Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Puslapis 1 iš 165  > >>

Straipsniai
jez2.jpg
Joyce Meyer
  • 2018 July 12 d.

Apaštalas Paulius nesakė, kad mes esame tobuli arba, jog visuomet viskas pasiseka. Tačiau jis sakė, kad mes, tikintieji Jėzumi, Dievo Sūnumi, esame apdovanoti Kristaus mąstymu. Tai reiškia, jog mes turime gebėjimą dvasiškai mąstyti, nes kiekviename iš mūsų gyvena Kristus.

Dvasiniai skaitiniai
laikas_.jpg
Bill Crowder
  • 2018 July 12 d.

„Kad nebūtumėte kaip kvailiai, bet kaip išmintingi, branginantys laiką nes dienos yra piktos“ (Ef 5, 15-16) „Vakarų žmonės turi laikrodžius, o afrikiečiai – laiką“. Šią afrikiečių patarlę pacitavo Osas Ginesas (Os Guinness) savo knygoje „Neįmanomi žmonės”. Aš perskaičiau ir susimąsčiau, kaip dažnai aš sakiau žmonėms, kad neturiu laiko.

Dvasiniai skaitiniai
palaiminimai_.jpg
Monika Brands
  • 2018 July 12 d.

„Esu tikras, kad Tas, kuris jumyse pradėjo gerą darbą, jį ir pabaigs iki Jėzaus Kristaus dienos“ (Fil 1, 6). Kartais aš galvoju: „Aš šią košę užviriau, aš turiu ją ir išsrėbti“. Nors aš ir tikiu į malonės Dievą, vis dėlto aš esu linkusi manyti, jog Jis padės tik tada, jei aš to nusipelnysiu.

Dvasiniai skaitiniai
kritikai_.jpg
Kirsten Holmberg
  • 2018 July 10 d.

„Dieve, ar girdi, kaip mes esame niekinami? Nukreipk jų priekaištus ant jų galvų“ (Neh 4, 4). Aš dirbu grupėje, kuri organizuoja kasmetinius renginius mūsų mieste. Mes ruošiamės vienuolika mėnesių, svarstome detales, paskiriame datą, sudarome planą, nustatome bilietų kainas. Taip pat parenkame vedančiuosius, garso operatorius ir kitus reikalingus žmones.

Dvasiniai skaitiniai
atverk_.jpg
Keila Ochoa
  • 2018 July 10 d.

„O Guodėjas – Šventoji Dvasia, kuri mokys jus visko ir viską primins, ką jums sakiau“ (Jn 14, 26). Kai aš pirmą kartą aplankiau puikią Choros bažnyčią Stambule, tai sugebėjau atpažinti kai kuriuos Biblijos siužetus, pavaizduotus Bizantijos freskose ir mozaikose ant lubų.

Straipsniai
34136_Pray_....jpg
Rachel-Claire Cockrell
  • 2018 July 10 d.

Yra nuodėmės, į kurias krikščionys akimirksniu atkreipia dėmesį. Dažniausiai tas nuodėmes jie pastebi kituose krikščionyse. Yra nuodėmės, kurios šokiruoja, tokias nuodėmes mes laikome didesnėmis už likusias. Tačiau juk visos nuodėmės atveria bedugnę tarp Dievo ir žmogaus, visos mus atskiria nuo Kristaus.

Dvasiniai skaitiniai
atgaila_.jpg
David C. MaCasland
  • 2018 June 15 d.

„Mylėkite savo priešus, darykite gera tiems, kurie jūsų nekenčia. Laiminkite tuos, kurie jus keikia, ir melskitės už savo skriaudėjus“ (Lk 6, 27-28). Praėjusio amžiaus septintajame dešimtmetyje šešiametė Rubė Bridžes (Ruby Bridges) tapo pirmąja juodaode moksleive baltųjų mokykloje Amerikos pietuose.

Straipsniai
savigyna_.jpg
hristiane.ru
  • 2018 June 15 d.

Ar jūs esate kritikuojami? Nebijokite pripažinti savo kaltę. Man rodos, kad į teisingą kritiką mes reaguojame dvejopai: arba atgailaujame, arba ginamės. Ir šios dvi reakcijos į kritiką yra taip toli viena nuo kitos, kaip rojus ir pragaras.

Dvasiniai skaitiniai
atrodo_.jpg
Tim Gustafson
  • 2018 June 06 d.

„Mylimieji, ne kiekviena dvasia tikėkite, bet ištirkite dvasias, ar jos iš Dievo“ (1 Jn 4, 1). „Klausykis!, – pasakė man žmona telefonu. – Mūsų kieme beždžionė!“ Ji atsuko telefoną kiemo link, ir aš iš tikrųjų išgirdau klyksmą, kuris skambėjo panašiai kaip beždžionės.

Straipsniai
tyla_.jpg
Rick Renner
  • 2018 June 06 d.

„Žinokite, mano mylimi broliai: kiekvienas žmogus tebūna greitas klausyti, lėtas kalbėti, lėtas pykti“ (Jok 1, 19). Kada reikia tylėti, o kada kalbėti – tai vienas iš pačių svarbiausių gyvenimo pamokų, kurią reikia įsisavinti.