Dvasiniai skaitiniai

Puslapis 1 iš 14  > >>

Dvasiniai skaitiniai
geles2.jpg
Anne Cetas
 • 2017 April 24 d.

„Kiekvienas geras davinys ir kiekviena gera dovana yra iš aukštybių“ (Jok 1, 17). Kai paskambino mano draugė Glorija, aš iš karto jos balse pajutau džiaugsmą. Netrukus išaiškėjo ir priežastis. Dėl ligos ji negalėjo išeiti iš namų bei lankyti bažnyčios, tačiau buvo rastas sprendimas.

Dvasiniai skaitiniai
sofa2.jpg
Amy Boucher Pye
 • 2017 April 24 d.

„Einu jums vietos paruošti“ (Jn 14, 2). Svečiuose gerai, bet namuose geriausia. Ši patarlė atspindi giliai mumyse įsišaknijusį norą turėti nuolatinę ramią vietą, patikimą prieglobstį. Į šį pamatinį žmogaus norą Jėzus atkreipė dėmesį, kai būdamas drauge su mokiniais, po paskutinės vakarienės jiems pranešė apie artėjančią savo mirtį ir prisikėlimą.

Dvasiniai skaitiniai
dviese2.jpg
Kristen Holmberg
 • 2017 April 24 d.

„Viešpats tarė Abromui: ‚eik į kraštą, kurį tau parodysiu‘ “ (Pr  12, 1). Vestuvių metinių proga mano vyras išnuomojo dviratį-tandemą, kad surengtume bendrą romantišką kelionę. Kai mes pajudėjome, aš iš savo užpakalinės vietos pamačiau, jog priekinį vaizdą man uždengia platūs vyro pečiai, o dviračio vairas yra tvirtai fiksuotas, tad aš negaliu vairuoti.

Dvasiniai skaitiniai
vainikas_.jpg
Amy Peterson
 • 2017 April 14 d.

„Jis [Dievas] pats yra pasakęs:“Niekad Aš tavęs nepaliksiu ir nepamiršiu“ (Hebr 13, 5). Jei šalia yra draugas, tai lengviau iškęsti skausmą. Šia tema Virdžinijos universiteto mokslininkai atliko įdomius tyrimus. Jie norėjo sužinoti, kaip smegenys reaguoja į skausmą, ir ar yra skirtumas, kai žmogus būdamas vienas kenčia skausmą ir kai kenčia įsikibęs į artimo draugo ranką.

Dvasiniai skaitiniai
dangus_.jpg
Amy Bouche
 • 2017 April 14 d.

 „Juozapas sakė savo broliams: ‚Aš mirštu. Dievas tikrai aplankys jus...‘ “ (Pr 50, 24). Aš įsiminiau visam gyvenimui, kai sėdėjau prie savo draugės mirštančio brolio. Ten kasdienybė susidūrė su antgamtiškais dalykais. Mes buvo trise, tyliai kalbėjomės, kai staiga išgirdome, kad Ričardui tapo sunku kvėpuoti.

Dvasiniai skaitiniai
eina1.jpg
Mart DeHaan
 • 2017 March 29 d.

„Ir atsakys jiems Karalius: ‚Iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte‘ “ (Mt 25, 40). Anksti rytą perpildytame Londono metro kažkoks žmogus skubėdamas pastūmė ir dar apžodžiavo kitą keleivį, atsidūrusį jam ant kelio. Paprastai tokie susidūrimai nutinka ir juos užmiršta kaip neišvengiamą blogybę. Tačiau ne šiuo atveju.

Dvasiniai skaitiniai
glebyje1.jpg
Kirsten Holmberg
 • 2017 March 16 d.

„Kaip motina paguodžia kūdikį, taip Aš jus paguosiu“ (Iz 66, 13). Draugė leido man palaikyti savo mažylę, kai jai buvo vos keturios dienos. Mergytė, visai trumpai pabuvusi ant mano rankų, staiga ėmė kaprizytis. Aš stipriau ją apglėbiau, prisispaudžiau skruostu prie jos galvutės ir ėmiau lengvai sūpuoti, niūniuodama švelnią melodiją.

Dvasiniai skaitiniai
viesoje1.jpg
David McCasland
 • 2017 March 10 d.

„Pats iškentęs gundymus, Jis gali padėti tiems, kurie yra gundomi“ (Hbr 2, 18). Laidojant Čarlzą Šulcą (Charles Schulz; 1922–2000), kuris sukūrė komiksų seriją „Riešutėliai“, jo kolegė ir bendradarbė dailininkė Keti Gaisvait (Cathy Guisewite) pasakė kalbą apie velionio žmogiškumą ir jautrumą. „Kiekvienam žmogui pasaulyje jis sugalvodavo personažą, kuris tiksliai žinojo, ką anas jaučia.

Dvasiniai skaitiniai
drauge1.jpg
Poh Fang Chia
 • 2017 March 02 d.

„[Meilė] visa pakenčia, visa tiki, viskuo viliasi ir visa ištveria. Meilė niekada nesibaigia“ (1 Kor 13, 7-8). Jos balsas drebėjo, o rankos nerado vietos. Mano draugė pasakojo apie savo problemas su paaugle dukra. Siekdama ją apsaugoti nuo abejotinų draugų, ji konfiskavo dukters mobilųjį telefoną ir visur ją lydėjo. Santykiai iš blogų palengva tapo visiškai niekam tikę.

Dvasiniai skaitiniai
maldoje1.jpg
Sheridan Voysey
 • 2017 February 23 d.

„Kadangi tu esi brangus mano akyse, Aš vertinu ir myliu tave“ (Iz 43, 4). Winstono Churchillio aštuoniasdešimtmečio proga Britanijos parlamentas įpareigojo tapytoją Grahamą Sutherlandą nutapyti iškilmių kaltininko portretą. „Kaip jūs rengiatės mane pavaizduoti? – paklausė Churchillis dailininko. – Kaip cherubiną ar kaip buldogą?“ Churchilliui patiko šios tarp žmonių išplitusios jo pravardės.

Dvasiniai skaitiniai
secular.jpg
Joseph Mattera
 • 2017 February 21 d.

Nuo 1981 metų tarnaudamas bažnyčioje turėjau galimybę stebėti tūkstančių tikinčiųjų gyvenimus. Galiausiai aš padariau išvadą, jog yra tikinčiųjų, kurie save tokiais laiko, tačiau tuo pat metu pripažįsta pasaulietines vertybes. Tačiau šie supasaulėję tikintieji šiek tiek skiriasi nuo tų, kuriuos mes suprantame kaip „kūniškus krikščionis“.

Dvasiniai skaitiniai
sviesa2.jpg
Mart DeHaan
 • 2017 February 09 d.

„O jei kuris nusidėtų, tai mes turime Užtarėją pas Tėvą, teisųjį Jėzų Kristų“ (1 Jn 2, 1). 1962 metų birželio mėnesį Floridoje Klerensas Gideonas (Clarence Earl Gideon) raštiškai kreipėsi iš kalėjimo kameros į JAV Aukščiausią teismą, prašydamas peržiūrėti jo bylos nuosprendį, kadangi jis neįvykdė jam inkriminuojamo nusikaltimo. Gale prašymo jis pranešė, jog neturi lėšų advokatui.

Dvasiniai skaitiniai
masinoje2.jpg
Jennifer Benson Schuldt
 • 2017 February 02 d.

Donas – Kolių veislės šuo. Jis gyvena Škotijos fermoje. Kartą ryte šeimininkas Tomas pasiėmė jį drauge su savimi ir išvyko apžiūrėti fermos. Jie drauge mažu sunkvežimiu atvyko į reikiamą vietą, kur Tomas išlipo iš mašinos, tačiau užmiršo įjungti rankinį stabdį. Sunkvežimis drauge su Donu, kuris sėdėjo vairuotojo vietoje, ėmė riedėti nuo šlaito.

Dvasiniai skaitiniai
armija.jpg
Bill Crowder
 • 2017 February 01 d.

„Bet šitą turtą mes laikome moliniuose induose, kad būtų aišku, jog visa viršijanti jėgos apstybė iš Dievo, o ne iš mūsų“ (2 Kor 4, 7). 1974 m. kovo mėn. kinų valstiečiai kasė šulinį ir aptiko nuostabų radinį. Sausoje žemėje buvo paslėpta terakotinė kariuomenė – natūralaus dydžio statulos, datuojamos III a. pr. Kristų. Iš viso ten buvo 8000 karių, 150 kavalerijos žirgų ir 130 vežimų su į juos pakinkytais 520 žirgų.

Dvasiniai skaitiniai
prigimtis2.jpg
Tim Gustafson
 • 2017 January 19 d.

„Nes mes žinome, kad įstatymas yra dvasiškas, o aš kūniškas“ (Rom 7, 14). Anglų rašytojas Ivlinas Vo (Evelyn Waugh) rašė taip, kad jo tekstuose atsispindėdavo jo charakterio trūkumai. Vėliau jis tapo krikščionimi, tačiau ir toliau kovojo su savo ydomis. Kartą viena moteris jo paklausė: „Misteri Vo, kaip jūs galite taip elgtis ir vadintis krikščionimi?“

Dvasiniai skaitiniai
krepsys2.jpg
Poh Fang Chia
 • 2017 January 12 d.

„O Dievas gali jus gausiai apdovanoti visokeriopomis malonėmis, kad (...) būtumėte aprūpinti ir turtingi geram darbui“ (2 Kor 9, 8). Įsivaizduokite, kad jūs išvykstate į kelionę be bagažo. Neturite nei būtiniausių daiktų, nei drabužių pamainos, nei pinigų ar kredito kortelės. Skamba neprotingai ir baisokai, ar ne?

Dvasiniai skaitiniai
kepure2.jpg
Keila Ochoa
 • 2017 January 09 d.

„Viešpats Dievas pašaukė Adomą: ‚Kur esi?‘“ (Pr 3, 9). Mano sūnus mėgsta girdėti mano balsą, išskyrus tuos atvejus, kai aš garsiai ir griežtai šaukiu jo vardą ir klausiu: „Kur tu?“. Paprastai taip atsitinka, kai jis ką nors iškrečia ir slepiasi. Aš noriu, kad mano sūnus manęs klausytų, nes juo rūpinuosi ir nenoriu, kad jis nukentėtų.

Dvasiniai skaitiniai
korvete2.jpg
Dave Branon
 • 2017 January 05 d.

„Ir Sėdintysis soste tarė: ‚Štai Aš visa darau nauja!‘“ (Apr 21, 5). 2014 metais prie Kentukio Nacionalinio Corvette muziejaus atsirado smegduobė, į kurią prasmego aštuoni unikalūs senoviniai „Chevrolet Corvette“ sportiniai automobiliai. Jie buvo smarkiai apgadinti, kai kurių jau nebuvo įmanoma pataisyti.

Dvasiniai skaitiniai
tunel.jpg
David Roper
 • 2017 January 03 d.

„Tačiau mes užtikrinti ir norėtume verčiau palikti kūną ir būti kartu su Viešpačiu“ (2 Kor 5, 8). Dabar jau miręs škotų pastorius pasakojo apie pagyvenusią jo bendruomenės moterį, gyvenusią Škotijos užkampyje. Ji norėjo pamatyti Edinburgą, tačiau ji bijojo ten važiuoti, nes traukinys turėjo pravažiuoti ilgu tamsiu tuneliu.

Dvasiniai skaitiniai
pinig2.jpg
Tim Gustafson
 • 2016 December 27 d.

„Negalite tarnauti Dievui ir Mamonai“ (Mt 6, 24). Mano karjeros pradžioje, kai darbas man buvo ne tik darbas, bet ir pomėgis, kita kompanija man pasiūlė geriau apmokamą darbą. Mūsų šeima būtų išlošusi materialiai. Tačiau buvo viena problema. Aš nenorėjau pereiti į kitą darbą, nes aš mėgau senąjį, ir jis peraugo į mano pašaukimą. Tačiau pinigai...

Dvasiniai skaitiniai
dega1.jpg
Billy Graham
 • 2016 December 25 d.

Šiuo metų laiku savo bičiuliams linkime linksmų švenčių. Žmogaus širdis iš tikro gieda iš džiaugsmo, žinodama tiesą apie Kristų – kad Jis gimė Betliejuje mūsų išgelbėjimui (išganymui). Kalėdos – diena, kai pažymimas Kristaus gimimas – linksma proga, ir mes tądien galime linksmintis, švęsti, džiūgauti. 

Dvasiniai skaitiniai
zeme2.jpg
David McCasland
 • 2016 December 20 d.

„Buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų, ateinantį į pasaulį“ (Jn 1, 9). „Kai aš pirmą kartą atsidūriau kosmose, mano požiūris į mūsų planetą dramatiškai pasikeitė“, - teigia „Space Shuttle" astronautas Čarlis Frankas Boldenas (Charles Frank Bolden). Iš 400 mylių aukščio virš žemės viskas joje atrodė taikinga ir nuostabu. Tačiau vėliau Boldenas prisiminė, jog, kai jis skrido pro Artimuosius Rytus, jį „sukrėtė tikrovė“... 

Dvasiniai skaitiniai
kalnuose2.jpg
Anne Cetas
 • 2016 November 24 d.

„Kad tavo gailestingumo auka būtų slaptoje, o tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins viešai“ (Mt 6, 4). Kerė iš visų jėgų stengiasi patikti žmonėms. Ji visuomet šypsosi, kad aplinkiniai pastebėtų ir ją pagirtų už optimizmą. Kiti ją giria, nes mato, kaip ji padeda kaimynams. Tačiau atvirumo minutėmis Kerė pripažįsta: „Aš myliu Viešpatį, bet tam tikrais atvejais aš jaučiu, kad mano gyvenime labai daug daroma parodomųjų dalykų... 

Dvasiniai skaitiniai
pietūs2.jpg
Anne Cetas
 • 2016 November 21 d.

„Mirtis ir gyvenimas yra liežuvio galioje“ (Pat 18, 21). Emilija klausėsi, kaip jos draugai pasakojo apie savo šeimų tradicijas, švenčiant Padėkos dieną. „Mes visi drauge susirenkame ir iš eilės pasakojame, už ką kiekvienas yra dėkingas Dievui“, - pasakė Haris. Dar vienas draugas papasakojo, kad prie šventinio stalo jie meldžiasi. Jis prisiminė savo tėvą, prieš pat jam numirštant...

Dvasiniai skaitiniai
jachta2.jpg
Bill Crowder
 • 2016 November 19 d.

„Nepaliksiu jūsų našlaičiais – ateisiu pas jus“ (Jn 14, 18). Aš užaugau maištingame praėjusio amžiaus 7-jame dešimtmetyje ir nusigręžiau nuo Dievo. Visą gyvenimą lankiau bažnyčią, bet iš tiesų įtikėjau po baisios avarijos, kai man jau buvo per dvidešimt. Nuo to laiko mano gyvenimo tikslas buvo papasakoti žmonėms apie Kristaus meilę. Tai buvo kelionė.