Dvasiniai skaitiniai

Puslapis 1 iš 19  > >>

Dvasiniai skaitiniai
atgaila_.jpg
David C. MaCasland
 • 2018 June 15 d.

„Mylėkite savo priešus, darykite gera tiems, kurie jūsų nekenčia. Laiminkite tuos, kurie jus keikia, ir melskitės už savo skriaudėjus“ (Lk 6, 27-28). Praėjusio amžiaus septintajame dešimtmetyje šešiametė Rubė Bridžes (Ruby Bridges) tapo pirmąja juodaode moksleive baltųjų mokykloje Amerikos pietuose.

Dvasiniai skaitiniai
atrodo_.jpg
Tim Gustafson
 • 2018 June 06 d.

„Mylimieji, ne kiekviena dvasia tikėkite, bet ištirkite dvasias, ar jos iš Dievo“ (1 Jn 4, 1). „Klausykis!, – pasakė man žmona telefonu. – Mūsų kieme beždžionė!“ Ji atsuko telefoną kiemo link, ir aš iš tikrųjų išgirdau klyksmą, kuris skambėjo panašiai kaip beždžionės.

Dvasiniai skaitiniai
saule2_.jpg
David C. McCasland
 • 2018 May 30 d.

„Tavo akys matys karalių jo grožybėje, jos matys tolimą šalį“ (Iz 33, 17). Amy Karmaikl (Amy Carmichael 1867–1951) žinoma dėl savo veiklos, gelbėjant našlaites mergaites Indijoje ir suteikiant joms naują gyvenimą. Dirbdama varginantį darbą, ji turėjo laikotarpius, kuriuos pati vadino „regėjimų akimirkomis“.

 

 

Dvasiniai skaitiniai
atspaudas_.jpg
Dennis Fisher
 • 2018 May 28 d.

„Mes esame Jo kūrinys, sukurti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti“ (Ef 2, 10). Laigonė Styvens su savo broliu Niku mėgo kopti kalnus. Jie buvo patyrę alpinistai ir abu buvo įkopę į McKinley (Denali), aukščiausio kalno Šiaurės Amerikoje, viršūnę.

Dvasiniai skaitiniai
amnezija_.jpg
Mart DeHaan
 • 2018 May 18 d.

„ (...) Aš, Nabukadnecaras, pakėliau akis į dangų, ir mano protas sugrįžo. Aš šlovinau Aukščiausiąjį, gyriau ir garbinau Tą, kuris amžinai gyvena, nes Jo valdžia yra amžina ir Jo karalystė nesibaigia” (Dan 4, 33-34). Karlsbado (Kalifornija) gelbėjimo tarnyba atvyko pagal iškvietimą ir rado moterį, kalbančią australišku akcentu, negalinčią prisiminti, kas ji tokia ir iš kur yra.

Dvasiniai skaitiniai
ramybespaslaptis_.jpg
Keila Ochoa
 • 2018 May 18 d.

„Patsai ramybės Viešpats tegul teikia jums ramybę“ (1 Tes 3, 16). Greisė yra ypatinga moteris. Kai aš apie ją galvoju, visada prisimenu vienintelį žodį – ramybė. Per šešis mėnesius, kai mes pažįstamos, retai keitėsi jos rami ir nesudrumsta veido išraiška. O tuo tarpu jos vyrui aptiko retą ligą ir paguldė į ligoninę.

Dvasiniai skaitiniai
kilme_.jpg
Tim Gustafson
 • 2018 May 18 d.

„Tada Dievo Dvasia nužengė ant Jeftės“ (Ts 11, 29). „Iš kur jūs?“ Mes dažnai užduodame šį klausimą, norėdami geriau pažinti žmogų. Tačiau kai kuriems iš mūsų atsakyti į jį nebūna paprasta. Kartais mes nenorime dalintis visomis detalėmis.

Dvasiniai skaitiniai
sekunde_.jpg
Dave Branon
 • 2018 May 18 d.

„Mano dienų tik sprindis, mano amžius kaip niekas Tavo akivaizdoje“ (Ps 39, 5). Mokslininkai labai rimtai vertina laiką. 2016 m. Merilendo kosminis centras metams pridėjo vieną sekundę. Todėl, jeigu jums pasirodė, kad tie metai tęsėsi ilgiau negu paprastai, jūs buvote teisūs.

Dvasiniai skaitiniai
tikejimas2_.jpg
Lisa Samra
 • 2018 April 22 d.

„Mes visada dėkojame Dievui už jus visus“(1 Tes 1, 2). Mano teta Ketė dešimt metų rūpinosi savo tėvu (mano seneliu). Ji jam gamino valgyti ir tvarkė namus, kai jis dar galėjo vaikščioti, o kai jis atgulė, tapo jo slauge.

Dvasiniai skaitiniai
palikimas2_.jpg
David H. Roper
 • 2018 April 22 d.

„Jo akivaizdoje užrašyti atminimo knygoje tie, kurie bijojo VIEŠPATIES ir pasitikėjo jo vardu“ (Mal 3, 16; Biblijos draugijos vert.). Prieš kelis metus mes su sūnumis visą savaitę praleidome Aidaho valstijoje apleistoje rančoje prie Salmon upės, kurią indėnai vadina „Negrįžtančia upe“.

Dvasiniai skaitiniai
atgaiva_.jpg
Marvin Williams
 • 2018 April 22 d.

„Nes išmokau būti patenkintas savo būkle“ (Fil 4, 11). Vieną ypač karštą dieną aštuonmetis Karminas Makdanielis panoro pasirūpinti vietiniu paštininku. Todėl ant priebučio laiptelių jis pastatė indą su ledu, kuriame buvo gėrimai ir vanduo.

Dvasiniai skaitiniai
bevardis_.jpg
Monica Brands
 • 2018 April 22 d.

„Kai aukoji, tenežino tavo kairė, ką daro dešinė“ (Mt 6, 3). Baigus koledžą, man teko susiveržti diržus: maistui aš galėjau išleisti tik 25 dolerius per savaitę. Kartą, stovėdama eilėje prie kasos, aš įtariau, jog prisidėjau maisto didesnei sumai negu turėjau.

Dvasiniai skaitiniai
plauna_kojas.jpg
Amy Boucher Pye
 • 2018 April 10 d.

„Po to įpylė vandens į praustuvą ir ėmė plauti mokiniams kojas bei šluostyti rankšluosčiu, kuriuo buvo persijuosęs“ (Jn 13, 5). Kartą, kai dar mokiausi mokykloje, mokytojas paprašė (neatsigręžus) pasakyti, kokios spalvos yra siena mums už nugaros.

Dvasiniai skaitiniai
prasme_.jpg
Monica Brands
 • 2018 April 10 d.

„Žiūrėkite, saugokitės godumo, nes žmogaus gyvybė nepriklauso nuo jo turto gausos“ (Lk 12, 15). Neseniai peržiūrinėjau finansinių patarimų knygas ir pastebėjau vieną įdomią tendenciją. Beveik visos knygos davė gerus patarimus, tačiau be to nurodydavo, jog iš pradžių teks sumažinti išlaidas ir pakentėti, tačiau paskui jūs gyvensite kaip milijonieriai.

Dvasiniai skaitiniai
palikimas_.jpg
Elisa Morgan
 • 2018 April 10 d.

„O mes, Tavo tauta ir Tavo ganyklos avys, dėkosime Tau amžinai, kartų kartoms skelbsime Tavo šlovę!“ (Ps 79, 13). Mano telefonas pyptelėjo, pranešdamas, jog atėjo tekstinė žinutė. Dukra prašė senelės pyrago su mėtiniais ledais recepto.

Dvasiniai skaitiniai
dekingumas_.jpg
Joe Stowell
 • 2018 April 10 d.

„Dėkokite Viešpačiui, nes Jis geras, nes Jo gailestingumas amžinas“ (Ps 118, 1). Vestuvių dieną mes su Marta noriai prisiekėme būti ištikimi „džiaugsme ir varge, ligoje ir sveikatoje, turte ir skurde“. Gali atrodyti keista, kad džiugią sutuoktuvių dieną žmonės kalba apie liūdnus gyvenimo dalykus – vargus, ligas ir skurdą.

Dvasiniai skaitiniai
arimas_.jpg
David H. Roper
 • 2018 April 04 d.

„Viešpatie, parodyk man savąjį kelią, pamokyk mane savo takų“ (Ps 25, 4). Vaikystėje aš mačiau, kaip mano tėvas aria žemę, kuri anksčiau niekuomet nebuvo įdirbta. Ariant pirmą kartą, plūgas iš žemės išversdavo didelius akmenis. Tėvas vaikščiodavo išartame lauke ir rinkdavo juos.

Dvasiniai skaitiniai
meldziasi_.jpg
Dave Branon
 • 2018 April 04 d.

„Aukštinkime Viešpatį ir iškelkime kartu Jo vardą“ (Ps 34, 3). Sporto sirgaliai mėgsta dainuoti dainas ir skanduoti šūkius savo mylimos komandos garbei. Be to, jie vilki drabužius su logotipais, facebook‘e skelbia pastabas apie savo mėgstamas komandas, nepaliaujamai kalbasi su draugais apie žaidėjus, tuo dėl savo susižavėjimo nepalikdami abejonių.

Dvasiniai skaitiniai
senukai_.jpg
Poh Fang Chia
 • 2018 April 04 d.

„Su senoliais išmintis, ir ilgaamžiai turi supratimą” (Job 12, 12). 2010 m. Singapūro laikraštis paskelbė reportažą, kuriame buvo išspausdintos aštuonių pačių seniausių piliečių gyvenimo pamokos. Straipsnis prasidėjo tokiais žodžiais: „Nors senatvė kelia problemų kūnui ir protui, ji taip pat suteikia ir pranašumų.

Dvasiniai skaitiniai
pripildo_.jpg
Adam Holz
 • 2018 April 04 d.

„Tu parodysi man gyvenimo kelią. Tavo akivaizdoje yra džiaugsmo pilnatvė, Tavo dešinėje – malonumai per amžius“ (Ps 16, 11). Ką aš padariau? Tai turėjo būti vienas geriausių mano gyvenimo periodų, o vietoje to jis tapo vienu iš pačių liūdniausių. Baigęs koledžą, aš gavau savo pirmą „tikrą“ darbą.

Dvasiniai skaitiniai
pamatas_.jpg
David C. McCasland
 • 2018 March 15 d.

„Jis duos laikus, saugius išgelbėjimo jėga, išmintimi, pažinimu. Viešpaties baimė bus jų turtas“ (Iz 33, 6). Daug metų mūsų mieste žmonės statė ir pirko namus vietose, kuriose jiems gresia nuošliaužos. Kai kurie apie tai žinojo, o kitiems niekas nieko nepasakė. Keturiasdešimt metų trukę geologų ir miesto pareigūnų perspėjimai nesusilaukė reikalingo dėmesio.

Dvasiniai skaitiniai
zenklai_.jpg
Bill Crowder
 • 2018 March 15 d.

„Todėl drąsiai artinkimės prie malonės sosto, kad gautume gailestingumą ir rastume malonę pagalbai reikiamu metu“ (Hbr 4, 16). Lėktuvo vadas įjungė signalą „Užsisekite diržus“, pranešdamas, kad mes patekome į turbulencijos zoną: „Prašau nedelsiant grįžkite į savo vietas ir prisisekite saugos diržus“.

Dvasiniai skaitiniai
klausyti_.jpg
David H. Roper
 • 2018 March 15 d.

„Manosios avys girdi mano balsą; Aš jas pažįstu, ir jos seka paskui mane“ (Jn 10, 27). Dėl klausos aš turiu sunkumų. Kaip sakė mano tėvas, „viena ausimi esu kurčias, o antra negirdžiu“. Todėl nešioju klausos aparatus.

Dvasiniai skaitiniai
nepaluzti_.jpg
Xochitl Dixon
 • 2018 March 14 d.

„O kas iš jūsų gali savo rūpesčiu bent per sprindį pridėti sau ūgio?“ (Mt 6, 27). Būdama Kalifornijos valstijos (JAV) gyventoja ir saulės mėgėja, aš bijau šalčio. Tačiau man patinka žiemos peizažų nuotraukos. Todėl aš negalėjau sulaikyti šypsenos, kai mano draugė iš Ilinojaus valstijos (JAV) pasidalino žiemos nuotrauka.

Dvasiniai skaitiniai
veidrodis_.jpg
Davis C. McCasland
 • 2018 February 27 d.

„Išdidumas eina sunaikinimo priekyje, puikybė – prieš žlugimą“ (Pat 16, 18). Žmonės, kurie pasiekė šlovės aukštumas, dažnai vadinami savo laikų legendomis. Mano draugas (profesionalus beisbolininkas) pasakoja, jog sporto pasaulyje sutiko daugelį žmonių, kurie „įsivaizdavo esą legendos“.