo iš kantrybės, kartais prarasdavau savitvardą.

Dvasiniai skaitiniai
paskaita_.jpg
Anne Cetas
 • 2017 July 17 d.

„Viešpatie, prie mano burnos pastatyk sargybą, saugok mano lūpų duris (Ps 104, 3). Rebeka išėjo į didelės konferencijų salės sceną. Žodžiai, sustiprinti garso aparatūros, aidu atsimušdavo į sienas ir grįždavo pas ją. Jai buvo neįprasta ir nemalonu po sekundės vėl išgirsti save pačią. Teko prisitaikyti ir nekreipti dėmesio į aidą, kuris kartojo viską, ką ji ištarė.

Dvasiniai skaitiniai
kalnai_.jpg
Alyson Kieda
 • 2017 July 17 d.

„Dievas matė visa, ką buvo padaręs, ir tai buvo labai gerai“ (Pr 1, 31). Kai kurios dienos yra tarsi pavaldžios vienai temai. Neseniai aš turėjau vieną iš tokių dienų. Mūsų pastorius pradėjo pamokslą iš Pradžios knygos pirmojo skyriaus, dvi minutes rodydamas žavingus sulėtintai nufilmuotus besiskleidžiančių gėlių vaizdus.

Dvasiniai skaitiniai
lusnos_.jpg
Tim Gustafson
 • 2017 July 17 d.

„Viešpatie, kaip ilgai aš šauksiu, o Tu neklausysi?“ (Hab 1, 2). Išsigandusios vištos spruko į visas šalis, kai pro kaimo lūšnas pradundėjo sunkvežimiai su humanitarine pagalba. Basakojai vaikiščiai žiūrėjo į juos išplėtę akis. Judėjimas šiais lietaus išplautais keliais retai pasitaikydavo. Nelauktai prieš vairuotojų akis pasirodė aukšta siena aptverta vila.

Dvasiniai skaitiniai
kryptis_.jpg
Keila Ochoa
 • 2017 July 17 d.

„Viešpats mūsų Dievas (...) tepalenkia mūsų širdis prie savęs, kad vaikščiotume Jo keliais“ (1 Kar 8, 57-58). Prieš keletą mėnesių gavau laišką, kviečiantį mane prisijungti prie „kryptingai siekiančių tikslo žmonių“ bendruomenės. Pasidomėjau, ką reiškia žodis „kryptingumas“. O jis apibūdina žmogų, kuris yra labai motyvuotas pasiekti tikslą ir dėl to pasirengęs sunkiai dirbti bei daryti ryžtingus sprendimus.

Dvasiniai skaitiniai
merginos_.jpg
Amy Boucher Pye
 • 2017 July 17 d.

„Siekite išsaugoti Dvasios vienybę taikos ryšiais“ (Ef 4, 3). Kai su drauge e-paštu susiginčijome vienu klausimu ir mūsų nuomonės išsiskyrė, ji man nebeatrašė. Galbūt aš perlenkiau? Nenorėjau įkyrėdama pabloginti jai situacijos, tačiau visko taip palikti taip pat nenorėjau. Juo labiau, kad ji rengėsi išvykti į tolimą kelionę.

Dvasiniai skaitiniai
uztvara_.jpg
Xochitl Dixon
 • 2017 July 17 d.

„Aš nebebūsiu su jumis, jei nepašalinsite prakeikimo tarp savųjų“ (Joz 7, 12). Reikėjo parašyti straipsni, spaudė terminai, tačiau man nedavė ramybės ryte įvykęs kivirčas su mano vyru. Aš žiūrėjau į mirksintį kursorių, pirštai nerangiai gulėjo ant klavišų. „Viešpatie, jis taip pat buvo neteisus...“

Dvasiniai skaitiniai
dvi_.jpg
Xochitl Dixon
 • 2017 June 21 d.

„... Jūsų triūsas ne veltui Viešpatyje.“ (1Kor 15, 58). Trejus metus kovojusi su liūdesiu ir depresija, kurią sukėlė neįgalumas ir lėtinis skausmas, aš pasiskundžiau draugei: „Mano kūnas niekam tikęs. Aš jaučiuosi visiškai nereikalinga nei Dievui, nei žmonėms“.

Dvasiniai skaitiniai
ziedai2_.jpg
Keila Ochoa
 • 2017 June 21 d.

„Aš būsiu gailestingas dėl jų neteisumo ir jų nuodėmių bei nedorybių daugiau nebeprisiminsiu.“ (Hbr 8, 12). Žiūrėdama į savo ranką, aš prisimenu, jog pamečiau vestuvinį žiedą. Kelionei kraudama lagaminą, aš kažkur jį nukišau ir iki šiol neturiu nei menkiausio supratimo, kur jo ieškoti. Kaip reikėjo pasakyti vyrui, kad taip žioplai jį pamečiau?

Dvasiniai skaitiniai
norime_.jpg
Tim Gustafson
 • 2017 June 21 d.

„Jis prikėlęs iš mirusiųjų Kristų – atgaivins ir jūsų mirtingus kūnus savo Dvasia, gyvenančia jumyse.“ (Rom 8, 11). „Aš prisimenu, kai gatvėmis važinėjo arklius vadeliojantys vežikai, ir per televizorių mačiau žmogų Mėnulyje“, – pasakė pagyvenęs žmogus savo anūkei, kuri neseniai man papasakojo šį pokalbį. Po to jis liūdnai pridūrė: „Tačiau aš ir neįsivaizdavau, kaip greitai gali prabėgti laikas“.

Dvasiniai skaitiniai
viskas_.jpg
David C. McCasland
 • 2017 June 21 d.

„Jo dieviška jėga padovanojo mums viską, ko reikia gyvenimui ir dievotumui, per pažinimą To, kuris pašaukė mus šlove ir dorybe“ (2 Pt 1, 3). Aš dažnai jaučiuosi visiškas bejėgis dėl sunkių užduočių, su kuriomis susiduriu. Ar kai reikia dirbti sekmadienio mokykloje, ar taryboje, ar rašant šiai knygai straipsnius. 

Dvasiniai skaitiniai
garbe_.jpg
Randy Kilgore
 • 2017 June 15 d.

„Žiūrėkite, jog nedarytumėte savo gailestingumo darbų žmonių akyse, kad būtumėte jų matomi, kitaip negausite atlygio iš savo Tėvo, kuris danguje“ (Mt 6, 1). Man visuomet daro įspūdį iškilmingas paprastumas, kai Arlingtono nacionalinėse kapinėse prie paminklo nežinomiems kariams keičiasi garbės sargyba. Kruopščiai nušlifuota ceremonija - atiduodant duoklę tiems, kurių vardai ir auka „žinomi tik Dievui“.

Dvasiniai skaitiniai
dviese2_.jpg
Alyson Kieda
 • 2017 June 15 d.

„Nuo tos dienos Saulius ėmė stebėti Dovydą.“ (1 Sam 18, 9). Aš su malonumu sutikau pasėdėti su vaikaičiais, kol jų tėvai tvarkė savo reikalus. Pasisveikindama apkabinau berniukus ir paskui paklausiau, ką jie veikė savaitgalį. Trejų metų Bridžeris gyvai ir ilgokai pasakojo, kaip jis svečiavosi pas dėdę ir tetą.

Dvasiniai skaitiniai
sauleje_.jpg
Amy Peterson
 • 2017 June 15 d.

„Jis (...) Priglobė jį, rūpinosi, saugojo kaip savo akies vyzdį “ (Įst 32, 10 ; Biblijos draugijos vertimas). „Dievas panašus į akies voką“, - pasakė mano draugė Railė. Aš nustebusi sumirksėjau: „Ką jį turi galvoje? „Prašau išsamiau“, - aš paprašiau. Tada mes drauge išnagrinėjome netikėtus Dievo atžvilgiu palyginimus, pavartotus Biblijoje.

Dvasiniai skaitiniai
skalbiniai_.jpg
Amy Boucher Pye
 • 2017 June 15 d.

„Štai aš pašalinau tavo kaltę, dabar aprengiu puošniais rūbais!“ (Zch 3, 4). Kai mano vaikai buvo maži, jie mėgo žaisti smėlyje ir, žinoma, greitai tapdavo panašūs į linksmus paršelius. Dėl jų gerovės ir švaros aš ant namų slenksčio juos nurengdavau, įsupdavau į rankšluosčius, ir po to jie eidavo į vonią.

Dvasiniai skaitiniai
trise_.jpg
David H.Roper
 • 2017 May 19 d.

„Melchizedekas, Salemo karalius, atnešė duonos ir vyno“ (Pr 14, 18). Poetas Samuelis Fosas (Samuel Foss) rašė: “Leiskite man gyventi kelkraštyje ir būti paprastų žmonių draugu“. Štai kuo aš noriu būti – paprastų žmonių draugas! Noriu stovėti prie kelio, laukdamas pavargusių keleivių.