Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Puslapis 1 iš 170  > >>

Dvasiniai skaitiniai
gyvenimas_.jpg
Peter Chin
  • 2019 April 10 d.

„Ji vėl pastojo ir pagimdė sūnų, ir tarė: „Dabar šlovinsiu Viešpatį“ (Pr 29, 35). Televizijos programoje jauni žmonės elgėsi kaip vyresnių klasių moksleiviai, kad geriau galėtų suprasti jų gyvenimą. Jie suprato, jog, formuojant paauglių savivertę, socialiniai tinklai vaidina lemiamą vaidmenį.

Dvasiniai skaitiniai
gyvojiauka_.jpg
Amy Boucher Pye
  • 2019 April 10 d.

„Dievo gailestingumu aš prašau jus, broliai, aukokite savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką“ (Rom 12, 1). Mano antros eilės teta turėjo įdomų darbą reklamos agentūroje. Ji dažnai važinėjo į Niujorką ir Čikagą. Tačiau ji nusprendė atsisakyti šios karjeros iš meilės savo tėvams.

Dvasiniai skaitiniai
pasitraukti_.jpg
Cindy Hess Kasper
  • 2019 April 10 d.

„O po ugnies – švelnus tylus dvelksmas“ (1 Kar 19, 12; Biblijos draugijos vertimas). Prieš kelerius metus koledžo direktorius pasiūlė studentams surengti „tylos vakarą“. Nors studentai ir sutiko, bet labai nenoriai išjungė savo mobiliuosius telefonus ir susirinko koledžo koplyčioje.

Dvasiniai skaitiniai
visadagreta_.jpg
John Blase
  • 2019 April 10 d.

„Jie atsiliepė: ‚Mes čia turime tik penkis kepalus duonos ir dvi žuvis‘ “ (Mt 14, 17). Moteris parduotuvėje žiūrėjo į viršutinę lentyną, kur stovėjo stiklainiai su spagečių padažu. Aš stovėjau jai už nugaros, žiūrėjau į tuos pačius stiklainius ir nesiryžau nutraukti tylą. Ji tikriausiai visai manęs nepastebėjo.

Straipsniai
santyk_.jpg
Paul Tripp
  • 2019 April 10 d.

Jūs turite būti dėkingi Dievui už žmones, kuriais Jis jus apsupo. Jūs turite juos mylėti, ir su jais elgtis pagarbiai. Jums reikia daryti viską, kad su jais išsaugotumėte taiką ir vienybę. Jūs turite būti pasirengę pasiaukojančiai jiems tarnauti. Jūs turite nuolankiai priimti tiesą, kurią jie sako apie jus.

Dvasiniai skaitiniai
fika_.jpg
Patricia Raybon
  • 2019 April 02 d.

„Atsisėdęs su jais prie stalo, paėmė duoną, laimino, laužė ir davė jiems“ (Lk 24, 30). Kavinė, esanti šalia mano namų, vadinasi „Fika“. Šis švedų kalbos žodis reiškia pertraukėlę prie kavos puodelio ir pyragėlio, visada su šeima, kolegomis ar draugais. Aš nesu švedė, bet man patinka „Fikos“ atmosfera, kurią aš regiu ir Biblijoje.

Dvasiniai skaitiniai
maldairaugimas_.jpg
James Banks
  • 2019 April 02 d.

„Ir visa, ką bedarytumėte žodžiu ar darbu, visa darykite Viešpaties Jėzaus vardu, per Jį dėkodami Dievui Tėvui“ (Kol 3, 17). Mano draugo žmona susirgo Alzheimerio liga. Vyrui teko anksti išeiti į pensiją, kad galėtų ją slaugyti. Liga progresavo ir reikėjo vis daugiau priežiūros.

Dvasiniai skaitiniai
kontekstas_.jpg
Elisa Morgan
  • 2019 April 02 d.

„[Marija] atsisuko ir pamatė stovintį Jėzų, bet nepažino, kad tai Jėzus“ (Jn 20, 14). Įsodinant į lėktuvą, eilėje kažkas palietė mano petį. Aš atsigręžiau ir pamačiau besišypsantį veidą. „Eliza! Ar tu mane prisimeni? Aš Joana!“ Atmintyje ėmė skrieti įvairios man pažįstamos Joanos, bet šios moters negalėjau prisiminti.

Dvasiniai skaitiniai
atiduoti_.jpg
Cindy Hess Kasper
  • 2019 April 02 d.

„Kas giriasi, tesigiria Viešpačiu“ (1 Kor 1, 31). 1960 metų pradžioje tapo populiarūs neįprasti piešiniai, kuriuose žmogus ar gyvūnas buvo vaizduojami didelėmis liūdnomis akimis. Juos piešė Margarita Kyn (Margaret Keane), o jos vyras piešinius reklamavo ir pardavinėjo.

Straipsniai
skrydis_.jpg
Carol MacLeod
  • 2019 April 02 d.

Jeigu mes laikomės Dievo Žodžio išminties ir pasikliaujame Šventosios Dvasios jėga, tai turi reikšmės, kokiose moralinėse ar emocinėse kovose mes dabar grumiamės. Kodėl? Todėl, kad mes, nepaisant visko, nugalėsime! Mes jau nebesame įnirtingos emocinės prievartos ir savivalės aukos, atvirkščiai, mes esame užkariautojai, juk Kristaus meilė visuomet yra su mumis.