Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Aktualu šiandien

Puslapis 1 iš 4  > >>

Aktualu šiandien
huge.jpg
www.vk.com
  • 2015 October 15 d.

Aš kiekvieną dieną tave stebiu ir man patinka, ką aš matau. Atsikėlęs ryte, tu neskiri laiko maldai, kad paprašytum Dievo apsaugos ir palaimos prasidedančiai dienai; tu neturi laiko, nors galėtum truputį anksčiau atsikelti. Tačiau tu viską darai teisingai, juk tokiu būdu tu nesi Dievo apsaugotas ir aš turiu prie tavęs prieigą. Kai kas nors vyksta ne pagal tave, tu įžeidinėji ir užgaulioji žmones, nors galėtum susilaikyti...

Aktualu šiandien
klestejimas_.jpg
Vaneetha Rendall
  • 2015 September 03 d.

Jobo knyga mane sukrėtė, bet ir keitė. Kai pirmą kartą perskaičiau Jobo knygą, sunerimau. Atrodė neteisinga - juk Jobas buvo teisus žmogus! Tačiau metams bėgant, ši istorija keitė mano suvokimą apie Dievą ir mano „kentėjimų teologiją“. Ši knyga išmokė mane, jog didžiausias mano turtas yra pats Dievas, o ne tai, ką Jis duoda.

Aktualu šiandien
malda3.jpg
Tony Reinke
  • 2015 June 23 d.

Iš patirties žinome, kad Vakarų visuomenėje žmogus daug rečiau būna vienas. Vis mažiau dienų, savaičių ar mėnesių, kai nebūname prie ko nors „prisijungę“ - kai ko nors neklausome, su kuo nors nekalbame ar nieko nerašome. Taip atsitiko dėl išpopuliarėjusios socialinės žiniasklaidos, interneto ir įvairių elektroninių prietaisų. Anksčiau dauguma žmonių tiesiog negalėjo nebūti vieni, o dabar tokių beveik nėra...

Aktualu šiandien
veidas.jpg
  • 2015 June 13 d.

Dvasinis KRIKŠČIONIS - tai tas, kuris: nekritikuoja ir nesmerkia už akių savo tikinčiojo brolio (sesers); nemeluoja, o tiesiai, su meile, nuolankiai ir romiai pasakys tiesą; neveidmainiauja, nevaikšto „su kauke“. Kaip namuose, taip ir susirinkime su tikinčiaisiais jis yra toks, koks yra; visuomet pasirengęs bendrauti; su visais draugiškas, net su tais, kurie nėra draugiški su juo...

Aktualu šiandien
tikiu.jpg
C. Groeschel
  • 2015 May 18 d.

Kaip besiklostytų mūsų gyvenimas, lengvai atrasime dėl ko nerimauti. Kita vertus, nerimas patvirtina, kad nepasitikime Dievu taip, kaip galbūt tvirtiname tikį, t. y. nors tikime Dievu, bet labiau pasitikime savo paties gebėjimais nei Jo ištikimybe. Nerimaudami, kad prarasime darbą, iš esmės teigiame, kad mūsų aprūpintojas - darbas. 

Aktualu šiandien
soc.jpg
Thom Rainer
  • 2015 April 09 d.

Socialiniai tinklai gali būti panaudoti žmonių gerovei ir Dievo šlovei. Tad šiame straipsnyje norėtųsi atkreipti dėmesį į teigiamą socialinių tinklų (žiniasklaidos) pusę tikinčiųjų gyvenime. Rašau norėdamas paskatinti daugelį tikinčiųjų, kurie naudoja socialinius tinklus kaip platformą, skleisdami Evangeliją ir parodydami Kristaus meilę.

Aktualu šiandien
churchclothes091373830817.jpg
Eric Geiger
  • 2015 March 16 d.

Dievas nori, kad Jo vaikai vieni kitais rūpintųsi, kad mylėtų vieni kitus, padrąsintų ir tarnautų  vieni kitiems, o ne paprasčiausiai lankytų vienas ir tas pačias pamaldas ir klausytų vienus ir tuos pačius pamokslus...

Aktualu šiandien
123153_medium.jpg
www.mirvam.org
  • 2015 March 13 d.

„Kartais Dievas mums neatsako, tačiau vis tiek tai galima laikyti tam tikru Jo atsakymu įmūsų maldas. Dievas turi pagrindą taip elgtis. O mes turime būti kantrūs ir toliau Juo pasitikėti“, - teigia R. Warrenas.

Aktualu šiandien
sach.jpg
Joyce Strong
  • 2015 February 20 d.

Kai žeminame, ignoruojame, nevertiname kitų gyvenimo, mes judame iš vieno šachmatų langelio į kitą, keisdami langelių spalvas pagal tai, kaip jaučiamės. Tačiau taip galime ir pralaimėti žaidimą. Visiškai nesvarbu, kieno atžvilgiu mes elgiamės nepagarbiai - valdžios, mums pavaldžių žmonių, o gal nevertiname savęs, menkiname savo poreikį būti gerbiami...

Aktualu šiandien
zod.jpg
John Wilson
  • 2015 February 09 d.

Sakoma, kad Šventojo Rašto išmanymas yra evangelikų stiprybė. Jie sąmoningai mokosi mintinai Rašto eilutes. Tokia praktika buvo įprasta. Svarbiausias ištraukas pacituoti galėdavo net ir paskutinėse eilėse bažnyčioje sėdintys tikintieji, tad ką kalbėti apie pamokslininkus, kurie lengvai galėdavo pacituoti tiek Kunigų knygą, tiek Evangeliją pagal Luką.